עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תביעות נגד עורכי דין - עו"ד המתפטר מהייצוג (בעניין אזרחי) לפני שהטיפול הסתיים
מידע משפטי בנושאים: דיני צרכנות- יחסי עורך דין לקוח -דיני חוזים - נזיקין - הפסקת טיפול - נזק - פיצויים - אתיקה מקצועית - השבה - אכיפה - שירות אישי - רשלנות מקצועית עו"ד
 
 עורך דין אבנר שטמר

  מאת: עו"ד אבנר שטמר
תביעות נגד עורכי דין - עו"ד  המתפטר מהייצוג (בעניין אזרחי) לפני שהטיפול הסתיים
מאת: עו"ד אבנר שטמר

כאשר עורך דין מבקש להתפטר לפני שהטיפול (בעניין אזרחי) הסתיים, מתעוררות מספר שאלות.
להלן מספר שאלות נפוצות והתשובות להן:

מהם החוקים החלים על ההתקשרות שבין הלקוח לעורך הדין?

על ההתקשרות שבין הלקוח לעורך הדין חלים החוקים הנהוגים ביחס לכל התקשרות, כגון חוקי החוזים (ההסכם בין עורך הדין ללקוח הוא חוזה למתן שירותים משפטיים) ותקנות סדר הדין האזרחי, ובנוסף חלים עליה חוק לשכת עורכי הדין וכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.
סעיף 21 לחוק החוזים קובע: "משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל".
סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין קובע: "במילוי תפקידיו יפעל עורך דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות...".
כלל 13(א) לכללי האתיקה קובע: "קיבל עורך דין עניין לטיפולו, אינו רשאי להפסיק את הטיפול בו אלא אם כן נתגלעו חילוקי דעות בינו ובין לקוחו בנוגע לאופן הטיפול, או שנוצרה מניעה מבחינה חוקית או מבחינת האתיקה המקצועית, או בשל אי תשלום שכר טרחה והוצאות, או מחמת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול."

האם רשאי עורך הדין להתפטר בניגוד לרצון הלקוח?

סעיף 13(ב) לכללי האתיקה קובע: "החליט עורך דין להפסיק טיפול בעניין לפני סיומו, ייתן, ללא דיחוי, הודעה על כך ללקוחו, וחובה עליו, במידת האפשר, להפסיק את הטיפול באופן שלא יפגע בענייניו של לקוחו".
אם התפטרות עורך הדין מהווה הפרה של ההסכם בין עורך הדין ללקוח, עורך הדין צפוי לתביעה מצד הלקוח בגין הפרת ההסכם.

הסעד העיקרי במקרה של הפרת חוזה, הוא סעד האכיפה. האם ניתן לאכוף את ההסכם, דהיינו לכפות על עורך הדין להמשיך ולייצג את הלקוח?

השירות שעורך הדין נותן ללקוח הוא שירות אישי, ועל פי דיני החוזים לא אוכפים בדרך כלל חוזה למתן שירות אישי.

האם על עורך הדין לקבל אישור בית המשפט להפסקת הייצוג בעניין שתלוי ועומד בפני בית המשפט?

התשובה לכך מצויה בסעיף 13(ג) לכללי האתיקה הקובע: "היה עניין תלוי ועומד לפני בית המשפט, לא יפסיק עורך דין לייצג את לקוחו אלא בכפוף להוראות כל חיקוק". בענייננו החיקוק הרלוונטי הינו תקנה 473(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת: "...אין עורך הדין רשאי להסתלק מן התובענה אלא ברשות בית המשפט או הרשם שלפניו היא תלויה ועומדת".

האם יסרב בית המשפט לשחרר עורך דין המבקש להתפטר בניגוד לעמדת הלקוח?

אחד השיקולים ששוקל בית המשפט בדיון בבקשת עורך דין להרשות לו להשתחרר מן ייצוג הוא שיקול הדחייה בהמשך ההליך המשפטי. מערכת המשפט אינה יכולה להרשות לעצמה ביטול מועדי דיונים כשאין אפשרות למלא "חללים" בהתראה קצרה. ישנו גם אינטרס של הצד האחר להתדיינות שלא אחת איננו מעוניין שהדיון יידחה. שיקול נוסף הוא השלב בו נמצא ההליך. כך לדוגמה, אם ההליך נמצא בראשיתו וטרם נשמעו מרבית העדים, נראה כי הנטייה להתיר את שחרורו של עורך הדין תהיה רבה יחסית. לעומת זאת, במצב בו הסתיים שלב שמיעת העדים והמשפט עומד על סף סיום, נכונות בית המשפט להיענות לבקשת עורך הדין לשחררו מייצוג תהיה קטנה יותר.

האם על עורך המתפטר להחזיר את שכר הטרחה ששולם לו או חלק ממנו?

בראש ובראשונה יש לבדוק מה נקבע בהסכם שבין עורך הדין ללקוח.
אם סוכם בין עורך הדין ללקוח כי התשלום שהלקוח שילם הוא עבור טיפול מסוים ועורך הדין התפטר טרם שהטיפול המסוים עבורו שולם הסתיים, ככל הנראה צריך עורך הדין המתפטר להשיב ללקוח את הכספים
שקיבל ממנו. אולם, אם עורך הדין יוכיח כי עשה עבור הלקוח פעולות שונות אשר יועילו ללקוח גם אם הטיפול בעניינו יימשך ע"י עו"ד אחר, ייתכן שייקבע כי עורך הדין המתפטר זכאי לשכר ראוי בעד פעולותיו.

האם - בנוסף לדרישה להחזר שכר הטרחה - ניתן לתבוע את עורך הדין המתפטר בגין נזקים שנגרמו עקב התפטרותו?

אם עורך הדין התפטר כך שנגרם ללקוח נזק, עורך הדין עלול להיתבע ע"י הלקוח בתביעה נזיקית. במקרה כזה יהיה על הלקוח להוכיח כי עורך הדין הפר הוראת אחד מהחוקים או הכללים כאמור לעיל, להוכיח שנגרם ללקוח נזק וכן להוכיח שהנזק נגרם ללקוח עקב ההפרה.

מאמר זה הינו מאמר אחד בסדרה של מאמרים בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין ובנושא תביעות נגד עורכי דין.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
טיפים ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark