עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
תנאי שימוש באתר:
ברוכים הבאים לאתרי מידע משפטי ו/או למגזין המשפטי המקוון ו/או מידע משפטי – יועצים חיצוניים וחוות דעת מומחים. שני האתרים והמגזין המשפטי המקוון נקראים בתנאי שימוש אלה "האתרים".
האתרים מופעלים על ידי טאץ' תקשורת בע"מ.
השימוש באתרים ו/או בכל תוכן ו/או מידע שבהם הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש !
התכנים ו/או המידע שבאתרים אינם משמשים בשום אופן יעוץ מקצועי ואינם באים כתחליף לייעוץ מקצועי.
התכנים ו/או המידע שבאתרים הינם כלליים וחלקיים בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
בכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות ולהתייעץ באופן פרטני עם איש המקצוע הרלוונטי.

בשום מקרה אין לראות באתרים ו/או בכל תוכן ו/או מידע שבהם, משום המלצה לפעולה ע"י עו"ד זה או אחר או ע"י מומחה זה או אחר או להימנע מפעולה.

מערכת מידע משפטי ו/או בעלי האתרים ו/או מפעיליהם ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתרים ו/או טאץ' תקשורת בע"מ, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או תקלה וכיו"ב, אשר יגרמו עקב השימוש באתרים ו/או בכל חלק מהם ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם.
מערכת מידע משפטי שומרת על זכותה לערוך שינויים ו/או להוסיף או להסיר תכנים מן האתרים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתרים- לרבות בשם
law info ו/או expert/s info ו/או מידע משפטי ו/או מידע משפטי – יועצים חיצוניים וחוות דעת מומחים , בעיצוב האתרים, בתכנים המתפרסמים בהם על-ידי מערכת מידע משפטי או מטעמה ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של מערכת מידע משפטי או של טאץ' תקשורת בע"מ או של כותבי התכנים בלבד.
אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בעל הזכויות, לפי העניין - בכתב ומראש.

באתרים נמצאים תכנים המתפרסמים על פי הסכם בין מערכות מידע משפטי ומידע משפטי-יועצים חיצוניים וחוות דעת מומחים לבין כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, כדוגמת - אך לא רק - מאמרים, טיפים, עצות וכו'.. .
אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים אלה, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות בתכנים אלה.

תנאי השימוש בפורומים:
השימוש בפורומים מותנה בהסכמה כאמור להלן:
1. משתמשי הפורומים מחויבים בשימוש הגון והוגן .
2. משתמשי הפורומים מחויבים בשפה הולמת ואי שימוש בביטויים מעליבים ו/או בוטים ו/או גסים וכיו"ב... כלפי פרט או ציבור כלשהו.
3. אסורה כל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית בפורומים וכן אסורה העלאת פרסומת מסחרית ללא רשות מפורשת מראש ובכתב.
4. הפצת "וירוסים" ו/או "דואר זבל" אסורה בהחלט! ותגרור תלונה במשטרה!!
5. השימוש בפורומים הינו על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. מערכת מידע משפטי ו/או טאץ' תקשורת בע"מ לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או תקלה וכיו"ב... כתוצאה מן השימוש בפורום. מערכת מידע משפטי ו/או טאץ' תקשורת בע"מ אינה אחראית לתכנים המופיעים בפורומים אלו ואף אינה מפקחת עליהם.
6. משתמש שיחרוג מן האמור לעיל ישא בתוצאות הנובעות ממעשיו ויפצה ו/או ישפה את מערכת מידע משפטי ו/או טאץ' תקשורת בע"מ בגין כל נזק ו/או תביעה וכיו"ב...
7. מערכת מידע משפטי ו/או טאץ' תקשורת בע"מ רשאית להסיר את הפורומים כולם או מקצתם ללא הודעה מוקדמת ו/או להחליפם בפורומים אחרים מעת לעת ו/או להחליף מנהלי פורומים מכל סיבה שהיא בכל עת וכן לעשות הפניה לפורומים קיימים אחרים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
8. מערכת מידע משפטי ו/או טאץ' תקשורת בע"מ רשאית למחוק כל הודעה שאינה עומדת בתנאי הסכמה זו וכן להרחיק כל משתמש החורג מתנאי הסכמה זו לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9. ציבור המשתמשים מוזהר מהסתמכות על התכנים המובאים בפורומים אלו , אשר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מערכת מידע משפטי ו/או טאץ' תקשורת בע"מ ו/או מנהלי הפורומים אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או תקלה , אשר יגרם עקב השימוש בפורומים.
10. הפונה/ משתמש בפורומים מאשר כי הינו מסכים לקבל מידע וכן מגזין משפטי ו/או עדכונים שוטפים, מטעם מערכת מידע משפטי ו/או בעלי האתרים ו/או מפעיליהם ו/או טאץ' תקשורת בע"מ הכל לכתובת הדאר האלקטרוני שמילא במסגרת פנייתו בפורום.
11. תנאי השימוש בפורומים באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים באתר זה, ובשום מקרה אין בתנאי השימוש בפורומים כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלליים באתר.

השימוש באפשרות "שאל שאלתך המשפטית" מותנה בהסכמה כאמור להלן:
1. מערכת מידע משפטי ו/או בעלי האתרים ו/או מפעיליהם ו/או טאץ' תקשורת בע"מ אינם מחוייבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות שנשלחו.
2. האחריות בגין השימוש באפשרות "שאל שאלתך המשפטית" לרבות כל נזק ישיר עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש, שואל השאלה, בלבד.
3. בשום מקרה אין לראות בתשובות מטעם מערכת מידע משפטי ו/או בעלי האתרים ו/או מפעיליהם ו/או טאץ' תקשורת בע"מ ו/או מטעם עורכי דין שקיבלו את השאלה להתייחסות, משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
4. בשום מקרה אין לראות בתשובות המלצה לפעולה ע"י עו"ד זה או אחר או להימנע מפעולה .
5. מערכת מידע משפטי ו/או בעלי האתרים ו/או מפעיליהם ו/או טאץ' תקשורת בע"מ לא ישאו באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש, שואל השאלה, בגין התקשרות עם עו"ד זה או אחר, או עם עוה"ד שהשאלה הועברה להתייחסותו, וא/ו בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו.
6. המשתמש ישפה את מערכת מידע משפטי ו/או בעלי האתרים ו/או מפעיליהם ו/או טאץ' תקשורת בע"מ בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה.
7. הפונה/ משתמש באפשרות "שאל שאלתך המשפטית" מאשר כי הינו מסכים לקבל תשובות ו/או מידע וכן מגזין משפטי ו/או עדכונים שוטפים, מטעם מערכת מידע משפטי ו/או בעלי האתרים ו/או מפעיליהם ו/או טאץ' תקשורת בע"מ ו/או מטעם עורכי דין שקיבלו את השאלה להתייחסות, הכל לכתובת הדאר האלקטרוני שמילא במסגרת פנייתו.
8. תנאי השימוש באפשרות זו באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים באתר זה, ובשום מקרה אין בתנאי השימוש באפשרות זו כדי לפגוע ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלליים באתר.

על השימוש באתרים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאתרים ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.

 
נזיקין וביטוח
דיני עבודה
דיני משפחה - גירושין
רכב ודיני תעבורה
דיני מקרקעין - נדל"ן
מגזר חקלאי - דיני מושבים , קיבוצים
הוצאה לפועל ודיני בנקאות
משפט פלילי
משפט מסחרי, דיני חברות
דיני צרכנות , תביעות קטנות וכו'
 


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark