עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: סוגיית מיסוי חצרות צדיקים ותרומות – מקלט המס לצדיקים
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - פלילי - עבירות מס - מיסוי תרומות - תרומה - חצרות צדיקים - ברכות - הכנסה חייבת - תשלומים ללא מקור - העלמת מס - מס הכנסה - רשות המיסים
 


  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סוגיית מיסוי חצרות צדיקים ותרומותמקלט המס לצדיקים
מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני

  1. 1.סוגית מיסוי חצרות צדיקים או רבנים הינה סוגיה מיסויית מורכבת, שאין לה עד היום, תשובה או הלכה חד משמעית בדין הישראלי, וגם רשויות המס מתלבטות בה. גישתם של רשויות המס לאורך השנים, מלמדת על כך כי לאורך השנים הן לא היו בטוחות באשר להתייחסותן לנושא מיסוי תקבולים בגין ברכות, והן בעצמן היו והינן בערפל ובמבוכה בתחום.  מבוכה זו נובעת קודם כל וראשית כל מכך, שמדובר בתקבול שאין לו כל "מקור" הכנסה בפקודת מס הכנסה, ואין הוא ניתן ב"תמורה". הואיל ולא קיים מקור הכנסה ספציפי לברכה בפקודת מס הכנסה, הרי שניתן לטעון כי לא ניתן למסות את אותו תקבול לצורכי מס הכנסה והוא אינו מהווה עסקת מתן שירות לצורכי מע"מ.
  1. 2.שיטת המס בישראל, ובעולם, מכירה בקיומם של תקבולים שאין למסותם, כגון תשלומים ללא מקור, תקבולים מסוימים שהתקבלו באופן לא צפוי (windfalls), תרומות למוסדות מסוימים ומתנות (סעיף 88 לפקודת מס הכנסה). בנוסף או לחילופין ניתן להגדיר את אותם תקבולים, ככאלו שלא התקבלו במישור העסקי אלא במסגרת יחסי נאמנות שבין  רב המקבל תרומות ממאמיניו בכדי להעבירם לנזקקים. מעבר לכך, בתי המשפט הכירו בשורה של פסיקות (ראו למשל, עמ"ה 50/90 ויזרע יצחק נ' פ"ש י-ם), בכך שגביית כספים עבור מתן שירות, אינה אינדיקציה לחיוב במס, וזאת גם אם במסגרת פעילות הארגון הנישום נכללים סממנים שהם כביכול "עסקיים" (מחזורי פעילות גדולים, מימון חיצוני, מחירון לסוגים שונים של פעילות, פעולות שיווק ופרסום, מומחיות ובקיאות וכו'). בהתאם לכך נפסק כי גביית כספים על ידי מוסדות כגון: בתי חולים, בתי אבות, מוסדות להשכלה גבוהה, אין בהם כדי לשלול את היותם של אותם מוסדות ציבור פטורים ממס הכנסה או מלכר"ים הפטורים ממס ערך מוסף.
  1. 3.לאורך שנים, ולמעשה עד היום, לא הייתה קיימת תמימות דעים ברשויות המס לעניין אופן חיובן במס של תקבולים המתקבלים בידי רבנים ומקובלים, בגין ברכות וכו'. וכך לדוגמא: במכתב מטעם נציבת מס הכנסה דאז, מיום 19.10.03 הובהר, כי סוגיית חיובן במס של תרומות הניתנות לרבנים שנויה במחלוקת וטרם הוסדר הנושא, כהאי לישנא: "בשולי הדברים אבקש לציין כי הסוגיה הכללית האם תרומות/ מתנות שמקבלים רבנים מהווים בידם הכנסה חייבת במס או לא הינה סוגיה שנויה במחלוקת ובכוונתנו להסדיר ברמה העקרונית את הנושא". מדובר במכתב תשובה של נציבת מס הכנסה לפניה של התנועה ליהדות מתקדמת, בעניין, הסדר מס שעשתה רשות המיסים עם רב מקובל, שבמסגרתו (על פי הפרסומים במדיה), בגין תקבולים ע"ס 500,000 מיליון ₪, שקיבל הרב, לא הוטל עליו מס כלשהו ולא ננקטו כנגדו הליכים פליליים כלשהם, וכל שהוא חויב בו, היה לשלם מס בסך 15 מיליון ₪ (3% מסכום הכספים שנתקבלו בידיו!), ולתרום, למוסדות התנדבותיים שייקבעו על ידי רשויות המס, 5 מיליון ₪ נוספים. הפשרה הושגה לאור טענת באי כוחו של הרב כי מדובר בכספי ברכה המהווים מתנה. ההסדר הנ"ל קיבל, גם אם בעקיפין, גושפנקא חוקית של בית המשפט העליון. ודוק, בג"ץ שהגישה התנועה ליהדות מקדמת, נמשך על ידה בהמלצת השופטים.  ראו בג"ץ 3516/04, המרכז לפלורליזם יהודי נ' משרד האוצר ואח', מיום 18/5/04, (פורסם בתקדין). שנה וחצי לאחר אותו מכתב, במכתב מיום 23/2/05 אותו כתב הממונה על יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, העלה על הכתב, אותו ממונה, סיכום שיחה בין היועץ המשפטי של מס הכנסה ומע"מ, לבין היועץ המשפטי לממשלה דאז, לפיו "קיים צורך בהנחיה מסודרת בעניין נותני שירותים כמו ברכות וקמעות וחיובם במס". כלומר, גם נכון ליום 23/2/05, עדיין לא הייתה כל הנחיה או נוהל מסודר, אצל רשויות המס עצמן, ביחס למיסוי נותני ברכות וקמעות.  
  1. 4.סוגית מיסוי ברכות והתנהלותה הלא עקבית והבלתי ברורה של רשות המסים בסוגיה, היוותה טעם להקלה בעונש בעניינו של מומחה לקבלה שכנגדו הוגש כתב אישום בגין העלמת הכנסות. באותו מקרה* (ע"פ 29502-03-10, ניתן ביום 5/5/10) נאמר על ידי בית המשפט (מחוזי פ"ת) כדלקמן:
  2. "אין לכחד כי תחום הפעילות בו עוסק המערער – יעוץ רוחני וחלוקת ברכות- היה בעבר, ובמידה מסוימת מהווה גם כיום, תחום פרוץ, אשר חלק מהיבטיו מעוררים שאלות קשות, בדבר קו הגבול שבין תרומה פטורה להכנסה חייבת. ב"כ המאשימה הצהיר בפנינו כי בכוונת רשויות המס ואכיפת החוק להביא בקרוב לסגירת הפרצות, תוך הגדרת קווי גבול ברורים ונקיטת מדיניות אכיפה תקיפה". ובהמשך, "לאור מדיניות האכיפה ההססנית שנהגה עד כה בתחום זה, וקווי הגבול המעורפלים בשאלה מתי מוטלת חבות מס, אנו סבורים כי מקרה זה אינו מתאים להרמת רף הענישה בעברות של העלמת מס"
  1. 5.זאת ועוד, בכתבה של גד ליאור, במוסף ממון של ידיעות אחרונות מיום 10/8/10), פורסם כי רשות המיסים החליטה לחייב "בקרוב" את הרבנים והמקובלים לנהל רישום מסודר של התרומות שהם מקבלים עבור מתן ברכות וקמעות למאות אלפי מאמינים. באותה כתבה צוטט גורם ברשות המיסים כמי שאמר כי חוקרי המס מצאו מיליוני שקלים שניתנו כתרומות למקובלים אולם הגיעו לחשבונות הבנק הפרטיים שלהם, ו"למרות זאת למרות זאת מתגבשת החלטה ברשות המיסים שלא להעמיד את הרבנים והמקובלים לדין על מה שקרה בעבר – קבלת התרומות ועשיית שימוש בהם לצרכים פרטיים." גורם נוסף ברשות המיסים הסביר, באותה כתבה, את אי פעולתן של רשויות המס עד היום כנגד רבנים ומקובלים בכך כי "קיימת כאן בעיה קשה להוכיח שמדובר בכספים שיש לשלם עליהם מס, שכן על פי החוק כיום תרומות ומתנות פטורות ממס".
  1. 6.ניתן לראות כי רשות המיסים לא מיסתה את אותם רבנים בגין פעילותם, וזאת לאור הקושי משפטי במיסוי אותם תקבולים. ניתן לראות אפוא שסוגית מיסוי ברכות מרבנים היא עדיין שאלה פתוחה ושגם רשויות המס מתקשות להכריע בה. להבנתנו, טוב יעשו רשויות המס ו/או המחוקק אם יביעו דעתם בצורה ברורה, אחרת הנושא יישאר פתוח לפרשנויות ולהכרעות קזואיסטיות ממקרה למקרה, וימשיך לספק פרנסה ליועצי מס ועורכי דין (ובמחשבה שנייה, אולי טוב שכך...).
* הח"מ ייצג את המערער בתיק הפלילי הנ"ל. יצוין כי ערעורו של אותו מערער לבית המשפט העליון, על השומה האזרחית שהוצאה לו (עליה הוא ערער בשעתו לביהמ"ש המחוזי וערעורו בביהמ"ש המחוזי התקבל רק בחלקו), והעוסקת באותו נושא, תלוי ועומד בימים אלו בביהמ"ש העליון (הח"מ מייצג את אותו מערער בערעור האזרחי בביהמ"ש העליון).

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark