עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: ערבות בנקאית אוטונומית כאמצעי ביטחון לחוזה השכירות
מידע משפטי בנושאים: דיני מקרקעין - שכירות - ערבות בנקאית אוטונומית - ערבויות - חוזה השכירות - בנקאות - הוצאה לפועל - בטוחות
 


  מאת: עו"ד גבי מיכאליערבות בנקאית אוטונומית כאמצעי ביטחון לחוזה השכירות
מאת: עו"ד גבי מיכאלי

 1. 1.מבוא
בעת עריכת חוזה שכירות, בעל הנכס, המשכיר, מעוניין תמיד  להבטיח כי השוכר יקיים התחייבויותיו על פי חוזה השכירות.

לאחרונה, מתפרסמים מקרים רבים בהם שוכרי חנויות/דירות מתחמקים ו/או משהים את תשלום דמי השכירות הקבועים בחוזה השכירות, או גורמים נזקים רבים לנכס    המושכר, ובעל הבית מוצא עצמו ללא יכולת להיפרע משוכרי הנכס.

לכן, כאשר משכיר מעוניין להבטיח פיצוי כספי וודאי ובטוח למקרה בו השוכר יפר את תנאי חוזה השכירות, רצוי להוסיף כתנאי לשכירות דרישה לקבל כתב ערבות בנקאית אוטונומית המהווה בטוחה יעילה, פשוטה ומהירה להבטחת פיצוי המשכיר במקרה בו הופר הסכם השכירות ע"י השוכר.
    בכתב הערבות הבנקאית האוטונומית מעורבים שלושה צדדים:
   "החייב" –  השוכר שחתם על כתב הערבות ובו מתחייב לשפות את  המשכיר ע"י התנאים המנויים בכתב הערבות האוטונומית.
בנק" -    אשר מתחייב לשלם פיצוי למשכיר על פי סכום הערבות הבנקאית האוטונומית.
    "המוטב"- המשכיר, הזכאי לפיצוי מהבנק על פי כתב הערבות האוטונומית.

 1. 2.מה היא ערבות בנקאית אוטונומית?
    הערבות הבנקאית האוטונומית הינה ערבות אשר ניתנת על ידי הבנק, במסגרתה מתחייב     הבנק, לשלם את הסכום הנקוב בה למשכיר מייד עם קבלת דרישה. מדובר בהתחייבות     לתשלום, בה הבנק (הערב) מתחייב לשלם למשכיר כסף, ללא הוכחת נזק מצד השוכר,   וכל זאת מכוח כתב הערבות הבנקאית האוטונומית. כלומר,קיים כלי משפטי וודאי,     המבטיח את פיצויו של המשכיר בעת הפרת החוזה על ידי השוכר!

 1. 3.כיצד מאבחנים ערבות אוטונומית מערבות רגילה
המאפיין העיקרי של ערבות בנקאית אוטונומית הוא – עצמאות. משמע, היא עומדת בפני עצמה ומקימה מערכת יחסים עצמאית לחלוטין בין הבנק למשכיר, וזאת בלי קשר לתנאי הסכם השכירות-דהיינו-הבנק מתחייב ישירות לשלם כסף למשכיר.
  בערבות שכזו, מחייבת את הבנק, הערב, לשלם את מלוא הסכום הנקוב בה, עם דרישה     ראשונה של המשכיר ובהתקיים התנאים המנויים בכתב הערבות הבנקאית האוטונומית.

 1. 4.יתרונות הערבות הבנקאית האוטונומית כאמצעי ביטחון בהסכם שכירות.
לערבות הבנקאית האוטונומית יש יתרונות רבים בהבטחת קיום תנאי חוזה שכירות     וזאת לאור היותה הדבר הקרוב ל"כסף מזומן":
 1. 1.מימוש הערבות הבנקאית האוטונומית הוא מהיר ופשוט.
 2. 2.סכום הערבות הבנקאית האוטונומית הינו "סכום בצד" שהותיר השוכר לטובת המשכיר בחשבון הבנק.
 3. 3.עצם קיומה של ערבות בנקאית אוטונומית אצל המשכיר מרתיעה שוכרים מהפרת חוזה השכירות.
גם כאשר יש מחלוקות מהותיות בין הצדדים לחוזה השכירות אודות תנאיו, קיומו,     תוקפו וכו', כאשר יש אצל המשכיר ערבות בנקאית אוטונומית מחויב הבנק לשלם את הערבות למשכיר וזאת ללא צורך באישור ו/או הסכמה של השוכר. למעשה, מדובר במערכת חוזית נפרדת מחוזה השכירות, בין הבנק למשכיר, שבה הבנק מתחייב לשלם למשכיר את סכום הערבות בעת הדרישה מטעמו.

 1. 5.חשיבות נוסח כתב הערבות הבנקאית האוטונומית בהסכם השכירות.
    עצמאותה של הערבות הבנקאית , נלמדת מנוסח כתב הערבות, לפיו הבנק מתחייב לשלם     כל סכום שיידרש לשלמו בגבולות סכום הערבות בלא שהמשכיר יהא חייב להמציא "כל     הנמקה, ראיה, פס"ד, או אסמכתא משפטית אחרת". נוסח כזה, המזכה את המשכיר     בפירעון הערבות בלא שזה יהא חייב לבסס את הדרישה, נחשב כסממן העיקרי אשר     מאפיין את האוטונומיה של הערבות האוטונומית.
לכן, בעת עריכת כתב הערבות האוטונומית חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד מיומן בנושא ולהקפיד על נוסחו ולציין כי על הבנק המתחייב לשלם כל סכום בלא שהמשכיר יהיה     חייב      להמציא ראיה, הנמקה, פס"ד על מנת לקיים דרישה זו.
    הלכה פסוקה היא, "כי האוטונומיות של הערבות, המתבטאת בהתחייבות הערב לשלם     לפי דרישה ראשונה של הנערב, בלי שהלה יצטרך לבסס את דרישתו, אינה נפגעת על-ידי     ציון העילה למתן הערבות בכתב הערבות"."א 11123/03 ט.ש.ת. חברה קבלנית לבנין     בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון)

 1. 6.מתי בכל זאת לא ישלם הבנק את סכום הערבות הבנקאית האוטונומית?
בערבות מסוג זה, מתקיימים מספר חריגים נדירים, בהם השוכר יוכל למנוע מהבנק   מלשלם את סכום הערבות למשכיר ואף לבטלה, כמו בשל מרמה ו/או זיוף ו/או נסיבות מיוחדות של המשכיר, כגון התנהגות חמורה ו/או התנהגות המונעת בעליל משיקולים זרים ו/או הפעלת לחץ או נקמנות.
הפסיקה הכירה בשני החריגים לעקרון העצמאות של הערבות הבנקאית האוטונומית: חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות, שבהתקיימם עשויה להיפגע עצמאותה של הערבות הבנקאית האוטונומית.
    1. חריג המרמה - מתקיים רק במקום שבו בוצע מעשה תרמית חמור מצד המשכיר.
2. חריג  ה- "נסיבות המיוחדות"- חריג זה מתקיים כאשר קיימות נסיבות מיוחדות     שעניינן התנהגות חמורה במיוחד של המשכיר, אף שאינה מגיעה כדי מרמה.
    הפעלתם של חריגים אלה, נקבע בפסיקה, צריך שתיעשה במשורה, "כשעל בית המשפט     לשקול את הצורך להגן על מוסד הערבות, ומנגד לו – את הצורך למנוע מימוש ערבויות     בידי מוטב הנגוע במרמה או בחוסר תוך לב ואי הגינות בולטים"  (רע"א 1084/04 פרירון    חברה להשקעות פיתוח ובנין בע"מ נ' לוקי בניה ופיתוח בע"מ )
פועל יוצא, כי בתי המשפט מכבדים את עיקרון העצמאות של הערבות הבנקאית האוטונומית למעט שני מקרים קיצוניים : מרמה ו/או ונסיבות מיוחדות. חשוב לציין, גם     בהתקיימם בתי המשפט לא ימהרו להורות על עיכוב חילוט הערבות, אלא,יבחנו בהרחבה את האינטרס להגן על מוסד הערבות, ומנגד לו – בצמצום, את הצורך למנוע מימוש ערבויות בידי מוטב הנגוע במרמה או בחוסר תום לב ואי הגינות בולטים.
בתי המשפט נוטים להעדיף את האינטרס להגן על מוסד הערבות למול הצורך למנוע     מימוש ערבויות, וכל זאת, כפי שצוין לעיל, למעט מקרים חריגים שבהם יוכח כי התקיימה תרמית ו/או נסיבות מיוחדות קיצוניות וחמורות עד מאוד (כדוגמת, חוסר תום לב קיצוני, מצג שווא מהותי בכריתת החוזה וכ'ו) ועל ידי כך, מוגשמת תכליתה של הערבות הבנקאית האוטונומית שהיא להבטיח את פירעונם של חובות במהירות ובפשטות ועל ידי כך להגביר את היציבות והוודאות בחיי המסחר.

 1. 7.כיצד שילם הבנק סכום ערבות בנקאית ללקוח משרדנו למרות התנגדות השוכר
 2. משרד גבי מיכאלי ושות'-עורכי דין היה מעורב לאחרונה בדיון בנושא מימוש ערבות בנקאית.בדיון שנערך בבית המשפט השלום בת"א בחודש מרץ, 2011, ליתן צו מניעה זמני לחילוט הערבות הבנקאית האוטונומית מדובר במקרה שבו חברה, בעלת קניון בכרמיאל, השכירה חנות לחברה העוסקת בתחום כלי המטבח . בעל הקניון דרש וקיבל משוכר החנות ערבות בנקאית.לימים, החברה השוכרת לא שילמה במועד את דמי השכירות כמתחייב מחוזה השכירות שנחתם. הלקוח שלנו בעל הקניון הגיש את הערבות הבנקאית לחילוט בבנק הערב. החברה השוכרת פנתה בבקשה לצו מניעה לבית המשפט וטענה כי על בית המשפט להורות על צו מניעה זמני לחילוט הערבות וכל זאת מהסיבות דנן: ראשית, אין מדובר בערבות בנקאית אוטונומית, שנית, גם אם יוחלט כי מדובר בערבות בנקאית אוטונומית - מכיוון שישנו הליך משפטי אחר בין הצדדים שבו נתגלעו מחלוקות בין הצדדים הרי מתקיים החריג "נסיבות מיוחדות" למימוש הערבות. שלישית, היא אינה הפרה את חיוביה כלפי המשיבה ועל כן אין להתיר את חילוט הערבות. בעלת הקניון, שיוצגה ע"י משרד עוה"ד גבי מיכאלי ושות', טענה כי על פי נוסח כתב הערבות שצורף להסכם השכירות בין הצדדים אין ספק כי מדובר בערבות בנקאית אוטונומית עצמאית, ומכוח עיקרון העצמאות שהוכר בפסיקה אין להורות על צו מניעה לחילוט הערבות ורק מכוח טענה זו אין עילה מהדין ליתן צו מניעה זמני. בנוסף, טענו עוה"ד גבי מיכאלי ונירה אשכנזי מטעם המשכיר כי המבקשת הפרה הפרות יסודיות בהסכם השכירות בין הצדדים עת לא שילמה דמי שכירות כפי שהוסכם בחוזה השכירות בין הצדדים. כמו"כ, טען ב"כ עוה"ד הנ"ל, במקרה דנן לא התקיימו החריגים לערבות בנקאית אוטונומית : מרמה ו"נסיבות מיוחדות" ועל כן, על בית המשפט לדחות את הבקשה למתן צו מניעה זמני. בית המשפט קיבל את טענות עוה"ד גבי מיכאלי ונירה שבת והחליט כי לא שוכנע שיש מקום להורות על  צו מניעה זמני לחילוט הערבות, וקבע כי על הבנק לשלם את סכום הערבות הבנקאית בסך 170,000 ש"ח  למשכיר החנות.
 1. 8.סיכום
לסיכום, במידה ומשכיר מעוניין להבטיח פיצויי כספי מהיר ויעיל כנגד הפרות חוזיות של השוכר קיים כלי משפטי שרצוי להוסיף לחוזה השכירות - ערבות בנקאית אוטונומית אשר אינה ערבות כמשמעה בחוק הערבות, תשכ"ז – 1967.  הערבות הבנקאית האוטונומית, הינה הכלי המהיר והיעיל ביותר להבטחת המשכיר מפני הפרות תנאי השכירות על ידי השוכרים. הערבות הבנקאית הינה ערבות אוטונומית, עצמאית ובלתי     תלויה במערכת היחסים שבין המשכיר לשוכר ולכן הינה כה יעילה בעת כריתת הסכם שכירות, לפני כריתת חוזה שכירות רצוי להיוועץ בעו"ד המתמחה בנושא, על מנת להבטיח כי תנאי הערבות יהיו עצמאיים ויבטיחו תשלום מיידי למשכיר ולא הוכחת נזק או הפרה על ידי השוכר.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
טיפים ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גבי מיכאלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark