עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בשורה חדשה להרחבות בישובים קהילתיים - המינהל יסייע בשדרוג התשתיות הקיימות בישובים המכילים עד 400 בתי אב
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - דיני מושבים - בניה בהרחבות - ישוב קהילתי - מיסים מגזר חקלאי - החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1227 - הוצאות פיתוח - תשתיות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
בשורה חדשה להרחבות בישובים קהילתיים - המינהל יסייע בשדרוג התשתיות הקיימות בישובים המכילים עד 400 בתי אב
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ*

ביום 25.9.2011 חתם שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1227 המבטלת את החלטה 1223 וקובעת את ההוראות בכל הקשור לביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל.

ההחלטה מביאה בשורה בכל הקשור להרחבות בישובים קהילתיים, בכך שהיא קובעת, כי בישובים המכילים עד 400 בתי אב, המינהל יסייע בשדרוג התשתיות הקיימות בהתאם להחלטת מועצה מס' 1180, המסדירה את הבניה למגורים בהרחבות מושבים וקיבוצים וכן בהתאם להחלטת מועצה מס' 1182 הקובעת כי המינהל ומשרד הבינוי והשיכון יסייעו בשדרוג התשתיות הקיימות בישובים במסגרת ביצוע הרחבות, כך שיעמיסו עלויות נוספות על הוצאות הפיתוח הנגבות מהמשתכנים בישובים.

ההחלטה התקבלה במסגרת הרפורמה ההולכת ומתגבשת בניהול מקרקעי ישראל וכפי שקיבלה את ביטוייה בהחלטת הממשלה מס. ממי/5 של רפורמה במינהל מקרקעי ישראל מיום 12.5.2009, וכן בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1185 מיום 8.2.2010. נכון להיום הרפורמה עדיין לא נראית במסדרונות המינהל בגלל בעיות פוליטיות כאלו ואחרות.

החלטה 1227 תוקנה במספר סעיפים, כאשר העיקרון של ההחלטה, הינה, קביעת מדיניות ברורה ואחידה ביחס לביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל, בתחום של הרשויות המקומיות בכל הארץ, בהתאם לאפיון הרשויות המקומיות וסיווגן לפי הרמה הכלכלית חברתית, כמפורט בפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הנקראים "אשכולות".

עבודות הפיתוח מבוצעות בפרויקטים השונים, על ידי קבלני פיתוח הזוכים במכרזים המנוהלים על ידי הרשויות המקומיות. במסגרת עבודות הפיתוח, נבנות התשתיות של הפרויקטים הכוללות חשמל, ביוב, מים, מדרכות, כבישים וכיוצ"ב. הרגישות הרבה הכרוכה בביצוע עבודות הפיתוח והעובדה כי לעיתים העבודות מבוצעות על ידי קבלנים לא מיומנים או כאלו שאינם בעלי היכולת הפיננסית הנדרשת, הביאו לכך, כי לא פעם, פרויקטים "נתקעו" חודשים ארוכים, מה שגרם לעיכובים ניכרים בקבלת בתי המגורים על ידי רוכשים, אשר ספגו בעקבות זאת נזקים כלכליים ניכרים.

התשתית לקבלת החלטה 1227, הונחה כבר בהחלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל, מחודש מאי 2009, אשר עסקה בהקצאת מגרשים למגורים בתחומי ישובים המבצעים הרחבות קהילתיות. במסגרת החלטה 1180, ביקשה מועצת מקרקעי ישראל לשים קץ לתופעה הקרויה "כספים אסורים" אשר נגבו על ידי אגודות של ישובים מאת המתיישבים החדשים וקבעה במפורש, כי המועצה האזורית תהיה האחראית, בכל מקרה, על ביצוע עבודות הפיתוח.

גובה כספי הפיתוח הנגבים במסגרת פיתוח התשתיות בישובים קהילתיים נקבע על ידי בקרת המינהל ובהתאם לאופי של כל יישוב והצרכים של הפיתוח במקום. בפועל, קיימת התרעמות מצד יזמים ביחס לגובה כספי הפיתוח המאושרים על ידי המינהל, אשר טוענים כי הכספים המאושרים הינם בשווי נמוך מהדרוש לביצוע העבודות והדבר גורם לפגיעה ברווחיות של הפרויקטים.

החלטה 1180 נדרשת תיקון בכל הקשור לאישור הוצאות הפיתוח, גביית כספים בגין פיתוח המגרשים, פינוי תשתיות על וכיוצ"ב, על מנת להביא לכך שהיזמים יוכל לבצע את הפרויקטים ואף להרוויח ומצד שני, לגרום לכך שלא ייגבו "כספים אסורים" דבר אשר פוגע בסופו של יום בזוגות הצעירים אשר רוכשים נכסים בפרויקטים.

החלטה 1227 קובעת במפורש, כי הרשות המקומית תהיה האחראית הבלעדית לכל הכרוך בביצוע עבודות הפיתוח לרבות תכנון מפורט לתשתיות הציבוריות בפרויקט. כלומר, גם במקרים בהם הרשות המקומית האצילה את סמכויותיה ליישוב והישוב התקשר עם יזם לצורך ביצוע עבודות הפיתוח, הרשות המקומית הינה האחראית לכל דבר ועניין לרבות לפיקוח על העבודות, גביית כספי הפיתוח, קבלת כספי הסבסוד ממשרד השיכון וכיוצ"ב.

ההחלטה קובעת, כי תוקם ועדת פרויקטים עליונה בראשות מנהל המינהל, אשר בסמכותה לאשר, כי במקרים בהם הוכחה יכולת הנדסית ביצועית נמוכה של הרשות המקומית וחוקי העזר המאושרים לרשות אינם מאפשרים כיסוי תקציבי לפרויקט ביעוד מגורים, תבוצע פעילות הפיתוח ע"י המינהל, או משרד הבינוי והשיכון.

בסעיף 4 להחלטה, מבקשת המועצה לתת מענה לעיכובים הנגרמים בהשלמת עבודות הפיתוח כתוצאה מניהול כושל של הרשויות המקומיות, כך שנקבע, כי במקרים בהם אין לרשות המקומית חוקי עזר מעודכנים המאפשרים כיסוי תקציבי לפרויקט או יכולת להעמיד מימון ביניים, רשאית ועדת הפרויקטים העליונה לאשר כי פיתוח הפרויקט יבוצע ע"י הרשות המקומית באמצעות גביית הוצאות פיתוח מראש על ידי המינהל או על ידי משרד השיכון לפי העניין, וזאת בכפוף לתקנות חובת מכרזים.

בסעיף 8 להחלטה נקבע, כי בכל מקרה בו יאושר חוק מיסי פיתוח שהוגש לאישור הכנסת במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2009-2010, יפעלו הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה עפ"י החוק בלבד.

כמו כן נקבע, כי ההחלטה תחול על שיווק מגרשים חדשים ביעוד מגורים, באמצעות מכרז או באמצעות פטור ממכרז, בהן קיימות 50 יח"ד ומעלה, וכן על שיווק הקצאות חדשות של תוכניות ביעוד תעסוקה, באמצעות מכרז או באמצעות פטור ממכרז,  בהן קיימים שטחים של 3 דונם ומעלה.

* הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה בהרחבות בקיבוצים ומושבים www.lieblaw.co.il
5.10.2011

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark