עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מוכרים נחלה - שימו לב לגזירות המס החדשות
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - מיסים מגזר חקלאי - מיסוי מקרקעין - ועדת טרכטנברג - מכירת נחלה - גזירות מס חדשות צפויות - חישובי מס אלטרנטיביים
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
מוכרים נחלה - שימו לב לגזירות המס החדשות
מאת: עו"ד שניר שער (רו"ח) וע"ד אביגדור ליבוביץ

ביום 3.11.2011 פורסם תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי שבמסגרתו אומצו חלק מהמלצות ועדת טרכטנברג בתחום המס (להלן:"תזכיר החוק") אשר כוללות מספר שינויים ובהם כאלו שיש להם השפעה על חבות המס בעת מכירת נחלה.

כידוע, בעת מכירת נחלה יש לערוך שלושה חישובי מס. האחד, פטור ממס שבח בגין מכירת בית המגורים. השני, חבות במס שבח בגין מכירת החלק החקלאי. השלישי, חבות במס שבח בגין מרכיב זכויות הבנייה. במילים אחרות, מרכיב התמורה המיוחס לחלק החקלאי וזכויות הבנייה חייב במס שבח ששיעורו נקבע בהתאם ליום הרכישה של הנחלה. כך, אם יום הרכישה הינו בין 1.4.61 לבין 31.12.2011 הרווח הריאלי ממכירת הנחלה (בניטרול מרכיב האינפלציה) היה מחולק בין שתי תקופות: האחת, מיום הרכישה ועד 7.11.01 שיעור מס השבח היה 45% ואילו מיום 8.11.01 ועד ליום מכירת הנחלה שיעור מס השבח היה 20%. כל זאת נכון באם מכירת הנחלה תהיה עד ליום 31.12.2011. ואולם, אם מכירת הנחלה תהיה ביום 1.1.2012 והלאה, אזי שיעור מס השבח יגדל ויחושב באופן הבא:  מיום הרכישה ועד 7.11.01 שיעור מס השבח יגדל ל-  48% (ולא 45%) ומיום 1.1.2012 ועד ליום המכירה שיעור מס השבח יגדל ל 25% (ולא 20%). יוער, כי ביחס לתקופה שמיום 8.11.01 ועד ליום 31.12.11 לא חל שינוי והמס יעמוד על 20%.

עוד נדגיש, כי במסגרת תזכיר החוק מוצע לקבוע מס נוסף בשיעור אחיד של 2% מסכום ההכנסה החייבת של אדם מכלל מקורותיו (משכורות, הכנסה מעסק, רווחי הון ושבח מקרקעין וכו') שמעל סף הכנסות של מיליון ₪ לשנה. לפיכך, אם הכנסותיו של אדם מכל מקורותיו וכן ממכירת הנחלה יביאו אותו למצב של רווח מעל מיליון ₪ לשנה, הרי שתיתוסף לחבות המס שלו 2% נוספים, דבר שיגדיל את חבות המס האפקטיבית ממכירת הנחלה.

נמחיש את השינוי הצפוי באמצעות הדוגמא הבאה: מכירת נחלה מניבה רווח ריאלי (רווח בנטרול האינפלציה) החייב במס שבח בסך של 3 מיליון ₪. יום הרכישה של הנחלה 1.11.67. אם מכירת הנחלה הינה בשנת המס 2011 מס השבח הצפוי הינו כ – 1,179,000 ₪. לעומת זאת אם מכירת הנחלה תהיה בתחילת שנת 2012 מס השבח צפוי להיות הינו כ – 1,295,000 ₪, כלומר, תוספת מס של כ – 116,000 ₪. נבהיר כי ככל שהמכירה תהא מאוחרת לתאריך 1.1.2012 הרי שהפרש מס השבח יהיה גבוה עוד יותר, הואיל וחלק הרווח שצמח לאחר 1.1.2012 יהיה חייב ב 25% מס שבח ולא בשיעור של 20% מס שבח.

כללם של דברים, לאור העלאת שיעורי המס הצפויים החל מיום 1.1.2012 יש לשקול הקדמת הכנסות ומכירת הנחלה עוד בשנת 2011 על מנת למנוע תשלומי מס גבוהים, שכן הקדמת מכירת הנחלה יכולה להוביל להפחתת חבות המס הכוללת של העסקה.

השוק של הנחלות מושפע רבות מיישום הוראות החלטה 979 לאחר אישור ההחלטה בבג"ץ והשאלה הנשאלת מה יקרה לשוק הנחלות לאחר אישור הוראות האגף החקלאי להחלטה 979 ובייחוד למחיר הנחלות מעסיקה רבים וטובים בתחום המגזר החקלאי. העובדה כי מוכר הנחלה יידרש לשלם "דמי רכישה" בצירוף החבויות במס בהתאם לתזכיר החוק המפורט לעיל, מצריכה חשיבה מעמיקה על ידי בעלי הזכויות בנחלות, לרבות יורשים אשר קיבלו זכויות בנחלה ומבקשים לבצע עסקת מכר ואינם מודעים להשלכות המס הגלומות במכירה.

הנה אנו עדים שוב לגזירות מס חדשות על בעלי הנחלות אשר למרבה הצער והאבסורד, נחשבים "כבעלי הון" ונדרשים לשלם מס נוסף בעת מכירה החל על "עשירים", בגין נחלה שהוחזקה בידיהם שנים רבות. להיכן נעלמו העקרונות של גאולת קרקעות ואידיאולוגיה, לכך אין תשובה במסגרת הסדר החברתי החדש!

הכותבים מתמחים בעסקאות ובמיסים במגזר החקלאי   
www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark