עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הוראת שעה – קבלת חסינות פלילית והקלות מס על אי דיווח על הכנסות מחוץ לישראל
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מיסוי בינלאומי - כפל מס - דיווח על הכנסות ונכסים בחו"ל - משפט בינלאומי - משפט פלילי - עבירות מס - הוראת שעה - נכסי חוץ - חסינות
 


  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
הוראת שעה – קבלת חסינות פלילית והקלות מס על אי דיווח על הכנסות מחוץ לישראל
מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי *

ישראלים רבים מחזיקים בנכסים מחוץ לישראל. נכסים אלו מפיקים לעיתים הכנסות, אשר, בחלקן אינן מדווחות בישראל, בתום לב ומחוסר ידע או מתוך רצון שלא לחשוף נכסים אלו בפני רשויות המס בישראל. אי דיווח על הכנסות של תושב ישראל מחוץ לישראל נחשב לאחר שנת 2003 (וגם במקרים מסוימים לפניה) כעבירה פלילית, הגוררת עימה סנקציות פליליות (כופר, קנס, מאסר, מאסר על תנאי וכיו"ב). לכך גם יש להוסיף שומת מס במישור האזרחי, לרבות חיוב בריבית, הפרשי הצמדה וקנסות.  

על מנת לעודד תושבי ישראל לגלות נכסים והכנסות שטרם דווחו ובכך להגדיל את בסיס המס בישראל, פרסמה רשות המסים בחודש אפריל 2005 נוהל גילוי מרצון ("הנוהל"), אשר מאפשר, בכפוף לתנאים מסוימים, לקבל חסינות במישור הפלילי. הנוהל קובע, בין היתר, כי גם אם לא תאושר הבקשה לקבלת חסינות פלילית, רשות המסים לא תעשה ככלל שימוש במידע שנמסר לה במישור הפלילי. הנוהל מוסיף וקובע יחד עם זאת, כי לא תהא מניעה להשתמש במידע בהליך אזרחי. הנוהל גם אינו מסמיך את הסמנכ"ל הבכיר לחקירות לבטל ריביות, קנסות והפרשי הצמדה במישור האזרחי.

לנוכח המגמה הכלל עולמית להעברת מידע בין מדינות והחלשות מעטה החיסיון הבנקאי ובניסיון להגביר את האכיפה לגבי רכוש וכספים מחוץ לישראל שאינם מדווחים על ידי ישראלים, פרסמה רשות המיסים ביום 15 בנובמבר 2011 הוראת שעה ביחס לנוהל הקיים בקשר לאי דיווח על נכסים והכנסות מחוץ לישראל (להלן: "הוראת השעה"). הוראת השעה תחול מאותו מועד ועד ליום 30 ביוני 2012.  

הוראת השעה מאפשרת ככלל לתושבי ישראל המחזיקים מחוץ לישראל כספים, רכוש, הון וכו' (להלן: "נכסי חוץ"), אשר ההכנסות בגינן לא דווחו עד כה בישראל, לבצע מהלך של "גילוי מרצון" של נכסי החוץ וההכנסות הלא מדווחות ועל ידי כך ל"הכשירם" מבחינת רשות המיסים. הוראת השעה מיועדת לחול, בין היתר, על הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו בירושה או במתנה מתושב חוץ; על הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו"ל, ששולם עליה מס או שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל; ועל הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ, שחבות המס בגינן קיימת החל משנת המס 2003.

הוראת השעה מקנה חסינות מפני סנקציה פלילית, ובנוסף מקלה במישור השומה האזרחית באופן שהמס המחויב בהתאם לשומה זו לא יצבור קנסות וריבית. הוועדה המיוחדת שתטפל בבקשות לגילוי מרצון לפי הוראת השעה ("הוועדה") תהא מוסמכת לקבוע את שומת המס האזרחית ואף לתת הקלות לגבי הפרשי הצמדה עד לביטולם המוחלט.

על מנת  להפעיל את הנוהל, הוראת השעה מורה להגיש בקשה ללשכת מנהל רשות המסים. הבקשה צריכה לכלול את כל העובדות הרלוונטיות. לאחר קליטתה הבקשה תעבור בחינה מקדמית, שבסופה יקבע האם המקרה עונה על קריטריונים מסוימים וראוי להיות נדון בפני הוועדה. הוראת השעה מבהירה בקשר למידע שיימסר בבקשה, כי בקשה שלא תעמוד בקריטריונים, או שתידחה במהלך בחינת הוועדה, לא ייעשה שימוש במידע שנמסר במסגרתה במישור הפלילי ובמישור האזרחי.

לסיכום, הוראת השעה מאפשרת לישראלים רבים לפתוח "דף חדש" ולהכשיר נכסים והכנסות מחוץ לישראל שטרם דווחו לרשות המסים בישראל. הוראת השעה בניגוד לנוהל מסדירה הטבות גם במישור האזרחי. עם זאת, נוכח חשיפת המידע הנדרשת בפני רשות המסים וההשלכות והסיכונים (הפליליים והאזרחיים) הטמונים בכך, יש לנקוט במשנה זהירות ולשקול היטב לפני שמחליטים להגיש בקשה לגילוי מרצון. נשמח לסייע בסוגיה.   

* הכותבים: עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי  ומשפטן (כלכלן) אדי רשקובן
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark