עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: המלצות ודגשים לקראת תום שנת המס בעקבות אישורו (לבסוף) של החוק לשינוי נטל המס
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מיסוי - עריכת דין מיסים - סוף שנה - תכנון מס - המלצות ועדת טרכטנברג - מכירה רעיונית של ניירות ערך סחירים - מס חברות - מיסוי יחידים
 


  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
המלצות ודגשים לקראת תום שנת המס בעקבות אישורו (לבסוף) של החוק לשינוי נטל המס
מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי

נתחיל מהשורה התחתונה. לאחר התחבטויות, דיונים, שינויים ולחצים אישרה הכנסת ביום 5 בדצמבר 2011 בקריאה שנייה ושלישית את החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2011 (להלן: "החוק"), המבוסס ברובו על המלצות ועדת טרכטנברג.

לפני שניכנס לעובי הקורה, נסקור כבר עתה בקצרה רשימה של המלצות ודגשים העולים מהחוק ויש לדעתנו ליתן עליהם הדעת לפני תום שנת המס הקרבה ובאה עלינו לטובה:

1) לאור העלייה הצפויה בשיעורי המס על הדיבידנד מומלץ לשקול חלוקת דיבידנד מכסימלית עד לסוף שנת המס 2011, כמובן בכפוף להוראות הדין ולשיקולי קיזוז הפסדים.

2) לאור העלייה בשיעור מס החברות, יש לשקול הקדמת הכנסות עד לתום שנת המס 2011 ובמקביל דחייה של הוצאות, ככל הניתן.

3) העלייה בשיעור מס שבח ובשיעור מס ריווח הון שתחול החל מתחילת שנת המס 2012 מחייבת בחינה של מכירות של זכויות במקרקעין ונכסים, בהתאמה, עד לתום שנת המס. עם זאת, יצוין, כי מדובר בעליה מרוככת, היות ושיעור המס החדש יחול על התקופה שתחילתה ביום 1.1.2012. כך למשל, על נכס שנרכש בתחילת שנת 2005 ויימכר בתום שנת 2012 יחול שיעור מס משוקלל של 20.7%. שיעור זה ילך ויגדל מטבע הדברים ככל שפרק הזמן שיחלוף מיום 1.1.2012, המכונה בחוק "מועד השינוי", ועד למועד המכירה, יגדל.  

4) הוספת החיוב של בעל מניות מהותי לחוק מיסוי מקרקעין גורמת לכך שמתחילת שנת המס 2012 יקפוץ שיעור המס על בעלי מניות מהותיים באיגוד מקרקעין ב- 50% (משיעור של 20% ככלל לשיעור של 30%). לפיכך, ההמלצה לבחון מכירת זכויות במקרקעין עד לתום שנת המס מקבלת משנה תוקף בהקשרם של בעלי מניות מהותיים באיגודי מקרקעין.

5)נוסחת הפיצול הליניארי החדשה שנוספה בחוק לגבי פרק הזמן שקדם למועד השינוי לא תחול על מכירת מוניטין שלא שולם בעבורו. כלומר, מוניטין מסוג זה ימוסה החל ממועד השינוי בשיעור אחיד של 25% במקום 20% ולכן קיים תמריץ לבצע עסקאות במוניטין שלא שולם עבורו עד לתום שנת המס.  

6) החל משנת המס 2012 הכנסה חייבת של יחיד מעל 40,790 ₪ לחודש תמוסה בשיעור של 48%. לפיכך, יש לשקול במידת האפשר את הקדמת ההכנסה כבר לשנת 2011, תוך שקלול החבות בדמי ביטוח לאומי, לאור הפחתת תקרת החבות החל משנת 2012.

7) הכוונה להטיל מס נוסף בשיעור של 2% על יחיד שהכנסתו החייבת בשנת מס מסוימת עלתה על מיליון ₪, לא אושרה במסגרת החוק. לפי רוח הדברים, קיים סיכוי סביר שהמס הנוסף יאושר בהמשך עם החרגות על סוגי הכנסה מסוימים. לפיכך, בדומה להמלצה הקודמת, יש לשקול במקרים מתאימים להקדים הכנסות מעל מיליון ₪ בשנה עד לסוף שנת המס 2011.

8) יש לשקול לבצע "מכירה רעיונית" של ניירות ערך סחירים עד לתום שנת המס ובכך לקבע יום רכישה ושווי רכישה חדשים וליהנות משיעורי המס הנמוכים שיחולו עד לתום שנת המס. מובן שיש לבחון את מימון חבות המס הנגזרת מהמכירה הרעיונית.   

9) שיעור המס על אופציות לעובדים בסעיף 102 לפקודה (25%) הושווה, לפחות באופן זמני, לשיעור המס החל על בעלי מניות רגילים בחברה, דבר ההופך את הקצאת האופציות  לעובדים לאטרקטיבית יותר.

10) באופן דומה, אפיקי השקעה לא צמודים, כגון איגרות חוב שקליות, מק"מ ופק"מ שקלי הופכים להיות אטרקטיביים יותר, לאור העובדה ששיעור המס שיחול בגינם ימשיך להיות 15% בלבד (כמובן תוך שקלול שיעור האינפלציה החזוי באותה תקופה).  

11) החל משנת המס 2012 בעל מניות מהותי לא יוכל לקזז הפסדי הון שנגרמו לו כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד שנבעו לו מניירות ערך אחרים באותה שנת מס.

12) שיעורי המס החלים על יחיד בגין מכירת נכסים וזכויות במקרקעין שנרכשו לפני 1960 יעלו אף הם, אך עלייתם תעשה באופן הדרגתי על פני השנים הבאות.

13) קיימת הוראה לבטל את מקדמת המס המשולמת ככלל על ידי רוכש זכות במקרקעין החל משנת המס 2013. שר האוצר רשאי להאריך מועד זה.

עיננו הרואות אפוא, כי החוק מעגן שינויים רבים בשיעורי המס המוטלים על יחידים וחברות. הן במישור הפירותי (הכנסות מעסק, עבודה, דיבידנד וריבית) והן במישור ההוני, לרבות מס שבח. ברמת היחיד וברמת החברה. היות ומרבית סעיפיו והוראותיו יכנסו לתוקף כבר ביום 1 לינואר 2012 (מועד השינוי) מומלץ, לבחון את השלכותיו של החוק, לגבי כל נישום (יחיד או חבר בני אדם) באופן ספציפי, תוך הסתייעות באנשי מקצוע. נקודת התחלה טובה, תהא רשימת ההמלצות והדגשים בתחילת רשימה זו. נשמח לסייע במידת הצורך. כולי תקווה שעליית המסים שעוגנה במסגרת החוק תופנה למימון החלקים האחרים והחשובים בדוח טרכטנברג (חינוך חינם לגיל הרך, שיפור התחבורה, תעסוקה וכיו"ב) ולא תמוסמס בידי הפוליטיקאים למטרות שוליות.  
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark