עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בניה ב"שטח המחנה" בקיבוצים - כך עובדת השיטה!
מידע משפטי בנושאים: דיני קיבוצים - מיסים מגזר חקלאי - בניה בשטח המחנה - בניה בקיבוץ - הרחבה - תשלומים אסורים - חברים חדשים - החלטה 1180 - הון האגודה - דמי קבלה - הוצאות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
בניה ב"שטח המחנה" בקיבוצים - כך עובדת השיטה!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ *

בניה ב"שטח המחנה", בניה בתוך "הקו הכחול", "שכונת בנים", הרחבה "בתוך הקיבוץ", "הקיבוץ המתחדש", אלו רק שמות נרדפים, למלכודת הדבש המבקשת לתפוס ברשתה את החברים הקיימים, הבנים, החברים החדשים והחברים בעצמאות כלכלית, במסגרת הפרויקטים הנבנים ב"שטח המחנה" בקיבוצים.

אנו עדים כיום לאופנה הנוהגת בקיבוצים במטרה להזרים רוח חדשה בקרב החברה המזדקנת,  לפיה, מחליטים בקיבוצים רבים לקבל משפחות צעירות לשורותיהם, כאשר המטרה היא להתרפק על זיכרונות העבר של העירוניים, אשר ראו את הקיבוצניקים מתגוררים בבתים צמודי קרקע כאשר מסביבם מדשאות רחבות ידיים, ילדים על טרקטורים, אהבה חופשית, ילדים בכיף וחברה מחבקת.

נכון, התיאור יכול לגרום לנו לחיוך רחב ולתחושות של אושר, וברור כי במקרים לא מעטים הוא אכן מתקיים, אך, למצער, כאשר בוחנים את הפרויקטים לעומק, מוצאים, כי השלווה מתחלפת באכזבה והחיבוק של הקיבוץ לחברים והחברים החדשים, למעשה הוא "חיבוק דב".   

אם נבחן את הדברים לעומק המלכודת, נמצא, כי הבניה בתוך "שטח המחנה" בקיבוץ, היא למעשה דרך עוקפת החלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל, באמצעותה, ניתן להכשיר את הדרך לגבות כספים מחברים חדשים, מתחת לעינו הבוחנת של המינהל ומבלי לתת דין וחשבון לגורם כלשהו בתהליך, וכפי שיוסבר להלן.

החלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל, אשר אושרה בחודש מאי 2009, סתמה את הגולל על הקיבוצים והמושבים לקבל "כספים אסורים" במסגרת הרחבות קהילתיות. ההחלטה קובעת, כי האגודה, היזם והמשתכן, יחתמו על תצהירים במסגרתם יצהירו, כי למעט דמי היוון למינהל ודמי פיתוח תשתיות ציבוריות שאושרו על ידי המינהל, לא שולמו כספים נוספים לגורם כלשהו וכן כי הקצאת המגרש למשתכן, לא הותנתה בתשלום כלשהו ו/או המשתכן לא חוייב להתקשר עם היזם לקבל שירותי בניה ו/או שירותים אחרים לפיתוח המגרש.

מבחינה של הדברים במהלך התקופה מיום שהתקבלה החלטה 1180, ניתן לראות, כי לאחר שהמינהל החל ליישם את החלטה 1180, ירדה כמות ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים והחלה להופיע התופעה של בניה בתוך "שטח המחנה" בקיבוצים וקבלה של חברים חדשים בקיבוצים וכן בניה עבור בנים של חברי הקיבוצים.

למעשה, הבניה בשטח המחנה בקיבוץ, הינה בניה על שטח שהקיבוץ קיבל בו זכויות מהמינהל בהתאם להסכם בין המינהל לאגודה, כאשר החבר החדש שיתקבל לקיבוץ, יחתום על הסכם עם הקיבוץ ביחס למגרש וכן על הסכם מול היזם ביחס לבניה, אך לא יקבל זכויות חכירה במגרש, אלא רק "זכויות חוזיות" במסגרת הליך "שיוך חוזי" ובעתיד, ככל והקיבוץ יחליט, יוכל לקבל זכויות מהמינהל במסגרת "שיוך קנייני" ולשלם דמי היוון למינהל ולחתום על הסכם חכירה ביחס למגרש.

הליך קבלת החברים החדשים וגביית הכספים על ידי האגודה וכן הליך בניית הבתים של החברים החדשים וגביית הכספים עבור הבנייה ופיתוח התשתיות, לא נדרש אישור מהמינהל, לאחר שאושרה התכנית החדשה במסגרת הרחבת הקיבוץ ואף ההסכמים עליהם חותמים החברים החדשים, לא נדרשים לעבור את הביקורת של המינהל, שכן מדובר בבנייה בתוך "שטח המחנה" ולא ב"הרחבה קהילתית" ועל כן, הקיבוץ, כביכול, יכול לקבוע לעצמו את הכללים ולגבות כספים לפי שיקול דעתו ללא כל ביקורת מצד הרשויות.

לאחר טיפול בעשרות מקרים של חברים חדשים, בנים, וחברים בעצמאות כלכלית בקיבוצים, נמצא, כי מערכת ההסכמים הינה "מלכודת דבש", אשר יכולה בסופו של יום לגרום לנזקים עצומים לחברים ומומלץ להיזהר, משנה זהירות, בטרם חתימה על מסמך כלשהו.     

יש לבחון את הכספים הנגבים מהחברים החדשים עבור "הון אגודה", רכישת של "מניות יצרניות", "דמי קבלה", החזר הוצאות משפטיות, החזר הוצאות פיתוח בקיבוץ הישן, ועוד ועוד מונחים כאלו ואחרים אשר משמעותם אחת - גביית כספים עבור המגרשים שהינם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל!!!

כמו כן, יש לבחון את גובה כספי הפיתוח הנגבים מהחברים ואת התשלומים עבור עבודות הבניה והביטחונות הניתנים לחברים כנגד התשלומים. יש לוודא, כי לא משולמים כספים אלא כנגד ערבויות מהיזם וכי התשלומים מועברים בתהליך הבניה עבור עבודות שבוצעו בפועל ולא עבור עבודות שיבוצעו בעתיד.

שיהיה ברור, אנו תומכים ומברכים את התופעה של עיבוי האוכלוסייה בקיבוצים במסגרת הקיבוץ המחדש, וברור, כי קיימים מקרים בהם עובדים לפי הכללים, אך מצאנו, כי חברים רבים מוצאים עצמם במצוקה רבה מול אגודות שאומרות להם לבחור בין הדרך המוצעת או הדרך החוצה ועם כך לא ניתן להשלים.

זה הזמן חברים, לפקוח את העיניים ולהבין, כי הקיבוץ יכול להיות מקום נהדר לחיות בו, אך גם אם אתם בנים של חברים, יכול להיות מאוד שאתם עומדים לשלם כספים שאסור לגבות אותם מכם!!

ולסיום אומר, כי הוראות החלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל אומנם לא חלות על בניה "בשטח המחנה" בקיבוצים אך ללא ספק, המדיניות של ההחלטה הקובעת שאין לגבות כספים עבור המגרשים או כספים שלא אושרו על ידי המינהל, חלה כאן ללא צל של ספק וזהו המקום בו נדרש המינהל להתערב ולקבוע כללים ברורים ביחס לבניה ב"שטח המחנה" בקיבוצים, על מנת להגן על זכויות הבנים של החברים, חברים חדשים וחברים בעצמאות כלכלית, שהם משפחות צעירות המבקשות לעקור את חייהם מהעיר ולגור בקיבוץ המתחדש.

הכותב מתמחה בייצוג חברים בבנייה "בשטח המחנה" בקיבוצים  www.lieblaw.co.il
* 22.1.2012

<
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
אינטרנט - משפט ואינטרנט | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark