עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הצהרת הון - ייחוס הפרשי הון שניצמחו בשנה סגורה לשנה פתוחה עומד בסתירה להוראות הדין
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - הצהרת הון - נישום - השוואת שומות - הפרשי הון - דיני חברות - עבירות מס - שומה - סעיף 147 לפקודת מס הכנסה - כופר
 


  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
הצהרת הון - ייחוס הפרשי הון שניצמחו בשנה סגורה לשנה פתוחה עומד בסתירה להוראות הדין
מאת : עו"ד ורו"ח יואב ציוני *
 1. 1.אחת הטכניקות לקביעת שומה לפי מיטב השפיטה במס הכנסה היא באמצעות הפרשי הון בין שתי הצהרות הון.
 1. 2.פקידי השומה נוהגים לייחס את כל הפרשי ההון הבלתי מוסברים באופן אוטומטי לשנים הפתוחות. קרי השנים שטרם התיישנו. גישה זו מבוססת על הרציונאל לפיו  "בל ייצא חוטא נשכר", לפיה אין לאפשר לנישום להתחמק ממס גם אם הוכח שההסבר נצמח בשנה סגורה. הנישום אליבא ד'גישה זו לא יכול לטעון להסתמכות על שנה סגורה כיוון שטענת הסתמכות שכזו מצריכה תנאי מקדמי של תום לב, ומי שמעלים מיסים לא יכול לטעון לכך (ראו: ע"מ (ת"א) 1117/05 ‏ ‏ איתמר הכהן נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו 3).
 1. 3.לטעמי וכפי שיפורט להלן, אין לקבל גישה זו והיא עומדת בניגוד להוראות החוק ולפסיקת בית המשפט העליון.
 1. 4.יחוס הון שנצבר בשנים סגורות לשנים פתוחות עומד בסתירה, לעקרון סופיות השומה וכן להוראות ההתיישנות שבסעיפים 152 ו- 147, לפקודת מס הכנסה. כאשר המחוקק רצה לאפשר לפקיד השומה להאריך את תקופת ההתיישנות הוא עשה זו בסעיפים ברורים וחד משמעיים. להלן דוגמאות:
 2. -הדרישה לאישור הנציב, להארכת מועד ההתיישנות, שבסעיף 152(ג) לפקודה.
 3. -סעיף 147 לפקודה. סעיף 147 מאפשר הארכת תקופת התיישנות, בתנאים מסוימים. אחד התנאים, כמפורט בסעיף 147(א)(2) הוא שהנישום הורשע או שילם כופר, בגין העלמת הכנסות.
 1. 4.1.אלא שאין בשום מקום בפקודת מס הכנסה ולו רמז לכך שהמחוקק איפשר בתיק שומה אזרחי להאריך את תקופת ההתיישנות עקב הפרש בלתי מוסבר בין שתי הצהרות הון. משמעות ייחוס הפרש הון משומה סגורה לשנה פתוחה יוצרת אפשרות – שהמחוקק לא התכוון בשום שלב ליצור- להרחבה אינסופית של תקופות ההתיישנות. כל נישום, שהגיש הצהרת הון קודמת (נניח ליום 31/12/05), ושלא נתבקשה ממנו הצהרת הון, חשוף לכך שאי פעם בעתיד הרחוק,  יבקש ממנו פקיד השומה (למשל ליום 31 בדצמבר 2020), הצהרת הון, ועל אף שרוב השנים (למשל עד 2017) יהיו שנים סגורות הוא ימוסה על הפרשי הון לכל השנים (מבלי שבכלל נערך כלפיו הליך פלילי כלשהו שיאפשר פתיחת שומות לאחור, ומבלי שבכלל נחקר או הוגש נגדו כתב אישום בגין העלמת הכנסות), מהצהרת ההון הקודמת (2005 בדוגמא), בשנים הפתוחות (2018-2020).
 1. 4.2.הטיעון לפיו "בל יהא החוטא נשכר" כלל אינו יכול לעמוד, עת עסקינן בתחום האזרחי. כדי שחוטא (מי שעבר עבירה פלילית ושילם בגינה כופר או הורשע בה) לא יצא נשכר יש לחקור אותו בחקירה פלילית, בגין העלמת הכנסות, להגיש נגדו כתב אישום להרשיע אותו (ודי גם שישלם כופר), ורק אז ניתן יהיה לפתוח שומות לאחור על פי הוראות סעיף 147(א)(2) לפקודה. הצהרת הון אינה יכולה להיות פתח לעקיפת הוראותיו הדווקניות של סעיף 147. שיקול הדעת של המחוקק מתי ניתן לפתוח שומה סגורה נעשה בסעיף 147 (סעיף 152 מאפשר להאריך התיישנות בשנה נוספת). אין שום מקום בחקיקת המס המאפשר פתיחת שנים סגורות באמצעות ייחוס הפרשי הון באופן שרירותי לשנים הפתוחות.
 1. 4.3.כעולה מסעיף 147 לפקודה, המחוקק החמיר מאוד את היכולת לפתוח שומות לאחור והוא דורש הרשעה בפלילים לשם כך.
 1. 4.4.יותר מכך, לפקיד השומה ניתנה אפשרות (המוגבלת לפער של 5 שנים בין 2 הצהרות הון) לנקוט בסנקציה פלילית על בסיס הפרשי הון בלתי מוסברים בסעיף 223(2) לפקודה. אם יעשה כן והנישום יורשע, יוכל פקיד השומה לפתוח את השנים שהתיישנו. אולם המחוקק לא איפשר לפקיד השומה לדלג בשום מקום על כללי ההתיישנות בדין האזרחי, ולהשוות מי שהוצאה לו שומה אזרחית למי שהוגש כנגדו כתב אישום והורשע בפלילים, באמצעות ייחוס ההכנסה לשנים פתוחות.
 1. 4.5.סוגיית ההתיישנות בדין האזרחי לא קשורה לסוגיה המוסרית של בל יצא חוטא נשכר ולסוגיית תום הלב של הנישום. התיישנות אזרחית נובעת מטעמים אחרים  של יציבות הדין, סופיות של החלטות וקביעות של רשויות מדינה, איבוד העניין הציבורי לאחר תקופה מסוימת, ובפרט העובדה שכולנו בני חלוף. ההתיישנות היא הגנה שמובנית בחוק, מתביעות ודרישות ישנות, לאחר חלוף תקופה מסוימת. היא לא קשורה לתום הלב.  היא קשורה לחומרת העבירה בפלילים, לסוג התביעה באזרחי, וכן גם לאורך חיי האדם. אילו היינו חיים עד גיל 150 סביר להניח שתקופות ההתיישנות היו מתארכות אף הן.
 1. 5.העמדה דלעיל לפיה  כאשר ניתן לזהות ספציפית שגידול ההון נובע משנה סגורה יש לייחסו לאותה שנה,  מחויבת גם מפסקי הדין של בית המשפט העליון בעניין ע"א 9541/04 שרפיאן נ' פ"ש, ע"א 10704/05 לוגסי נ' פ"ש, וגם מפסה"ד בעניין  ע"א 9650/05 פרוינד נ' פ"ש-4. ראו ניתוחו של כב' הש' אלון בעניין פרוינד את פסקי הדין בעניין שרפיאן ולוגסי, וכן את דבריה של כב' הש' חיות, בסייפת חוות דעתה, בעניין פרוינד, לפיהם על המערער להוכיח כי ההכנסה שלא דווחה צמחה בשנה הסגורה כדי שניתן יהיה לייחס את ההכנסה לאותם שנה.
 1. 6.דברים אלו מביאים אותנו למסקנה המתחייבת לפיהם שאלת ייחוס ההון לשנה הסגורה איננה גזירה מהשמים ואין מקורה בצדק אבסולוטי של "בל ייצא חוטא נשכר", אלא שמדובר בסוגיה עובדתית, שדינה להתברר ולהיות מוכחת במהלך הדיון. במילים אחרות, מקום שבו ניתן לזהות את גידול ההון ספציפית והוא מיוחס לשנה סגורה, לא ניתן לייחס אותו לשנה פתוחה.
*   מרץ 2012
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark