עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: העובדים "כבני ערובה" - על ההחלטה לסגור ולפתוח מחדש את מפעל "ויטה פרי הגליל" והשלכות החלטות אלו על זכויות עובדי המפעל
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - זסכויות עובדים - סגירת מפעל - יחסי עובד מעביד - פיטורי אשה בהריון - שימוע - פיצויי פיטורים - עסקים בקשיים
 


  מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
העובדים "כבני ערובה" - על ההחלטה לסגור ולפתוח מחדש את מפעל "ויטה פרי הגליל" והשלכות החלטות אלו על זכויות עובדי המפעל
מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ
במרוצת הימים האחרונים התחוור למאות עובדים כי הנהלת מפעל ויטה פרי הגליל החליטה באופן חד צדדי על סגירת המפעל.
יישום החלטה זו בוצע "באישון לילה", שעות ספורות לפני כניסת השבת.
נראה כי מועד יישום ההחלטה תוכנן מבעוד מועד, ככל הנראה כדי למנוע אפשרות של עתירת העובדים לביה"ד לעבודה בבקשה לייתן צו שיימנע מההנהלה לסגור את המפעל.

זאת ועוד, ההחלטה להביא לסגירת המפעל, בדרך שבה החלטה זו בוצעה נועדה, ככל הנראה, לייצר מניפולציה שמטרתה לגרום להבלטת מצוקתם של העובדים ובדרך זו להפעיל לחץ על וועדת הכלכלה בכנסת להזרים למפעל כספים – כל זאת על חשבון כספי הציבור.

הנה כי כן, כעבור שלושה ימים בלבד ממועד סגירת המפעל, הוחלט באופן לא מפתיע לקדם הצעת חוק שתבטיח למפעל העברת מענקים כספיים. החלטה זו, כידוע, גרמה להנהלת המפעל לפתוח את שעריו, כאילו אלו לא היו נעלים רק לפני שעה קלה.

זגזוג הנהלת המפעל מלמד על שני דברים עיקריים:
האחד, הישגים כלכליים משיגים בדרך של ניצול מצוקת העובדים ואגב כך, הכתבת  "סדר יומה" של ועדת הכלכלה של הכנסת
.
השני, המפסיד העיקרי הוא הציבור שכן כל תוצאה הייתה מביאה לנטל כלכלי על חשבון כספי הציבור: אילו העובדים היו מפוטרים, כי אז היה על המדינה, במקרה הטוב, לשלם לעובדים אלו דמי אבטלה, השלמת הכנסה וכספים בגין הכשרות מקצועיות. לעומת זאת, במקרה דהיום, על מנת למנוע כאמור את פיטורי העובדים, יועברו למפעל מיליוני שקלים.

בנסיבות אלו לא ניתן אלא להמליץ להנהלת המפעל להודות לעובדים לא רק על תרומתם למפעל בעשרות שנות עבודתם אלא גם על תרומתם העכשווית למפעל – אלמלא סגירת המפעל ופיטורם, לא היו מוזרמים למפעל מילוני שקלים.

חשוב להבהיר!!! לדעת הח"מ, הזגזוג שאפיין את החלטת הנהלת המפעל בדבר ההחלטה לפטר את העובדים וביטול החלטה זו צריך להדליק נורה אדומה לא רק בקרב עובדי המפעל (שכן לא בטוח שעתידם המקצועי / פיננסי מובטח) אלא גם בקרב ציבור העובדים במדינת ישראל וביחוד בקרב ממשלת ישראל שמשמעות החלטה היא לא אחרת מאשר לעודד להגיע להישגים כלכליים בדרך לא דרך.

לכן בכל זאת חשוב שנעמוד על שני פנים העומדים בבסיס ההחלטה להביא לסגירת מפעל בישראל המעסיק מאות עובדים , הכל כדי "לשכנע" את המדינה שיש מקום להזרים למפעל כספי ציבור:

הפן הערכי / מוסרי
אין ספק כי החלטה שכזו עומדת בניגוד מוחלט לכללי המוסר והמצפון של הנהלת המפעל. כך באחת, נפלה ההחלטה שמשמעותה – שלילת פרנסתם של עובדים רבים, חלקם קשיי יום אשר תרמו תרומה נכבדה להתפתחות המפעל. יש לזכור כי חלקם הגדול של העובדים עבד במפעל עשרות שנים. התנהלות הנהלת המפעל מעידה כי הם לא שמרו לעובדי המפעל "חסד נעורים" ובמקום שבו עלה החשש שמא המפעל יביא להפסדים כספיים, התקבלה ההחלטה לפעול לסגירתו.

נדגיש, כי למיטב ידעת הח"מ, ועפ"י פרסומים בתקשורת, אין מדובר במצב שבו המפעל היה מצוי בהפסדים אלא במצב דברים שבו המפעל חושש מהפסדים. לא מן הנמנע כי חשש שכזה אין לו כל תימוכין. יתרה מכך, לא מן הנמנע שמדובר בניסיון לחסוך עלויות באצטלה של טענות לחשש מהפסדים.

עוד נזכיר כי לטענת המפעל, ההפסדים הצפויים למפעל מקורם בהפרת הבטחה של משרד התמ"ת להעביר למפעל מענקים כספיים. גם אם יש טעם בטענה שכזו, נראה, כי אין מקום להפוך את עובדי המפעל לבני ערובה בעל כורחם ולנצל את מצוקתם של העובדים על מנת לקדם אינטרסים כלכליים של המפעל.

זו אף זו, התנהלות שכזו המקדמת סגירה של מפעל באופן פתאומי איננה עולה בקנה אחד עם טענה על הפרת הבטחה להעברת מענקים כספיים.

ככל שהייתה קיימת הבטחה שכזו וככל שמנהלי המפעל היו סבורים כי הם עומדים בקריטריונים לקבלת המענקים הכספיים, כי אז הייתה פתוחה בפניהם הדרך לפעול על פי הדין לרבות עתירה לביהמ"ש ו/או לכל טריבונל אחר. העדר פניה שכזו, וסגירת המפעל, באחת, מאידך, מעלה חשד שזו לא הייתה הסיבה האמיתית ו/או הבלעדית לסגירת המפעל.

לראיה, הנהלת המפעל לא יזמה פניה לממשלה ו/או לשר הרלוונטי על מנת לקדם את העברת הכספים עוד קודם להחלטה לסגור את שערי המפעל. עינינו הרואות - רק לאחר יצירת מעשה עשוי – סגירת המפעל, החליטה הממשלה לקדם חוק שיבטיח העברת כספים למפעל.

הפן המשפטי
החלטת מעביד האם לפטר עובד או להעסיקו הנה חלק לגיטימי מזכויותיו לנהל את העסק כראות עיניו ועל פי המדיניות שקבע כמו גם לחסוך בעלויות הנראות לו יקרות מדי, אך תמיד בכפוף למגבלות החוק. עם זאת, יש לזכור כי לעובד נתונה הזכות, להתפרנס ולהשתכר בכבוד.

לכן, המעסיק לא רשאי לפטר כל עובד בכל עת ובכל דרך, למשל: מעביד לא רשאי לפטר עובדת בהריון, בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום אלא בהיתרים מיוחדים. עם זאת המעביד רשאי לפטר עובדת בהריון אם עבדה אצלו בעת הפיטורים פחות מ – 6 חודשים ואם הפיטורים הם לא בגלל היותה בהריון. כמו כן, אסור לפטר עובדים מסיבות הפוגעות בשוויון או בעת מילואים או בשל כך שעובד זה או אחר חשף שחיתות.

בדרך כלל הסיבות המקובלות לפיטורי עובדים הם סיום תקופת העבודה על פי הסכם עבודה, אי התאמה לתפקיד, בעיות משמעת, צמצומים, רה-ארגון, סגירת המפעל ועוד.

משמעות של סגירת מפעל הינה פיטורים לכל דבר ועניין, גם אם העובדים טרם קיבלו מכתב המודיע באופן רשמי על פיטוריהם.

בדרך כלל, על המעביד לערוך שימוע לעובד לפני פיטוריו ולהודיע לעובד בכתב על הפיטורים הצפויים.


כדי שפיטורים יהיו כדין יש לגלות למפוטר את הטעם לפיטוריו וזאת על מנת לאפשר לו להתגונן מפניהם, אם לא כן, נפגעת זכותו של העובד לשימוע ונמנעת ממנו האפשרות להתגונן. המעביד יציין בהודעת הפיטורים את מועד תחילת העבודה, תאריך סיום העבודה ותקופת ההודעה המוקדמת, ואת תאריך עריכת המכתב. נזכיר לעניין זה, כי ההערכה היא כי הייתה "יד מכוונת" בעיתוי סגירת המפעל וזאת כדי למנוע עתירות לביה"ד לעבודה.

זכאות העובדים לקבלת פיצויי פיטורים תלויה בוותק של העובדים במפעל. כל עובד שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר, זכאי לקבל מהנהלת המפעל פיצויי-פיטורים. גם עובד שעבד 11 חודשים ופוטר זכאי לפיצויי פיטורים, אלא אם הוכיח המעביד כי פיטר את העובד בסמוך לתום השנה הראשונה שלא כדי להימנע מתשלום פיצויים.

סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי הפיצויים יחושבו לפי שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל עובד חודשי ושכר שבועיים לכל שנת עבודה לעובד שעתי ובאופן יחסי לעבודתו.


סעיף 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד 1964, קובע כי הרכיבים שיובאו בחשבון לחישוב פיצויי הפיטורים הם שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.


עפ"י התקנה, למעט רכיבים אלה לא תובא "תוספת" אחרת בחשבון, למשל גילום שווי שימוש (רכב, טלפון נייד), משכורת 13, מענקים וכו.

זאת ועוד,  חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א-2001 (להלן: "החוק") מחייב את המעביד הרוצה לפטר ואת העובד הרוצה להתפטר, למסור הודעה לפני הפיטורים או ההתפטרות.


מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם לעובד פיצוי השווה לשכרו הרגיל (ללא נלווים) בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמת.

באשר ליתר זכויות עובדי המפעל – עובדי המפעל זכאים לפדיון ימי חופשה, השלמת תשלומי דמי הבראה, שחרור פוליסת ביטוח מנהלים/גמל/פנסיה. זכויות אלו יבחנו הן על פי הוראות החוק הרלוונטי והן על פי הסכם העבודה האישי שיש לכל עובד ועובד, בהנחה ויש. בכל מקרה שבו הוראות ההסכם יהיו לרעתו של העובד, יגברו הוראות החוק הרלוונטי.

סיכומו של דבר
נראה כי יש בהתנהלות הנהלת המפעל טעם לפגם (בלשון המעטה) ולו בשל האופן שבו הנהלת המפעל בחרה לסיים את העסקתם של מאות עובדים על מנת לקדם אינטרסים כלכליים. אילו הנהלת המפעל הייתה משנה את פני הדברים ועושה מאמץ (גם תקשורתי) להביא להזרמת כספים למפעל (ככל שהיו עומדים בקריטריונים)- ולא על גבם של העובדים, ורק לאחר מכן באין כל ברירה אחרת, להביא לסגירת המפעל, גם זאת בדרך מקובלת, אזי התמונה הייתה מצטיירת באפן שונה לחלוטין.

ראוי לזכור, כי לדרך סיום העסקה יש משמעות משפטית, גם אם סיום ההעסקה של עובד מוצדק, ודרך זו אף היא יכולה להיבחן על ידי ביהמ"ש ויכולה לזכות את העובדים בפיצויי כספיים וזאת מלבד הזכויות הסוציאליות להן זכאים העובדים.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד גיא הרשקוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark