עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בוטלה החלטה 1180 המתייחסת לבניה בהרחבות למגורים בקיבוצים ומושבים
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - מועצת מקרקעי ישראל - בניה בקיבוצים ובמושבים - החלטה 1253 - ביטול החלטה 1180 - מיסים מגזר חקלאי - הרחבות - בניה עצמית - בניה מרוכזת
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
בוטלה החלטה 1180 המתייחסת לבניה בהרחבות למגורים בקיבוצים ומושבים
עו"ד אביגדור ליבוביץ

ביום 25.3.12 חתם שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1253 המבטלת את החלטה 1180 אשר התקבלה בחודש מרץ 2009 וקבעה שינויים דרמטיים בכל הקשור לבניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית.

כזכור, החלטה 1180 באה בעקבות כתבות ופרסומים רבים ביחס למציאות שנהגה עד אז בהרחבות, בייחוד בכל הקשור לגביית "כספים אסורים" מהמשתכנים וכן גביית כספים ביתר בגין פיתוח תשתיות ציבוריות, פיתוח במגרשים, כספי סבסוד תשתיות וכשלים בשיווק המגרשים לבניה מרוכזת ובניה עצמית.

החלטה 1180 קבעה, כי המועצה האזורית הינה האחראית בכל הקשור לביצוע עבודות הפיתוח הציבורי וגם בכל מקרה בו היא מבקשת להעביר את הסמכויות לביצוע הפיתוח ליישוב, עליה לפקח על ביצוע עבודות הפיתוח, לרבות באמצעות מפקח מטעמה שיאשר את העברת הכספים שהופקדו בנאמנות על ידי המשתכנים לידי הגורמים המפתחים אשר יבחרו במכרז על ידי היישוב.

החלטה 1253 באה בעקבות תלונות רבות שהובאו בפני המינהל על ידי המשתכנים ביחס לעובדה כי נמנעת מהם האפשרות לקבל הקצאה למגרשים לבנייה עצמית, בניגוד להוראות החלטה 1180, שקבעה, כי יש לשווק את המגרשים בכל שלב של ההרחבה, ביחס של 50% לבנייה עצמית ו- 50% לבניה מרוכזת. יובהר, כי מרכז הרווח של היזמים הינו בשיווק המגרשים לבניה מרוכזת, שכן באופציה זו, היזם בונה את בית המגורים על המגרש שיוקצה למשתכן, מתוך 6 דגמים שאושרו מראש על ידי המינהל, בעוד שבמגרש לבניה עצמית, מותר ליזם לגבות את דמי הפיתוח הציבורי בלבד, בסכום שאושר על ידי המינהל מראש.

סעיף 4 להחלטה 1253, קובע, כי המינהל יאשר מראש את גובה כספי הפיתוח שייגבו מהמשתכנים והסכומים המאושרים יפורסמו באתר המינהל. כמו כן, נקבע, כי סכום הסבסוד שאושר על ידי משרד השיכון בגין הפיתוח הציבורי, יופחת, מהסכום שאושר לגבייה על ידי המינהל, כאשר מהמשתכנים ייגבה סכום ההפרש בלבד בין עלויות הפיתוח המאושרות לסכום הסבסוד.

בסעיף 4.8  נקבע, כי על מנת לוודא שהוראות ההחלטה מיושמות, על האגודה והמומלץ להעביר למינהל כחלק ממסמכי הבקשה להקצאת המגרש, גם את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח לרשויות המס וזאת על מנת שהמינהל יבדוק כי בחוזה אין תנאים שונים מתנאי ההחלטה וכי לא נגבו כספים במסגרת החוזה מעבר לעלויות פיתוח התשתיות!!!  

בסעיף 4.9 להחלטה נקבע, כי הישוב יוכל לגבות סך נוסף של 3,000 ₪ - 15,000 ₪, בהתאם להגדרת אזורי עדיפות, עבור שדרוג תשתיות ביישוב הישן, אך רק באישור מראש מהמינהל. כספים אלה יופקדו בידי המועצה האזורית שתפקח כי הכספים מיועדים לביצוע התשתיות ביישוב הישן.

בסעיף 5 להחלטה נקבע במפורש, כי במקום בו המינהל ימצא כי האגודה גובה כספים, מעבר לאמור בהחלטה זו או מתנה את המלצתה בתשלום כספים שלא עפ"י החלטה זו, רשאי המינהל להקצות מגרשים אף ללא המלצה האגודה.

סעיף 9 להחלטה קובע את היחס בשיווק המגרשים לבניה עצמית ובניה מרוכזת ביחס של 50% - 50%. יובהר, כי על היישוב לקבל אישור מראש מהמינהל לשיווק מגרשים בבנייה מרוכזת ולהעביר לאישור המינהל 6 דגמי בתים ואת גובה התמורה שניתן לגבות בגינם. בכל מקרה בו לא ניתן אישור מראש לבנייה מרוכזת השיווק הוא לבנייה עצמית בלבד.


סעיף 9 טומן בחובו את התיקון העיקרי להחלטה 1180, הקובע, כי בישובי עוטף עזה וקו עימות, רשאי המינהל לאשר מראש בניה מרוכזת בשיעור של 80% מכלל המגרשים. תוקף התיקון עד הישיבה הבאה של מועצת מקרקעי ישראל.


הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה בהרחבות ובבנייה במושבים וקיבוצים.  www.lieblaw.co.il

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark