עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: ביטול הסכם ממון או הסכם גירושין – חלק ראשון
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - גירושין - ביטול הסכם ממון - ביטול הסכם גירושין - אישור הסכם ממון - תוקף של פסק דין
 
 דוקטור רן מובשוביץ, עורך דין

  מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
ביטול הסכם ממון או הסכם גירושיןחלק ראשון
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

כללי
הסכמי ממון וגירושין הינם הסכמים מיוחדים במינם, שעה שבדרך כלל, על מנת שיקבלו תוקף, יש לאשר אותם בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני האזורי, כך שההסכם הינו בעל תוקף של פסק דין.

למרות שלאחר אישור ההסכם מדובר בפסק דין, עדיין,  הסכמים אלו יפורשו על פי הוראות חוק יחסי ממון או דיני החוזים הכללים, ובהתאם, ניתן לתקוף אותם בבית המשפט על פי העילות המפורטות לביטול בחוקים אלו.

לפיכך, ובניגוד למקובל לחשוב, ניתן לבטל הסכם שקיבל תוקף של פסק דין. מובן, שמנגד, קיימות גם תביעות שמטרתן לאכוף את הסכם הממון ולהוציאו אל הפועל בשל סרבנות בן הזוג. למרות שתביעות מסוג זה נדמות כקלות יותר, הרי שבפועל כנגד התביעה לאכיפת הסכם מועלות טענות הגנה הדורשות לבטל את ההסכם, ולכן למעשה כל תביעה בנושא נחשבת קשה להתמודדות משפטית.

מה נדרש כדי לבטל הסכם ממון
בתי המשפט קבעו שלצורך ביטול יש להצביע על פגם שנפל בכריתת ההסכם, כפי המפורט בדיני החוזים או פגם שנפל באישור ההסכם, כפי הנדרש בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973.

נוסף על כך, ניתן להראות כי ההסכם הופר בהפרה יסודית או שהצדדים לא נהגו בהתאם להוראותיו, ובשל כך נוצר הסכם חדש, המבטל את ההסכמות הקודמות.

על אף שניתן לבטל הסכם שקיבל אישור של בית המשפט, מדובר במשימה קשה המחייבת ייצוג משפטי ברמה גבוהה, אשר יוכל להצביע לבית המשפט על סיבות ועילות כבדות משקל שישכנעו את השופט, כי מדובר במקרה המתאים לקבלת התביעה לביטול. הקושי בביטול ההסכם מבוסס על עיקרון סופיות הדיון, שכן כאמור, ההסכם מאושר בפני שופט, וחזקה על צד שידע על מה הוא חותם, במיוחד כאשר בית המשפט בדק זאת.

לכן, לדוגמא, ויתורים שערך מי מבני הזוג במטרה להגיע לחתימה על ההסכם, אשר בדיעבד נחזים להיות עיסקה גרועה במיוחד, אינם סיבה טובה במיוחד לביטול הסכם. בית המשפט יודע, כי מדובר בהסכם מיוחד, שבו עשוי אחד מהצדדים לוותר על רכוש רב, מתוך אינטרס אישי כבד משקל, כגון – להביא לסיום מהיר של הדיונים או כדי לסיים את ההליכים.
יש לזכור, כי הכלל הוא שחוזים יש לקיים, ולכן הנטייה הכללית של בתי המשפט היא לאכוף חוזה ולא לבטלו, אם ניתן לעשות כן.

פגמים באישור הסכם ממון או גירושין
מדובר, על פניו, בחובתו של בית המשפט או בית הדין הרבני לבדוק כי הצדדים הבינו את משמעויות ההסכם ואת ההתחייבויות והויתורים שערכו והם חותמים על ההסכם בגמירות דעת מלאה. על פי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אסור לבית המשפט לאשר הסכם, אם נוכח שמי מהצדדים אינו מבין את משמעות ההסכם ותוצאותיו או שהוא מבקש לחתום על ההסכם שלא ברצון חופשי.

לדוגמא, בתיק שבו ייצגתי, התברר כי הצדדים לא נדרשו על ידי בית הדין להסביר את מהות ההסכם ותוצאותיו והאשה כלל לא הבינה מה משמעות חתימתה. לו היתה מבינה, ספק אם היתה מסכימה להסכם במסגרתו הבעל (האמיד) מתחייב לשלם 500 ש"ח/לחודש עבור מזונות לשלושת ילדי בני הזוג יחדיו.

המקרה שלעיל אף מלמד כי בית הדין אישר למעשה הסכם שנוגד את תקנת הציבור, אינו חוקי ואינו מוסרי על פי סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. כך במקרה זה, נמצאו שתי עילות לביטול הסכם בבדיקה ראשונית.

על מנת לאזן את התמונה נציין, כי גם אם הסכם ממון לא אושר, עדיין בית המשפט עשוי לאשרו בדיעבד במסגרת דיון בתביעה, אם מתברר שההסכם נחתם בין שני הצדדים בתום לב או אם מתברר שההסכם כלל אינו מסווג כהסכם ממון אלא כהסכם כלכלי, שמטרתו אינה לשנות מהוראות איזון המשאבים שבחוק.

פגמים בכריתת הסכם ממון או גירושין
על פי הדין, הסכם שנפל פגם בכריתתו ניתן לביטול. בגדר עילות אלו ניתן למנות מצג שווא, הטעייה, טעות, עושק, כפייה, חוזה בלתי מוסרי, חוקי או סותר את תקנת הציבור, חוזה למראית עין. עילה כללית נוספת היא חובת תום הלב המוצגת בהוראה המשולבת של סעיפים 12,39 ו-61 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג 1973.

עילת תום הלב היא עילה כללית, אך הגדרתו של תום לב אינה פשוטה ואינה ברורה. חשוב להבהיר, כי שאיפה של בן זוג לחתום על הסכם שיגן על האינטרסים שלו בצורה הטובה ביותר, אינה הפרה של תום הלב. נשיא בית המשפט העליון (בדימ') אהרון ברק אמר בהקשר לכך כי תום הלב הינו מצב בו "אדם לאדם, לא זאב ולא מלאך, אדם לאדם - אדם". על כן, לא ניתן לתקוף הסכם ממון או הסכם גירושין מכיון שהוא אינו הדדי בחלוקת הרכוש, לדוגמא, אם הצדדים הבינו את מהות הויתורים וערכו את ההסכם ברצון חופשי.

דוגמאות למקרים שהועלו בפני בתי המשפט
טענות לביטול או אכיפה של הסכם הממון בשל:

 • א.התנהלות מתועדת של הצדדים במשך שנים באופן החורג מהוראות הסכם הממון.
 • ב.העובדה שחלף זמן רב מאד ממועד כריתתו.
 • ג.אופן אישור ההסכם בבית המשפט או בית הדין או בשל העובדה שלא אושר כדין.
 • ד.ההסכם אינו הסכם ממון, מכיוון שאינו עוסק בחלוקת הרכוש בעת פרידת בני הזוג.
 • ה.ההסכם נחתם למראית עין כלפי חוץ.
 • ו.ההסכם מכיל הוראה לחלוקת רכוש לאחר פטירת אחד מבני הזוג, במנוגד לצוואה שהותיר אחריו.
 • ז.ההסכם נחתם על בסיס הטעייה של אחד מבני הזוג, על מנת להשיג יתרון בלתי הוגן.
 • ח.ההסכם נחתם בכפייה, כשברקע אירועי אלימות ואיומים כנגד האשה.
 • ט.ההסכם נחתם בעושק, שעה שהאשה לא הבינה את משמעות ההוראות שבו, היא לא היתה מיוצגת על ידי עורך דין, והתוצאות האפשריות לא הוסברו לה על ידי השופט.
 • י.ההסכם הינו זכרון דברים שלא אושר בבית המשפט, אך נחתם בין הצדדים בתום לב.
 • יא.הסכם הגירושין שנחתם בין בני הזוג הוא למעשה הסכם ממון על יסוד חוק יחסי ממון.
 • יב.ההסכם הופר בהפרה יסודית ממושכת על ידי אחד מבני הזוג.
 • יג.ההסכם נחתם על בסיס מצגים שקריים עובדתיים, עובר לכריתתו, ועובדות האמת נגלו רק שנים לאחר מכן.
 • יד.ההסכם נחתם על בסיס עצה משפטית גרועה של עו"ד של בן הזוג המתחרט.
 • טו.טעות בכדאיות העיסקה/ אין הדדיות בחלוקת הרכוש.
 • טז.ההסכם מכיל הוראות בלתי מוסריות או שאינן חוקיות או שנוגדות את תקנת הציבור.
 • יז.ההסכם נחתם בתנאי מרמה.
לסיכום
ביטול הסכם ממון או גירושין הינו משימה משפטית קשה, והפסיקה הנרחבת בעניין מלמדת כי בתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו ואין נוסחאות קסם. במקרים שהוצגו כדוגמאות לעיל, הגיעו בתי המשפט במקרים שונים לתוצאות הפוכות למרות שהועלתה טענה זהה, כאשר בכל מקרה הוצגו נימוקים טובים התומכים בפסק הדין.

לפיכך, על מנת להעריך את הסיכוי לבטל הסכם ממון, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום, להציג בפניו את כל המסמכים, הנתונים והמידע הקיים, על מנת שניתן יהיה לקבל הערכה מושכלת של הסיכוי. בעת קבלת ההחלטה, מומלץ שלא להשען רק על מידע המפורסם ברשת האינטרנט, שכן מדובר על עולם ומלואו.

בחלק השני של המאמר, אציג ניתוח של מספר מקרים בתביעות לביטול יחסי ממון שהובאו בפני בית המשפט ואת הנימוקים לפסקי הדין שהתקבלו.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ד"ר רן מובשוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark