עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: נקיטת הליכי גביה מינהלית של חובות ארנונה – מתי חוב הארנונה מתיישן? וכיצד האזרח יתגונן מפני הליך גביה מינהלי?
מידע משפטי בנושאים: משפט מינהלי - דיני מקרקעין - ארנונה - מחזיק בנכס - גביה מנהלית - רשויות מקומיות - רשות עירונית - התיישנות - פקודת העיריות - פקודת המיסים גביה - הוצל"פ
 


  מאת: עו"ד דוד דהאן
נקיטת הליכי גביה מינהלית של חובות ארנונה מתי חוב הארנונה מתיישן? וכיצד האזרח יתגונן מפני הליך גביה מינהלי?
מאת: עו"ד דוד דהאן

במקרים לא מעטים בהם נתקל משרדנו, נוקטות רשויות מקומיות בהליכי גביה מינהליים, לשם גביית חובות ארנונה אשר חלה בגינם התיישנות דיונית.  וכאן המקום לשאול:

 • א.מהו חוב שהתישן?
 • ב.הכיצד פועלת העיריה/המועצה בהליכים לגביית חוב ארנונה ללא צורך בהגשת תביעה לביהמ"ש? (מהו הליך גביה מינהלי)
 • ג. מה על האזרח לעשות כאשר ננקטים נגדו הליכים מינהליים לגביית חוב ארנונה שהתיישן?
במאמר שלהלן מצאתי לנכון ליתן מענה לשאלות הללו.

 1. -החיוב בארנונה
 1. 1.החיוב בארנונה כללית מוטל מכוחו של חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ב-1992 (להלן – חוק ההסדרים). על-פי הוראת סעיף 8(א) לחוק הנ"ל החבות המהותית בתשלום ארנונה מוטלת על המחזיק בנכס:
"מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בניין; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס".נ


 1. 2."מחזיק" מוגדר בפקודת העיריות [נוסח חדש], התשכ"ד-1964 (להלן – פקודת העיריות),
 2. כ"אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר... ".
 1. 3.הלכה פסוקה ע"י בתי המשפט בישראל היא, כי "מחזיק", לצורך החיוב בתשלום ארנונה, הנו "בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס", הכוונה היא כי המחזיק לצורך החובות והזכויות בפקודה ייחשב זה שהוא, במערכת הנסיבות שנוצרה, בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, ועל כן החובה לשלם – תחול עליו.
 1. -מהו הליך גביה מינהלי

 1. 4.בפני הרשות המקומית פתוחות שתי דרכי פעולה כאשר נישום לא משלם את הנדרש בשומת ארנונה. הדרך האחת היא הגשת תביעה אזרחית לביהמ"ש המוסמך (ראו: סעיף 317 לפקודת העיריות [נוסח חדש]). הדרך השניה, הינה פניה להליכי גבייה מינהלים,באמצעות שני הסדרים מקבילים. ההסדר האחד הוא ההוראות הקבועות בפרק חמישה עשר לפקודת העיריות, וההסדר השני הקבוע בפקודת המיסים (גביה), אשר מאז יום 24.2.2000. חלה גם על גביית ארנונה כללית (שני ההליכים נקראים: "הליך הגביה המינהלי").
 1. 5.הליך הגביה המינהלי, מאפשר לרשות המקומית לפעול לגביית חוב ארנונה, באופן דומה להליכי הוצאה לפועל של חוב שניתן לגביו פסק דין של ביהמ"ש. למשל– להטיל עיקולים על חשבון הבנק של החייב, על רכבו הפרטי וכו'. אפשרות זו נועדה לאפשר לרשות המקומית לגבות את המיסים המגיעים לה בדרך מהירה ולחסוך עלויות וזמן הכרוכים בניהול הליכים בביהמ"ש.
 1. -מהו חוב ארנונה שהתישן
 1. 6.סעיף 2 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק ההתישנות") מורה כדלקמן:
 2. "תביעה לקיים זכות כל שהיא נתונה להתישנות, ואם הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה טען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית המשפט לתובענה, אך אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה".
 3. 7.חוק ההתיישנות קובע כי עילת תביעה מתיישנת כעבור 7 שנים מיום שנוצרה. כלומר – מי שיש לו עילה לתבוע אדם או רשות חייב לממש אותה בתוך 7 שנים, אלמלא כן ביהמ"ש לא יזדקק לה.  החוב עדין קיים אבל הנתבע יתגונן בפני בית המשפט בטענת התיישנות והתביעה תסולק על הסף.
 1. -מה קורה כאשר נוקטים נגד האזרח הליך בגין חוב ארנונה שהתיישן
 1. 8.מתעוררת בעיה, מכוון שהרשות המקומית יכולה לנקוט בהליכי גביה מינהלים, ללא צורך בהגשת תביעה לביהמ"ש ולכן האזרח חשוף ואין לו לכאורה אפשרות להתגונן בפני ביהמ"ש בטענת ההתישנות לפני שינתן נגדו פסק דין. מה עושים?
 1. 9.ביהמ"ש העליון הכיר בזכותו של נישום, הטוען להתישנות דיונית, להגיש להגנתו עתירה מינהלית כנגד הרשות על מנת לעשות שימוש בטענת סף זו. בזו הלשון קבע ביהמ"ש העליון ברע"א 187/05 נעמה נסייר נ' עיריית נצרת עילית (פורסם בנבו) (להלן: "פרשת נסייר"):
 2. "האם מבחינת תכליתו של מוסד ההתיישנות ישנו טעם טוב ליצור הבחנה הנעוצה בכך שהחוב נגבה באמצעי גבייה מינהליים? אני סבורה שהתשובה שלילית.
כל הרציונלים העומדים היסוד טענת ההתיישנות כוחם יפה כם כאשר מדובר בחוב הנתבע הליך גבייה מינהלי. הקושי של האזרח בשמירת ראיותיו והצורך שלו בוודאות תקציבית אינם מושפעים כהוא זה מהשאלה כיצד פועל הנושה לגביית חובו, גם השיקולים של ויתור ומחילה ושל אינטרס הציבור  באי העסקת מערכות השלטון בחובות ישנים, תקפים באותה מידה. על פני הדברים אין מקום להשאיר את האזרח חשוף בפני סיכון של תביעה ללא מגבלת זמן, אך בשל כך שמדובר בהליך שאינו נפתח בהגשת תובענה לביהמ"ש".

 1. 10.דוקטרינת השיהוי במשפט הציבורי, מחזקת אף היא את ההכרה ביכולתו של האזרח הנתבע ע"י רשות מינהלית לטעון טענת סף כבמקרה שלפנינו, כך למשל בפרשת נסייר נקבע כדלקמן:
 2. "פתיחת הליך ע"י הרשות כנגד אזרח לצורך אכיפת חובה החלה עליו מכוח הדין – בין כספית ובין אחרת – עשויה להיתקל בטענת האזרח כי חלף זמן בלתי סביר מאז נתגבשה עילת התביעה בידי הרשות ועד לפתיחת ההליך, באופן ההופך את קיום ההליך מטעם הרשות לבלתי הוגן ובלתי ראוי כלפיו על פי מושגי המשפט הציבורי".
 1. 11.יתירה מכך,  פסיקת בתי המשפט כבר קבעה כי בעידן שלאחר חקיקת חוקי היסוד יש לפרש בצמצום את סמכות הרשות לנקוט בהליכי גבייה מינהליים, בנוסף נקבע כי דרישה לתשלום חוב אשר נוצר לפני יותר משבע שנים הינה דרישה החורגת ממתחם הסבירות, שבמסגרתו פועלת הרשות.
סיכומו של דבר הוא כי במקרה שבו חלה התיישנות דיונית חסומה דרכה של הרשות המקומית מלנקוט בהליכי גבייה מינהליים כנגד האזרח החייב. אולם על מנת להתגונן מפני הליכי גביה מינהליים לגביית חוב ארנונה שהתיישן, האזרח צריך להגיש עתירה מינהלית כנגד הרשות.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דוד דהאן
טיפים ממשרד:  עו"ד דוד דהאן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דוד דהאן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark