עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: השתלטות עוינת במשפט הרוסי
מידע משפטי בנושאים: דיני חברות - משפט מסחרי - משפט בינלאומי - דין זר - רוסיה - חידושים במשפט הרוסי - רכישות והשתלטויות - עסקים ברוסיה
 
עורך דין בוריס למפר

  מאת: עו"ד בוריס למפר
השתלטות עוינת במשפט הרוסי
מאת: עו"ד בוריס למפר

המושג "השתלטות עוינת" (Hostile Take-Over) תפס מקום מכובד בשיטת המשפט הרוסי, ויישומו זוכה לשימוש רב במסגרת הפרקטיקה המשפטית המקובלת ובקרב עבודת משפטנים העוסקים בתחומי דיני החברות והמקרקעין.

ההגדרה המקובלת למונח "השתלטות עוינת" מתייחסת לפעילות גורם עוין, המכוונת לקבלת שליטה על תאגיד ו\או על נכסי תאגיד, ללא קבלת הסכמה מצד בעליו ו/או מנהליו.מהלך דנא מתאפיין בקיומם של שלושה מבחנים מהותיים מצטברים, ראשיתיש צורך בביצוע פעולהאקטיבית מצד הגורם העוין, על פי המבחן השני, נדרש כי מטרת המהלך תושג, קרי - קבלת השליטה והמבחן השלישי -מחייב העדר הסכמה מצד בעלי התאגיד ו/או הנכס למהלך. להלן יופרטו המבחנים על קצה המזלג:

פעילות אקטיבית של גורם עוין הינה פעילות ממשית, גלויה או סמויה כגון הכנת מסמכים, ביצוע פעולות אדמיניסטרטיביות ו/או משפטיות, שימוש במערכת בנקאית ו/או רישוי עסקים.

קבלת שליטה על תאגיד ו/או על נכסי התאגיד, הינה המטרה הסופית של המהלך, אשר בסיומו יהיו בידי הגורם העוין סמכויות לקביעת מדיניות התאגיד, ניהולמשאביו וזכיה בתגמולים ובנכסים, כשמנגד בעליו ומנהליו הקודמים יהיו מנוטרלים ו/או מסולקים מהתאגיד ו/או מהנכס.

העדר הסכמה מצד בעלי ומנהליהתאגיד או הנכס. במרבית המקרים השליטה מושגת בחשאיות, ללא ידיעה\הסכמה מצד בעלי התאגיד ו\או הנכס,פרט לתרחישיםבהם נעשית חבירה לגורם העוין ו\או סיועבהשתלטותעל התאגיד ו/או על הנכס.

כאמור, המבחנים המפורטים לעיל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממהלך "ההשתלטות העוינת".

בספרות המשפטית הרוסית קיימת הבחנה נוספת למושג "השתלטות עוינת", הבאה לידי ביטויבשיטת "הפשיטה" (Raid), שהינה מוגדרת כפעילות פלילית, הנעשית באמצעות הפעלת כוח (בין היתר באמצעות רשויות החוק), המכוונת לקבלת שליטה בתאגיד או בנכס. הדעה הרווחת בקרב חלק מהמשפטנים ברוסיה, מכירה בסוג זה של "השתלטות עוינת" כעצמאית - השתלטות פלילית -פשיטה על התאגיד באמצעות פעולות פליליות (צריוב סרגיי, "מאפיינים של השתלטות עוינת – פשיטה", אוניברסיטה הממלכתית בעיר ולדימיר, 2011).

ניתן להרחיב את יריעת המושג"השתלטות עוינת" על פעילות גורם עוין, המכוונת לצורך השתלטות על הנכסים (לא תאגידים),כגון מקרקעין בבעלות/חכירה של אדם או גוף ללא הסכמתם. הלכה למעשה, קיים דמיון רב בין "השתלטות עוינת" על תאגיד לבין דרכי הפעולה הננקטים לצורך השתלטות על נכסים, המשרתים את מטרותיהם של הגורמיםהעוינים. לדוגמא, השתלטות על מגרש מקרקעין שנעשית באמצעות רכישת חלק מהמקרקעין ו/או זיוף מסמכי הרכישה ו/או בעלות ו/או שימוש ברשויות החוק כנגד הבעלים ו/או ביטול רישיון להחזקת קרקע ו/או ביטול חכירה ו/או כל מהלך אחר שנעשה מטעמים זרים. בפרשה מפורסמת שנדונה על ידי ביתהמשפט ברוסיה, בעניינו של אדם שנחשד בביצוע עבירה חמורה של חטיפה, בבעלותו קרקע במרכז מוסקבה,אשר אינו שהה על אדמת רוסיה בתקופת משפטו, במהלכו ניתן כנגדו צו מאסר.דבר שמנע ממנו לשוב לגבולות רוסיה במשך שנים רבות, ואפשר לגורם עוין להשתלט על קרקע שהייתה בבעלותו "בהעדר הגנה" מצד בעל הקרקע.

בממוצע מדווחים בפדרציה הרוסית כל שנה כ- 500 מקרי פשיטה. חשוב לציין כי ברוב המקרים, מהלך ההשתלטות לא נועד לצורך השגת תוצאה עסקית טובה יותר או הגברת התחרות, אלא במטרה להשתלט על נכסיםלקבלת רווח מידי (מ. פרוסקורה ו-א. יאקובלבה:"מהות ואופן השתלטת עוינת" מגזין המדע מס' 3 משנת 2015).

בעשור האחרון המושג "השתלטות עוינת" נבחן ע"י משפטנים לא פעם, במטרה להגדיר את התופעה ולחקור את דרכי וסוגי הפעולהשל הגורם העוין,על מנת לאתר מנגנוני הגנה מפני התופעה.

הספרות המשפטית הרוסית עושה שימוש במספר אסכולות לצורך הבחון ו/או סיווג התופעה,לדוגמא:

א. מבחן "היחסים בין הגורם העוין לבין הגורם המותקף" -קובע כיהגורם העוין יכול להיות חלק מאותה חברה (אחד מהדירקטורים או בעל המניות שבמיעוט) או גורם זר - חיצוני כגון, חברה מתחרה.

ב. מבחן"התוצאה" - מצב בו הגורם המותקף חודל מלהתקיים או ממשיך לפעול תחת שליטת הגורם העוין, בין היתר, עתחברה מתחרה מסלקת חברה אחרת מהשוק או מאפשרת לה לפעול באמצעות, העברת כוח השליטה והניהול לידי הגורם העוין.השיטה הנדונה הונהגה בשוק הבנקים ברוסיה, כשעקב תחרות קשה נמחקו מהמסחר אלפי בנקים פרטיים קטנים או נבלעו ע"י הבנקים הגדולים.

לסברתנו, שיטות ההבחנה הקיימות, מתמקדות רק בהיבט הטכני של התופעה, ואין בהן כדי ללמד על הפן המהותי שבבסיס התופעה ועל הגורם המאפשר את קיומה.לעניות דעתנו, העדר התערבות ממשית מצד מערכת המשפט, היא שכפועל יוצא מכך אפשרה, לתופעה האמורה אשר קיימת בווריאציות שונות משנות ה-90, להמשיך ולהתקיים על פני פרק זמן ארוך.הלכה למעשה, מערכות שלטון החוק אינן עצמאיות די הצורך ואינן פועלות במידת השקיפות המתבקשת,ואף לעיתים דרכי פעולתן מאפשרות לגורם העוין ליצור אמצעי לחץ בלתי חוקיים על הגורם המותקף.

בחינת כל מקרה של "השתלטות עוינת" לגופו, מקימה תחילה את הצורך בחשיפת היקף מעורבותן של רשויות החוק בפדרציה הרוסית ורק לאחר ברור העניין, ניתן לבנות מערכת הגנה לגוף המותקף. יוער, כי במידה ואין לגורם העוין "גיבוי" מצד רשויות החוק או המשפט, ניתן להתגונן בהצלחה רבה כנגד התופעה.

בפרקטיקה המשפטית מקובל לסווג מקרים בהם אין התערבות פסולה של רשויות החוק או המשפט לקבוצות, כדלקמן:

א. השתלטות על תאגיד באמצעות רכישת נכסים ו/או מניות,המאפשרת שליטה בתאגיד ע"י חברה "קונה". רכישת חלק מהמניות,מהלך שייאפשר לחברה ה"קונה" לטרפד כל החלטה או מהלך בתאגיד ובכך תחייב אותו לפעול בהתאם להוראות הגורם העוין.

ב. השתלטות על תאגיד באמצעות רכישת חובותיו כלפי צדדים שלישיים (בנקים), תחת איום להפעלת הליכי גביה או פירוק וחיובו למסור שליטה לגורם העוין. ג. השתלטות על תאגיד על ידי קבלת ייצוג בדירקטוריון ונקיטת פעולה לגיבוש מחנה שיפעל לטובת הגוף העוין. בחלק מהמקרים גוף עוין יכול להיות גם חלק מהתאגיד (בעל המניות או אחד מהמנהלים שהחליטו להשתלט על התאגיד).

המקרים (קבוצות מקרים) המפורטים לעיל,מתארים דרכי פעולה המבוצעות על ידי הגופים העוינים במסגרת נורמטיבית, ומשכך קשה מאוד להתמודד מול פעילות מהסוג הזה. מומלץ להקפיד על הקמת מנגנון ביקורת לפיקוח על הפעילות הפיננסית של התאגיד ובהן, בדיקת כדאיות קבלת אשראי, מתן ערביות, חתימה על ביטחונות וכיוצא באלה.

חוק הפדרציה הרוסית "על תאגידים באחריות מוגבלת" No,14-?? מיום 08.02.1998 (עם שינויים מיום 31.07.2020),וחוק הפדרציה רוסית "על רישום ממלכתי של תאגידים ועוסקי מורשים" ,129-?? Noמיום 08.08.2001 (עם שינויים מיום 19.10.2020), יוצרים מערכת הגנה אדמיניסטרטיבית לגופים משפטיים,מעגנים בתוכם הליכי רישום חובה;קובעים נוסח אחיד למסמכי יסוד;מגבשים הוראות לעניין מערך בקרה ודיווח לרשויות המדינה;מסדירים הליכי פירוק ואחריות דירקטורים. כל תאגיד חייב ברישום עפ"י מסמכי יסוד מוגדרים כשהוא מבוקר ע"י הגורם פיננסי המקצועי ורשויות החוק המוסמכות.

כמו גם, בגדרי החוק מצויה הסדרה הנוגעתלגופים האמונים על הפעילות השוטפת של התאגיד ושל הליך קבלת ההחלטות המתגבשותבידי בעלי התאגיד והדירקטורים. הקפדה על קיום מערךביקורתהמבוצע על ידי בעלי התאגיד ומנהליהחשבונות ו\או רואיהחשבון התאגידי, באופן שוטף, תערים על הגורם העוין קושי רב במציאת פרצה ל"מערכת הגנה" זו,לצורךהשתלטות על תאגיד ללא ידעה או הסכמה מצד בעלי התאגיד ו\או מנהליו.

להלן מובא מקרה ספציפי אופייני לאובדן שליטה על תאגיד רוסי -חברה ישראלית אשר החליטה לרשום נציגותה ברוסיה,ומינתה לצורך כך דירקטור מטעמה (במקרה הספציפי - עובד לשעבר של חברה ישראלית שעבר להתגורר במוסקבה) (להלן: "הדירקטור מטעמה"), בהעדר עריכת ביקורת מצד בעלייה. החברה הישראלית נמנעה מלבדוק את מסמכי רישום "הנציגות", זכויות חתימה, מאזנים וכו'. בסופו של דבר,הדירקטור מטעמה רשם את הנציגות כחברה רגילה בבעלותו ובניהולו, עשה שימושבכספי חברת האםלאורך תקופה והקים עסק מצליח.כשהתגלה התרמית, סירב הדירקטור מטעמה להחזיר לחברה הישראלית את השליטה בתאגיד, ההכנסות ואת זכויות יוצרים שהוקנו לחברה (אותם רשם על שמו).

בפדרציה הרוסית ננקטו צעדים כדי ליצור הגנה לגופים מותקפים, באמצעות החלת ענישה פלילית על מקרים של "השתלטות עוינת". כך לא מזמן הוספו לקודקס הפלילי של הפדרציה הרוסית מיום 13.06.1996 (עם שינויים 30.12.2020), סעיפים חדשים שמטרתם לתת מענה לפעילות פלילית של גורמים עוינים. סעיף 171.1 דן באחריות פלילית בגין זיוף, הטעיה מכוונת, שיבוש מערכות רישום ממלכתיות של גופים משפטיים, לרבות מערכות רישום של גופים פיננסיים/אחראים על ניירות ערך. הסעיף נועד למנועמלבצע "השתלטות עוינת" על ידיעריכת שינויים במערכות רישום תאגידיים. סעיף 185.5 דן באחראיות פלילית בגין זיוף או הטעיה מכוונת של החלטות שנתקבלו ע"י התאגידים, כגון אספת בעלי המניות / משתתפים / שותפים / דירקטוריון התאגיד או גוף המבקר. סעיפים 171.1 ו- 185.5 נועדו לסכל "השתלטות עוינת" על תאגיד באמצעות זיוף מסמכי התאגיד ו/או מסמכי רישום התאגיד.

ניכר כי הדין החל בפדרציה הרוסית לא נותן מענה הולם, מתאים, מספק ואפקטיבי להתמודדות עם תופעת "השתלטות העוינת", המכוונת להשגת שליטה על תאגיד או על נכס, בניגוד להסכמת הבעליםובאופן זה מאפשר את המשך קיום התופעה.

קיימת בפני הגוף המותקף אפשרות להתגונן מפני התופעה באמצעות גישה לבתי המשפט האזרחיים. לרוב, הגוף המותקף מגיש תביעה למתן פסק דין הצהרתי, לצורך הכרזה על ביטול מהלך "ההשתלטות העוינת" ו/או לקבלת צווי מניעה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד בוריס למפר
טיפים ממשרד:  עו"ד בוריס למפר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד בוריס למפר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark