עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטה 1265 מביאה בשורה חדשה לבעלי הנחלות - המינהל אישר תעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים בנחלות
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - - מושבים - בעלי נחלות במושב - פל"ח - פעילות לא חקלאית - החלטה 1265 - מבני הפל"ח בשטח יחידת המגורים בנחלה
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
החלטה 1265 מביאה בשורה חדשה לבעלי הנחלות - המינהל אישר תעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים בנחלות
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ *

החלטה 1101 אשר עסקה בשימושים לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלות, אושרה בבג"ץ בחודש יוני 2011, לאחר דיונים ארוכים ולאחר שהוגשו עתירות מכל קשת המגזרים כנגד הוראות ההחלטה. במסגרת פסק הדין, ביטל בג"ץ את הסעיף המרכזי בהחלטה מבחינת המגזר החקלאי (סעיף 5), אשר קבע, כי ניתן להשכיר את המבנים אשר אושרו לתעסוקה לא חקלאית.

ביטול הסדר ההשכרה של מבנים לתעסוקה לא חקלאית בהתאם להחלטה 1101, הביא מכה ניצחת כלפי בעלי הנחלות, אשר ייחלו ליום בו ניתן יהיה להכשיר ולהשכיר את המבנים לתעסוקה לא חקלאית בנחלות, על מנת שניתן יהיה להתפרנס ולהזדקן בכבוד בנחלה. בית המשפט נימק את החלטתו לבטל את הסדר ההשכרה בכך שקבע, כי הסדר ההשכרה אשר נקבע לראשונה בהחלטה, עומד בניגוד למבנה הכלכלי שעמד בבסיס מתן זכות החכירה לבעל הזכויות בנחלה, שהוגבל לחוכר ומשפחתו. עוד נקבע, כי הסדר ההשכרה מעביר את ה"כוחות" בכל הקשור להפעלה ולשליטה בנעשה בנחלה, מבעל הזכויות  לצד ג' (השוכר) והדבר מנוגד לרוח הדברים כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח ועדת קדמון, אשר ביקש לאפשר לחקלאי להוסיף תעסוקה לא חקלאית בנחלה, על מנת לאפשר לו להתפרנס ולא לאפשר לו מיזם נדל"ן. בפסק הדין צוין, כי ידוע שקיימים בעלי נחלות שגילם ומצב בריאותם דורש מצב בו ניתן יהיה להשכיר מבנים לתעסוקה לא חקלאית בנחלה על מנת להתקיים, אך בשיקול מאזן האינטרסים, יש למנוע את השכרת המבנים בנחלה.  ראוי לציין, כי מאז אישור ההחלטה בבג"ץ וביטול הסדר ההשכרה, חקלאים רבים נתקלים בבעיות מול המינהל ביחס לאישור המבנים לפל"ח וזאת נוכח העובדה, כי עד ליום זה לא נכתבו הוראות האגף החקלאי להחלטה ואף לא הוראות המעבר.

החלטה 1265, אשר אושרה ונחתמה ביום 7.11.12, נולדה בעקבות המגבלה הקיימת בהחלטה 1101 הקובעת, כי מבני הפל"ח ימוקמו אך ורק בשטח חלקת המגורים בנחלה (המשבצת הצהובה).

החלטה 1265 קובעת הקלה ביחס לבעלי נחלות בהן שטח חלקת המגורים הינו עד 1.5 דונם. בנחלות אלו קיימת בעיה פיסית למקם את שטח מבנה הפל"ח בתוך חלקת המגורים, שכן לא נותר די מקום למבנה בשטח של כ- 500 מ"ר לאחר בניית שני בתי מגורים בחלקת המגורים בנחלה.

לפיכך, נקבע בסעיף 2.5 להחלטה, כי בנחלות בהן שטח חלקת המגורים הינו עד 1.5 דונם, ניתן יהיה למקם את מבנה הפל"ח מחוץ לחלקת המגורים, אך לצורך כך, נדרש בעל הנחלה להמציא למינהל חוו"ד תכנונית הקובעת, כי לאחר שייבנו שני בתים בחלקת המגורים, לא ניתן יהיה לבנות את מבנה הפל"ח בחלקת המגורים.

ההחלטה קובעת, כי ההקלה תחול לגבי בניית מבנה חדש וכן לגבי הגדלת מבנה קיים, אך בשטח שלא יעלה על 500 מ"ר. עוד נקבע, כי גם מבנה אשר אושר לפל"ח במסגרת שימוש חורג, ניתן יהיה להאריך את השימוש לתקופה נוספת של 5 שנים.

עוד נקבע בהחלטה, כי במקרים בהם אושרה בעבר תכנית פל"ח למבנה אשר שטחו עולה על 500 מ"ר, ואשר נמצא מחוץ לחלקת המגורים, לא תועלה דרישה על ידי המינהל להרוס את המבנה או את חלקו.

נזכיר, כי ההצטרפות להחלטה מותנית בכך שבעל הנחלה יסדיר את חובות העבר בגין שימושים חורגים וכן יסדיר את כל השימושים החורגים בנחלה ולנושא זה יש להתייחס בכובד ראש נוכח מדיניות האכיפה המוגברת החלה במינהל.

בנושא דמי החכירה, ישלם בעל הזכויות 91% משווי עדכני של ערך הקרקע, כאשר המינהל יעביר את חלף היטל ההשבחה. במקרים בהם חל חיוב בהיטל השבחה על בעל הזכויות, ישולמו דמי חכירה בסך של 46% משווי ערך הקרקע. על התשלומים המשולמים למינהל בגין דמי חכירה מהוונים עבור אישור תעסוקה לא חקלאית, לא יחולו הנחות אזור, למעט עבור מבני קייט.

לסיום קובעת החלטה 1265, את ההסדר ביחס לתשלום עבור חובות עבר בגין שימושים חורגים בגינם לא שולמה תמורה למינהל. נקבע, כי בעל נחלה אשר יסדיר את השימושים בנחלה בתוך שנתיים ממועד אישור ההחלטה, ויפעל בהתאם להוראות החלטה זו, ישלם את דמי השימוש בגין שתי תקופות: תקופה ראשונה, המונה 4 שנים עד למועד אישור ההחלטה בסך של 5% לשנה (סה"כ 20%) ותקופה שניה, ממועד אישור ההחלטה ועד למועד ההסדרה, סך של 5% לכל שנה. מאז אישור החלטה 1101 בבג"ץ היו תהיות לגבי המועד בגינו ידרוש המינהל תשלום עבור חובות עבר ומהו הפירוש של המונח "עד למועד אישור ההחלטה" האם מועד האישור במועצת מקרקעי ישראל? או מועד אישורה בבג"ץ?  כעת ניתן לומר (למרות שלא נכתבו עדיין הוראות האגף החקלאי או הוראות המעבר), כי הואיל והחלטה 1265 ביטלה את החלטה 1101, מועד אישור החלטה זו הינו 7.11.12 וזהו המועד למניין 4 השנים לצורך הלבנת שימושים.

החלטה 1265 חשובה עבור בעלי נחלות בהן שטח חלקת המגורים הינו עד 1.5 דונם ויותר מכך, חשובה מדיניות מועצת מקרקעי ישראל המקלה על בעלי הנחלות על מנת שניתן יהיה ליישם את הוראות החלטות מועצת מקרקעי ישראל ולהתאימן למציאות הנוהגת בשטח. אנו תקווה כי מועצת מקרקעי ישראל תשקול בהחלטותיה בעתיד בכל הקשור למדיניות הקרקעית במגזר החקלאי, הקלות והתחשבות בצרכי בעלי הנחלות אשר נמצאים בנחלות בזכות ולא בחסד.

שוב נותר להמתין להוראות האגף החקלאי ולהוראות המעבר על מנת שניתן יהיה ליישם את הוראות החלטה 1265 וגם כאן נוכל לומר, "עוד חזון למועד".

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה באגודות שיתופיות ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל.
*  12.11.12

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark