עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: האם השיוך הקנייני מאיים על עתיד ההתיישבות
מידע משפטי בנושאים: דיני קיבוצים - מיסים מגזר חקלאי - עתיד ההתיישבות - שיוך קנייני - מנהל מקרקעי ישראל - החלטת הנהלה 3262 - הסכמי חברות - חבר חדש בקיבוץ
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
האם השיוך הקנייני מאיים על עתיד ההתיישבות
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ *


חברים, השיוך הקנייני כבר אינו בפתח כפי שכתבנו בעבר, אלא שהוא ממש כאן יושב אצלנו בסלון ומסתכל לנו בלבן שבעיניים.

הקבוצים לא חלמו שכך יסתיים הליך השיוך הקנייני כאשר הם החלו לפעול בהתאם להחלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1996 ובטח שלא עלה בדמיונם, כי בעת שהחברים יידרשו לחתום על הסכמי החכירה מול המינהל, המציאות המשפטית תהיה כזו שתגרום לאיבוד הרעיון הקיבוצי, כפי שעשוי לקרות ממש בימים אלה.

אנו נמצאים כיום בתקופת מעבר דרמטית בכל הקשור למגזר ההתיישבותי ולרעיון הקיבוצי בפרט. בימים אלה נלחמים הקיבוצים מלחמת חורמה, כנגד גזירות מינהל מקרקעי ישראל הקובעות, כי הליך ה"שיוך החוזי" שהיה נהוג במגזר הקיבוצי מזה שנים, מהווה שיוך דירות, הלכה למעשה, הנדרש דיווח למינהל מקרקעי ישראל, וחתימה על הסכם חכירה בנוסח הנהוג במינהל וכן תשלום דמי חכירה מהוונים בגין המגרשים.

הבעיה שנוצרה כיום ביחס לקיבוצים הנדרשים על ידי המינהל לסיים את הליכי השיוך הקנייני ולחתום על הסכמי חכירה בין החברים למינהל, הינה, שהמציאות המשפטית כיום שונה באופן מהותי מהמציאות ששררה בעת שהתקבלה החלטה 751, ובייחוד בשתי נקודות יסודיות: הראשונה, דרישת הקיבוצים כי ימשיך להתקיים הקשר ההדוק בין החברות באגודה לבין זכות הקניין בבתי המגורים והשניה, כי הקיבוץ יוכל לקיים ועדות קבלה ולהתנות את העברת הזכויות בנכסים בהסכמת האגודה.

החלטה 751 קבעה את אבני הדרך בכל הקשור לשתי הנקודות המרכזיות, האמורות לעיל, אשר מחזיקות בבסיסן את הרעיון הקיבוצי ומה שלמעשה אפשר לקיבוצים לאמץ את ההחלטה ולפעול לפיה. ההחלטה הציעה לקיבוצים כי בכל מקרה בו לא כל התושבים יהיו חברים באגודה, תוקם אגודה מוניציפאלית שבה יהיו חברים כל תושבי היישוב. הוראת האגף החקלאי מס' 53, הקובעת כיצד מיישמים במינהל את החלטה 751, קבעה, כי חבר אגודת הקיבוץ במבנה האירגוני החדש חייב להתגורר ביישוב אולם אין חובה על המתגוררים בישוב להיות חברי האגודה הנ"ל ולצורך כך הוקמה האגודה המוניציפאלית. לעניין ועדות הקבלה נקבע במפורש בסעיף 7 להחלטה 751, כי הסכמי החכירה יכללו סעיף לפיו תידרש הסכמת האגודה להעברת זכויות וכן נקבע בהוראת האגף החקלאי 53, כי הקצאת מגרשים לחברים חדשים תיעשה רק למי שהומלץ על ידי האגודה לקבל מגרש.

כזכור, החלטה 751 התקבלה לפני כ- 16 שנים ובחלוף השנים התקבלו החלטות חדשות וכן ניתנו פסקי דין המשנים באופן מהותי את העקרונות עליהן מושתת החלטה 751 בכל הקשור לשתי הנקודות המרכזיות נשוא הדיון.

נסביר, כי החשש גדול ביותר של הקיבוצים הינו איבוד הקשר ההדוק בין החברות באגודה לזכות בנכסים הואיל ואיבדו הקשר, יהווה אבן הדרך במדרון החלקלק לאיבוד סופי של הרעיון הקיבוצי והפיכת הקיבוצים למושבי עובדים או יישובים קהילתיים. לעניות דעתי, קיים בסיס חברתי, כלכלי, תכנוני ומשפטי רחב, למאבק על הרעיון הקיבוצי בכל הקשור לקשר בין החברות באגודה לזכות בנכסים, אך, למצער, החלטות מינהל מקרקעי ישראל ופסיקת בתי המשפט מצביעים בכיוון ההפוך.

החלטה 1155 (979) אשר התקבלה בשנת 2007 ואושרה בבג"ץ בחודש יוני 2011, קבעה את הסדר החדש בכל הקשור בעיגון הזכויות בחלקת המגורים והגדרת חלקת המגורים בקיבוץ. ההחלטה הביאה לפגיעה בשטח חלקת המגורים בקיבוץ תוך ביצוע השוואה לתקן נחלות במושבים, וקבעה את גובה דמי ההיוון שישולמו למינהל בעת ביצוע שיוך הדירות. העיקרון הינו תשלום של 3.75% + מע"מ משווי ערך הקרקע עבור משפחה שהיתה חברה באגודה עד ליום 27.3.07, כאשר אין הנחות אזור על תשלום זה, ועבור משפחות שהצטרפו לאחר מכן, נקבע תשלום של 33% + מע"מ בגין דמי ההיוון ובגין תשלום זה יחולו הנחות אזור. הוראות האגף החקלאי להחלטה 1155 עדיין לא פורסמו ועל כן היא אינה ניתנת ליישום כיום.

בחודש אוקטובר 2011 ניתן פסק דין בעניין מושב אמנון, אשר קבע, כי הסעיף בתקנון האגודה המוניציפאלית המחייב את בעלי המגרשים ביישוב להיות חברים באגודה בטל. כמו כן נקבע, כי הדרישה לחברות באגודה נוגדת את הוראות מינהל מקרקעי ישראל ופוגעת בזכות הקניין של המתיישב.

בחודש דצמבר 2011 ניתן פסק דין בעניין קיבוץ מעיין ברוך, הנסמך על ההלכה שנקבעה בפסק דין עפגין אשר קבע, כי סעיף בתקנון הקובע חיוב כלפי צד ג' מקבל הזכויות, להתקבל כחבר באגודה הינו סעיף אשר נוגד את תקנת הציבור.

בחודש מאי 2012, התקבלה החלטת הנהלה 3212, אשר הטילה מכה ניצחת על ההתיישבות וקבעה, כי בישובים המונים מעל 400 בתי אב או שהמספר המירבי של בתי האב אינו מוגבל בהתאם להוראות תמ"א 35, לא ניתן להמשיך בהקצאת מגרשים בפטור ממכרז לפי המלצת האגודה ולא ניתן להתנות את העברת הזכויות בהסכמת אגודת הישוב. תנאים אלה סתמו את הגולל על האוטונומיה שהיתה לאגודה בדבר קבלת החברים החדשים ולמעשה פגעו אנושות ברעיון של המרקם ההתיישבותי ובמארג החברתי בקיבוצים ומושבים.

בחודש נובמבר 2012 פורסמו על ידי המינהל החלטות המועצה שהתקבלו, וביניהם, החלטת המועצה הקובעת שינוי מדיניות ביחס להרחבות ישובים חקלאיים בעקבות תיקון מס' 8 לחוק האגודות השיתופיות בעניין ועדות קבלה ובעקבות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, אשר קיבעה את הכללים בהתאם להחלטת ההנהלה 3212 (ההחלטה המפורטת עדיין לא פורסמה).

עינינו הרואות, כי כיום אנו עומדים מול מציאות משפטית שונה לגמרי. הישובים המונים מעל 400 בתי אב אינם שולטים עוד בהקצאת המגרשים וחמור מכך, הם אינם יכולים לערוך מיונים לאוכלוסיה המבקשת לבוא ולהתגורר במסגרת הישוב.

הכללים שנקבעו ביחס לוועדות הקבלה וביחס לניתוק הקשר בין החברות באגודה לבין הזכות בנכסים, מחלחלים גם למטריה של שיוך הדירות בקיבוצים. החשש הוא, כי בזמן הלא רחוק, יובא לפתחו של בית המשפט מקרה בו חבר קיבוץ המבקש להעביר זכויות בבית אשר שוייך לו שיוך קנייני לצד ג' יטען כי צד ג' אינו מעוניין להיות חבר אגודה, בית המשפט יפעל לביטול הקשר בין החברות באגודה לזכות בנכס המשויך ובכך יבוא הקץ לקיבוצים ויפתח הפתח הסופי להפיכתם של הקיבוצים למושבי עובדים או ישובים קהילתיים.

לא כך חשבנו שיסתיים הליך השיוך הקנייני ואין ספק כי מדובר במכה אנושה וקשה לקיבוצים. לעניות דעתי, פתרון הביניים המאפשר שליטה על האוכלוסיה המתקבלת למרקם החברתי של הקיבוצים מחד, וסיום הליכי השיוך הקנייני, מאידך והשמירה על הקשר בין החברים באגודה לבעלות בנכסים, היא הדרך לפתרון המשבר ולפער שנפער בין עמדות המינהל לבין עמדות הקיבוצים ולכך יש לפעול במלוא המרץ ובכל דרך משפטית ופוליטית.

*  19.11.12

הכותב מומחה באגודות שיתופיות  www.lieblaw.co.il

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark