עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מעסיקים במגזר החקלאי - האם אתם מכירים את נוהל העסקת עובדים זרים
מידע משפטי בנושאים: דיני חקלאות - עובדים זרים - מגזר חקלאי - נוהל העסקת עובדים זרים - רשות האוכלוסין וההגירה - זכויות עובדים - משרה חלקית - קנס מנהלי - כתב אישום
 


  מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב
מעסיקים במגזר החקלאי -  מכירים את נוהל העסקת עובדים זרים?
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב


ביום 14.12.12 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה נוהל מנהל מס' 51/12 שנושאו העסקת עובדים זרים בחקלאות בשנת 2013 וזאת בהתאם לסעיף 1יג לחוק עובדים זרים, השתנ"א1991.
להלן סקירה קצרה של עיקרי הנוהל:


 1. 1.בסיס הנתונים להקצאת עובדים נעשית על יסוד נתונים שהוגשו על ידי החקלאי למשרד החקלאות ופתוח הכפר במסגרת מפקד להעסקת עובדים זרים שנעשה ב – 2011 ובכפוף למכסות העובדים הזרים שנקבעו לכל תקופה רלבנטית בשנת 2013 ולהנחיות אחרות שנקבעו אם נקבעו על ידי הממשלה.
 1. 2.על החקלאי להעסיק את העובדים הזרים שהותרו לו בהיתר רק בעבודות חקלאיות במסדרת השטחים/הגידולים שדווחו למשרד החקלאות.
 1. 3.עבודות שאינן באות בגדר עבודה חקלאית הינן: גינון, עבודה בחנות (גם אם נמכרת בה תוצרת חקלאית), עבודות ניקיון או משק בית, עבודה בבית אריזה שאינו ממוקם בנחלת החקלאי.
 1. 4.כל שינוי בפרטים יש להביא לידיעת מחוז משרד החקלאות הרלבנטי בהודעה בכתב תוך 7 ימים מיום השינוי ותוגש בקשה לאישור השינוי.
 1. 5.על החקלאי לשתף פעולה עם אנשי ומפקחי מנהל האכיפה של רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד התמ"ת.
 1. 6.חל איסור העסקת עובדים זרים באמצעות חברת כוח אדם.
 1. 7.כל דיני העבודה ומשפט עבודה מגן החל על עובד ישראלי, חל גם על עובד זר בנושא להוראות חוק עובדים זרים והפרה של סעיף בחוק מגן מהווה הפרה של תנאי ההיתר.
 1. 8.עובד זר בעל אשרה ורישיון עבודה בתוקף לענף החקלאות רשאי לעבור בין מעסיקים בעלי היתרים פנויים להעסקה בענף החקלאות בכפוף לרישום המעבר וחל איסור על מעביד למנוע מעבר שכזה.
 1. 9.לא תותר העסק עובד זר בחקלאות במשרה חלקית.
 1. 10.תשלום שכר עבודה יבוצע עד 9 לחודש שלאחריו.
 1. 11.את השכר יש להעביר לחשבון בנק על שם העובד בישראל בו אין לחקלאי, למתווך או לכל צד ג' אחר שאינו מקרבה ראשונה של העובד, יפוי כוח או הרשאה.
 1. 12.התשלום יבוצע רק לחשבון בנק של העובד והדבר יצוין בחוזה העסקה.
 1. 13.המעסיק רשאי ליתן בידי העובד מקדמה במזומן עד לגובה של 15% מגובה שכר העבודה וזאת לבקשת העובד והסכמתו בכתב.
 1. 14.על המעסיק לשמור העתקים בדבר ביצוע הפקדות השכר ואישורים בדבר המקדמות, אם ניתנו כאלו.
 1. 15.בשנת 2013 תכנס שיטת העסקה חדשה לפיה על המעסיק לרשום את עובדיו אצל לשכת תיווך פרטית שלה היתר לתיווך ולטפל בעובדים זרים בענף החקלאות ויש לשים לב במהלך השנה לפרסום כניסתה לתוקף של השיטה החדשה.
 1. 16.על החקלאי לשלם אגרות כדין ולבצע איזון תיקים.
 1. 17.היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות ניתנו לצורך העסקת עובדים זרים הנמצאים בישראל ולא תאושר כניסת עובד זר מחו"ל אלא בהתאם לנוהל קליטת עובד זר חלופי בענף החקלאות.
 1. 18.נהלי הזמנת עובדים זרים מחו"ל על ידי חקלאים זכאים תותר בהתאם לנהלים שנועדו בעיקר למנוע תשלום עמלות שלא כדין על ידי העובדים.
 1. 19.הפרה אחת מהוראות הנוהל הנה הפרה של תנאי ההיתר כולו.
 1. 20.הפרה של תנאי ההיתר עלולה להביא לחיוב בקנס מנהלי או כתב אישום ו/או שלילה/ביטול/הגבלה/סייג של ההיתר.
 1. 21.הוראות ההיתר מוסיפות על החובות המוטלות על החקלאי לפי כל דין תוך דגש על חובותיו של החקלאי מתוקף היות העובדים עובדים זרים וכן מילוי תנאי הרשויות לעניין זה.
מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום וחולש על דיני העבודה תוך התמקצעות בתחום המגזר החקלאי על מנת למנוע חיובים מיותרים בקנסות ולהימנע מתביעות מיותרות.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
טיפים ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד שירלי כהן אדיב
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark