עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מוכרים נחלה חקלאית? מכסת הביצים אינה "מקרקעין" ולפיכך אין לשלם בגינה דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל !
מידע משפטי בנושאים: מגזר חקלאי - מכירת נחלה - מכסות ביצים - מינהל מקרקעי ישראל - דמי הסכמה - מיסוי נחלות חקלאיות - דיני מיסים
 


  מאת: עו"ד דוד דהאן
מוכרים נחלה חקלאית? מכסת הביצים אינה "מקרקעין" ולפיכך אין לשלם בגינה דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל !
מאת: עו"ד דוד דהאן

אנו ערים לעליית ערכן של מכסות הייצור בענף ההטלה. עליית ערך זו הביאה לכך שמכסת הביצים מהווה מרכיב כלכלי מרכזי ומשמעותי במסגרת מכירת הנחלה החקלאית ומשכך מוטב להקדים ולתכנן את היבטי המיסוי בעסקת מכר נחלה הכוללת מכסת ביצים.

רק לאחרונה קיבל הדים פרסומיים פסק דינו של ביהמ"ש העליון בע"מ 4937/11 אשר אישר וקבע כי מכסת ביצים ע"פ חוק המועצה לענף הלול מהווה זכות כלכלית נפרדת מהנחלה החקלאית וככזו הסכם המשבצת המשולש מכוחו מחזיק המתיישב זכויות בנחלה אינו חל לגביה. פסק דין זה, כמו רבים לפניו אשר עסקו בסוגיה זו ניתן על רקע סכסוך משפחתי אשר במסגרתו השאלה האם מכסת הביצים היא חלק נפרד או בלתי נפרד מהנחלה היתה בעלת משמעות לגבי חלוקת הרכוש בין בני המשפחה המסוכסכים.

אולם, מה גורלו של חקלאי אשר הגיע מסיבותיו להחלטה למכור את הנחלה החקלאית ואת מכסת ביצים? כיצד יבקש מינהל מקרקעי ישראל למסות את העסקה, בהתבסס על שווי הנחלה ללא מכסת ביצים או דווקא ככוללת מכסת ביצים? מעשה שהיה כך היה...

לאחרונה סיים משרדנו לטפל בשתי עסקאות מכר דומות, בהן ביקשו יורשים למכור זכויות בנחלה חקלאית שכללה מכסת ייצור ע"פ חוק המועצה לענף הלול, העסקה הראשונה בוצעה במהלך שנת 2010 והעסקה השניה בראשית שנת 2011.

כהסבר מקדים, אציין באופן כללי כי שיעור דמי ההסכמה שגובה מינהל מקרקעי ישראל כתנאי להעברת זכויות בנחלה חקלאית, אמור לשקף מיסוי של עליית ערך הקרקע ממנו זכאי המינהל לשליש.

והנה למרבה ההפתעה, מתקבלת במשרדנו שומת דמי הסכמה, במסגרתה מקבלת שמאית מטעם מינהל מקרקעי ישראל את הערכים שנקבעו בהסכם המכר כסבירים, אלא שהיא מבקשת לגבות דמי הסכמה גם עבור ערכה של מכסת הביצים, האומנם?! המדובר בניסיון לגבות דמי הסכמה נוספים בשווי שליש מערך מכסת הביצים, בלי להתבלבל...

לא יבשה הדיו מכתיבת בקשה לעיון חוזר בשומה בפני השמאי הממשלתי המחוזי והנה מתקבלת במשרדנו שומת דמי הסכמה עבור העסקה השנייה – אף במסגרתה מבקש ממ"י למסות בדמי הסכמה את מכירת מכסת הביצים.

לא באה הישועה מפתחו של השמאי הממשלתי המחוזי אשר לדידו רשאי היה המינהל לגבות דמי הסכמה עבור ערכה של מכסת הביצים, הואיל ולדעתו מכסת הביצים מוחזקת כתלות במשק החקלאי (כלומר חייב להיות בעל נחלה כדי להיות בעל מכסת ביצים), שכח רק המלומד כי מכסת ביצים אינה "מקרקעין".

בלית ברירה מגיש משרדנו שתי השגות בפני ועדת השגות על דמי הסכמה במשרד המשפטים, בין היתר, אנו שבים ומנמקים כי אין למסות בדמי הסכמה עליית ערך של מכסת ביצים:

ראשית, מכסת הביצים אינה "מקרקעין"(!) מינהל מקרקעי ישראל, כשמו כן הוא מנהל את מקרקעי ישראל ע"פ חוק ואין לו כל סמכות לנהל, לרשום או למסות מכסות ייצור חקלאיות.
שנית, מכסת הביצים, מהווה זכות כלכלית נפרדת אשר אינה רשומה במינהל מקרקעי ישראל וכאשר בפועל נמכרות מידי יום מכסות יצור בין חקלאים ללא כל צורך בדיווח או רישום אצל מינהל מקרקעי ישראל.

שלישית, תחשיב דמי ההסכמה אמור לשקף עליית ערך קרקע, ממנה זכאי ממ"י לגזור דמי הסכמה ובדיוק מסיבה זו יש להתעלם משווי מכסת הביצים שאינה קרקע.

במסגרת הדיונים בפני ועדת ההשגות, מביע ממ"י עמדתו כי בדין זכותו לגבות דמי הסכמה בגין שווי מכסת הביצים, הפעם נשלף נימוק "מקורי" במיוחד, הנחלה החקלאית הינה לדידו "יחידת יצור כלכלית" אשר הזכויות בה מועברות בשלמות, הזכות לייצר ביצים דומה לדעת ממ"י לכל זכות אחרת שנמסרה לחקלאי.

והסוף הטוב? לפני שבועות מספר התקבלו במשרדנו שתי החלטות של ועדת ההשגות במשרד המשפטים, בשתיהן התקבלה חד משמעית עמדת משרדנו – כאשר ועדת ההשגות קבעה כי אין לכלול את שווי מכסת הביצים בשווי הנחלה לצורך חישוב דמי הסכמה !  וזאת בין היתר תוך הפניה לכך שמכסות ייצור ניתנות להעברה בין חקלאים בנפרד מהנחלה ומהוות לפיכך זכות כלכלית נפרדת ממנה.

אין כל ספק כי קביעת ועדת ההשגות בענין זה מהווה החלטה חשובה ונכונה אשר אף עולה בקנה אחד עם קביעת ביהמ"ש העליון בע"מ 4937/11 כי מכסת הביצים מהווה זכות כלכלית נפרדת מהנחלה.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד דוד דהאן
טיפים ממשרד:  עו"ד דוד דהאן
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד דוד דהאן
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark