עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: שימו לב לסוגיית החיוב במע"מ בעת מכירה ורכישה של נחלה
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - מס ערך מוסף - מיסוי מקרקעין - מיסוי נחלה חקלאי - מס תשומות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
שימו לב לסוגיית החיוב במע"מ בעת מכירה ורכישה של נחלה
מאת: עו"ד ורו"ח שניר שער ועו"ד אביגדור ליבוביץ *  

לא אחת אנו נתקלים בחיוב במע"מ (מס תשומות), בעת מכירת זכויות בנחלה, בנוסף לחיוב במס שבח ודמי הסכמה, שהינם החיובים "הכבדים" ביותר בעת מכירת זכויות בנחלה, אשר מתבצעת  הן על ידי בעל הזכויות הרשום בנחלה והן על ידי היורשים.

רבים לא נותנים את הדעת לסוגיית המע"מ שעשויה לחול בעת מכירת זכויות בנחלה והבעיות עולות כאשר סוגיית המע"מ אינה מוסדרת בהסכם המכר בין הצדדים.

כידוע, מכירת נחלה מורכבת, ברוב המקרים, משלוש יחידות מיסוי כלכליות. האחת, מרכיב בית/בתי המגורים. השניה, מרכיב זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות והשלישית מרכיב החלק החקלאי. יש לזכור, כי אם המוכר (או המוריש או המורישים) היה רשום בעבר כעוסק לצורכי מע"מ והחלק החקלאי שימש אותו בהפקת הכנסות חייבות במע"מ הרי שמכירת מרכיב החלק החקלאי חייב במע"מ בעת המכירה ועל המוכר להוציא חשבונית מס בגין שווי החלק החקלאי. בהסכם המכר בין הצדדים יש לקבוע את שווי החלק החקלאי של הנחלה ובהתאם לכך, לדווח לרשויות המס ולהוציא חשבונית.

מבחינת רוכש הזכויות, אשר משלם את סכום המע"מ שמתווסף לגובה התמורה בגין החלק החקלאי, עולה סוגיה חשובה והיא, האם רוכש הזכויות בנחלה זכאי לנכות את סכום המע"מ הכלול בחשבונית המס שהוציא לו המוכר בגין מרכיב החלק החקלאי?
    
ככל והתשובה הינה חיובית, הרי שלמעשה אין חבות אפקטיבית במע"מ שהרי המוכר, מחד, מדווח על העסקה לרשויות מע"מ ומעביר את סכום המע"מ לאוצר המדינה ואילו הרוכש מקזז את מס התשומות הכלול באותה חשבונית מס, כך שאפקטיבית מדובר בסכום מע"מ אפס.     

אולם האם הרוכש זכאי תמיד לנכות את סכום המע"מ ששולם על ידו בגין החלק החקלאי?
על מנת לתת תשובה לשאלה זו, נסביר, כי סוגיה זו עלתה בפסיקתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בע"ש 421/07 ישראל פלסטיק אינק בע"מ נ' מנהל מע"מ. המערערת היתה רשומה כעוסק לצורכי מע"מ בתחום מיחזור בקבוקים והיא מימנה את רכישת הנחלה בכפר טרומן אשר נרשמה ע"ש בת מנהל המערערת ובעלה שכן לא ניתן לרשום נחלה ע"ש חברה. לטענת המערערת היה בכוונתה לעשות שימוש עסקי בנחלה באמצעות הקמת מתקני מיון ודחיסה לצורך הקטנת נפח הבקבוקים שהיא משנעת, הגם שלפי תוכניות החלות על הנחלה והוראות המינהל לא ניתן היה להוציא היתר לכך. בסופו של יום, נבנו על חלקת המגורים בנחלה שני בתי מגורים, האחד בעבור מנהל המערערת (שהיתה חברה) והשני בעבור בתו ובן זוגה, אשר שילמו דמי שכירות לחברה. בית המשפט פסק, כי עיסוקה של המערערת הינו מיחזור בקבוקים וכי אין כל קשר בין פעילות זו לבין מגורים בנחלה. במילים אחרות, התוכניות של המערערת להקמת עסק על הנחלה הינו רעיוני בלבד ולא ניתן לו ביטוי בעולם המעשה ולכן אין מדובר כאן בפעילות עסקית אשר מזכה בניכוי מס התשומות. למעלה מזה, בית המשפט הוסיף, כי מתעורר ספק של ממש אם מלכתחילה היה בידי המערערת להניח כי תתאפשר פעולת מיחזור בקבוקים בנחלה לאור תוכניות המתאר הרלוונטיות והוראות המינהל, בהם נקבע כי ייעוד הנחלה הינו למגורי בעל הנחלה ולעיבוד השטחים החקלאיים בלבד. לכן נקבע, כי הנחלה אינה רשומה על שם המערערת (שכאמור היתה חברה) ונעשה בה שימוש פרטי (מגורים) ולכן אין לקבל את הטענה בדבר ייחוס חלק מעלות הרכישה לצורכי עסק ואין להתיר את ניכוי מס התשומות בגין מרכיב החלק החקלאי.

מהמקרה האמור נוכל להבין, כי במקרים בהם רוכש הזכויות בנחלה, מבצע שימוש עסקי בחלק החקלאי והוא רשום במע"מ כעוסק מורשה ומפיק הכנסות החייבות במע"מ, הרי שיותר לו לנכות את מס התשומות, כאשר המבחן המרכזי אותו נדרש הרוכש לעבור לצרכי מע"מ הינו, כי עליו להוכיח שימוש עסקי ואין די ברעיונות ערטילאיים בדבר שימוש עסקי ויש להוכיח כי הפעילות עולה כדי עסק.

על מנת להתמודד עם מקרים כגון זה המפורט לעיל ומקרים רבים אחרים אשר טופלו על ידנו, אנו ממליצים לבחון היטב את הפעילות המבוצעת על ידי בעל הזכויות בנחלה והדבר נכון אף ביחס ליורשים המבקשים למכור את הזכויות, כאשר מצד רוכש הזכויות, יש לבחון את הפעילות אותה הוא מבקש לבצע ואת הקשר של הפעילות לנחלה, את ההיתכנות בהתאם לתכניות המתאר החלות על הנחלה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל, המשתנות מעת לעת. את המסקנות שיתקבלו לאחר ביצוע הבדיקות שלעיל, יש לפרט בהסכם המכר ולקבוע את הסכמות הצדדים ביחס לכל סיטואציה אפשרית שעשויה להתממש לאחר דיווח על העסקה לרשויות המס, על מנת שלא ליפול לחבויות מס שלא נלקחו בחשבון מלכתחילה וכן בכדי למנוע עימותים מיותרים בין הצדדים לעסקה.

הכותבים מתמחים בעסקאות, במיסים ובהיטלים במגזר החקלאי www.lieblaw.co.il

*  30.3.13  
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark