עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הנחלה נמכרה, אך לאן נעלמו היתרי הבניה?
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - דיני מושבים - מכר נחלה במושב - תכנון ובניה - היתר בניה - מינהל מקרקעי ישראל - תיק המינהל - מרכז מיפוי ישראל - תצלום אוויר של הנחלה
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
הנחלה נמכרה, אך לאן נעלמו היתרי הבניה?
מאת : עו"ד אביגדור ליבוביץ  *

סיפורים רבים נוכל לספר על הבעיות שטומנות בחובן עסקאות מכר ורכישה של נחלות, בנושאים של מס שבח ורכישה, דמי הסכמה, היטלי השבחה, תכנון ובניה, הורשה, בן ממשיך והתנהלות מול מינהל מקרקעי ישראל, אשר הטביע את פקידיו בכ- 1300 החלטות מועצה שמקשות מאוד על העבודה והיישום של העסקאות, כאשר בימים אלה קיימת מגמה לסדרן ולהסדירן, במסגרת קודקס החלטות שפורסם על ידי המינהל.

הפעם אבקש לשתף את הקוראים בסיפור על עסקת מכר של נחלה במושב במרכז הארץ, שיכולה היתה להסתיים בנזק ממוני רב לבעל הנחלה, אך במזל, הסתיימה כמו סיפור סינדרלה. הטיפול בתיק הגיע אלינו לאחר שהדברים הסתבכו וכמעט עלו על שירטון בין הצדדים לעסקה והעובדות יובאו להלן בשינויים הנדרשים.

המדובר בעסקת מכר של נחלה הכוללת שני בתי מגורים, מחסן ישן, בית אימון וכן חממות הבנויות על חלקה א' של הנחלה ששטחה עומד על 12 דונם.

הצדדים חתמו על הסכם מכר של הנחלה בסכום העולה על חמישה מיליון ₪, במסגרתו נקבע, כי הקונה יקבל את הזכויות בנחלה בהתאם למצבה ביום החתימה על ההסכם, מבלי שהמוכר יוכל לבצע הריסה ו/או שינוי של המבנים בנחלה ומהצד השני, התחייב המוכר, כי יעביר וירשום את הזכויות בנחלה ע"ש הקונה, בתוך 12 חודשים מיום החתימה על ההסכם, כאשר המבנים יהיו במצבם וכוללים היתרי בניה כדין.

העסקה דווחה לרשויות מס שבח בתוך 40 יום כנדרש בחוק וכן לאחר שהקונה התקבל באסיפה הכללית של אגודת המושב, דווחה העסקה גם למינהל מקרקעי ישראל, על מנת להתחיל בהליך העברת הזכויות ובכדי שהמינהל יוציא שמאי לצורך תשלום דמי הסכמה.

המינהל כדרכו שלח פקח לנחלה על מנת לבחון את מצב המבנים בנחלה בהשוואה להיתרים שנמצאים בתיק המינהל. לאחר ביקור פקח המינהל בנחלה, החל הסיפור לקבל מפנה חד ודרמטי. המוכר קיבל מכתב מפתיע מהמינהל שאומר לו כי בית המגורים השני, המחסן ובית האימון בנחלה בנויים ללא היתר ובבית הראשי קיימות תוספות בניה ללא היתר. המינהל דרש מהמוכר, להמציא היתרים ולהרוס את המבנים בגינם לא ניתן לקבל היתר. המינהל סיים את המכתב בהודעה, כי הוא שומר על זכותו לדרוש "דמי שימוש" עבור תקופת העבר בגין השימוש במבנים, בהתאם לחוו"ד שמאי עדכנית.

בעל הנחלה שעולמו התהפך עליו ברגע, פנה לבדיקת הנושא, במינהל ובועדה המקומית לתכנון ובניה, ולהפתעתו הרבה גילה, כי לא קיימים כלל היתרי בניה למבנים ולבתי המגורים בנחלה וכן לחממות.

בצר לו, פנה המוכר לסיוע של אדריכל על מנת שיוציא עבורו היתרים ולאחר בחינת המצב התכנוני, מצא האדריכל, כי יש בעיה בקווי בניין בניגוד לתב"ע וכן במרחק בין המבנים וכי על מנת להכשיר את בתי המגורים בהיתר, יש להרוס חלק מהבתים וכן להרוס את המחסן הבנוי על קו הגבול עם השכן ולבנות ממ"ד שעלותו כ- 100,000 ₪. סה"כ עלות העבודות, לרבות הוצאות נילוות לרבות עלויות למינהל מקרקעי ישראל בגין שטחי מגורים העולים על 160 מ"ר, נאמדו בכ- 800,000 ₪. הודעה זו נחתה על המוכר באופן מפתיע וכרעם ביום בהיר, מה שחירב את כל תכניותיו ביחס לתמורה שתיוותר בידיו לאחר מכירת הנחלה, לצורך הקיום עד סוף ימיו. ויותר מכך, הוא מצא עצמו בהפרה יסודית של ההסכם מול הקונה ובסיכון לתשלום פיצוי מוסכם בסך העולה על חצי מיליון ₪.

לאחר בדיקה שערכנו נמצא, כי לא בוצעו בדיקות כנדרש ביחס להיתרי הבניה בטרם ביצוע העסקה וזו אחת הסיבות, שהביאה לכך, כי נחתם הסכם בין הצדדים, שלא משקף את המציאות ומעמיד את המוכר בסיכון רב, כאשר הוא מתחייב להעביר ולרשום את הזכויות בנחלה ע"ש הקונה, כשהנחלה כוללת את כל המבנים במצבם לרבות היתרי בניה ומבלי שהמוכר יוכל לבצע כל הריסה או שינוי של המבנים.

לאחר חקירה של הנושא התכנוני בועדה המקומית ובמינהל ובחינת המסמכים שהומצאו על ידי המוכר, החלטנו לבקש מהמרכז למיפוי ישראל, תצלומי אוויר של הנחלה, לפני שנת 1965 (כלומר בטרם נכנס חוק התכנון והבניה לתוקף).

לאחר המתנה מורטת עצבים של המוכר, הגיעה הישועה מהמרכז למיפוי ישראל. הומצאו למוכר תצלומי אוויר משנת 1964 ולשמחתו נמצא, כי המבנים הבנויים עד היום בנחלה, קיימים גם קיימים בתצלום האוויר משנת 1964, במצבם וללא כל שינוי שנעשה בהם עד היום.    

וכעת נסביר,  חוק התכנון והבניה, נכנס לתוקף בשנת 1965, כלומר, בגין מבנים שניבנו בטרם שנה זו, לא ניתן היה לקבל היתרים בהתאם לחוק התכנון והבניה. כאשר מתבצעת עסקה בנחלה, יש לבחון האם קיימים היתרים למבנים הבנויים בנחלה, הן במינהל והן בועדה המקומית. ככל ולא נמצאו היתרים, יש להזמין תצלום אוויר מהמרכז למיפוי ישראל על מנת לבחון האם המבנים היו קיימים בטרם החוק נכנס לתוקף. ככל ויימצא כי המבנים קיימים בתצלום האוויר, ולא בוצע בהם כל שינוי עד היום, ניתן יהיה לבצע את העסקה ללא כל חשש, שכן הועדה המקומית וגם המינהל, לא יוכלו לדרוש את הוצאת היתרים. יש לבחון, כי המבנים כיום בנויים בדיוק כפי שהם מופיעים בתצלום האוויר, שכן במצב זה ניתן להתגבר גם על דרישות התב"ע ביחס לקווי בניין ולמרחק בין הבתים. כמו כן, לא ניתן יהיה לדרוש בניית ממ"ד וככל והקונה יבקש לבנות ממ"ד, יהיה עליו לסמן את המבנים הקיימים בבקשה להיתר ולקבל היתר רק עבור הממ"ד.

הגילוי המרעיש ביחס לקיום המבנים בתצלום האוויר, הביא לכך כי העסקה הושלמה בהתאם להתחייבות המוכר בהסכם ומבלי שנגרם לו כל נזק כלכלי.

אבקש להביא לשימת ליבם של בעלי הנחלות, כי יש לבצע בדיקות קפדניות בטרם ביצוע העסקאות, שכן המינהל מקשיח עמדות בכל הנושא של היתרים, חריגות בניה ושימושים חורגים בנחלות ואף עמדת הפרקליטות המייצגת את הוועדות המקומיות הינה "אפס סבלנות" ביחס למקרים אלה וגזרי הדין מעידים על קנסות גבוהים ובייחוד במקרים של שימוש לעסק במחסנים חקלאיים.

בהערת אגב אזכיר את החלטה 1155, שאושרה בבג"ץ לפני כשנתיים ימים, אך עדיין לא מיושמת, הלכה למעשה במינהל, כתוצאה מהעדר הוראות אגף, דבר שגורם נזק לבעלי הנחלות, הואיל והחלטה 1155 מאפשרת פתרונות יצירתיים ביחס להכשרת מבנים ובייחוד כאשר מדובר בבעיה של רצף בין דורי, אשר בוטל על ידי החלטה 1155.

עוד נזכיר, את החלטה 1265, הקובעת את ההסדר ביחס לתשלום עבור חובות עבר בגין שימושים חורגים בגינם לא שולמה תמורה למינהל. לפיה, בעל נחלה אשר יסדיר את השימושים בנחלה בתוך שנתיים ממועד אישור ההחלטה, ויפעל בהתאם להוראות החלטה זו, ישלם את דמי השימוש בגין שתי תקופות: תקופה ראשונה, המונה 4 שנים עד למועד אישור ההחלטה בסך של 5% לשנה (סה"כ 20%) ותקופה שניה, ממועד אישור ההחלטה ועד למועד ההסדרה, סך של 5% לכל שנה.


הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה באגודות שיתופיות ובמינהל מקרקעי ישראל  www.lieblaw.co.il
*  15.4.13
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark