עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תיקון החלטה 1271 יביא לפגיעה לא מידתית בזכויות של היישובים במגזר החקלאי
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - דיני מושבים - מינהל מקרקעי ישראל - תיקון החלטה 1271 - ישוב חקלאי - גביית כספים אסורים - פגיעה בזכויות - חוסר סבירות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
תיקון החלטה 1271 יביא לפגיעה לא מידתית בזכויות של היישובים במגזר החקלאי
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ  *
 
ביום 23.4.13 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל במסגרתה עלו לדיון נושאים מרכזיים הקשורים למגזר החקלאי ולזכויות בקרקע.

אחד הנושאים שעמדו לדיון על שולחן המועצה עליו נבקש להרחיב, הינו תיקון החלטה 1271 אשר התקבלה בחודש דצמבר 2012 וקבעה שינויי דרמטי בכל הקשור להקצאת מגרשים בישובים במרכז הארץ.

החלטה 1271, מבטלת את החלטה 1195 ומיישמת את עקרונות תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות,  אשר ביטל את המוסד של ועדות הקבלה, שאפיין וייחד את המגזר ההתיישבותי מזה שנים רבות.

החלטה 1271 קבעה, כי ביישובים קהילתיים במרכז הארץ וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב או שמספר היחידות הניתנות לבנייה ביישוב אינו מוגבל בהתאם לתכנית מתאר ארצית או מחוזית, שיווק המגרשים ייעשה באמצעות מכרז פומבי של המינהל וללא ועדת קבלה.    

אחד השיקולים המרכזיים לאשר את החלטה 1271 היה, מיגור תופעת הכספים האסורים שמתקיימת לצערנו, בחלק מהיישובים שמבקשים "לסחר" בזכות ההמלצה שניתנה להם על ידי מינהל מקרקעי ישראל, במסגרת שיווק המגרשים בפטור ממכרז וההמלצה שנותן הישוב למינהל לגבי מועמדים לקבל זכויות במגרשים בהרחבות.

מועצת מקרקעי ישראל, יישמה בהחלטה 1271, את ההמלצות שניתנו על ידי מבקר המדינה בדו"ח המבקר 59ב לשנת 2008 וכן את ההמלצות שניתנו על ידי פקידי המינהל, לשווק את המגרשים במרכז הארץ וביישובים המונים מעל 400 בתי אב במכרז פומבי, ובכך להפקיע מהיישובים את זכות ההמלצה, וזאת על מנת שלא ניתן יהיה לדרוש כספים אסורים בגין זכות ההמלצה, שמבטאים את גובה שווי השוק של המגרשים, לעומת השווי שנקבע על ידי השמאי הממשלתי בגין דמי היוון המשולמים למינהל עבור זכות החכירה במגרשים.

התיקון אותו מבקשת המועצה לבצע, הינו בסעיף 3.3 להחלטה 1271, לפיו:    
"מספר המגרשים בתוכנית ושטחם/גודלם יהיה עפ"י קביעת מוסדות התכנון ובהתאם לצפיפויות הבניה הקבועות בתמ"א 35, לרבות כל תכנית שתעדכן או תחליף אותה (להלן – תמ"א 35).    

מקום בו קיימת תכנית תקפה הקובעת שטח מגרש גדול יותר מהאמור לעיל, רשאי המינהל לדרוש את תיקון התכנית והתאמת גודל המגרש לצפיפיות הבניה הקבועות בתמ"א 35 קודם להקצאת המגרש, גם אם מבחינה תכנונית הוראות התכנית התקפה הנ"ל גוברות."

יוצא מהתיקון המבוקש, כי גם במקום בו הוראות תכנית תקפה הגוברת על הוראות אחרות, קובעת לדוגמא, כי שטח המגרשים הינו 500 מ"ר, המינהל יכול להורות על תיקון התכנית ולדרוש, כי שטח המגרשים יעמוד על שטח של 350 מ"ר!

אין כל ספק, כי מדובר בפגיעה גסה ויסודית בזכויות בקרקע של הישובים במגזר החקלאי ובייחוד נוכח העובדה, כי ברור למינהל, שהוראות התכנית התקפה הקובעת את שטח המגרשים, גוברת במקרים רבים על הוראות אחרות, שכן התכנית קובעת יישום של הוראות תכנוניות לרבות של תמ"א 35 ומסדירה את ההנחיות גם ביחס לשטח המגרשים, בגין האזור עליו חלה התכנית.

שוב מכה קשה למגזר החקלאי והפעם הפגיעה היא בלב ליבן של הזכויות המוקנות ליישובים בקרקע, המוסדרות במסגרת תכניות תקפות שהתקבלו כדין ומאושרות על ידי רשויות התכנון.

נזכיר למינהל מקרקעי ישראל, כי הזמנים הם זמנים של "רפורמה", המינהל מבקש לנתק את האזרחים מכבלי הבירוקרטיה וקורי העכביש של כ- 1300 החלטות מועצה, מסורבלות וכאלו שמקפחות את המגזר החקלאי.     

קודקס החלטות המועצה שפורסם על ידי המינהל, מבקש להביא לסדר חדש בהחלטות המועצה, וכן "לנקות" מהשולחן החלטות שאין להן תוקף. גם בנושא זה עדיין לא נאמרה המילה האחרונה, שכן יש להסדיר עיוותים הקשורים למגזר החקלאי, אשר השתרשו במהלך השנים ועתה זה הזמן לעקור את העשבים השוטים.

נסכם ונאמר, כי התיקון המבוקש, יטיל על המגזר החקלאי גזירות לא סבירות, ובייחוד כאלו, שיאיינו את הוראות התכניות שחלות על היישובים. יש לבחון את הסבירות של התיקון המבוקש בעיניים של המבחנים שנקבעו בבג"ץ, ביחס לאמות שיוויון, חוסר סבירות ואמות מידה מוגברות החלות על הרשות בבואה לגזור גזירות על בעלי הזכויות, כאשר נראה כי התוצאה שתתקבל הינה ברורה - התיקון המבוקש אינו מידתי ולוקה בחוסר סבירות קיצוני.

לפיכך , אנו מקווים שהתיקון להחלטה 1271, המבוקש על ידי מועצת מקרקעי ישראל לא יתקבל בסופו של יום, על מנת שלא יתווספו לבנים נוספות בחומה הבצורה הנבנית לאיטה לאורך השנים מסביב לזכויות של היישובים במגזר החקלאי, אותה חומה שמפלה את המגזר החקלאי ביחס למגזר העירוני ומבקשת להגביל ולאיין את הזכויות שנולדו בזכות ולא בחסד.     
    

עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומינהל מקרקעי ישראל avigdor@lieblaw.co.il
*    26.4.2013
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark