עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: המצאת פטנט? - מה הוא "פטנט" ומי הם בעליו. חלק א'
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני פטנטים - פטנט רשום - עורך פטנטים - ממציא - הגנה על פטנט - פרסום פטנט - יזמות עסקית
 
עורך דין יורם ליכטנשטיין

  מאת: עו"ד יורם ליכטנשטיין
המצאת פטנט? - מה הוא "פטנט" ומי הם בעליו. חלק א'
מאת: עו"ד יורם ליכטנשטיין

דיני הפטנטים נועדו לעודד מצד אחד התקדמות טכנולוגית של החברה כולה, יחד עם הגנה מסויימת על הממציא. לכן, החוק קובע הגנה מונופוליסטית לפטנט לתקופה מסויימת, כנגד פרסומו ומתן יכולת להשתמש בהמצאה נשוא הפטנט לאחר פקיעתו.
דיני הפטנטים מגינים על המצאות טכנולוגיות (מוצר, תהליך, מנגנון ובארצות הברית אף ניתן לרשום במקרים מסויימים פטנט על "שיטות עסקיות") שהן חדשות, מועילות ושיש בהן התקדמות המצאתית. משמעות הפטנט הינו כי בעל הפטנט הרשום יוכל למנוע מאחרים לעשות שימוש בהמצאות אם לא הגיעו לידי הסכמה.

המצאה המוגנת בפטנט חייבת לכלול מספר מאפיינים:
המדובר ב"המצאה". כלומר - לא מדובר בתגלית מדעית, נוסחא מתמטית, חוק טבע וכדומה ("ואף על פי כן נוע תנוע" לא ניתן היה לרישום כפטנט, אילו גלילאו היה חי כיום, וכך גם על E=mc²). עוד קובע החוק שלא ניתן לרשום פטנט על תהליכים לטיפול רפואי או זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים. עיצוב של מוצר (שהינו אסתטי ולא פונקציונלי) לא ירשם כפטנט אלא כמדגם.
• ההמצאה "חדשה". כלומר - ההמצאה טרם פורסמה בפומבי. זהו נושא חשוב ביותר, שכן חשיפת ההמצאה בפומבי בדרך כלשהי תשלול מיידית את יכולתה להרשם כפטנט. על הממציא להיזהר ביותר באופן בו הוא מציג את המצאתו בציבור, המדעי והלא מדעי כאחד. כל פרסום באופן החשוף לעיון "הציבור", דוגמת במאמר, באמצעות רישום פטנט, בהרצאה, בספר וכיוב' טרם להגשת בקשת הרישום – יביא לשלילת הכושר לרשמה כפטנט. עם זאת, לאחר שהבקשה הוגשה לרישום כפטנט – מוסרת המגבלה. משהוקנה לבקשה תאריך רישום – כל פרסום שיהיה מאוחר לתאריך זה, לא יפגע ביכולת הרישום כפטנט. למרות זאת, ראוי לנהוג בזהירות. למשל – אם בעתיד יתבקש שינוי הבקשה להוספת רכיב, ורכיב זה פורסם בפומבי – יתכן מאוד שלא יהיה ניתן לרשום את הפטנט המתוקן. החוק קובע מספר מועט של מצבים שלא יחשבו כפרסום לצורך רישום פטנט. גילוי ההמצאה לאחר באופן שאינו פומבי (למשל בכפוף להחתמת מסמך סודיות מפורש ומדוייק) לא יחשב כשולל את חדשנותה של ההמצאה.

• ההמצאה "מועילה". כלומר – ההמצאה משיגה את התוצאה המבוקשת. לא ניתן לרשום פטנט היום על "מסע בתעלת חלל-זמן" ולקוות שכשיגלו כיצד עושים זאת תהיו בחיים ועל כן הפטנט שלכם יהיה בר תוקף. על בקשת הפטנט להיות כתובה באופן שבעל מקצוע ממוצע וסביר יוכל להתבסס עליה על מנת לבנות מוצר המשיג את התוצאה הרצוייה. יש לשים לב שאין חובה לייצר את המוצר, אלא די שניתן יהיה לבנותו באמצעות האמור בבקשה. בתי המשפט אימצו מספר מבחנים לבחינת התועלת בהמצאה, וביניהם - מבחן ה"חסר המתמשך" (ההמצאה, על אף הצורך בה, לא היתה בשוק זמן רב טרם להמצאתה כעת), מבחן "ההצלחה המסחרית", מבחן "הקבלה בקהילה המדעית" וכן מבחן "נסיונות ההפרה" וכדומה.

• יש בהמצאה "התקדמות אמצאתית". כלומר, ההמצאה אינה מובנת מאליה לבעל מקצוע ממוצע, על סמך הידיעות שנתפרסמו בציבור לפני תאריך הבקשה. יש בה את אותו "דבר מה נוסף" המבדיל אותה מההמצאות הקודמות לה. איזו התקדמות נחזית כמובנת מאליה ואיזו אינה כזו - זוהי סוגיה אודותיה מתנהלים משפטי פטנטים לאין ספור. בתי המשפט אימצו מספר מבחני עזר להכרעה בסוגיה זו (דוגמת המבחנים הנזכרים בסעיף הקודם). יש לשים לב,ף שיתכן וכל רכיבי ההמצאה יהיו ידועים באותה עת, אולם אופן חיבורם היה חדשני, ודי בכך כדי לאפשר רישום פטנט על ההמצאה (סוג זה של פטנט מכונה "פטנט קומבינציה").

מי שאינו רוצה לחשוף את אמצאתו לציבור וסבור שהוא מסוגל לשמור עליה בסוד למשך זמן רב יותר, יכול להימנע מרישומה כפטנט ולהגן עליה כעל סוד מסחרי (ועל סוד מסחרי ראה בהמשך). באופן דומה פעלה חברת קוקה-קולה, אשר לא רשמה את הנוסחא הסודית להפקת משקה הדגל שלה כפטנט, אלא פשוט שמרה עליה בסודיות מירבית משך עשרות שנים, ובהצלחה נאה.

הממציא ובעל הפטנט:

הדין מבדיל בין בעל הפטנט לבין הממציא. לא תמיד המדובר באותו אדם. בדרך כלל, הממציא הוא אכן הבעלים הראשון של הפטנט, אולם הוא יכול להעבירו את הזכות בפטנט לאחר בהעברה בכתב, או על דרך של הענקת רישיון שימוש (בלעדי או שאינו בלעדי).

כאשר עובד ממציא המצאה "בזמן ועקב" עבודתו – המצאה זו שייכת למעסיקו על אף שהעובד היה הממציא בפועל, אלא אם הוסכם ביניהם אחרת או אם נמסרה הודעה על כך למעסיק והלה ויתר על זכותו. במהלך ובמסגרת עיסוקו – המצאה זו שייכת למעסיקו. על כן ישנה חשיבות רבה – הן מבחינת העובד והן מבחינת המעסיק – לניסוחו של הסכם ההעסקה, ולעובדים בתחום הטכנולוגי חשוב להקפיד על אספקט זה של ההסכם.

עניין זה מעורר סוגיות רבות, דוגמת מה דינה של המצאה שהומצאה במסגרת קיום יחסי קבלן עצמאי–מזמין, או מה הן הנסיבות שהן "עקב" העבודה. עם זאת, יש לשים לב כי מבחינת זמן ההמצאה, הרי גם המצאה בבית, בשעות המנוחה, ובלבד שבמהלך אותה תקופה היה העובד מועסק – הינה "במהלך עבודתו" לצורך החוק.
במקרים של מחלוקת – החוק מגדיר מנגנון הכרעה בפני רשם הפטנטים.
לתשומת ליבכם, למעסיקים שעיסוקם הוא בין היתר בתחומים הטכנולוגיים עדיף לכלול בהסכמי ההעסקה אף סעיף המעביר לבעלותם כל המצאה כאמור יחד עם סעיף או מסמך סודיות מרחיב והדוק. עובדים המועסקים בתחום זה ובתחומים דומים צריכים להיות מודעים לסעיפים אלו בעת המצאת המצאות שאינם בקשר ישיר עם מקום העסקתם.

עובד שהמציא המצאה כלשהי עקב העסקתו או בתקופת העסקתו – חייב להודיע על כך למעסיקו, בהקדם האפשרי. החוק מטיל על העובד אף חובות נוספים, דוגמת חובת סודיות וחובה לסייע למעסיק ברישום ההמצאה ומגדיר את תוצאות הגילוי ובידי מי ההמצאה. לתשומת ליבכם, הרי ניתן להתנות על החוק ולשנות את הקבוע בו בהסכם שינוסח לפי רצון הצדדים. אלא, שבדרך כלל מעצם שליטתם בהסכם – למעסיקים יתרון בתחום זה ואם העובד לא יעמוד על שלו – הרי ההמצאה תהא של המעסיק.
עוד יש לציין כי קיימת מערכת דינים מיוחדת למצבים של בעלות משותפת בפטנט וכיוצא בזה, אולם לא נכנס לכך בתחומי רשימה זו.

אזהרה:
כל האמור ברשימה זו אינו נועד להחליף ייעוץ משפטי עם בעל מקצוע (עורך דין, עורך פטנטים וכיוב'), אלא מהווה סקירה כללית ולא ממצה של התחום. אין להסתמך על האמור בו לצורך נקיטת פעולה כלשהי והאמור בו עשוי להיות לא מתאים למקרים ספציפיים בשל שינוי עובדתי או נסיבתי כלשהןהערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
טיפים ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark