עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: המסלול החלופי "חכירת משנה" בקיבוץ המתחדש
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - דיני קיבוצים - קיבוץ מתחדש - חלקת המגורים - חכירת משנה
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
המסלול החלופי "חכירת משנה" בקיבוץ המתחדש
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

צוות שמונה על ידי שר השיכון בחן חלופה נוספת לשיוך על מנת לשמור על מעמדו של הקיבוץ בקרקע ובכדי שניתן יהיה לשמר את אורח החיים הקיבוצי ולשמור על הקשר בין החברות באגודה לזכויות בבתי המגורים.    

המטרה:
במסגרת המסלול החלופי המטרה היא שהקיבוץ ייוותר בעל הזכויות מול רמ"י והחבר יהיה בעל זכות "חכירת משנה" כלפי הקיבוץ, כאשר הקיבוץ יקבע בהסכם מול החבר את הזכויות והחובות של החבר ביחס למגרש ולבית המגורים.    

הוועדה פרסמה את טיוטת המסקנות ביום 12.5.14במסגרת דו"ח הוועדה לבחינת הסדר להקניית זכויות למגורים לאגודות הקיבוצים כאלטרנטיבה להחלטות 751 ו- 1155.    

עיקרי מסקנות הוועדה:
    
 1. 1.העיקרון המנחה- תשלום "דמי רכישה" על ידי האגודה אשר תרכוש את מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות בשטח חלקת המגוריםבקיבוץ עבור החברים הוותיקים והחדשים.
 1. 2.רכישת הזכויות בפעימה אחת או בשתי פעימות - שלב ראשון- רכישה של 50%  ממספר יחידותהדיור לפי תמ"א 35 (ללא חישוב היחידות המיועדות להרחבה).
 1. 3.אין לסטות מהעקרונות שנקבעו בהחלטה 1155 אשר אושרה בבג"ץ.
  ההבדל הוא בכך שבמקרה של החלטה 1155 מדובר על רכישה פרטנית של הזכויות מהרשות ובחתימה על הסכם חכירה ישיר בין החבר לרשות ובמתווה המוצע, תתבצע רכישה של מלוא הזכויות למגורים במרוכז על ידי הקיבוץ.
  המשמעות היא - ההבדל בשווי הזכויות!
  כלומר - זכויות "חכירה ישירה" (חבר - רשות) שוות יותר מהזכויות במסגרת "חכירת משנה" (רשות - קיבוץ - חבר).
 1. 4.לא תהיה דחייה של תשלומים עבור חברים ותיקים - בהסדר לפי החלטה 1155 קבוע:
  חבר ותיק (לפני 27.3.2007) - תשלום 3.75% בשיוך ואופציה לדחות את ההשלמה ל- 33% למועד העברת זכויות (העברת זכויות לא נחשבת הורשה או העברה במתנה לבן משפחה).
  חבר חדש (לאחר 27.3.2007) - תשלום 33% בעת השיוך.
  הקיבוץ ישלם את מלוא התשלומים הנדרשים עבור חברים ותיקים וחברים
  חדשים לפי המתווה של החלטה 1155 כלומר 33% בהפחתה של כ- 12%במצטבר עבור העובדה כי מדובר "בחכירת משנה" ולא ב"חכירה ישירה".

 2. תנאי הכניסה להחלטה:
 3. 1.הסדרת המתווה לשימושים לא מוסדרים.
 1. 2.אישור של 66% מחברי האגודה.

ההטבות:

 1. 1.לאחר תשלום "דמי הרכישה" הקיבוץ לא יידרש לשלם לרמ"י עבור בנייה נוספת ולא
  יידרש לחתימת רמ"י עבור בניית יחידות דיור בקיבוץ או עבור הסדרים בין
  החברים לקיבוץ.
 1. 2.מענה לחשש שהועלה על ידי הקיבוץ מהפיכה ליישוב קהילתי נוכח החתימה על הסכמי חכירה ישירים.
 1. 3.שליטה של הקיבוץ על זהות החברים בהליך העברת זכויות.
 1. 4.שליטה על נוסח ההסכמים בין החבר לקיבוץ שיקבעו את הזכויות בגין בתי המגורים והמגרשים.
 1. 5.צמצום היכולת של החברים לסחור במגרשים, בקרה של הקיבוץ על זהות הנקלטים, זכות קדימה ו/או זכות סירוב של הקיבוץ לרכישת הזכויות.
 1. 6.הקטנה של החיכוך מול רשות מקרקעי ישראל והוצאת הרשות משטח המחנה בתשלום אחד או בשני תשלומים.
 2. 7.הנחה על תשלום דמי ההיוון לרשות בסך של 12% מתוך 33% בהתאם להחלטה 1155.
 1. 8.התאמה של מקדמי הדחייה שהתאפשרו לפי החלטה 1155, חברים ותיקים לפני 27.3.07 אפשרות לדחיית ההשלמה ל- 33% וחברים לאחר מועד זה תשלום מלא בשיוך - הואיל ומדובר בהקדמת תשלומים ההתייחסות הינה ל- 5% לשנה.

הבעיות:

 1. 1.החבר מקבל זכויות "מופחתות" כאשר מדובר ב"חכירת משנה" ואין בינו לבין הרשות קשר חוזי - המתווה לא יתאים לכל קיבוץ ויש לבחון את היתרונות והחסרונות בכל קיבוץ.
 1. 2.ביטול תשלומים נדחים - עלות דמי היוון גבוהה שתחול על קיבוצים בייחוד במרכז הארץ - בחינה מעמיקה של התשלומים שיחולו על קיבוצים במרכז הארץ מביאה לתוצאה של מאות מיליונים ואף יותר - ספק אם הקיבוצים יוכלו לעמוד בתשלומים.
 1. 3.הפחתה משמעותית בשווי הנכסים כאשר מדובר בחכירת משנה.
 1. 4.בגין יחידות דיור שיתווספו בעתיד לפי תמ"א 35 ישולם לפי כלליהרשות- ההסדר המוצע אינו כולל יחידות נוספות בהתאם לתיקונים שיבוצעו בתמ"א 35.
 1. 5.המתווה ייבחן על ידי רשם האגודות הנדרש להתקין תקנות ביחס לזכויות אותן יקבלו חברי הקיבוצים במתווה של חכירת משנה.
 1. 6.נזכיר כי בשלב זה מדובר בטיוטה בלבד וכי הדברים נבחנים כעת על ידי הגורמים ברשות מקרקעי ישראל ובמשרדי הממשלה השונים, הנושא יידון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ויש להמתין להחלטת מועצה שתאושר על ידי שר האוצר.
 2. בעיות נוספות ביישום "השיוך הקנייני" בהתאם להחלטה 1155:בתהליך השיוך עלו לדיון סוגיות ליבה מהותיות שמעכבות את הליך השיוך לפי החלטה 1155 ולמעשה לא מאפשרות את יישומו בקיבוצים ולהלן מספר סוגיות מהותיות:
 3. 1.הגבלת החברים בעצמאות כלכלית ל- 20% בלבד - בהתאם להצעת החלטה 470 אשר נידונה בחודש מרץ 2014 על ידי רשות מקרקעי ישראל ועדיין לא אושרה בהחלטת מועצה - מוצע כי הגדרת "משפחת חברים באגודה" תכלול חברים שהיום חברים ביום זה לרבות חברים בעצמאות כלכלית במגבלה של עד - 20%.
  אין ספק כי מדובר בהוראה המנותקת לגמרי מהמציאות הקיבוצית ומהווה אבסורד גמור הואיל וקיימים כיום קיבוצים המונים חברים רבים בעצמאות כלכלית ומה יהיה עליהם? הוראה זו נדרשת שינוי מיידי הואיל ואין בה מידתיות כלל.
 1. 2.תשלום מע"מ מלא בעת השיוך - הוראות הרשות קובעות כי חבר לפני היום הקובע ישלם סך של 3.75% בצירוף מע"מ על התשלום המלא - לעניות דעתי מדובר על הוראה בעייתית מבחינת חוק מע"מ ויש לבחון אותה.
 1. 3.שיוך ליורשים כאשר המוריש נפטר לאחר היום הקובע ולפני מרץ 2007 - עמדת הרשות כיום הינה כי בקיבוצים שמבצעים שיוך לפי החלטה 1155, כאשר מדובר בזכויות של יורש והמוריש נפטר לאחר היום הקובע ולפני מרץ 2007  - היורש לא מקבל את הזכויות של היורש אלא שיחולו עליו הוראות החלטה 1155 כלפי חברים חדשים והוא יידרש לתשלום מלא בעת השיוך.
 1. 4.היטל השבחה - החבר משלם חלף היטל השבחה מה שמעמיס עליו עלויות שלא קיימות בהחלטה 751.
 1. 5.הוראות הסכם החכירה שפורסמו על ידי רמ"י-רמ"י פרסמה הסכם חכירה לציבור ובקשה התייחסות להוראות ההסכם. מקריאת הוראות ההסכם נראה כי רמ"י מבקשת להעמיד קשיים רבים בנושא יישום החלטה 1155, כפי שהוסבר לעיל וכפי שפורט בהוראות ההסכם (נעביר עדכון נפרד ביחס להוראות ההסכם).
 1. 6.גובה דמי החכירה - כפי שהוסבר לעיל בקיבוצים רבים במרכז הארץ לא ניתן יהיה לשלם את התשלומים המבוקשים ולאפשר קליטה של משפחות צעירות ובנים חוזרים.
"החזר השקעה":

במסגרת המו"מ של הקיבוצים מול הרשות הוצע כי החבר לא יקבל זכויות במגרשים או בבתי המגורים אלא שהוא יפקיד בידי הקיבוץ את הסכום הנדרש לבניית בית המגורים וכאשר הוא יבקש להפסיק את החברות ולעזוב את הקיבוץ הוא יקבל את גובה ההשקעה בלבד.

מתווה זה לא התקבל, בשלב זה, על ידי הרשות, מטעמים שונים ובין היתר, בטענה כי כאשר החבר משלם עבור עלויות הבניה מהון עצמי שלו, מדובר על שיוך בפועל.

בנושא זה עדיין מתקיימים דיונים ובייחוד לאור העובדה כי נטל התשלומים הנדרשים מקיבוצים במכרז הארץ במתווה של החלטה 1155 ובמתווה של חכירת משנה, הינו גבוה מאוד ועדיין לא מאפשר התקדמות בתהליך וקליטה של משפחות. יש להתעדכן בהמשך לגבי התוצאות.    

קיבוצים מתחדשים שחתמו על הסכמי קליטה עם חברים חדשים ולא קיבלו החלטה על שיוך:    

בקיבוצים בכותרת שלעיל, אשר חתמו על הסכמים עם חברים חדשים, וכיום כספי החברים מוחזקים בנאמנות והקיבוץ "ממתין" להתבהרות הדברים מול הרשות חשוב להבין את הדברים הבאים.

החברים אשר התקשרו עם הקיבוץ, לעיתים לפני שנתיים ויותר, הינם משפחות צעירות אשר מבקשות לראות את המשך חייהם בקיבוץ אשר קיבלו אותם אליו.

העובדה כי הקיבוץ "יושב על הגדר" וממתין לקבלת החלטות של התנועה מול הרשות או ממתין עד שייבחן ההסדר הנוסף של חכירת המשנה, אינה גורעת מהעובדה כי הקיבוץ נדרש להמשיך ולפעול בין חבריו ולהעביר החלטה על שיוך דירות לחברים.

תהליך השיוך נדרש החלטה של אסיפה כללית והצבעה בקלפי. תהליך זההינו ארוך והכולל היבטים רבים: חברתיים,  משפטיים, כלכליים, תכנוניים ונוספים, שלעיתים אורכים שנים רבות ודורשים פתרונות יצירתיים רבים על מנת להתמודד עם הסוגיות המיוחדות לכל קיבוץ וקיבוץ.

בהתייחס לקיבוץ הנמצא בשלב בו נחתמו הסכמים מול החברים החדשים ולאור העובדה כי הקיבוץ מעוניין בקליטה - נודעת חשיבות גבוהה מאוד לתוצאה כי הקיבוץ יקבל החלטה על שיוך, אשר בלעדיה, לא ניתן יהיה להגיע בסופו של יום ולבצע שיוך לחברים החדשים אשר שוכרים דירות וממתינים בקוצר לגדל את ילדיהם בקיבוץ ולא את הנכדים.

קיימים קיבוצים הטוענים שיש להמתין להחלטות הרשות בכדי להתקדם בהליך השיוך ובנושא זה אדגיש - כי אכן ההחלטות שיתקבלו מול הרשות הן חשובות ביותר וישפיעו רבות על עתיד הקיבוצים ויש בהן השלכות כלכליות ניכרות -אך אין בכך משום סיבה לדחות את ההחלטה על שיוך דירות שהינה חסם כניסה ראשוני ובסיסי בכל הקשור לקיבוץ ויפה שעה אחת קודם וזאת על מכן למנוע מהחברים החדשים המתנה מיותרת ובכדי לקצר את התהליך כאשר תתקבל החלטה על השיוך מול הרשות.

קיבוצים מתחדשים שקיבלו החלטה על שיוך לפי החלטה 751:

בקיבוצים רבים האמורים בכותרת שלעיל, מתקיימים דיונים ביחס לחלופה של החלטה 1155 וכעת גם בהתייחס לחלופה של "חכירת משנה" אשר רק סנונית ראשונה ממתווה זה הועברה לעיון הציבור ועוד ארוכה הדרך ליישום מתווה זה, לרבות סיכון סביר להגשת בג"ץ על ידי גורמים שונים משיקולים שונים ומשונים ומקוממים ככל שיהיו, שעשויים לדחות את היישום של השיוך בשנים לא מעטות.

קיימים קיבוצים בפריפריה ובייחוד אלו באזורי עדיפות לאומית א' ולרוב בקו העימות, שהשלימו את השיוך הקנייני וכיום החברים כבר חתמו על הסכמי חכירה מול הרשות ואף בקיבוצים לא מעטים מתקיימות עסקאות "יד שניה" בסכומים נאים ביותר.

בקיבוצים האמורים אשר לא השלימו את הליכי השיוך מול הרשות ובוחנים כיום מעבר להחלטה 1155, קיימות דילמות בהתייחס ליתרונות והחסרונות בהשלמת הליכי השיוך לפי החלטה 751 או מעבר להחלטה 1155.

היתרון העיקרי הינו כמובן תשלום של 33% וכאשר מדובר בהנחת אזור עדיפות לאומית א' התשלום הינו 31% מתוך 33% ובעדיפות לאומית ב' 51% מתוך 33%.

בנוסף לכך קיים השיקול של תשלום המע"מ עבור הדור הוותיק בהחלטה 751 או תשלום המע"מ בהתאם להחלטה 1155.

גם בקיבוצים אלה אשר קלטו חברים וחתמו על הסכמים אך לא השלימו את הליכי השיוך לפי החלטה 751- יש לשים לב היטב לזכויות החברים החדשים שממתינים "בפתח" להשלמת הליכי השיוך, יש לשתף את החברים בהחלטות ככל ומדובר במעבר מהחלטה 751 ל- 1155 ומעל לכל זאת, יש לפעול בהקדם על מנת לקבל החלטות ולקבוע מועדים להפניית החברים החדשים לרשות על מנת שניתן יהיה לקבל את היתרי הבניה המיוחלים.

לסיכום:
נכונה לנו עוד דרך ארוכה עד שנחזה בשיוך הקנייני קורם עור וגידים בקיבוצים ובייחוד כאשר מדובר על קיבוצים במרכז הארץ.

קיימת התקדמות מסוימת עם פרסום טיוטת ההסדר של "חכירת המשנה" למרות שגם הסדר זה לא יתאים לכל קיבוץ ויש לבחון היטב את החלופות השונות ואת ההשלכות הכספיות והמשפטיות הנובעות מההחלטה.

נסיים בברכת המשך קליטה וצמיחה לטובת הדורות הבאים של הקיבוץ המתחדש בתקווה כי אלו יזכו במהרה לגור בקיבוץ ולגדל את הילדים בשבילי הקיבוץ ובמדשאות, בחברה שמשתנה עם חלוף השנים ומבקשת ובצדק לשמור על האופי המיוחד שלה לשנים רבות.

הכותב מתמחה בהליכי שיוך, בהליכי קליטה ובנייה בקיבוציםwww.lieblaw.co.il

*  29.5.14
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark