עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: בנים גידלתי ורוממתי - על שימושים חורגים ולא מוסדרים
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - מיסים מגזר חקלאי - שימוש חורג בנחלה - דיני משפחה במושב - דמי שימוש - רשות מקרקעי ישראל - שימושים לא מוסדרים
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
בנים גידלתי ורוממתי
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

דמי השימוש הנגבים על ידי רשות מקרקעי ישראל בגין שימושים חורגים או לא מוסדרים הם מכה קשה אשר נופלת יום בהיר אחד על בעלי הנחלות ובמקרים רבים לאחר שנים רבות של שימוש ללא כל הפרעה מצד הרשויות.

נסביר באופן פשטני, כי "שימוש חורג" יכול להיות חורג מתכנית בניין עיר ויכול שיהא חורג מהיתר.     
כאשר מדובר על שימוש חורג מתכנית הכוונה היא לדוגמא לשימוש למגורים במבנה הממוקם בשטח החקלאי של הנחלה (נזכיר כי חלקת המגורים בהתאם להחלטה 1155 הינה בשטח 2.5 דונם) וכאשר מדובר על שימוש חורג מהיתר הכוונה היא לשימוש במבנה שנבנה לשימוש חקלאי ונעשה בו שימוש לדוגמא: מסחרי או למגורים.

קיימים מקרים בהם בעל הנחלה עושה שימוש במבנה שנבנה בטרם חוקק חוק התכנון והבניה (1965) אך לייעוד שונה מהייעוד המקורי של המבנה.

יש לדעת, כי חוק התכנון והבניה החליף את פקודת בניין ערים שהיתה תקפה משנת 1936.     
ברובם של מקרים אלה, בהם ניבנו מבנים בטרם חוקק חוק התכנון והבניה, לא נמצא תיעוד בתיק הבניין בוועדה המקומית לתכנון ובניה ולצורך התמודדות מול הרשויות, יש לבקש תצלום אוויר מהמרכז למיפוי ישראל לתאריך הקודם לשנת 1965 על מנת לבחון אם המבנה בגינו התקבלה דרישה לתשלום דמי שימוש, קיים בתצלום. בנושא זה קיימות סוגיות רבות ופתרונות יצירתיים אליהם לא ניכנס בשלב זה.

לאחר שהבנו את המסגרת החוקית נפנה לתיאור מקרה מייצג מתוך עשרות רבות של מקרים בהם אנו מטפלים הואיל והעובדות שיתוארו להלן עשויות להתאים לרבים מבלי הנחלות ולהלן סיפור המקרה.

ההורים יוסי וגילה הינם בעלי זכויות בנחלה במרכז הארץ. בנחלה בנוי בית המגורים בו הם מתגוררים וכן מבנים חקלאיים בהם עושה יוסי שימוש לצורך פרנסתו מחקלאות.     
לאחר שהבן אורי סיים את שירותו הצבאי, הוא ביקש מההורים להפוך את אחד המחסנים בנחלה לבית מגורים על מנת לגור בו עד "שיסתדר". ההורים הדואגים הסכימו מיד ואורי השקיע ממיטב כספו והפך את אחד המחסנים בשטח של כ- 70 מ"ר לבית מגורים לתפארת.     
אורי התגורר בבית 10 שנים ללא כל הפרעה. לאחר כעשר שנים אורי התחתן ועבר לגור עם אשתו "בבית" בנחלה ולזוג אף נולדו שני ילדים. יוסי וגילה שמחו על כך שהנכדים גדלים בסמוך אליהם והמשפחה חיה באושר ובהרמוניה.

בשנת 2010, לאחר שחלפו כעשרים שנה מהיום בו אורי הפך את המחסן לבית מגורים, החלו במושב הליכי מדידות על מנת לרשום את הזכויות של בעלי הנחלות בלשכת רישום המקרקעין. לאחר שהסתיימו הליכי המדידה וחלקות א' של הנחלות נרשמו בלשכת רישום המקרקעין כחלקות נפרדות ובשלמות, פנתה האגודה לרשות מקרקעי ישראל, על מנת לבחון את נושא החתימה של בעלי הנחלות על הסכמי החכירה ורישום זכויות הפרטניות של בעלי הנחלות בטאבו.    

נסביר - כי לאחר הליך המדידה הזכויות נרשמות בטאבו ע"ש רשות מקרקעי ישראל/מדינת ישראל/רשות הפיתוח ובשלב השני, לאחר שנחתם הסכם חכירה פרטני מול רמ"י, נרשמים בעלי הזכויות בנחלה בטאבו כחוכרים.
מסגרת התהליך מול רמ"י, הוזמנו פקחים מטעם רשות מקרקעי ישראל אשר בחנו את המצב התכנוני והפיזי של הנחלות והעבירו את הדו"חות לפקידי הרשות.

באחד מהימים התקבלה אצל יוסי הודעה על דואר רשום. יוסי הגיע לבית הדואר קיבל את המכתב שהופנה אליו מרמ"י, יוסי פתח את המכתב בידיים רועדות וקרא את הדברים הבאים:

"במסגרת ביקור של פקח מטעמנו בנחלה נמצא כי הינך מבצע שימוש חורג במבנה חקלאי בשטח של כ- 70 מ"ר לצרכי מגורים. הנך נדרש לסלק את השימוש החורג לאלתר. דרישה בגין דמי שימוש תשלח אליך בהמשך"  

מכתב נוסף שהתקבל מהוועדה המקומית היה בזו הלשון:
    

"בביקור של פקח בנחלה נמצא שימוש חורג מהיתר לצרכי מגורים בשטח של כ- 70 מ"ר. הינך מוזמן למסור גרסה במסגרת שימוע שייערך בוועדה המקומית"

יוסי היה המום והעביר את המכתבים לבנו אורי שיסייע לו להתמודד עם המצב אליו הוא נקלע. לאחר שהדברים התבהרו, יוסי ביקש מבנו אורי "שיסדר" את הבעיות שנוצרו מול רמ"י ומול הוועדה לאור העובדה כי יוסי היה מבוגר בגיל 83 סבל ממחלות ולא היתה לו יכולת נפשית או פיזית להתמודד עם המצב שנוצר.

לאחר בדיקה שנערכה על ידי אורי, הוא הודיע לאביו כי הוא לא יודע להתמודד עם המצב וכי הוא עוזב עם משפחתו את הבית בנחלה ועובר לגור בדירה של אישתו בעיר. אורי הודיע לאביו כי הוא לא מכיר בחובות והוא מבקש לא לפנות אליו בנושא זה.
יוסי ההמום מהמכות שנפלו עליו אחת אחרי השניה, התאשפז בבית חולים ולאחר שהתאושש הגיע אלינו לטיפול משפטי.

לאחר בחינה של המצב המשפטי והתכנוני של הנחלה, עלה, כי המבנה המדובר נבנה לפני שנת 1965. לאחר דין ודברים מול הוועדה המקומית הגענו להבנות כי ההליכים יוקפאו עד שיוסי וגילה ילכו לבית עולמם.

מול רמ"י נערך הסדר מיטיב ונושא דמי השימוש הוסדר באופן שנדרש תשלום מזערי נוכח העובדה כי המבנה היה בנוי בנחלה בטרם 1965 ובייחוד לאור המצב האישי של יוסי וגילה.

במקרה הנדון, ההבנות התייחסו עד למועד בו יוסי וגילה ילכו לבית עולמם וההתחייבות היתה שלא לעשות שימוש במבנה, כאשר החובה להסדרת המבנים חלה על היורשים. נושא זה נדרש הסדרה במסגרת צוואה שנכתבה עבור יוסי וגילה שהותאמה להסדרים מול הרשויות.

כל אחד מהקוראים יכול למצוא את עצמו במצב של יוסי וגילה. וברשימה זו, כלל לא נכנסתי למצב המשפחתי הקשה אליו הם נקלעו ולנתק התהומי שנוצר במשפחה בעקבות הנטישה ועזיבתו הפתאומית של הבן האהוב ביחד עם הנכדים.

בימים אלה מושבים רבים בוחנים את יישום החלטה 1155. לאחר שלב המדידות (וייתכן גם במהלכו), יבקרו בהכרח פקחים מרמ"י בכל הנחלות במושב ויבחנו את המצב התכנוני והפיזי של המבנים.     
במושבי הפיילוט נשלחו מכתבים לבעלי הנחלות בהם נמצאו שימושים חורגים לרבות דרישות לתשלום דמי שימוש והנושא נמצא בהסדרה.

המסקנה המתבקשת היא, כי גם אם קיימים שימושים לא מוסדרים במשך שנים רבות, יש להקדים מחשבה ולבחון את המצב התכנוני של הנחלה ובייחוד כיום כאשר החלטות המינהל (ביניהן 1265, 1316) מאפשרות פתרונות יצירתיים והסדרה של מבנים.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il   
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark