עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטת הנהלה 3139 מיום 17.1.2012 - "התחשבנות מחדש" הסדר הביניים ליישום החלטה 1355
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - יישום החלטה 1355 - החלטת הנהלה 3139 - תקופת ביניים - מושבים - נחלות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
החלטת הנהלה 3139 מיום 17.1.2012 - "התחשבנות מחדש" הסדר הביניים ליישום החלטה 1355
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ  *

כפי שהסברתי בעדכונים האחרונים, בשלב זה, הרשות עדיין לא פרסמה את נהלי העבודה להחלטה 1355 וכל המידע הקיים ברשותנו נלמד על ידי "ניסוי ותהייה" ומתוך שאלות שאנחנו מפנים לפקידי הרשות בניסיון להתמודד עם הנושאים בהם אנו פועלים בנושא יישום החלטה 1355 לאחר בקשות ושאלות רבות שמופנות אלינו בנושאים אלה.

לאור העובדה כי אין בנמצא נהלי עבודה ליישום החלטה 1355 נותר לנו ללמוד מהניסיון בשטח ולהסיק מסקנות מכל מקרה ומקרה שמגיעים לטיפול בנושאים עיקריים אלה: העברת זכויות בין בני משפחה, מכר נחלות, הורשה וצוואות, תוספות בניה בנחלות, פיצול מגרשים מנחלות.

אנו נדרשים לתת ללקוחות ייעוץ כיצד להתמודד עם הפעולות שלעיל במסגרת ההחלטות הקיימות וכיצד הן מושפעות מהחלטה 1355 למרות שההחלטה עדיין לא מיושמת באופן מלא על ידי הרשות. המסקנות מקבלות מקבל ביטוי בצוואות שאנו מכינים וצופות פני עתיד.

אז מה עושים ב"תקופת הביניים"?    
בעל הנחלה עומד מול סוגיות כבדות משקל ובעלות משמעות כלכלית, בעת שהוא מבקש לבצע בנחלה את אחת מהפעולות המפורטות לעיל ולקבוע - האם נכון יהיה לשלם לרשות את התשלומים הנדרשים בהתאם להחלטות הקיימות או לבקש ליישם את החלטה 1355 ולהותיר בידיו את האפשרות לבקש מהרשות "התחשבנות מחדש" כאשר הרשות תודיע על יישום מלא שם החלטה 1355?

"התחשבנות מחדש" הוא מונח שנקבע בהחלטה הנהלה 3139 שהתקבלה בחודש ינואר 2012.     
ההחלטה התקבלה כחצי שנה לאחר שהחלטה 1155 אושרה בבג"ץ (9.6.2011) ומטרתה הינה להתמודד עם "תקופת הביניים" עד שתיושם החלטה 1355 באופן מלא ולאור פניות שהופנו לרשות לאחר הבג"ץ על ידי בעלי נחלות ליישום ההחלטה.

בשלב זה ועד שהרשות תודיע על יישום מלא של החלטה 1355, על בעלי הנחלות להכיר היטב את החלטת הנהלה 3139 ולבקש ליישם את העקרונות הקבועים בה בעת שהם נדרשים לשירות מהרשות בנושאים שפורטו לעיל ובנושאים נוספים וזאת בכדי לשמר לעצמם את האפשרות להתחשבנות מחדש ככל והחלטה 1355 מטיבה עימם.

עיקרי החלטת הנהלה 3139:

 • א.תנאי סף:
 • 1.תצ"ר רשומה - ניתן יהיה להצטרף על בסיס מפה מצבית וחתימת שני שכנים.
 • 2.תשלום חבות עבר בגין דמי חכירה.
 • 3.עיבוד חלקה א' ברציפות.
 • 4.יש להוסיף את התנאי של הסדרת שימושים ותשלום חובות עבר הקבוע בהחלטה 1355.
 • ב.ביצוע פעולות בנחלה בתקופת הביניים החל מיום 9.6.2011 ועד למועד יישום מלא של החלטה 1355:
 • 1.הפעולות בנחלה:
 • 1.1תוספות בניה.
 • 1.2פיצול מגרש מנחלה.
 • 1.3העברת זכויות.
 1. 2.מה לדרוש מהרשות בעת פניה לביצוע פעולה בנחלה?
  בעת ביצוע אחת הפעולות המנויות לעיל, יכול בעל הנחלה לדרוש מהרשות כי תיושם לגביו החלטה 1355 - הדרישה תתבצע באמצעות מכתב שיפנה בעל הנחלה לרשות ויישמר בתיק הנחלה בכדי שיעשה בו שימוש בעת שתיושם ההחלטה באופן מלא.
 1. 3.איך תפעל הרשות בתקופת הביניים?
 2. 3.1בשלב ראשון - הפעולות שלעיל יבוצעו בהתאם להחלטות קיימות של הרשות והתשלומים ישולמו בהתאם לכך.
 3. 3.2בשלב שני - במהלך 6 חודשים מהמועד שבו הרשות תודיע כי היא מיישמת באופן מלא את החלטה 1355 ניתן יהיה לפנות ולבקש התחשבנות מחדש ולדרוש השבה של כספים ככל ושולמו תשלומים גבוהים בהתאם להחלטות קיימות בהשוואה לאלו שאמורים היו להיות משולמים בהתאם להחלטה 1355 (לא מדובר ב"קלישאה" אלא בהוראה ברורה בהחלטה).
 1. 4.  3יחידות דיור בנחלה - במקרים בהם קיימות 3 יחידות דיור בנחלה, ולרוב מדובר על יחידה שבנויה שלא בהתאם להיתר - הרשות לא תפעל בהליכים משפטיים ויש לדרוש ולבקש כי היחידה תוסדר בהתאם להוראות ההחלטה ובמסגרת ביטול "הרצף הדורי" לאחר תשלום דמי הכניסה בסך של 3.75% + מע"מ.
  התנאי - כי ניתן יהיה להסדיר את היחידה הנוספת מבחינת הוראות התכנון.
  בעיה להתמודדות - הוראה זו לא חלה על הועדה המקומית לתכנון ובניה שיכולה להגיש כתב אישום בגין בניה או שימוש שלא כדין ויש להסדיר את "הפער" מול הועדה במסגרת הסדרים פרטניים.
סוגיה לטיפול במסגרת התנגשות בין החלטת הנהלה 3139 להחלטה 1355 בעת העברת זכויות:
אני מבקש להצביע על סוגיה עמה אנו מתמודדים שנולדה כתוצאה מהתנגשות בין סעיף 4.8.2.1 להחלטה 1355 לבין הוראות החלטת הנהלה 3139, כפי שיפורט להלן:

כפי שהסברתי בעדכונים קודמים, בעת העברת זכויות בעל הנחלה נדרש באופן "כפוי" להיכנס להסדר הקבוע בהחלטה 1355 ולשלם את דמי הרכישה במקום דמי ההסכמה שהיו נהוגים עד היום.

עוד הסברתי, כי לאור העובדה שהרשות אינה ערוכה כיום להתמודד עם הפניות ליישום החלטה 1355 נוכח העדר בכח אדם, לא יוצאו שומות "דמי רכישה" בעסקאות שיוגשו לרשות בתקופת הקרובה ועד ליישום מלא של ההחלטה על ידי הרשות.

סוגיה שעולה רבות בהסכם המכר הינה - ההסדר של תשלום הפערים בין גובה דמי ההסכמה לגובה דמי הרכישה. ההסדר הנוהג בהסכמים כיום הוא שהקונה משלם את הפער בין דמי ההסכמה לדמי הרכישה שכן הוא הנהנה מההטבות שיינתנו במסגרת דמי הרכישה ולאור העובדה כי אנו שרויים בתקופת ביניים ומחירי הנחלות עדיין לא מגלמים את גובה דמי הרכישה ועל כן, מוכרים לא מעוניינים "לספוג" את הסיכון של דמי הרכישה.

כעת נפנה לשאלה - מה ייעשה במקרה בו המוכר משלם את דמי ההסכמה ובעת שהרשות תודיע על יישום החלטה 1355 הקונה יפנה לרשות ויבקש ליישם את ההחלטה ולשלם את דמי הרכישה?  בכמה יזוכה הקונה עבור דמי הרכישה?

בכדי לענות על השאלה שלעיל נפנה לשני מקורות:

 1. 1.סעיף 4.8.2.1 להחלטה 1355 - בסעיף זה נקבע כי בעסקאות שבוצעו החל מ- 1.1.1993 דמי הרכישה יעמדו על סך של 20% בלבד.
 1. 2.החלטת הנהלה 3139 - ההחלטה קובעת כי בעת ביצוע העסקה יכול בעל הנחלה לבקש ליישם את החלטה 1355 ולמעשה לשלם דמי רכישה. לאור אי יישום ההחלטה על יד הרשות, יוכל בעל הנחלה לבקש התחשבנות מחד בתוך 6 חודשים מהמועד בו הרשות תודיע על יישום ההחלטה.
  כלומר, בעת ביצוע העסקה וככל וההחלטה היתה מיושמת יכול היה בעל הנחלה לשלם את דמי הרכישה ובמקרה זה, הקונה היה מקבל נחלה עם חלקת מגורים מהוונת, פטורה מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים, מלוא זכויות הבניה קיימות ועתידיות שולמו, ושולם עבור פיצול מגרשים מהנחלה.
התוצאה - בהתאם לנוסח החלטה 1355 בכל מקרה יידרש הקונה לשלם 20% בגין דמי רכישה. הקונה  מקבל הנחה מקסימאלית של 13% למרות שבהחלטת הנהלה 3139 נדרש היה לזכותו במלוא דמי ההסכמה!!!     

להבהרת הדברים נביא דוגמא:    
נחלה נמכרה ביום 6.10.2014 בסך 5,000,000 ₪.    
המוכר שילם דמי הסכמה מיליון ₪.    
הקונה מבקש ליישם את החלטה 1355 ביום 6.10.2015 - מה יהיה גובה דמי הרכישה?    
שווי חלקת המגורים    - 4 מיליון ₪ (השווי כולל את מלוא זכויות הבניה הקיימות והעתידיות ואפשרות לפיצול מגרשים מהנחלה).    
דמי הרכישה יעמדו על  20% - 800,000 ₪.     
    
התוצאה - הרשות מקבלת תשלום של מיליון ₪ מהמוכר ביום 6.10.2014 ועוד סך של 800,000 ₪ מהקונה ביום 6.10.2015!!!    

*  6.10.14

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il   
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark