עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: העסקת עובדים פלסטינאים בתחום החקלאות – קריאה לחשיבה מחדש
מידע משפטי בנושאים: דיני עבודה - מגזר חקלאי - חקלאים - חקלאות - עובדי שטחים - עובדים זרים - מת"ש - רשות האוכלוסין - זכויות עובדים - הפרשות - ניכויים
 


  מאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
העסקת עובדים פלסטינאים בתחום החקלאותקריאה לחשיבה מחדש
מאת עו"ד ורו"ח יואב ציוני *
    
 1. 1.העסקת עובדים פלסטינאים על ידי מעסיקים ישראלים בתחום החקלאות, טעונה קבלת היתר ממדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים (להלן- המת"ש).
 1. 2.החוק המסדיר את העסקת הפלסטינאים הינו חוק עובדים זרים התשנ"א-1991. בהתאם לחוק זה מחויב המעסיק להעביר דיווח מידי חודש למת"ש על העובדים, הכולל פירוט ביחס למקום העבודה, סוג העבודה, ימי עבודה, שיעור השכר ורכיבי השכר.
 1. 3.בהנחיות שהוצאו על ידי מנהל האגף שירות מעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין (להלן- הממונה) נקבעו  תנאים להעסקת העובדים. כפי שאטען ואדגים להלן הרי שתוצאתם  של תנאים אלו אבסורדית ובלתי ראויה וראוי יהיה כי משרד הפנים ימהר לשנותם.
 1. 4.בין התנאים שקבע הממונה להקצאת מכסת עובדים פלשתינים למעסיק בישראל בתחום החקלאות, מצוי התנאי, לפיו - העובדים יועסקו בהיקף של משרה מלאה בלבד.
 1. 5.על פי הנחיות הממונה לא ניתן להעסיק עובדי שטחים במשרה חלקית. מידי חודש קובע פקיד במדור תשלומים מהם ימי העבודה במשרה מלאה, המינימאליים לאותו חודש, וזאת לצורך חישוב השכר של העובדים. בחישוב ימי המינימום מנוכים ימי שישי ושבת, ימי חג (לפי הדת היהודית ולפי הדת המוסלמית), ימי סגר, וימי גשם ובוץ (בחורף), (להלן ולעיל- "ימי העסקה מינימאליים").
 1. 6.על פי הנחיות הממונה, ניתן להפחית מימי הדיווח המינימאליים האפשריים, גם ימי מחלה של העובדה אולם הדבר מותנה בהצגת תעודת מחלה בלבד.
 1. 7.על פי הנחיות הממונה על המעסיק לשלם לעובדים הפלשתינאים הרשומים על שמו מדי חודש, שכר ותנאי העסקה בגין מספר מינימום של ימי עבודה בחודש, כפי שנקבע על ידי מדור התשלומים של רשות האוכלוסין וההגירה, גם אם העובד לא עבד במשך כל אותם ימים.
 1. 8.תלוש השכר לעובד הפלסטינאי, בגין עבודתו אצל החקלאי, מונפק על ידי מדור התשלומים, כאמור בהתאם לימי המינימום הנ"ל, ללא התחשבות וללא קשר למספר הימים בהם עבד העובד הפלסטינאי בפועל.
 1. 9.על פי המצב הקיים שכרו של העובד הפלסטינאי משולם על ידי שני גורמים ועל פי שני בסיסי נתונים שונים:
 2. 9.1.החקלאי (המעסיק/המגדל) משלם לעובד את השכר נטו, וזאת בהתאם לימי העבודה ושעות העבודה שעבד העובד המסוים בפועל באותו חודש.
 3. 9.2.מדור התשלומים גובה מהמעסיקים את התשלומים החלים על המעסיק על פי דין ואת הניכויים מהשכר שיש לנכות על פי דין (הוצאות סוציאליות ונלוות לשכר ומיסי חובה) ומעביר אותם לגורמים השונים. מדור התשלומים גובה סכומים אלו מהמעסיקים בהתאם לתלוש המונפק על ידו, המבוסס כאמור על ימי העסקה של משרה מלאה (ימי העסקה מינימאליים), ללא קשר לכמות הימים שבוצעו בפועל.
 1. 10.מדור התשלומים אוכף את הדרישה לדיווח ותשלום על פי ימי העסקה מינימאליים על אף שהחקלאים התריעו בפניו כי מדובר בהפרשות סוציאליות ותלושים שלעיתים קרובות אינם עולים בקנה אחד עם המציאות.
 1. 11.רשות האוכלוסין וההגירה אינה מאפשרת לחקלאים לחרוג ממסגרת הימים הקשיחה שהיא יצרה וזאת גם אם העובד הפלסטינאי עבד פחות ימים או שעות מימי העבודה המינימאליים. היא דורשת מהחקלאי לדווח על נוכחות מלאה (בהתאם ל"ימי ההעסקה מינימאליים") בעבודה גם אם העובד לא נכח בעבודה באופן מלא.
 1. 12.פשיטא כי אי התאמה בין כמות הימים המינימאליים לבין כמות ימי ההעסקה בפועל הוא דבר שבהכרח. והרי החיים יותר חזקים מדרישה כזו או אחרת של מדור התשלומים, ועובדי השטחים אינם רובוטים המנותקים מאילוצי המשפחה והיום יום ואינם פועלים באופן אוטומטי כמי שתכנתו אותם להתיישר על פי ימי ההעסקה שקובע פקיד במשרד הפנים.
 1. 13.באופן טבעי ומחויב המציאות, קיימים בפועל מקרים רבים בהם עובדים אינם מגיעים לעבודה מסיבות שונות, שאינן עולות בקנה אחד, דווקא עם המקרים המצומצמים שקבעה רשות האוכלוסין וההגירה. כך לדוגמא ומבלי למצות את המקרים והדוגמאות- העובד חולה אולם אין ברשותו אישור מחלה, בעיות משפחתיות, מחלה של בן משפחה, אבל במשפחה, שמחות משפחתיות ועוד.
 1. 14.מעבר לכך, קיימים, מדרך הטבע, גם מקרים של הפסקות עבודה קצרות של מספר ימים, וזאת בעל כורחם של המעסיקים ועקב גורמים שאינם בשליטתם, ולדוגמא- מטעמי מזג אוויר (ימים בהם שורר חום קיצוני או קרה בשטח), תקלות מכניות, חוסר יכולת לשלוח את הסחורה לאריזה ושיווק עקב עומס במערכות אלו וכד'.
 1. 15.סיטואציה נוספת שאין למעסיק שום שליטה עליה וקורית לא פעם הינה שהעובד, עובר במעבר הגבול, אולם בסופו של דבר מטעמים שאינם תלויים במעסיק, לא התייצב לעבודה אצל מעסיקו החקלאי.
 1. 16.רשות האוכלוסין וההגירה אינה מוכנה לקבל כל חריגה מאותם ימי מינימום קשיחים ולא מכירה בשום סיטואציה שבה מצהירים המעסיקים הישראלים כי העובד לא הגיע לעבודה (או אף אם עזב מוקדם את יום העבודה מסיבות כאלו ואחרות).
 1. 17.רשות האוכלוסין וההגירה אינה מאפשרת גם לדווח דיווח יומי הנמוך מיום עבודה מלא, על אף שבאופן טבעי קיימים מקרים  שבהם  מסיבות שונות עובד לא עבד יום עבודה מלא. למשל עקב עייפות לאור הקושי הפיזי לעבודות חקלאיות מסוימת בתנאי מזג האוויר (למשל עקב חוב כבד בחממות בקיץ).
 1. 18.כתוצאה מהדרישות הבלתי סבירות המצוינות לעיל נוצרת סיטואציה שבה החקלאים נאלצים לדווח דיווחי כזב פיקטיביים על פי מספר ימי המינימום שקבעה רשות האוכלוסין וההגירה ביחס לאותו חודש עבודה ולהצהיר דיווח שאינו אמת לפיו העובד עבד מספר ימים או שעות גבוה ממה שבוצע בפועל.
 1. 19.הדרישה השרירותית, שאינה תואמת (ולעולם לא תוכל להיות תואמת) את המציאות בפועל יוצרת סיטואציה לפיה תלושי השכר המונפקים על ידי מדור התשלומים אינם משקפים את המציאות, ובהתאמה לכך מועברים בגינן תשלומים עבור הוצאות נלוות וסוציאליות מנופחות לגורמים המוסדיים השונים (ביטוח לאומי, מס הכנסה ניכויים, קופת פנסיה וגמל), שאינם תואמים את השכר האמיתי המגיע והמשולם לעובד.
 1. 20.בהתאם לאותם דיווחים מנופחים מחויבים החקלאים להעביר מידי חודש בחודשו דמי הוצאות סוציאליות מנופחות –  הפרשות מהשכר (עלות עובד ועלות מעביד), בגין המרכיבים הבאים: קרן פנסיה מעביד (6%) ועובד (5.5%), דמי מחלה (2.5%), חופשה (4%), פיצויים (6%), היטל השוואה (0.37%), ביטוח לאומי מעביד ועובד, מס בריאות, מס ארגון, מס הכנסה ניכויים ועוד.
 1. 21.העובדה שבפועל החקלאים משלמים לעובדים בהתאם לשעות ולימים שבוצעו בפועל, שהם סכומים שונים מהסכומים בתלוש, יוצרת עיוותים במספר מישורים-
 2. 21.1.החקלאים נאלצים לדווח על הוצאות שכר בהתאם לתלוש שהונפק להם על ידי מדור התשלומים. אלא שתלוש זה לעיתים ועל פי רוב (עקב ההנחיה לדיווח לפי ימי העסקה מינימאליים) שגוי כיוון שהוא מייצג שכר שאינו קיים במציאות ואינו חופף לשכר שמשולם בפועל לעובד (שמחושב לפי עבודתו בפועל). נוצר מצב שהחקלאים מחויבים לפעול בניגוד לחוק הגנת השכר התשס"ח-2008, וחוקי המס המחייבים כי הדיווח בתלוש הוא דיווח אמת.
 3. 21.2.התלוש המנופח חושף את המעסיקים לתביעות בבית הדין לעבודה להפרשי שכר וסוציאליות על פי תלוש שכר שהוא למעשה תלוש עובד פיקטיבי, ללא קשר לביצועי העובד התובע.
 4. לעניין זה יצוין כי בתי הדין לעבודה רואים בדיווחי רשות התעסוקה ובתלושים המופקים על ידם כמסמך מחייב המשקף את העבודה שבוצעה בפועל (ראו לענין זה  ס"ע 43095-02-10 גמיל מוסא אדם נ' גבריאל בלמס (פורסם בנבו):
 5. 21.3.בתלוש השכר המופק לעובד הפלסטינאי, כותב  מדור התשלומים  כי "האמור בתלוש זה הוא בהתאם לדיווחי המעסיק ועל אחריותו בלבד". נוצר מצב אבסורדי בו המעסיק אחראי, בעל כורחו לתלוש פיקטיבי, שמנפיקה ממשלת ישראל ויותר מכך הוא נאלץ להכניס להנהלת החשבונות שלו מסמך הוצאה של שכר פיקטיבי, ומעבר לכך הוא חשוף לתביעות על הפרשי שכר ופיצויים וסוציאליות פיקטיביות מהעובדים.
 6. 21.4.הכללת תלוש שאינו משקף במדויק את עבודת העובד בפועל בהנהלת החשבונות של החקלאי חושפת אותו מניה וביה לסנקציות שונות של רשויות המס, שפגיעתן כידוע רעה.
 7. 21.5.מאחר ותלוש השכר הוא הוצאה מוכרת נוצרת מנייה וביה גם פגיעה בהכנסות המדינה ממיסים.
 1. 22.נוהלי מדור התשלומים  יצרו סיטואציה אבסורדית ופסולה, של הנפקה סיטונאית של תלושי שכר מנופחים (או במקרים מסוימים נמוכים מהמגיע) ופיקטיביים, על ידי משרד ממשלתי (רשות האוכלוסין וההגירה) האחראי על הנפקת תלושי השכר לעובדים הפלסטינאים עבור החקלאים.
 1. 23.הפעלת הנוהל גורמת להפרת זכויות יסוד של החקלאים ובמיוחד פגיעה בזכות לקניין, שעה שהמדינה מחייבת אותם מטעמים שאינם מובנים להוציא מכספם תשלומים שאין ביניהם למציאות דבר, ועוד בדרך זאת חושפת את אותם חקלאים לתביעות על ידי אותם פלשתינאים, שתביעותיהם להפרשי שכר בבית הדין לעבודה מבוססות על אותם תלושים פיקטיביים ומחייבת אותם בהוצאות מיותרות בהתגוננות מפני תביעות אלו.
 1. 24.הרשות בפרסומיה טוענת כי תכלית ההחלטה היא להגן על תנאי העסקתו של עובד מהשטחים ולהשוותם לתנאי עבודתו של כל עובד ישראלי אחר. המצב בפועל שנוצר בעקבות הנוהל הוא, שלא רק שתנאי עבודתו של הפלשתינאי עדיפים על העובד הישראלי שהרי זה הראשון מקבל תנאים סוציאליים בחסות המדינה גם בגין ימים שהוא לא עובד בגינם בפועל ועוד הוא יכול לתבוע את המעסיק בגין אותם ימים שהוא לא עבד.
 1. 25.ראוי יהיה כי שר הפנים החדש, מר גלעד ארדן, ייקח הדברים המפורטים לעיל לתשומת ליבו ויפעל לשינוי העיוות שבנוהל מת"ש ביחס לימי העסקה מינימאליים ויפה שעה אחת קודם.
*    הח"מ בעל משרד עורכי דין (www.tzionitax.com) המייצג חקלאים שהגישו תביעה נגד מת"ש כנגד הדרישה    לימי העסקה מינימאליים.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark