עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: האם משתלם (כלכלית) לתבוע עורך דין בגין רשלנות של עורך דין? השיקולים הכלכליים בעד ונגד הגשת תביעות נגד עו"ד
מידע משפטי בנושאים: רשלנות מקצועית של עורך דין - ניהול סיכונים עפ"י נוסחה - תביעה נגד עו"ד - נזיקין - צרכנות
 


  מאת: עו"ד אבנר שטמר
האם משתלם (כלכלית) לתבוע עורך דין בגין רשלנות של עורך דין?
השיקולים הכלכליים בעד ונגד הגשת תביעות נגד עו"ד
מאת: אבנר שטמר

כדי לענות על השאלה שבכותרת, תיבחן תחילה הכדאיות הכלכלית של הגשת תביעה בכלל ואח"כ תיבחן השאלה אם יש הבדלים בין תביעה בכלל לבין תביעה נגד עורך דין ומהם.

כדאיות (כלכלית) של הגשת תביעה בכלל:

לקוח השוקל הגשת תביעה (באופן כללי ולאו דווקא נגד עורך דין) צריך לשאול את השאלות הכלכליות הבאות:
מהו הסיכון במקרה של הפסד (דחיית התביעה)?
מהו הסיכוי במקרה של זכיה?
מהם הסיכויים לזכות בתביעה?

מהו הסיכון?

הסיכון שנוטל על עצמו מי ששוקל הגשת תביעה הוא העלויות המצטברות של האגרה, שכר הטרחה שישלם לעורך הדין שלו וההוצאות שייפסקו נגדו במקרה שתביעתו תידחה. לצורך הניתוח הכלכלי נניח שאין עלות לזמן שהתובע יקדיש לניהול תביעתו.

לצורך הניתוח הכלכלי נניח גם שעורך הדין גובה מראש מ
קדמה שלא מוחזרת על חשבון האחוזים אותם יקבל מתוצאת פסק הדין במקרה של זכיה.

עוד נניח לצורך הניתוח הכלכלי כי ההוצאות שייפסקו יהיו בשיעור 5% מסכום התביעה הן במקרה של דחיית התביעה והן במקרה של זכיה בתביעה.

אם נסמן את אגרת התביעה ב-
"C" (Court) את המקדמה ע"ח שכר טרחת עורך הדין ב- "A" (Advanced payment) ואת ההוצאות שייפסקו נגד הלקוח במקרה של הפסד ב- "E" (Expences), הרי שסך כל הסיכונים הוא: C+A+E.

מהו הסיכוי?

הסיכוי הצפוי למי ששוקל הגשת תביעה הוא הסכום הכולל בו יזכה אם תביעתו תתקבל (סכום התביעה + ההוצאות שייפסקו לטובתו) בניכוי אגרת התביעה ששילם ובניכוי שכר הטרחה שיגבה עורך הדין שייצג אותו.

אם נסמן את הסכום הכולל של הזכיה ב- "W" (Win), את שכר טרחת עורך הדין (כולל המקדמה) ב- "F" (Fee) ואת האגרה שוב ב- "C" (Court), הרי שהסכום הסופי נטו שיתקבל אצל התובע במקרה של זכיה הוא: W-F-C.
    
הסיכויים:

אם נסמן את הסיכויים (באחוזים) לזכות בתביעה ב- "P" (Percentage),  הרי שהסיכוי שהתביעה  תידחה הינם P -1.     

החישוב המתמטי:

החישוב הכלכלי המתמטי שעל הלקוח השוקל להגיש תביעה הוא אם כן :

W-F-C) * p - (C+A+E) * ( 1 - p )

מן הכלל אל הפרט, תבי
עות נגד עורכי דין:

אגרת תביעה היא (למעט מקרים מיוחדים שאינם רלוונטים למאמר זה) שיעור של 2.5% מסכום התביעה, גם במקרה של תביעה בכלל וגם בתביעות נגד עורכי דין בפרט.
סכום התביעה נגזר מהמקרה ואינו מושפע מהשאלה אם התביעה היא נגד עורך דין או אחר. ההוצאות הנפסקות
לזכות התובע במקרה של זכיה או לחובתו במקרה של דחיית התביעה אינן מושפעות בדר"כ ממיהות הנתבע.
שכר טרחת עורך הדין של התובע נקבע בהסכם ביניהם ואינו נגזר ממיהות הנתבע.
ניתן לכאורה לסבור שעורך הדין הנתבע יתגונן טוב יותר מאשר נתבע שאינו עורך דין. סברה זו נכונה חל
קית לתביעות המוגשות לבית המשפט לתביעות קטנות, בהן עורך הדין מייצג את עצמו מול תובע לא מיומן, אך אינה נכונה לתביעות רגילות בהן נתבע שאינו עורך דין מיוצג ע"י עורך דין מיומן ונתבע שהינו עורך דין בעצמו מייצג לפעמים את עצמו ומיוצג בדרך כלל ע"י עורכי הדין של חברת הביטוח המבטחת אותו בביטוח אחריות מקצועית.
עולה מהאמור לעיל כי תביעה נגד עורך דין הינה תביעה ככל תביעה נגד כל נתבע שהוא, והשיקול הכלכלי שעל התובע לערוך כדי להחליט אם להגיש את התביעה הוא החישוב המתמטי כמפורט בנוסחה לעיל.

דוגמא:

עורך דין התרשל וגרם ללקוחו נזק של 1 מיליון ₪. הלקוח הזועם שוקל לתבוע את עורך הדין המתרשל וחושב כי סיכויו לזכות בתביעה הם 80%. עורך הדין החדש האמור לייצג את הלקוח נגד עורך הדין המתרשל מרגיע את הלקוח המתלהם ומעריך כי סיכויי התביעה הם 40% בלבד. עורך הדין החדש מסביר ללקוח כי סכום האגרה שעליו לשלם הוא 25,000₪ (שיעור של 2.5% מסכום התביעה של 1 מיליון ₪), ומבקש מקדמה שלא תוחזר בשיעור 5% + מע"מ מסכום התביעה שתקוזז משיעור של 25% +מע"מ מסכום הזכיה (אם הלקוח יזכה בתביעה).

האם כדאי ללקוח לשלם אגרה ושכר טרחה ולהגיש את התביעה על אף שהסיכוי לזכות בתביעה נמוך מ- 50%?

בהתאם להגדרות לעיל:

1,050,000
= 5%+ 1,000,000   W  
309,750
= (מע"מ+25%)*1,050,000 F  
25,000
= 2.5%*1,000,000 C  
40%
    P  
59,000
= (מע"מ+5%)*1,000,000 A  
50,000
= 5%*1,000,000 E  


נכניס את הנתונים לנוסחה ונקבל:

W-F-C) * p - (C+A+E) * ( 1 - p )

205,700₪ = 60%*(25,000+59,000+50,000)-40%*(1,050,000-309,750-25,000)

התוצאה המתמטית של החישוב לעיל היא שתוחלת התביעה היא 205,700₪, לפיכך כדאי ללקוח להגיש את התביעה על אף שסיכוייה נמוכים מ- 50%.

 • א.על תובע פוטנציאלי השוקל הגשת תביעה לשקול את השיקולים הכלכליים כמפורט לעיל, להכניס את הנתונים לנוסחה לעיל ולקבל את תוחלת התביעה.
 • ב.אין הבדלים בשיקולים הכלכליים הנ"ל בין הגשת תביעה נגד נתבע שאינו עורך דין לבין הגשת תביעה נגד עורך דין.
 • ג.בהינתן שתוחלת התביעה חיובית, משתלם כלכלית להגיש את התביעה (בכפוף להערות להלן).
 • הערות:

  1. 1.תביעות רבות מסתיימות בפשרה. בתביעות רבות אחרות, שאינן נדחות, ניתנים פסקי דין לא על מלוא סכום התביעה אלא על חלק ממנו. מצבים כאלה אינם מופיעים בנוסחה לעיל, הבודקת רק את מצבי הקיצון (הפסד מלא או זכיה מלאה) לצורך קבלת החלטה אם להמשיך ולבחון את כדאיות הגשת התביעה.
  1. 2.מאמר זה אינו מתייחס לשנאת סיכון ואהבת סיכון ואינו מתייחס למשאבים הכספיים של הלקוח השוקל הגשת תביעה, עניין העלול (במקרה של לקוח חסר אמצעים) לגרום לקבלת החלטה לא להגיש תביעה מחוסר יכולת לממן אותה, על אף שתוחלת התביעה חיובית.
  1. 3.מאמר זה אינו עוסק בשאלת הכדאיות הכלכלית בהגשת תביעה נגד עורך דין בגין מעילה באמון הלקוח או בגין גביית שכר טרחה מעל המגיע או בגין כל פעולה אחרת שעורך הדין עשה בכוונה (ואולי אף בזדון), עניינים אלה יידונו במאמר נפרד.
  1. 4.קיימים שיקולים נוספים שאינם כלכליים, כגון רצון "לעשות צדק", רצון ל"העניש" את הנתבע וכדומה, שאינם נשוא מאמר זה הבוחן שיקולים כלכליים בלבד.
  מאמר זה הינו מאמר אחד בסדרה של מאמרים בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין ובנושא תביעות נגד עו"ד.
  האמור לעיל הינו מידע כללי
  בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.

  הערה:
  רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
  הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
  לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
  מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
  טיפים ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
  סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבנר שטמר
  עורכי דין
  קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
   
  דיני משפחה
  גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
  מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
  מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
  הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
  מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
  משפט מסחרי
  מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
  מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
  רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
  יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
  זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
  הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
  דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
  הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
  כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
  בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
  סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
  משפט פלילי
  פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
  עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
  עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
  עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
  כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
  דיני תעבורה
  נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
  פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
  דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
  דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
  נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
  דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
  ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
  אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
  מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
  ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
  תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
  דיני מקרקעין - נדל"ן
  בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
  משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
  בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
  שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
  מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
  מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
  בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
  אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
  קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
  מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
  מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
  דיני עבודה
  עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
  זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
  פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
  הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
  פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
  דיני צרכנות ו תביעות קטנות
  תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
  הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
  צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
   
   
  עבירות מס
  עבירות מס
  עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
  עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
  שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
  עורכי דין ומידע בתחום זה ...
   
  אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
  ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
  עו"ד רזיאל גסלר
  פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
  צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
  אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
  ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
  שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
  רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
  רומניה אזרחות רומנית
  אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
  רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
  בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
  ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
  ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
  צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
  אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
  עורכי דין ומידע בתחום זה ...
   
  משכנתא - עורכי דין
  משכנתאות - חובות משכנתא
   עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
  קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
  שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
  עורכי דין ומידע בתחום זה ...


  כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
  עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
  נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
  משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
  עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
  ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
  developed by benchmark