עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: היזהרו ממלכודת מס השבח בחלוקת הנחלה בין היורשים!!!
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - חלוקת נחלה במושב - מס שבח - מלכודת מס - מיסוי נחלות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער

היזהרו ממלכודת מס השבח בחלוקת הנחלה בין היורשים!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער

סיבות רבות מנינו לחשיבות הרבה בעריכת צוואת על ידי בעלי הנחלות. אחת הסיבות העיקריות הינה למנוע מלחמות ירושה בין הילדים כאשר קיימות סיבות מגוונות למחלוקות לאור החובה לרשום את הזכויות בנחלה ע"ש אחד היורשים בלבד.

בנוסף לסיבה המשפחתית קיימות סיבות כלכליות עקרוניות לעריכת צוואות וזאת לאחר התיקון לחוק מיסוי מקרקעין והיישום של החלטה 1355 על בעלי הנחלות ונסביר במה דברים אמורים.

במקרה בו בעל הנחלה הלך לבית עולמו והותיר אחריו מספר יורשים ואין בנמצא צוואה, נדרשים היורשים לקבוע ביניהם בהסכמה מי יקבל את הזכויות בנחלה, ומי יקבל פיצוי כספי, כאשר ניתן אף לקבוע כי אחד היורשים יקבל בית או מגרש שיפוצל מהנחלה (במקרה ואין הסכמה בית המשפט יקבע את החלוקה).     

כאשר אחד הילדים מבקש לקבל את הזכויות בנחלה ולשלם פיצוי כספי ליתר אחיו ומקור הכספים הוא מחוץ לנכסי העיזבון (הון עצמי של היורש), מדובר "באירוע מס" לעניין חוק מיסוי מקרקעין במובן זה שהאח שישלם את הפיצוי ליתר האחים הינו "רוכש זכות במקרקעין", ולכן חייב במס רכישה ואילו יתר האחים שקיבלו את הפיצוי הינם בבחינת מוכרים "זכות במקרקעין" ולכן חייבים במס שבח.

אין אפשרות להשתמש בליניאריות המוטבת בחלוקת עיזבון של נחלה עם שני בתים:
עד כאן הדברים ברורים וידועים ואין בהם כל חידוש. אלא שנבקש להסב את שימת הלב לעובדה כי בניגוד למצב בו אילו המכירה היתה לצד ג' ניתן היה - ביחס למרכיב 2 בתי המגורים שבנחלה - להשתמש בליניאריות המוטבת (שמשמעה שהרווח עד ליום 1.1.14 פטור ממס שבח ואילו הרווח מיום 2.1.14 חייב במס שבח בשיעור של עד 25%), הרי שחלוקת העיזבון בין האחים לא ניתן להשתמש בליניאריות המוטבת בשנים 2014 - 2017.

משמעות ה"ליניאריות המוטבת" הינה שאם הנחלה נרכשה לפני שנים רבות ונמכרת בתחילת שנת 2014 הרי שרוב הרווח בגין החלק המיוחס לבתי המגורים שבנחלה, רובו ככולו, יהיה פטור ממס, בגלל שהוא מיוחס בעיקרו לתקופה שעד 1.1.14 - תקופה שלפי הליניאריות המוטבת פטורה ממס שבח. ואולם, בחוק נקבע כי ליניאריות מוטבת זו לא תחול על מכירה בין קרובים.

בעניין זה חשוב להדגיש, כי במובחן מסעיף 62(א) לחוק, הגדרת "קרוב"  לעניין הליניאריות המוטבת כוללת בתוכה גם אחים ובני זוגם.

משמעות הדברים הינה שככל שמכירת הנחלה נעשית בין אחים (ייתכן גם במסגרת חלוקת נכסי עיזבון כאשר יש תשלומי איזון מחוץ לנכסי העיזבון) הרי שהמוכר עשוי להיות זכאי לפטור ממס שבח אם זו דירה יחידה עבורו או אם הנחלה התקבלה בירושה ומתקיימים כל התנאים הרלוונטים הקבועים בסעיף 49ב(5) לחוק, ועל כן יש לבחון את חבויות המס בטרם עריכת הצוואה ולקבוע הוראות בהתאם שכן מדובר בחשיפה לסכומים ניכרים שיחולו על מקבל הזכויות.    

אך במקרה בו קיימות בנחלה שתי יחידות מגורים - קיימת מלכודת מס שיש לשים לב אליה היטב - שכן היורש שיקבל את הזכויות בנחלה לא יוכל להשתמש בליניאריות המוטבת בשנים2014 - 2017 והוא יחויב במס שבח מלא, מה שישית עליו חבויות מס שעשויות להיות גבוהות במאות אלפי שקלים מאלו שהיו חלות בעת מכירה לצד ג'.

דמי רכישה בהתאם להחלטה 1355:
מוקד נוסף שיש לבחון בעת עריכת הצוואה ושיכול להביא לחבות מס ניכרת על מקבל הזכויות בנחלה הינו "דמי רכישה" המוטלים בהתאם להחלטה 1355.
כידוע, עד היום חל פטור מדמי הסכמה בהעברת זכויות בין בני משפחה הן בתמורה והן שלא בתמורה ובהתאם להגדרת "קרוב" בהחלטה 534 של מועצת מקרקעי ישראל.
בימים אלה רשות מקרקע ישראל פועלת על מנת ליישם באופן מלא את החלטה 1355 הקובעת חיוב בדמי רכישה על העברות בין אחים בתמורה או שלא בתמורה.

"דמי הרכישה"עומדים על סך של 33% + מע"מ משווי חלקת המגורים הכוללת זכויות בניה קיימות ופוטנציאל עתידי וזכות לפצל מגרשים מהנחלה. גובה הסכום נקבע בהתאם למשתנים של כל נחלה ובהתאם לאזורי העדיפות וכפוף להנחת אזורי עדיפות לאומית.    

נבהיר, כי הואיל ומקבל הזכויות משלם לאחיו את שווי החלקים בגין שווי הנחלה "נטו" לאחר ניכוי כל המיסים והתשלומים, החלקים של האחים שזכאים לפיצוי יהיו נמוכים משמעותית לעומת המצב שהיה עד כה כאשר ניתן פטור מדמי הסכמה בהעברות בתוך המשפחה.    

בעת עריכת צוואות יש לבחון את החבויות במיסי מקרקעין, בדמי רכישה, בדמי שימוש, היטל השבחה ולהתחשב במצב הבינוי בנחלה בחריגות ובשימושים חורגים, על מנת לקבוע הוראות שיטילו חבויות מינימאליות על מקבל הזכויות וכן כאלו שניתנות ליישום במסגרת חלוקת הזכויות בין היורשים.    

לסיום נבקש לברך את הקוראים, הלקוחות והחברים, בברכת חג טו בשבט שמח, ראש השנה לאילנות, שתזכו לאכול מפירות הארץ ומשבעת המינים בהם נתברכהארץ ישראל ובעזרם תגדילו ותרחיבו את לבכם לקבל ולכבד כל אדם באשר הוא.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark