עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: התחשבנות מחדש
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - דיני מושבים - החלטה 1355 - פיילוט ביישום ההחלטה
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
התחשבנות מחדש
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ  *   

שלב הפיילוט של החלטה 1355 המתבצע בארבעה מושבים (קדרון, אמץ, ניר בנים וכפר מימון), נמצא בשלבים האחרונים בטרם רמ"י תצא בהודעה על יישום ההחלטה באופן שוטף. ההחלטה אושרה בבג"ץ בחודש יוני 2011 ועד היום התקיים מסע ארוך ליישום ההחלטה, שישנה באופן מהותי את המציאות המשפטית ביחס לנחלות כפי שהכרנו עד היום ויכניס אותנו ל"דור הנחלות המהוונות".

בסוף התהליך לאחר יישום החלטה 1355, בעלי הנחלות יהפכו מבעלי זכויות "בר רשות" שהינן זכויות "חוזיות" שלא רשומות במרשם כלשהו, לבעלי זכויות "חכירה מהוונת" ביחס לחלקות המגורים, שהינן זכויות "קניין" שיירשמו בלשכת רישום המקרקעין.

בשלב זה, לא פורסמו לציבור נהלי עבודה לביצוע ההחלטה ואף לא התפרסמו שומות ל"דמי כניסה" או "דמי רכישה" או "דמי פיצול".

בכנס האחרון שערכנו בחודש דצמבר 2014, אירחנו את מר אוהד עיני השמאי הראשי של המינהל (כיום מנהל מרחב ירושלים), שהסביר מהם העקרונות לעריכת השומות בהתאם להחלטה 1355.

אנו מבקרים במושבים רבים בערבי עיון ושומעים עדיין חלקים בציבור שאינו מאמין שההחלטה תיושם ולכן חשוב להדגיש, כי החלטה 1355 "חיה נושמת ובועטת", לאחר שאושרה במועצת מקרקעי ישראל ובבג"ץ.

ברשות פועלת בימים אלה לגיוס כח אדם ולהכשרתו על מנת שניתן יהיה לטפל במאות פניות ליישום החלטה 1355 ועד שיסתיים שלב הפיילוט ויושלם גיוס השורות, הטיפול בבקשות יתבצע בהתאם לדחיפות של כל מקרה, כאשר תינתן קדימות לתיקים בהם מתנהלים הליכים משפטיים הניתנים לפתרון באמצעות יישום ההחלטה.

לאור העובדה כי לא פורסמו נהלי עבודה והואיל וקיים צורך ביישום ההחלטה, בייחוד במקרים משפטיים מיוחדים שהחלטה 1355 מקנה פתרונות מעשיים עבורם, מזה כארבע שנים, אנו לומדים לבצע את ההחלטה, על ידי "ניסוי ותעייה" ומתוך שאלות שמופנות לפקידי הרשות ומכינים את השטח לעתיד לבוא.

אז מה עושים ב"תקופת הביניים"?     
תקופה זו החלה במועד אישור ההחלטה בבג"ץ (יוני 2011) ותסתיים במועד בו הרשות תודיע כי ניתן לפנות וליישם את ההחלטה באופן שוטף. בעלי הנחלות נדרשים לקבל החלטות בטרם ביצוע פעולות בנחלה בתקופת הביניים והאמור מתייחס במיוחד למקרים של: תוספות בניה, פיצול מגרש מנחלה, העברת זכויות ומכר של נחלות.

בחודש ינואר 2012, התקבלה החלטת הנהלת הרשות 3139, שקבעה הוראות, כיצד יש להתנהל במהלך "תקופת הביניים". ההחלטה קובעת כי בעל נחלה המבקש לבצע אחת מהפעולות שלעיל, יפנה לרשות ויבקש כי תיושם לגביו החלטה 1355 - בשלב זה, בעל הנחלה ישלם את התשלומים בהתאם להחלטות הקיימות ובעת שהרשות תודיע על יישום שוטף של ההחלטה, בעל הנחלה יוכל לפנות לרשות בתוך 6 חודשים ממועד ההודעה ולבקש "התחשבנות מחדש" בהתאם להחלטה 1355 ולקבל השבה של כספים מהרשות.    


יש לזכור היטב, כי בכל עת שיפנה בעל הנחלה לרשות ויבקש ליישם את החלטה 1355, עליו לעמוד בשני תנאי הסף: רישום חלקה א' בשלמות בלשכת רישום המקרקעין (התפרסמה הצעה לתיקון להחלטה שמאפשרת להציג הזמנה של ביצוע תצ"ר וחתימה של שני שכנים בתיאום עם האגודה או אישור על הליך תצ"ר כולל במושב) והסדרה של שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלה.

אבקש להתמקד בשני נושאים חשובים עליהם יש לשים לב היטב ולהכין את "הקרקע" להגשת בקשה בעתיד להתחשבנות מחדש.

  • א.חריגות בניה - הרשות לא תאפשר ליישם את החלטה 1355 עד שתושלם הסדרת חריגות בניה בנחלה. במקרה בו נמכרה נחלה ומתקיימים בה חריגות בניה, הרשות תדרוש הסדרה של החריגות, תשלום דמי היתר וכן "דמי שימוש" (במקרים מסוימים) ורק לאחר מכן ניתן יהיה לפנות ליישם את ההחלטה. לפיכך, בעל הנחלה (המוכר) צריך להותיר בידיו את האפשרות לדרוש בעתיד "התחשבנות מחדש" בעת יישום ההחלטה.
    יש להכיר, כי בעת ביצוע החישוב לדמי רכישה, הרשות לא תזכה את המוכר במלוא התשלום ששולם עבור דמי היתר בסך של 91%, אלא תזכה אותו רק עבור קיבולת המ"ר ששולמה בגין דמי היתר כאשר הזיכוי הוא בסך של 33%.
  • ב.מכר נחלה - לאחר אישור ההחלטה בבג"ץ, בעת מכירת נחלה הרשות אמורה לגבות "דמי רכישה" במקום "דמי הסכמה" (גביית דמי רכישה עדיין לא החלה בשוטף).
    במקרים רבים דמי הרכישה נמוכים מדמי ההסכמה בייחוד באזורי עדיפות לאומית בהם קיימת הנחת אזור. יש לשים לב היטב, כי בעת ביצוע עסקאות מכר של נחלות כיום, צריך המוכר להותיר בידיו יפוי כח מהקונה, שיקנה לו את האפשרות לפנות בעתיד לרשות ולדרוש "התחשבנות מחדש", לפי החלטת הנהלה 3139 ולבקש לקבל השבה של כספים. יש לדאוג ביחסים בין הקונה למוכר, כי ניתן יהיה לחייב את הקונה לעמוד בתנאי הסף בכדי שניתן יהיה ליישם את ההחלטה.
כמובן, כי קיימות עוד סוגיות רבות בנבכי ההחלטה בהן אשתף אתכם בהמשך, עליהן יש לשים לב בעת ביצוע עסקאות, העברות בתוך המשפחה, עריכת צוואות וביצוע פעולות בנחלה כגון: תוספות בניה ופיצול מגרש מנחלה.

ההמלצה היא, לשים לב היטב להחלטה ולסוגיות שהיא מעלה ולבחון את התנאים הקיימים ואלו שיהיו בעתיד בעת שהיא תיושם, בטרם ביצוע כל פעולה ביחס לנחלה ובייחוד כיום כאשר נהלי עבודה עדיין לא פורסמו.
הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il   

*   9.3.15


הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark