עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: אין לשנות את תנאי המכרז לאחר הגשת ההצעות
מידע משפטי בנושאים: דיני מכרזים - שינוי תנאי מכרז - קבלת הצעות במכרז - ועדת המכרזים - נאמן - חברת התחנה המרכזית החדשה
 


  מאת: עו"ד אהוד גרא
אין לשנות את תנאי המכרז לאחר הגשת ההצעות
מאת: עו"ד אהוד גרא

בפני בית המשפט המחוזי בלוד באה בקשה של הנאמנים בהליכי המכירה, בדרך של מכרז והתמחרות, של נכסיה או מניותיה של חברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. הנאמנים ביקשו לעשות, ערב עריכת ההתמחרות מספר שינויים בתנאי ההליך, לבקשת אחד המשתתפים, שנועדו להקל עליו. השינויים היו בקשר למועד השבתה של הערבות הבנקאית למשתתפים שלא זכו בהליך, ולחילופין לקביעת לו"ז מקוצר לאישור הזוכה במכרז על ידי בית המשפט ולאחריו החזרת הערבות.

משמע, בית המשפט התבקש על ידי הנאמנים, שרצו להרחיב את מעגל המשתתפים בהתמחרות, לאשר שינויים בתנאי המכרז בנושא הערבות, וזאת לאחר שההצעות למכרז כבר הוגשו. חברת נ.צ.ב.א., אחת המשתתפות במכרז, וכן כונס הנכסים הרשמי התנגדו לבקשה, מנימוקים משפטיים וענייניים.

בית המשפט מפי כב' השופט בנימין ארנון, בפרק' (מרכז) 25351-01-12 התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב בע"מ נ' משרד המשפטים כונס הנכסים הרשמי דחה את הבקשה.

ביחס לבקשת הנאמנים להשבת הערבויות הבנקאיות של המציעים שלא זכו מייד בסיום ההתמחרות, ציטט בית המשפט מתוך תנאי המכרז כי במספר מקומות נדרש כי "תוקף הערבות יהיה ל- 6 חודשים מיום הגשת ההצעה", וכי "הערבויות הבנקאיות תשמשנה להבטחת מלוא התחייבויותיו של המציע על פי הצעתו, והנאמנים יהיו רשאים לחלט ערבויות אלה ככל שהמציע לא יעמוד באיזה מתנאי הצעתו ו/או באיזו מהתחייבויותיו לפי הצעה זו, במלואן ובמועדן". יצוין כי תנאים אלו נקבעו על ידי הנאמנים עצמם במסגרת ההזמנה להציע הצעות וההצעה לרכישת החברות, נועדו להבטיח כי במקרה שהזוכה לא יעמוד בהצעתו יוכלו הנאמנים לחלט את ערבותו ולהכריז על ההצעה הבאה בתור כהצעה הזוכה, בעוד שגם המציע הבא שהגיש הצעה מוחזק בערבותו, כלשון בית המשפט.

בקשת הנאמנים, כאמור, סותרת את התנאים שהם עצמם קבעו, בלא שתהיה בתנאי המכרז הוראה מפורשת לכך, והכול בגדר "שינוי תנאי המשחק" לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.

המלומד דר' ע' דקל, שדעתו מצוטטת בהחלטה, מסכם את ההלכה בספרו על דיני מכרזים במלים: "ועדת המכרזים אינה רשאית לשנות תנאים ודרישות מהותיות הקבועים במסמכי המכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות". הוא מנמק זאת כך:

  • "ראשית, סמכות מעין זו מהווה פתח רחב לשחיתות ולפגיעה בטוהר המידות ...
  • שנית, שינוי מאוחר של דרישות המכרז פוגע בעקרון השוויון, שכן הוא עשוי לשנות את מאזן הכוחות בין המציעים ...
  • שלישית, שינוי מעין זה פוגע באינטרס ההסתמכות ובאינטרס הציפייה של המציעים ..השתתפו במכרז ...
  • רביעית, ומאותם טעמים, שינוי מאוחר של דרישות המכרז מהווה הפרה של חובת ההגינות שחבה הרשות המנהלית כלפי הפרט ...
  • וחמישית, קשה להעריך אם שינוי מעין זה הינו יעיל מבחינה כלכלית ..."

בית המשפט דחה גם את בקשת הנאמנים לצמצום לוח הזמנים לאישור ההצעה הזוכה על ידי בית המשפט, ופסק ש"לוח הזמנים המצומצם המבוקש על ידי הנאמנים לשם אישור ההצעה הזוכה אינו מעשי ודינו להידחות ... מטבע הדברים, צפויים הצדדים להגיש לבית המשפט את טענותיהם, דבר העלול להימשך פרק זמן ארוך יותר מ- 14 ימים".

לסיכום: חובה על ועדת המכרזים לדבוק בתנאי המכרז כפי שאלה התגבשו במועד הגשת ההצעות. עד לאותו מועד רשאית ועדת המכרזים לעשות בהם שינויים, בתנאי שהם יובאו לידיעת המשתתפים והמשתתפים הפוטנציאלים. מרגע שההצעות למכרז הוגשו, לא ניתן עוד לשנות את תנאיו.

בברכת מכרז מוצלח,

אהוד גרא, עו"ד
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
טיפים ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אהוד גרא
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark