עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: שינויים במס שבח על יורשים והסכמים משפחתיים בנחלות
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - מיסוי נחלות - מיסוי מקרקעין - מס שבח - הסכמים משפחתיים בנחלות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
שינויים במס שבח על יורשים והסכמים משפחתיים בנחלות   -    30.8.15
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח  שניר שער

במאמרים קודמים עמדנו על הוראות סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, המעניק ליורשי נחלה פטור ממס שבח עבור מרכיב בית המגורים, בעת מכירת הנחלה, בהתקיים כל תנאי הסעיף. במקרים בהם קיים בנחלה בית מגורים אחד, אנו עושים שימוש בסעיף זה בעת מכירת הנחלה על ידי היורשים ומאפשרים פטור בגין מרכיב בית המגורים שנובע מהזכויות של המורישים בנחלה.
    
בעדכון זה, נבקש לעמוד על שינויים צפויים בהוראות סעיף זה אשר ישפיעו באופן מהותי על חבויות המס שעשויות לחול על יורשי נחלות.

כידוע, שר האוצר מר משה כחלון קבע מטרה להוריד את מחירי הדירות, כאשר אחת מהדרכים הינה להגדיל את היצע הדירות. בכדי "לתמרץ" יורשים למכור דירות מגורים המוחזקות על ידם בירושה יש כוונה, כבר בחוק ההסדרים הקרוב, להכניס שינוי בסעיף 49ב(5) לחוק ולתחום את האפשרות לקבל פטור בגין דירת ירושה בלוח זמנים של 24 חודשים. כלומר, בכדי שיורשי נחלה יוכלו לקבל פטור ממס שבח למרכיב בית המגורים שבנחלה יהיה עליהם למכור את הנחלה בתוך 24 חודשים מהמועד בו הנחלה הגיעה לידיהם בירושה! (או בתוך 24 חודשים ממועד כניסת התיקון לחוק לתוקף, שרלוונטי לגבי מקרים בהם יורשי נחלה קיבלו את הנחלה בירושה לפני כניסת התיקון לחוק לתוקף).

כפי שהסברנו, המטרה הינה לעודד יורשים למכור דירות ובמקרה שלנו, למכור את הזכויות בנחלה הכוללות זכויות בדירת הירושה שבנחלה (שהיא דירה נוספת בידם) ובכך להביא להגדלת היצע הדירות. ואולם, בכדי לא לפגוע בבן הזוג הנותר בחיים, בילדי המוריש אשר מונה להם אפוטרופוס ובילדי המוריש שלא מלאו להם 21 שנים (אשר לרוב גרים בדירת הירושה או נהנים מפירותיה), מוצע בחוק ההסדרים להחריג מגדר ההגבלה, מכירה של דירת ירושה אשר בין יורשיה בן זוג של המוריש, עד לשנתיים ממועד הפטירה של בן הזוג. לגבי דירת ירושה שיש בין יורשיה יורש שהוא חסוי, מוצע לקבוע כי הפטור במכירת דירת הירושה יינתן לכל היורשים עד שנתיים מהמועד בו היורש מפסיק להיות חסוי. ואם היה בין היורשים מי שטרם הגיע לגיל 21 שנים, מוצע בהצעת החוק להתחיל למנות את השנתיים האמורות רק מרגע בו שכל ילדי המוריש אשר יש להם חלק בירושת הדירה הגיעו לגיל 21 שנים. במקרה בו יש מספר יורשים כאמור (מתחת לגיל 21 שנים) התקופה תסתיים במועד המאוחר ביותר.

חשוב לציין, כי סעיף 49ב(5) לחוק הינו סעיף מפלט עבור יורשים שיש להם כבר מספר דירות מגורים משלהם, ולכן לא יכולים לבקש במסגרת מכירת הנחלה, פטור ממס שבח בגין דירה יחידה, בגין מרכיב בית המגורים שבנחלה (כיוון שיש להם דירות מגורים על שמם).
    
לפיכך, "קרש ההצלה" שלהם למכור את הנחלה תוך תשלום מס שבח מופחת הינו באמצעות השימוש בסעיף 49ב(5) לחוק, ואילו כעת ככל שהתיקון המוצע יעבור בחקיקה, תעמוד לרשותם תקופה של 24 חודשים בלבד בה הם יהיו "מוכרחים" למכור את הנחלה בכדי להיות זכאים לפטור זה.

דוגמא לחבות מס על יורשים:
נמחיש את הסיטואציה המתוארת לעיל באמצעות הדוגמא הבאה: נחלה שנרכשה בשנת 1965, נמכרה על ידי 2 יורשים בשנת 2015 בסך של חמישה מיליון ₪. שווי בית המגורים בנחלה הינו שלושה מיליון ₪ ואילו שווי זכויות הבניה והחלק החקלאי הינו שני מיליון ₪. לפי המצב החוקי כיום, אין מגבלת זמן למכירת הנחלה, בכדי לקבל פטור ממס שבח לדירת הירושה לפי סעיף 49ב(5) לחוק, ולכן הסך של שלושה מיליון ₪ המיוחסים כאמור לבית המגורים, יהיו פטורים ממס שבח. לעומת זאת אם התיקון לחוק יעבור והנחלה לא תימכר בתוך 24 חודשים מהמועד בו הגיעה הדירה לידיהם בירושה (ראה הרחבה לעיל), הרי שהסך של שלושה מיליון ₪ המיוחס לבית המגורים שהיה פטור לפני התיקון לחוק, יהא חייב במס שבח מלא שעשוי להגיע גם לסכום של למעלה ממיליון ₪ (תחת ההנחה שאין להם זכאות לפטור ממס שבח לדירת מגורים יחידה ו/או לליניאריות מוטבת).

נזכיר, כי במציאות יכולות להיות נסיבות אובייקטיביות רבות המונעות מהיורשים למכור את הנחלה בפרק הזמן הזה, כגון: סכסוך משפחתי של היורשים הנמשך על פני מספר שנים, שאז יושת על יורשים אלו "קנס" בדמות תשלום מס שבח גבוה ביותר.

יובהר, כי בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רמ"י, לא ניתן להותיר נחלות שנים רבות ללא רישום הזכויות ע"ש אחד מהיורשים או מכירת הזכויות לצד ג'. חלוף השנים ואי ביצוע חלוקת הזכויות לא רק שעשוי להשית חבויות מס גבוהות ביותר אלא שיש בכך גם סיכון רב לשלמות המשפחה שכן ניסיון החיים מלמד שחלופת הדורות וריבוי היורשים עשויים להביא למחלוקות משפטיות.

הסכמים משפחתיים:
עוד נושא שראוי ליתן לו שימת לב מיוחדת, הינו "הסכמים משפחתיים".

במחוזותינו שכיחים המקרים בהם יורשים שמקבלים זכויות בנחלה, מחליטים שלא למכור את הזכויות בנחלה או לבצע הסדר יורשים במשך שנים רבות. תחת חלוקת הזכויות או מכירת הנחלה, היורשים חותמים ביניהם על "הסכם משפחתי" בו הם קובעים את חלוקת הזכויות בנחלה ביניהם מבלי לבצע אקט קנייני כלשהו ו/או דיווח לרשויות.     

תהליך זה טומן בחובו מוקשים רבים והוא בהכרח יעמיד את היורשים העתידיים בעת חלופת הדורות מול מאבקי ירושה סבוכים.

בנוסף נבהיר, כי הסכמים משפחתיים אינם עומדים בהוראות החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רמ"י וככל והמקרה יגיע בעתיד לפתחו של בית המשפט, מי מהצדדים עשוי למצוא את עצמו ללא כל זכויות (ראה לעניין זה פ"ד שניתן בבית המשפט העליון חיים נ' חיים בו נקבעה הלכה מנחה במקרים של "הסכמים משפחתיים" שתקפה עד היום).

לאור העובדה כי התיקון לחוק המתואר לעיל עשוי להשית על יורשים חבויות מס ניכרות ולאור כך כי רמ"י עומדת ליישם את החלטה 1399 בקרוב, במסגרתה יושתו "דמי רכישה" בהסדרים בין יורשים (אחים), יש להקדים חשיבה לנושא חלוקת העיזבון ולבצע בהקדם את התהליך בין היורשים.

לפיכך, המלצתנו לאחר טיפול במקרי הורשה רבים, בהליכי גישור והליכים משפטיים הינה, לא לחתום על הסכמים משפחתיים, אלא לקבוע חלוקה במסגרתה אחד מהיורשים יירשם כבעל הזכויות ויפצה את האחרים לרבות במסגרת הליכי פיצול מגרש/ים מהנחלה או למכור את הזכויות.  הליכים אלה דורשים תכנון מס נרחב לאור הוראות משתנות של חוק מיסוי מקרקעין והתייחסות להחלטה 1399.

בהזדמנות זו, אנו חוזרים ומבקשים מבעלי הנחלות לערוך צוואות ולקבוע הוראות ברורות ביחס להורשת הזכויות בנחלה. הניסיון המצטבר מצביע על ירידה ניכרת בהליכים משפטיים בין יורשים של נחלות כאשר המורישים הותירו אחריהם צוואה שהסדירה את הזכויות בנחלה. הצוואה מאפשרת ליורשים לקיים את רצון ההורים ובהמשך לכך לשמור על המשפחה לדורות.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il   

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark