עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הילד לא ידע מוסר מהו?
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - ירושה במשק החקלאי - מיסים מגזר חקלאי - העברה במתנה
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
הילד לא ידע מוסר מהו?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

הרבה פעמים אנו נשאלים מה ההבדל בין הורשה לבין העברת זכויות במתנה (ללא תמורה)?

צו קיום צוואה:
נסביר, כי הורשה מתקיימת בעת שאדם הולך לבית עולמו. כאשר אדם הותיר אחריו צוואה היורשים יפעלו בהתאם להוראות הצוואה לפי צו שיינתן לקיום הצוואה. לאחר שהמוריש הלך לעולמו והותיר צוואה היורשים נדרשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה, כאשר אחד מהיורשים מגיש את הבקשה והיתר מאשרים את הגשת הבקשה. במקרים בהם קיימות מחלוקות ואין הסכמה בין היורשים לגבי הצוואה ההליך יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

צו ירושה:
במקרה בו אדם הלך לעולמו ולא הותיר צוואה היורשים יגישו בקשה לצו ירושה והזכויות יחולקו בהתאם לחוק הירושה באופן שווה בין היורשים. במקרה בו נותרה נחלה בעיזבון, ולאדם שנפטר יש בן זוג, יקבל בן הזוג את מלוא הזכויות בנחלה, ללא כל קשר לצו ירושה או לצוואה או לצו קיום צוואה. כלומר, בן הזוג שנותר בחיים לא נדרש להציג לרשות מקרקעי ישראל צו ירושה או קיום צוואה בכדי לקבל את מלוא הזכויות בנחלה, אלא שהוא נדרש להציג תעודת פטירה, בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי ומכתב בקשה.

בן הזוג גובר על צוואה:
נזכיר לקוראים, כי את הזכויות בנחלה ניתן להוריש בצוואה, ללא כל קשר אם מדובר בזכויות "בר רשות" או זכויות "חכירה". במקרה בו אדם הותיר הוראות בצוואה וקבע כי זכויותיו בנחלה יועברו לאחד מילדיו ולא לבן הזוג, לא יהיה תוקף להוראות אלה כלפי בן הזוג שנותר בחיים ובן הזוג שנותר בחיים יירשם כבעל מלוא הזכויות בנחלה למרות האמור בצוואה. יותר מכך, בן הזוג שנותר בחיים יקבל את מלוא הזכויות ויוכל לעשות בהן כראות עיניו ואף לנשל את הילדים מהזכויות בנחלה במקרה של מחלוקת וכן למכור את הזכויות.

העברה במתנה:
העברה במתנה (ללא תמורה) מתבצעת כאשר ההורים עדיין בחיים והם מחליטים להעביר את הזכויות לאחד הילדים בעודם בחיים. העברה מסוג זה מתבצעת גם בין סב לנכדו, כאשר העברה זו אינה מחויבת בדמי הסכמה על ידי רשות מקרקעי ישראל וכן לא מחויבת במס שבח אלא שמשולם מס רכישה בלבד בסך שליש ממס הרכישה הרגיל.

רבות עמדנו על נושא זה והסברנו כי הן מבחינה משפטית והן מבחינה משפחתית וגם כלכלית, לא נכון להעביר נחלה במתנה לאחד הילדים אלא שיש להותיר צוואה ובה לקבוע את ההוראות ביחס להורשת הזכויות בנחלה. הסיבה העיקרית היא, להותיר בידי ההורים את הזכויות בנחלה עד סוף ימיהם ולאפשר להם לשנות את דעתם בכל עת שיחפצו בהתאם לנסיבות החיים המשתנות.

נבהיר, כי קיימים מקרים בהם נכון יהיה לבצע העברה במתנה של הזכויות בנחלה ולא להמתין לקיום הצוואה לאחר הפטירה כגון סכסוך צפוי בין הילדים ביחס להוראות הצוואה וכל מקרה ייבחן לגופו.

למרבה הצער, במקומותינו רבים הסיפורים על הורים שהעבירו זכויות במתנה לאחד הילדים ומצאו עצמם לאחר שנים במערכה משפטית מול הילדים כאשר ההורים מבוגרים ותשושים. אכן, יש גם סיפורים על ילדים שטיפלו בהוריהם וכיבדו אותם עד סוף ימיהם אך די בסיפור אחד בכדי להביא למסקנה ברורה, כי לא נכון להעביר את הזכויות במתנה לילדים אלא שיש להותיר צוואה כך שהזכויות יעברו רק לאחר שההורים הלכו לבית עולמם.

באחד המקרים בהם טיפלנו ההורים החליטו להעביר את הזכויות במתנה לאחד הילדים ובמקרה זה מצאנו כי המציאות יכולה לעלות על כל דמיון וכפי שיובא בסיפור שלהלן.

סיפור על מתנה:
ראובן ומלכה הינם בעלי זכויות בנחלה במרכז הארץ. ראובן חקלאי שמתפרנס מהרפת שנים רבות. עם הגיעו לגיל 70 ולאחר שהתעייף ביקש ראובן מבנו גיל שיעבור עם משפחתו ויתגורר בנחלה בסמוך להורים וייקח על עצמו את הטיפול ברפת. גיל שמח על הזמנת ההורים ובנה בית בנחלה והחל לעבוד עם אביו ברפת. במהלך השנים האב פרש מהעבודה ואת הניהול המלא על הנחלה והרפת קיבל גיל הבן המסור.

ההורים התבגרו ובדרכו של עולם הלך ראובן בשיבה טובה לבית עולמו ומלכה נותרה לבדה. גיל ומשפחתו אשר היו קרובים להורים מעל 20 שנה נותרו המשענת של מלכה שהגיעה לגיל 90 והיתה מאוד חלשה נפשית ופיזית.

ביום בהיר אחד הודיע גיל לשני אחיו כי הוא מבקש לפצות אותם בגין הזכויות בנחלה בעוד האמא בחיים ולהעביר על שמו את הזכויות בנחלה. שווי הנחלה נאמד בכעשרה מיליון ₪ וגיל הציע לכל אחד משני אחיו פיצוי בסך של מיליון ₪. האחים המופתעים לא התנגדו לכך שגיל יקבל את הזכויות בנחלה אך ביקשו כי עבור אח אחד יתבצע פיצול של מגרש מהנחלה ועבור האח השני יתקבל פיצוי ראוי בהתאם לשווי הנחלה.

לאחר דין ודברים הודיע גיל לאחיו, כי הצעתו היא סופית ואף רמז כי כדאי להם לקבל את ההצעה. האחים המודאגים פנו לאמא והסבירו את המצב ומצאו כי הם לא מצליחים להעביר לה את המסר נוכח גילה ומצבה, אך קיבלו ממנה הבטחה שהיא לא תחתום על כל מסמך. הילדים ביקשו כי האמא תיבדק אצל רופא מומחה שיקבע את מצבה הקוגניטיבי ולאחר בחינה נמצא כי היא תשושה נפשית אך כשירה לחתום על מסמכים. הילדים ביקשו כי האמא תחתום על צוואה אך נתקלו בסירוב. הילדים לא רצו להכביד על האמא שגם כך היה לה קשה עם המצב והחליטו להניח לה לנפשה ולקוות כי הרע מכל לא יקרה.

חלפה שנה ומלכה הלכה לבית עולמה. האחים שלא דיברו כל אותה עת נפגשו בבית האמא נוכח המציאות.
עם סיום השבעה ביקשו האחים לכנס ישיבה עם גיל על מנת לדון בעתיד הנחלה. האחים נפגשו ובתחילת השיחה גיל הניח בפני האחים נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין לפיו הזכויות רשומות על שמו. האחים הנדהמים אשר פניהם נפלו הטיחו בגיל האשמות אך ללא הועיל, הזכויות רשומות על שמו והוא עזב את הפגישה. לאחר בחינה של המצב המשפטי נמצא כי הסיכוי לפעול בהליכים משפטיים ולטעון להשפעה לא הוגנת היה נמוך וההוצאות שנדרשו להליכים אלה היו גבוהות מאוד. בצר להם הבינו האחים כי הם לא יקבלו כל חלק בנחלה וכי הם נפלו קורבן לאח שניצל את החולשה של אימם בסוף ימיה.

אכן סיפור קשה לקריאה, אך לצערנו הוא לא נדיר במקומותינו. מצאנו, כי במקרים רבים הורים מבוגרים שנתמכים על ידי הילדים מגיעים לתשישות ולתלות שגורמת להם לפעול באופן לא רציונאלי. למרבה הצער, ילד שמבקש לנצל את החולשה ואינו יודע מוסר מהו, יכול לעיתים לגרום להורה שנותר לבדו לחתום על מסמכים ולנשל את ילדיו האחרים מהנחלה מבלי שההורה המבוגר היה מודע לכל הפרטים והכל רק בכדי שהילד שמתגורר לידו לא ינטוש אותו וייוותר לידו עד סוף ימיו.

אנו כמובן לא יכולים ללמד מוסר אך אנו יכולים לחזור ולהדגיש, כי "יצר האדם רע מנעוריו" ועל כן אין להעביר נחלות במתנה אלא לקבוע הוראות להורשת הנחלה בצוואה. בנוסף, יש להסדיר את היחסים בין ההורים לילדים בטרם בניה בנחלה וכן לחייב אותם לחתום על הסכם ממון בכדי להגן על ההורים בעת גירושין (ח"ו) של בני הזוג.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il   
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark