עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: צוואה הדדית! לא מה שחשבתם!
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - צוואה הדדית - דיני ירושה במושב - צוואה מאוחרת
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
צוואה הדדית! לא מה שחשבתם!
עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער

בתיקון לחוק הירושה משנת 2005 הוסף סעיף 8א' אשר קבע הוראות לעריכת צוואה הדדית בין בני זוג.העיקרון המנחה הוא שבני הזוג עורכים צוואה אחת או שתי צוואות באותו מועד הקובעות כי כאשר אחד מבני הזוג ילך לבית עולמו בן הזוג השני יקבל את כל הזכויות בעיזבון של בן הזוג שנפטרולאחר מות האחרון מבני הזוג יחולק העיזבון בהתאם לאמור בצוואה ההדדית.

הבסיס שהנחה את המחוקק בקיום צוואה הדדית הינו מתן בטחון ושקט לכל אחד מבני הזוג כי העקרונות שנקבעו על ידם לא יוכלו להשתנות על ידי מי מהצדדים לאחר שאחד מהצדדים ילך לבית עולמו וכך למעשה יובטחו הזכויות של היורשים בנכסי העיזבון.

ביטול צוואה הדדית אפשרי באמצעות מתן הודעת ביטול על ידי אחד מבני הזוג לצד השני וזאת רק כאשר שני בני הזוג בחיים. במקרה בו אחד מבני הזוג נפטר ניתן לבטל צוואה הדדית רק אם בן הזוג שנותר בחיים יסתלק מחלקו בעיזבון של בן הזוג שנפטר לטובת ילדו או אחיו של בן הזוג שנפטר. אם העיזבון כבר חולק ובן הזוג שנותר בחיים מבקש לבטל צוואה הדדית, עליו להשיב את החלק שירש מבן הזוג שנפטר.

הדברים יפים לכל נכסי העיזבון, דירות, כספים וכו' אך כאשר מדובר בנחלה אנו מוצאים כי צוואה הדדית איננה מבטיחה את הזכויות של בן הזוג שהלך לעולמו.

הוראות הסכמי המשבצת והסכמי החכירה קובעים את עיקרון "שלמות הנחלה" כלומר, כאשר אחד מבני הזוג הולך לבית עולמו בן הזוג שנותר בחיים מקבל את מלוא הזכויות בנחלה ולא רלוונטי אם אחד מבני הזוג הותיר אחריו צוואה שקובעת אחרת.

נביא לדוגמא מקרה של בני זוג שחיו ארבעים שנה ביחד, בת הזוג נפטרה והותירה צוואה שקובעת כי היא מורישה את חלקה בנחלה לביתה מנישואין ראשונים. לאחר שבת הזוג נפטרה הודיעה ביתה כי היא מבקשת לקבל את הזכויות של האמא בנחלה. הבת מצאה כי לצוואה אין כל תוקף ביחס לנחלה כאשר בן הזוג של האמא בחיים והתוצאה היתה שבן הזוג הגיע לרשות עם תעודת פטירה ומכתב בקשה והעביר את הזכויות בנחלה במלואן על שמו.

במקרה אחר בני זוג הותירו אחריהם צוואה הדדית וקבעו כי לאחר שהם ילכו לעולמם הזכויות בנחלה יעברו לבן הבכור שיפצה את אחותו. לאחר שבן הזוג הלך לעולמוהאשה העבירה את מלוא הזכויות בנחלה על שמה. ברבות הימים היא התחתנה שוב ונולדו לה שלושה ילדים נוספים. האשה ערכה הסכם ממון עם הבעל השני במסגרתו הוא ויתר על הזכויות בנחלה. האשה הותירה צוואה שקבעה כי הזכויות בנחלה יועברו לילידה מנישואין שניים ונישלה את ילידה מנישואין ראשונים. כעת קיימת מחלוקת בין הילדים מי זכאי לזכויות בנחלה והיתרון הוא כמובן לצוואה של האמא שקיבלה את מלוא הזכויות בנחלה והורתה להוריש את הזכויות לילדיה מנישואין שניים.

המצב שנוצר הוא שהוראות הסכמי המשבצת גוברים על הוראות חוק הירושה מה שהביא לכך כי צוואה הדדית אינה תקפה בכל הקשור לנחלה, כאשר בן הזוג שנותר בחיים יוכל לרשום את הזכויות על שמו מבלי שיידרש לצו ירושה או צו קיום צוואה ויוכל לעשות בזכויות בהתאם לשיקול דעתו ולפגוע בעיקרון ההסתמכות של בן הזוג שנפטר.

התוצאה היא כי בנחלה צוואה הדדית היא צוואת כבוד ולא יותר מכך.

צוואה הדדית או צוואה מאוחרת מי גובר?
בבית המשפט לענייני משפחה בנצרת בתיק משפחה 41725-02-13 עזבון מ.ק. ז"ל נ' א.א. ואח' - כבוד השופט אסף זגורי – בית משפט לענייני משפחה בנצרת ניתן פסק דין ביום 17.2.15 בו העובדות היו כלהלן:

הורים ערכו בחייהם צוואה הדדית והורישו זכויות לאחת הבנות בנחלה בכפוף לכך שהבת תטפל בהם.

לאחר פטירת האב נפטרה הבת שאמורה היתה לרשת את הנחלה והאם ערכה צוואה חדשה והורישה את הנחלה לנכדה שאיננה ביתה של הבת שנפטרה.

במקרה זה מדובר במושב עליו חל הסכם דו צדדי.

הילדים של הבת שנפטרה הגישו תביעה כנגד הנכדה שקיבלה את הנחלה בטענה שהם באים בנעלי האם שנפטרה וזכאים לנחלה.
השאלה המשפטית שעלתה - אילו מהצוואות יש לקיים?  האם את הצוואה ההדדית עליה חתמו שני המורישים או הצוואה המאוחרת שנחתמה על ידי האמא שהותירה הוראות שונות מאלו שנקבעו בצוואה ההדדית?

התוצאה בפסק הדין:
בית המשפט מנתח את המסגרת הנורמטיבית החלה במקרה זה בו קיים הסכם דו צדדי וקובע כי במקרה דנן, בצוואה ההדדית לא נקבע מה קורה במקרה בו היורשת הולכת לעולמה.

במקרה שלנו היורשת שהיתה אמורה לקבל את הזכויות הלכה לעולמה בטרם האמא נפטרה ובית המשפט קובע, כי הצוואה המאוחרת גוברת על הצוואה ההדדית הואיל ולא ניתן לקיים את הצוואה ההדדית ומאשר את הצוואה המאוחרת שמקנה את הנחלה לנכדה השניה.

חשוב להכיר, כי בהתאם לנוהל העברת זכויות שקיים כיום ברמ"י במקרה בו הזכויות בנחלה רשומות על שם שני בני הזוג די בכך כי בן הזוג שנותר בחיים יציג תעודת פטירה ומכתב בקשה לצורך העברת הזכויות על שמו. במקרה בו הזכויות רשומות רק ע"ש אחד מבני הזוג יידרש בן הזוג שנותר בחיים להציג צו ירושה או קיום צוואה וזהו מקור לבעיות.

באחד המקרים לא נותרה צוואה ואמא בת שמונים שלא היתה רשומה ברמ"י ביקשה להעביר את הזכויות על שמה.רמ"י ביקשה להמציא צו ירושה והבעיה היתה כי הבן שגר בנחלה לא הסכים לחתום על תצהיר הסתלקות והצדדים מצאו עצמם במאבק משפטי.

כאשר בחנו את הנושא מול המחלקה המשפטית ברמ"י והסברנו כי הוראות הסכמי המשבצת קובעים העברה לבן הזוג שנותר בחיים ללא קשר לצוואה או צו ירושה הוסבר כי במקרה בו רק אחד רשום זהו הנוהל ולא ניתן הסבר מניח את הדעת והנושא כיום בבדיקה.

ההמלצה לבעלי הנחלות, לבצע העברה של מחצית מהזכויות לבן הזוג שאינו רשום בכדי להימנע מבעיות עתידיות מול הילדים במסגרת העברת הזכויות לאחר פטירה וכן לערוך צוואות.

לסיכום, כאשר אתם עורכים צוואה הדדית ובעיזבון קיימת נחלה, שימו לב שרצון המצווה לא תמיד יקוים כפי שנכתב בצוואה ההדדית.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark