עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הידועה בציבור "ניקתה" את הכסף והנחלה
מידע משפטי בנושאים: ידועים בציבור במגזר החקלאי - דיני מושבים - נחלה - דיני ירושה הסכם חיים משותפים - מיסים מגזר חקלאי
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
הידועה בציבור "ניקתה" את הכסף והנחלה            8.5.16
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

הזכויות של "ידועים בציבור" לפי חוק הירושה מוגדרות כך: "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".

בנוסף יש להכיר, כי בהתאם לחוק הירושה "ידוע בציבור" זכאי למזונות מן העיזבון: "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, זכאי הנשאר בחיים למזונות מן העזבון כאילו היו נשואים זה לזה".

איך קובעים מי נחשב כידוע בציבור?     
העיקרון המנחה הוא כי על מנת להיחשב כידועים בציבור יש לקיים משק בית משותף. הפרשנות של "משק בית משותף" הורחבה בפסיקה ונקבע, כי גם קשר בו בני הזוג מתראים לסירוגין ואינם חיים תחת קורת גג אחת, יכול ויגדיר את היחסים כידועים בציבור. כמו כן, גם קשר של מספר חודשים יכול להגדיר את בני הזוג כידועים בציבור, כמובן כי כל מקרה נבחן לגופו.

איך מסדירים את היחסים הממוניים בין ידועים בציבור?
הדרך המתאימה היא לערוך "הסכם חיים משותפים" במסגרתו תוסדר ההפרדה הרכושית ויוגדרו יחסי הצדדים לרבות במקרה של פרידה. הסכם זה שנקרא גם "הסכם ממון" תקף כאשר שני בני הזוג בחיים אך בעת פטירה ההסכם יפקע ועל כן יש לערוך בצד ההסכם גם צוואה שתסדיר את הזכויות של היורשים בנכסים בעת פטירה.
הבעיה מתחילה כאשר לאחד מהיודעים בציבור קיימות זכויות בנחלה חקלאית.

כיצד מתחייסות החלטות רמ"י לידועים בציבור?
בנוהל העברת זכויות בנחלות של רמ"י נקבע כי "קרוב" כולל "בן זוג" ו"ידוע בציבור". בהחלטה 534 של מועצת מקרקעי ישראל לפיה נגבים "דמי הסכמה", נקבע בסעיף 7א' כי יחול פטור מגביית דמי הסכמה בעת העברת זכויות ל"קרוב" כאשר "ידוע בציבור" נכלל בתוך הגדרת "קרוב" בהחלטה.  בהחלטה 1399 נקבע כי בעת העברת זכויות ל"קרוב" לא יחול חיוב ב"דמי רכישה" וגם במקרה זה נקבע כי "בן זוג" הינו לרבות "ידוע בציבור".

עד לשלב זה אנו מבחינים כי החלטות רמ"י מקנות ל"ידוע בציבור" זכויות שוות כפי שניתנות ל"בן זוג" ביחס לזכויות בנחלה והשאלות שעולות במקרה זה הן: כיצד נגן על זכויות של בעל נחלה שהכניס לחייו ידועה בציבור על מנת שבעת מותו יועברו הזכויות למי מיורשיו ולא לידועה בציבור? האם "הסכם ממון" יסדיר את המצב המשפטי בין הצדדים ויחייב את רמ"י במקרה שבו בעל הנחלה ילך לעולמו?

העיקרון המנחה ביחס לנחלות הינו "אי פיצול הנחלה". לאור העובדה כי החלטות רמ"י מתייחסות לידועים בציבור בגזירה שווה כפי שמתייחסים לבן זוג וכן בהתייחס לכך שבשלב ראשון כאשר אחד מבני הזוג נפטר בן הזוג שנותר בחיים זכאי למלוא הזכויות בנחלה והוא גובר אף על הוראות צוואה שסותרות את החלטות רמ"י, יוצא כי במקרה של ידוע בציבור, כאשר בעל/ת הולך לבית עולמו, ניתן להעביר את הזכויות ע"ש הידוע בציבור והוא גובר על זכויות היורשים בצוואה. מצב משפטי בעייתי זה דורש מאתנו הכנה מתאימה ליום הדין על מנת שלא יתרחשו תקלות לא רצויות.


מקרה מהחיים:
על מנת להמחיש את המצב הבעייתי שנוצר במקרה של נחלה וידוע בציבור נביא סיפור קצר. במקרה שלנו בעל נחלה שאשתו נפטרה הכניס אישה נוספת לחייו שהפכה לידועה בציבור. הוא חי עימה 15 שנים במהלכן ניהלו בני הזוג זוגיות לסירוגין ללא קורת גג משותפת באופן קבוע. הידועה בציבור קיבלה בחלוף השנים סמכויות בבנק של בעל הנחלה ואף הכניסה מבנים לנחלה ושיכנה את קרוביה. במהלך השנים הילדים ביקשו מהאב לערוך הסכם ממון עם הידועה בציבור אך הוא סירב בטענה כי הוא הותיר צוואה שמחלקת את הנחלה בין ארבעת ילדיו. ברבות הימים האב נפטר. לאחר מספר חודשים פנו הילדים לידועה בציבור וביקשו לפנותה מהנחלה. היא בתגובה הציגה להם אישור זכויות כי הנחלה נרשמה על שמה לאור החלטות רמ"י שלעיל שאפשרו את העברת הזכויות. היורשים הנדהמים הציגו בפניה את הצוואה והיא כנגד הציגה להם צוואה מאוחרת שמקנה לה את כל כספו של האב ואת הזכויות בנחלה. במקרה זה היורשים הפסידו את הזכויות בנחלה.

מה נכון לעשות בכדי לא לאבד את הזכויות בנחלה לידוע/ה בציבור?
ההמלצה היא לחתום על הסכם ממון הכולל הוראות ייחודיות לנחלות וויתור מלא של הידוע בציבור על הזכויות בנחלה למרות האמור בהחלטות רמ"י. את ההסכם חובה לאשר בבית המשפט וכן לצרף אליו תצהיר ויתור וייפוי כח להעברת הזכויות מהידוע בציבור לאחד היורשים בהתאם לצוואה שתיערך בסמוך לעריכת הסכם הממון. יש להתייחס בכובד ראש לנושא הידועים בציבור לאור התנגשות החלטות רמ"י עם הסכמי ממון שקובעים הפרדה רכושית, בכדי שלא ייפגעו זכויות היורשים.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark