עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: נא להכיר! החלטה 1464
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - החלטה 1464 - פיצול נחלות - מיסים מגזר חקלאי
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
נא להכיר! החלטה 1464
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

אנו שמחים לבשר כי החלטה 1399 תוקנה וכעת מספרה החדש הינו 1464. מקריאת הוראות החלטה 1464 מצאנו תיקונים רבים בהחלטה בסוגיות עליהן כתבנו במהלך השנה האחרונה, אשר הוטמעו כעת בהחלטה רשמית.

פיצול מגרשים מנחלה:
החלטה 1464 קובעת כי בעת פיצול מגרש מנחלה ישלם בעל הזכויות דמי חכירה מהוונים לרשות בגין
מלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות בנחלה. כלומר, בעל הנחלה לא יוכל לבקש לשלם בגין קיבולת בניה של 160 מ"ר בלבד כפי שהיה מקובל בהוראת אגף חקלאי 62, אלא שהרשות תדרוש תשלום עבור "השימוש המלא". התשלום שיידרש הינו בהתאם לקיבולת הזכויות המוקנות במושב בגין מגרשים בהרחבה שעומדת בד"כ על כ- 250 מ"ר עיקרי + שירות.

נזכיר, כי בעל נחלה שישלם את "דמי הרכישה" בגין כל חלקת המגורים וירכוש את מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות בחלקת המגורים, לא יידרש לשלם לרמ"י תשלום נוסף עבור פיצול מגרשים מהנחלה. בעל הזכויות ישלם היטל השבחה לוועדה המקומית.

בעת פיצול מגרש מנחלה אין צורך לשלם את מלוא "דמי הרכישה" בגין חלקת המגורים, אלא שניתן לשלם את דמי הכניסה בסך 3.75% + מע"מ ולהשלים לסך של 33% + מע"מ בגין המגרש המפוצל. בהתאם לשומות הקיימות ברשותנו, במקרה בו בעל נחלה מתעתד לפצל יותר ממגרש אחד מהנחלה, כלכלי יותר יהא לשלם את "דמי הרכישה" בגין חלקת המגורים.

העברת זכויות בנחלה:
אין רישום פרצלציה - במקרה בו בעל נחלה מוכר את הזכויות ומשולמים "דמי רכישה" וחלקה א' של הנחלה לא רשומה בשלמות (לא הושלמה פרצלציה), לא ייחתם הסכם חכירה לדורות בהתאם להוראות החלטה 1311, אלא שהרוכש יקבל את מלוא הזכויות שמקנה החלטה 1464 מבלי שייחתם הסכם.

חתימה על נספח להסכם החכירה - במקרה בו חלקה א' של הנחלה רשומה בטאבו, ושולמו דמי רכישה (33%) או דמי כניסה (3.75%) ייחתם הסכם חכירה לדורות לפי הנוסח שאושר בהחלטה 1311 אליו יצורף נספח לפי החלטה 1464. בהוראות הנספח ייקבעו הזכויות שמוקנות לבעל הנחלה בהתאם לתשלום ששולם על ידו (דמי כניסה/דמי רכישה).

חוזה חכירה בתוקף- בעת כניסה להסדר לפי החלטה 1464 יידרש בעל הנחלה המחזיק חוזה חכירה בתוקף לחתום על ביטול ההסכם שבתוקף ולחתום תחתיו על הסכם חכירה לפי הנוסח שאושר בהחלטה 1311. חוכר שלא יסכים לבטל את ההסכם הקיים, לא יוכל להצטרף להסדר לפי החלטה 1464. חוכר שזכאי לחדש את תקופת החכירה בהתאם להסכם קיים בהתאם לתנאים הנקובים בהסכם הקיים ועומד על זכותו לחדש את ההסכם ולא לחתום על ההסכם לפי החלטה 1311 לא יוכל להצטרף להסדר לפי החלטה 1464.

התחשבנות מחדש:
בהחלטה 1464 הוסף פרק חדש שמטמיע את הוראות החלטת הנהלה
3139 ביחס להתחשבנות מחדש הקובע את הוראות שלהלן ביחס לחוכר שביצע פעולה בנחלה (מכירה, פיצול, תוספת בניה), החל ממועד הבג"ץ (9.6.11) ועד למועד יישום ההחלטה:

  1. 1.מועד לביצוע התחשבנות - את ההתחשבנות מחדש ניתן להגיש בתוך שנה מהמועד שבו הרשות תודיע על יישום ההחלטה.

  1. 2.תוספת בניה- ניתן יהיה לבקש זיכוי בגין דמי היתר ששולמו מעבר ל- 160 מ"ר ועד 375 מ"ר.
  1. 3.פיצול מגרש מנחלה ניתן להגיש בקשה לזיכוי מלא בגין התשלומים ששולמו עבור פיצול מגרש מנחלה לפי 91% לרבות לפי הנחות אזורי עדיפות. הבקשה תוגש על ידי בעל הנחלה ובעל הזכויות במגרש.
  1. 4.מכירה - בגין עסקאות שבוצעו לאחר 9.6.11 בעל הנחלה (המוכר) יוכל להגיש בקשה להתחשבנות מחדש ולקבל זיכוי מלא בגין דמי ההסכמה ששולמו בעת ביצוע העסקה.
  2. תיקון הגדרת "קרוב":
    הגדרת קרוב תוקנה וכעת היא כוללת אחים. כלומר לא יחול חיוב בדמי רכישה בעת ביצוע חלוקת עיזבון בין יורשים של נחלה.
    שלוש יחידות בשלושה מבנים:הוראות החלטה 1464 הותאמו לתיקונים בתמ"א 35 כך שהיא מתייחסת לקיבולת יחידות דיור במושב לפי התיקון בתמ"א 35 שמסדירה שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים בחלקת המגורים בנחלה.הסדר בישובי עוטף עזה:הוארך המועד לביצוע ההסדר ביישובי עוטף עזה עד 31.12.18 במסגרת מתן הנחלה בתשלום דמי הכניסה שיחושבו בגין 215 מ"ר בלבד.אנו ממתינים להשלמת ההכנות לפתיחת המחלקות ברמ"י ליישום החלטה 1464 ואנו צופים כי הדבר יתבצע בתחילת שנת 2017 ועל כן אנו ממליצים להכין את הנחלות ואת משבצת האגודה בהתאם בכדי לעמוד בתנאי הסף ליישום ההחלטה.הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark