עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטה 1458 - רמ"י אישרה השכרת מבנים לפל"ח
מידע משפטי בנושאים: דיני מושבים - החלטה 1458 - השכרת מבנים לפל"ח - פעילות לא חקלאית - מיסים מגזר חקלאי
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
החלטה 1458 - רמ"י אישרה השכרת מבנים לפל"ח
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

חברים יקרים! אנו שמחים לבשר כי  רמ"י תקנה את החלטה 1265 וקבעה בהחלטה 1458 סעיף 7 חדש שכותרתו "השכרה" לפיו ניתן יהיה להשכיר את המבנים לתעסוקה לא חקלאית (פל"ח) במבנים שאושרו בהיתר. מדובר על מבנים חדשים וכן על מבנים שהוסבו למבנה לפל"ח.

הסדרת שימושים - התנאי העיקרי לביצוע עסקת פל"ח על מבנה חדש או מוסב הינו "הסדרת שימושים לא מוסדרים" (חריגות בניה ושימושים חורגים) ותשלום עבור תקופת העבר עד למועד ההסדרה. בשלב זה לא התקבלה עדיין החלטה לגדר את תקופת התשלום בגין דמי שימוש לשבע שנים ובפועל אנו מקבלים שומות לעשר ועשרים שנה. בעל הנחלה אף יידרש להעמיד ערבויות להבטחת ההסדרה בהתאם להחלטות רמ"י העוסקות בתשלום דמי שימוש.

השכרת מבני פל"ח - סעיף 7 "השכרה" קובע כי תקופת ההשכרה הינה בהתאם לתקופת החכירה שתקבע בהסכם שייחתם בין בעל הזכויות ברמ"י לאחר תשלום דמי היוון בגין עסקת הפל"ח.

השימושים המותרים להשכרה במבנה פל"ח - ההחלטה קובעת כי השימושים הניתנים להשכרה הינם אלו שיש להם "זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי ושאינם תחרותיים לעיר"

תשלום דמי היוון - עסקה לביצוע פל"ח כרוכה בתשלום 91% דמי חכירה מהוונים. במקרה של תשלום היטל השבחה יחול תשלום דמי היוון בסך 46%.      
בהחלטה נותר עיוות שכן היא קובעת כי
לא תחול הנחת אזורי עדיפות על מבני פל"ח למעט מבני קייט.

עיקרי ההחלטה:
  • א.מבנה לפל"ח ימוקם אך ורק בתוך חלקת המגורים בשטח של 2.5 דונם. במקרים בהם בעל הנחלה רכש את הזכויות בשטח שמעבר ל- 2.5 בהתאם להחלטה 1464 (1399 בעבר), ניתן למקם את המבנה לפל"ח בשטח שמעבר ל- 2.5 דונם בתנאי כי סך השטח לא יעלה על 500 מ"ר.
  • ב.זכויות פל"ח תמיד יהיו חלק מהנחלה.
  • ג.שטח המבנה לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על 500 מ"ר וכולל גם את השימושים שאושרו מחוץ לחלקת המגורים (במרכז הארץ נהוג לקבוע בתב"ע 300 מ"ר).
  • ד.במקרים בהם אושרו מבנים עד למועד ההחלטה ששטחם עולה על 500 מ"ר לרבות מבנה הממוקם בחלקה א', לא תידרש הריסה של השטחים העודפים.
  • ה.השימוש לתעסוקה לא חקלאית אפשרי במבנה חדש או הסבה של מבנה קיים.
  • ו.תעסוקה לא חקלאית מוגדרת בתכניות תקפות החלות על כל יישוב, כאשר יש לשים לב, כי בכל תכנית אושרו שימושים שונים ואין אחידות בתכניות.
  • ז.השטח לתעסוקה לא חקלאית כולל את השטח למבני קייט.
  • ח.חלקת מגורים עד 1.5 דונם - בנחלות בהן חלקות המגורים הינן בשטח של עד 1.5 דונם, ניתן יהיה להקים מבנה חדש לפל"ח בתחום חלקה א' בצמידות לחלקת המגורים בשטח שלא יעלה על 500 מ"ר.התנאי להקמת המבנה מחוץ לחלקת המגורים הינו כי תינתן חוו"ד תכנונית הקובעת כי בהתחשב בכך שניבנו או ייבנו שתי יחידות דיור בחלקת המגורים לא ניתן יהיה למקם מבנה לפל"ח בחלקת המגורים.
  • ט.מבנה פל"ח מאושר בהסכם חכירה מהוון הממוקם מחוץ לחלקת המגורים - מבנה שאושר עד למועד ההחלטה ושולמו בגינו דמי היוון ניתן להרחיבו בשטח של עד 100% מהשטח שאושר בהסכם החכירה המהוון ולא יותר מ- 500 מ"ר.ההרחבה תתבצע ככל הניתן לכיוון חלקת המגורים.
  • י.מבנה פל"ח מאושר בשימוש חורג הממוקם מחוץ לחלקת המגורים -ניתן לאשר עד 5 שנים נוספות מעבר לתקופה המאושרת.בתום תקופת ההרשאה יש להתחייב להפסיק את השימוש לפל"ח במבנה אלא אם תאושר תכנית לפל"ח עד תום תקופת ההרשאה תוך שינוי ייעוד.
השכרת מבני פל"ח היא בשורה מעודדת לבעלי הנחלות שמבקשים להתפרנס ממבנים שבעבר נעשה בהם שימוש לחקלאות. כעת יש תמריץ נוסף לבעלי הנחלות לבצע עסקאות לפל"ח בהתאם לשימושים המותרים ובכך להכשיר "שרצים" של שנים רבות שעשויים בשלב כלשהו להשית על בעלי הנחלות "דמי שימוש" עבור תקופת העבר שנאמדים במאות אלפי שקלים ובמיליוני שקלים. תשלום "דמי שימוש" אינו מכשיר את המבנים. מדובר בתשלום "קנס" ועל מנת להסדיר יידרש בעל הנחלה לשלם בנוסף דמי היוון ככל וניתן להסדיר או להרוס או להשיב מצב לקדמותו. בעל נחלה שלא יקדים ויבצע הסדרה של המבנים עשוי למצוא פקח של רמ"י בנחלה בבוקר אחד ללא כל התראה מראש. מהמועד שבו יבקר הפקח בנחלה המציאות תשתנה ובעל הנחלה ימצא את עצמו מול חוב שפעמים רבות לא יהא לו מהיכן לשלמו. למרבה הצער מצאנו חקלאים שנאלצים למכור את הנחלות לצורך תשלום חובות וזאת במקום שפירות הנחלה שנצברו בשנים רבות של עמל יעברו לידי היורשים הם עוברים לידי המדינה.
    
החלטות רמ"י המשתנות מקנות כיום פתרונות יצירתיים בכניסה ל"עידן של הנחלה המהוונות". אנו מבקשים כי בעלי הנחלות יבחנו היטב את ההסדרים המשפחתיים והצוואות, ואת המצב התכנוני והמשפטי של הנחלה והבנוי בנחלה ויעשו שימוש נבון ויצירתי בהחלטות רמ"י, בכדי להיכנס ברגל ימין ל"עידן הנחלה המהוונת" ובכך לשמור על המשפחה והנחלה לדורות.    

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark