עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: צוואה מוקדמת וצוואה מאוחרת מי גובר?
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - דיני משפחה - צוואה מוקדמת - צוואה צאוחרת - מינוי בן ממשיך - הסכם משולש
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
צוואה מוקדמת וצוואה מאוחרת מי גובר?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

במגזר החקלאי היה מקובל מזה שנים להעביר את הנחלות במתנה לאחד מהילדים בכדי להתמודד עם הדרישה של החלטות רמ"י שלא לפצל את הזכויות בנחלה בין היורשים.

נבהיר, כי העברה במתנה ומינוי בן ממשיך אלו פעולות משפטיות שאין מהן חזרה (אלא במקרים נדירים) והתוצאה היא שהורים הופכים להיות תלויים בטוב ליבם של הילדים ובני זוגם שמתגוררים בסמוך להורים והתחייבו בהרבה מקרים לטפל בהורים עד סוף ימיהם, ובחלוף השנים מצאו ההורים שלא לכך הם ייחלו כאשר הם ביקשו שהילדים והנכדים יתגוררו לידם.

הסכם משולש:
במושבים בהם קיים הסכם משולש (רמ"י, אגודה, סוכנות) היה מקובל למנות "בן ממשיך" ולרשום את המינוי בסוכנות כך שהבן הממשיך יקבל את הזכויות בנחלה לאחר שאחרון מההורים ילך לבית עולמו. הבעיה שנוצרה במהלך השנים היתה, שהדור הולך ופוחת ונוצרו סכסוכים רבים בין הורים לילדים עוד בחיי ההורים לאחר שהנחלות הועברו במתנה או מונה בן ממשיך.

כאשר מדובר על הסכם משולש החל על משבצת האגודה, מינוי בן ממשיך שנרשם כדין, גובר על כל צוואה מאוחרת.

עולה שאלה בפסיקה - האם המינוי נועד לצורך בניית הבית השני בנחלה או לצורך העברת הזכויות בנחלה לבן הממשיך לאחר שאחרון ההורים ילך לבית עולמו?    

מצאנו מקרים לא מעטים בהם ההורים כלל לא ידעו כי המינוי הוא "בלתי חוזר" וכי הילד שמונה יקבל את כל הזכויות בנחלה לאחר שאחרון ההורים ילך לבית עולמו, בעוד ההורים ביקשו לאפשר לילד לבנות בית שני בנחלה בלבד.

כאשר הבית נבנה על ידי הבן הממשיך ולא נחתם הסכם בינו לבין ההורים הקובע כי מדובר על בניית בית בלבד וכי אין כוונה להקנות לו את מלוא הזכויות בנחלה, המינוי יגבר על כל צוואה והילד שמונה יקבל את הזכויות בנחלה מבלי שתהא לו חובת פיצוי כלפי היורשים האחרים.

הסכם דו- צדדי:
כאשר מדובר על הסכם דו - צדדי אין למינוי בן ממשיך כל משמעות ביחס לזכויות בנחלה, כך שגם אם ההורים לא הותירו אחריהם צוואה אין לבן הממשיך זכויות יתר ביחס ליורשים האחרים.

המציאות מראה, כי במקרים בהם לא נותרה צוואה ומונה בן ממשיך במושבים בהם חל הסכם דו - צדדי, נוצרו מחלוקות בין היורשים כאשר הבן שמונה העלה טענה כי המינוי נועד להקנות לו את הזכויות בנחלה מבלי שתהא לו חובת פיצוי כלפי היורשים האחרים.

מוסד "הבן הממשיך" חלף זמנו בטל קורבנו, הוא איננו רלוונטי לימינו והמטרה שלשמה הוא נוצר "מניעת פיצול הנחלה" איננה מושגת באמצעות מינוי בן ממשיך אלא הפוך הוא, בראייה מרחבית ובחינה מעמיקה של הפסיקה שהתפתחה במהלך השנים נמצא, כי מינוי בן ממשיך והעברת הזכויות במתנה מביאים הורים מבוגרים לפתחו של בית המשפט בניסיון לבטל את המינוי בניסיון להוכיח התנהגות מחפירה.


הפתרון הנכון משפטית ומשפחתית הוא עריכת צוואה בה ייקבעו הוראות ביחס להורשת הזכויות בנחלה והחלוקה בין הילדים.

בצוואות רבות מצאנו הוראות שסותרות את החלטות רמ"י, מה שהביא יורשים ל"מבוי סתום" ולהיזקקות להליכים משפטיים שהותירו משפחה מפורקת ועל כן יש לשים לב היטב בעת עריכת הצוואה להוראות רמ"י.

שאלה נוספת שעולה בעת מימוש צוואות היא - מי גובר - צוואה מוקדמת או צוואה מאוחרת עם הוראות סותרות?

במקרה מסוג זה, ההורים הותירו אחריהם צוואות סותרות שמקנות את הזכויות ליורשים שונים ביחס לאותה נחלה. לצורך כך, נבהיר לקוראים, כי כאשר מדובר בזכויות בנחלה, בהתאם להסכמי המשבצת והסכם החכירה, כאשר שני היורשים רשומים כבעלי הזכויות ואחד מבני הזוג הלך לבית עולמו, בן הזוג השני זכאי למלוא הזכויות גם אם בן הזוג הותיר צוואה שמקנה את הזכויות ליורש אחר. בן הזוג שנותר בחיים ילך לרמ"י עם תעודת פטירה ומכתב בקשה ואין לו צורך להמציא צו ירושה או קיום צוואה והוא יירשם כבעל מלוא הזכויות בנחלה. לאחר שאחרון ההורים הלך לבית עולמו יש לפעול בהתאם לצוואה אחרונה שהותיר אחריו אחרון ההורים.

סיפור מהחיים:
במקרה בו טיפלנו האם שנפטרה ראשונה הותירה אחריה צוואה שהקנתה את מלוא הזכויות בנחלה לביתה מנישואין ראשונים. מדובר בבני זוג שהיו נשואים במשך ארבעים שנה. האב שנותר ביקש להעביר על שמו את מלוא הזכויות בנחלה ונתקל בבת שהציגה את צוואת אימה והודיעה שהיא זכאית לקבל את הזכויות של האם בנחלה (מחצית). הצדדים הגיעו להליך גישור במהלכו הוצגה המסגרת המשפטית ובקושי רב ולאחר דברים קשים שהוחלפו בין הצדדים שהיו ביחסים מעורערים במשך שנים רבות, הודיעה הבת כי בשלב זה היא לא תפעל בהליכים משפטיים ביחס לזכויות אמה בנחלה והאב נרשם כבעל מלוא הזכויות בנחלה.

חלפה שנה והאב הלך לבית עולמו. האב הותיר אחריו צוואה שקבעה כי שלושת ילדיו המשותפים עם אשתו שהלכה לעולמה וכן ביתה של אשתו מהנישואין הראשונים, זכאים לזכויות בנחלה בחלקים שווים.    

כעת התעוררה שוב האחות החורגת (בתה של האם ז"ל) והודיעה כי היא עומדת על זכויות אימה בנחלה בהתאם לצוואה שקיבלה תוקף ודרשה כי הנחלה תימכר ומחצית מהתמורה נטו תועבר אליה.

כעת נעצור בכדי לבחון את המסגרת המשפטית. קיימות שתי צוואות, אחת מוקדמת המעבירה את הזכויות של האם לביתה ואחת מאוחרת המעבירה את הזכויות של האב שרשום כבעל מלוא הזכויות בנחלה לשלושת הילדים המשותפים ולבת מהנישואין הראשונים בחלוקה שווה - והשאלה היא מי גובר?

המסקנה שעולה לאחר בחינת הפסיקה והמסגרת המשפטית בהתייחס להחלטות רמ"י והוראות הסכמי המשבצת, היא כי הצוואה המאוחרת תגבר על הצוואה המוקדמת והזכויות בנחלה יחולקו שווה בשווה בין היורשים.

למרות האמור לעיל חשוב להעיר - כי כל מקרה ייבחן לגופו וייתכנו מקרי קיצון בהם עשויה להיות תוצאה אחרת. בנוסף נזכיר, כי בתי המשפט נוטים לגישה של "צדק חלוקתי" בחלוקת הזכויות עם שמירה על עיקרון של "אי פיצול הנחלה" ששזור בהחלטות רמ"י במהלך כל השנים.

מצאנו מקרים בפסיקה בהם ההחלטות לא תאמו את הציפיות שהיו בטרם התנהל התיק בבית המשפט. התוצאות שהתקבלו לאחר הליכים משפטיים הביאו במקרים מסוימים, למצב של "שעטנז" בין הרצון ל"צדק חלוקתי", שמירה על העיקרון של "מצווה לקיים את רצון המת" והוראות החלטות רמ"י.

המסקנה המתבקשת היא, כי בכדי לא להביא יורשים לפתחו של בית המשפט, שלא תמיד ייקבע החלטות שיתאימו לרצון ההורים, נכון הוא לבחון היטב את המצב המשפטי, המשפחתי והתכנוני של הנחלה, ולערוך צוואה בהתאם וכן להקפיד היטב לחתום על הסכמים עם הילדים המבקשים לבנות בית בנחלה וכן עם הילד שמונה כבן ממשיך.

ב"עידן הנחלה המהוונת" ניתן יהיה לבנות שלושה בתים בנחלה, מה שיאפשר להורים להכניס שני ילדים לנחלה. מצב זה דורש תיאום ציפיות מראש בין הילדים להורים בכדי למנוע סכסוכים ועל מנת לאפשר מגורים משותפים בהבנה ובהרמוניה עם כל המורכבות שיש במגורים של שלושה ילדים, חתנים, כלות, נכדים והורים בתוך נחלה אחת.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il   
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark