עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: "עידן הנחלה המהוונת" בשנת תשע"ז – סיכום שנה במגזר החקלאי
מידע משפטי בנושאים: סיכום שנה במושבים - מיסים מגזר חקלאי - החלטה 1464 - תעסוקה לא חקלאית - הטבות לבעלי נחלות
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
"עידן הנחלה המהוונת" בשנת תשע"זסיכום שנה במגזר החקלאי
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער

אנו עומדים על סף סיום שנת תשע"ו ועל מפתן דלתה של שנת תשע"ז שתבוא עלינו לטובה.
בשנה ממנה אנו נפרדים, שנת תשע"ו, חווינו שינויים רבים במגזר החקלאי. החלטות רמ"י שתוקנו במהלך השנים האחרונות, לאחר בג"ץ פורום הערים העצמאיות (9.6.11), קרמו עור וגידים וכעת החלטה 1464 עומדת רגע לפני יציאה לדרך.

החלטה 979 בגלגוליה השונים ובמספרה הנוכחי 1464, היא נקודת מפנה היסטורית חשובה בתהליך השינוי והיא למעשה השער לכניסה ל"עידן הנחלה המהוונת" עליו אנו דנים רבות.

במהלך השנים בהן שיתפנו את ציבור הקוראים על ההתפתחויות ביישום ההחלטה, לא ניתן היה להודיע על מועד ליישום ההחלטה ובציבור אף התפתחה אדישות מסוימת עם השנים ואף סקפטיות ביחס ליישום הקרוב של ההחלטה.

בשנת תשע"ו הרשות פעלה רבות לקדם את יישום ההחלטה. הרשות גייסה כח אדם, ערכה מכרזים לגיבוש המחלקות במחוזות של "אגף חוזים לדורות בהתיישבות", הכינה מערכת מחשב, הכינה את החוזים והמסמכים הנדרשים ליישום ההחלטה, הכינה נהלי עבודה והתקדמה בפיילוט ליישום החלטה 1464 והחלטה 1311, אותו מבצע האגף מזה מספר שנים מאז אישור ההחלטה בבג"ץ (9.6.11).

הכניסה ל"עידן הנחלה המהוונת" תתרחש בשנת תשע"ז. הרשות תפתח את השער ליישום ההחלטה, בעוד מספר חודשים (ברבעון הראשון של שנת 2017), כאשר במחוז צפון של הרשות ניתן כבר כיום לפעול ולבקש את יישום ההחלטה, בייחוד בתהליך של מכירת נחלות או בהליך שיוך דירות בקיבוצים.

החלטה 1464:
היישום של החלטה 1464 יהווה נקודת מפנה היסטורית במגזר החקלאי כך שבעלי הנחלות יהפכו מבעלי זכויות "חוזיות" לבעלי זכויות "קניין" בשני שלבים:

שלב ראשון - מ"בר רשות" ל"חכירה לדורות" (החלטה 1311) - בעלי הנחלות יחתמו על הסכמי "חכירה לדורות" ביחס לחלקה א' של הנחלה והזכויות יירשמו בלשכת רישום המקרקעין.

בשלב שני - מ"בר רשות" ל"חכירה מהוונת" (החלטה 1464) - בעלי הנחלות ייכנסו להחלטה 1464 שהשלכותיה הינן על חלקת המגורים (שטח של 2.5 דונם או שטח גדול יותר לפי תב"ע תקפה ביום 27.3.07), באחד משני מסלולים:

מסלול ראשון - "דמי כניסה" 3.75% + מע"מ.
מסלול שני - "דמי רכישה" 33% + מע"מ.
לאחר הכניסה להחלטה באחד משני המסלולים שלעיל, בעלי הנחלות יחתמו על נספח להסכם החכירה לדורות שיקנה להם את ההטבות לפי המסלול שנבחר.

במסלול "דמי הכניסה" - בעל הנחלה יקבל שלוש הטבות מרכזיות:
 1. 1.ביטול רצף בין דורי.
 2. 2.קיבולת זכויות בניה של 375 מ"ר לניצול במבנים (כיום שלוש יחידות בשני מבנים ובהמשך שלושה יחידות בשלושה מבנים) כאשר בגין כל מ"ר מעבר ל- 375 מ"ר ישולם 91% דמי היוון כפי שמשולם כיום.
 3. 3.פיצול מגרשים מנחלה בתשלום 33% +מע"מ משווי המגרש המפוצל (השלמה ל- 33% משווי המגרש המפוצל לאחר תשלום "דמי כניסה").
במסלול "דמי הרכישה" בעלי הנחלות יקבלו חמש הטבות מרכזיות:
 1. 1.ניצול קיבולת הבנייה הקיימת והעתידית ללא תשלום נוסף לרשות.
 2. 2.פיצול מגרשים מהנחלה ללא עלות.
 3. 3.פטור מתשלום דמי הסכמה במכירה ביחס לחלקת המגורים (בגין החלקות החקלאיות ישולמו דמי הסכמה לפי הקבוע בהחלטה 1464).
 4. 4.אפשרות להשכיר בתים בנחלה.
 5. 5.חתימה על הסכם חכירה מהוון ביחס לחלקת המגורים.
לא בכדי אנו קוראים לעידן החדש "עידן הנחלה המהוונת". עוד בהחלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1965 נקבע, כי בעלי הנחלות יהיו בעלי זכויות קניין שרשומות בלשכת רישום המקרקעין, אך תחת זאת המושבים שקמו לאחר קום המדינה קיבלו זכויות "בר רשות" לפי הסכמי המשבצת (תלת - צדדי ודו - צדדי) ורק כיום, כחמישים שנה לאחר החלטה מס' 1, יוקנו זכויות הקניין שנקבעו בהחלטה.

הנחת העבודה היא, כי רוב בעלי הנחלות יפעלו במסלול הראשון של דמי הכניסה, הואיל והתשלום בגין דמי הכניסה הוא בגובה סביר במרכז הארץ ובפריפריה ומקנה הטבות חשובות מאוד לצורך מימוש הזכויות בנחלה (בדמי כניסה אין הנחות אזורי עדיפות לאומית).

בעלי נחלות שרכשו נחלות לאחר 9.6.11 יוכלו להמיר את דמי ההסכמה ששילם המוכר בדמי רכישה ולשלם את ההפרש ככל וקיים. באזורי עדיפות לאומית בהם קיימת הנחת אזור, יהיו זכאים המוכרים לקבל את ההפרשים בגין דמי ההסכמה לדמי הרכישה, שכן דמי ההסכמה ברוב המקרים גבוהים יותר מדמי הרכישה. במקרים בהם לא נמכרה/נרכשה נחלה, בעל הנחלה יתקשה לבצע היוון מלא של הזכויות בחלקת המגורים בדמי רכישה בייחוד במרכז הארץ הואיל ומדובר בסכומים גבוהים (בנחלה בשווי של 6 מיליון דמי הרכישה הינם כשני מיליון . בנחלה בשווי של עשרה מיליון גובה דמי הרכישה הינו כשני מיליון ומאתיים אלף ). באזורי עדיפות לאומית קו עימות, בעל הנחלה יקבל היוון מלא של חלקת המגורים לאחר תשלום דמי כניסה.
במקרה שבו בעל נחלה יבקש לבצע יותר מפיצול של מגרש אחד, כלכלי וכדאי יותר לשלם את דמי הרכישה במקום לשלם עבור שני פיצולים ויש לתכנן זאת מראש.


שמירה על "משטר הנחלות":
ב"עידן הנחלה המהוונת" נשמר העיקרון של "משטר הנחלות" שקובע את העקרונות היסודיים שלהלן:

 1. 1.הנחלה נועדה למגורי בעל הנחלה ומשפחתו בלבד (ניתן להשכיר בתים בנחלה לאחר תשלום דמי רכישה).
 2. 2.קיימת חובת התגוררות של בעל הנחלה בנחלה.
 3. 3.את הנחלה יש לעבד ברצף.
 4. 4.את הנחלה ניתן להוריש ליורש אחד או בני זוג כאשר, עידן הנחלה המהוונת מקנה אפשרות של פיצול מגרש אחד או יותר מהנחלה (לפי התב"ע שבתוקף) ורישום הזכויות ע"ש יורשים נוספים (בנוסף ליורש שיקבל את הזכויות בנחלה המפוצלת)
החלטות נוספות שניישם ב"עידן הנחלה המהוונת":
החלטה 1458 -תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה:
החלטה 1458 מסדירה שימושים שאינם חקלאיים במבנים קיימים או חדשים בחלקת המגורים בנחלה. המבנים לפל"ח ממוקמים בחלקת המגורים בלבד בתחום שטח של 2.5 דונם והשטח המיועד לפל"ח הינו 500 מ"ר (לפי הקבוע בתב"ע).

ניתן לקבל היתר בניה למבנה לפל"ח במסגרת עסקת היוון של המבנה בתשלום 91% כאשר באזורי עדיפות לאומית אין הנחות אזור לשימושי פל"ח למעט מבני קייט. ככל ובעת הוצאת היתרי הבניה למבנה לפל"ח ישולם היטל השבחה לועדה המקומית, החוכר זכאי לבקש מהרשות לבצע חישוב לפי גובה דמי היוון של 46% במקום 91%. מדובר על הפחתה משמעותית של דמי ההיוון ולצורך כך יש להציג לרמ"י את אישור התשלום של היטל ההשבחה לוועדה.

ההפעלה של מבני הפל"ח הינה על ידי בעל הנחלה בלבד, למעט מקרים בהם ניתן להשכיר את המבנים לשימושים שהם בעלי אופי חקלאי ואינם מתחרים בעיר (משרדים, גלריה, בית קפה, לדוגמא לא ניתן להשכיר).

בעידן הנחלה המהוונת בעל הנחלה המבקש להתפרנס מהנחלה יוכל לעשות שימוש בהחלטה ולהסדיר מבנים חדשים או קיימים ולבצע שימוש עצמי או להשכיר מבנים במקרים בהם ניתן לבצע השכרה. השימוש בהחלטה מאפשר הסדרה של מבנים במקרים בהם קיימים שימושים חורגים בנחלה.

הגבלה של תשלום "דמי שימוש" לתקופה של שבע שנים - התנאי העיקרי לביצוע עסקת פל"ח במבנה קיים או חדש, הנו תשלום "דמי שימוש" לרשות בגין שימושים חורגים שמתבצעים בנחלה. הרשות הגבילה את תשלום דמי השימוש לתקופה של 7 שנים וזאת בהחלטה שבתוקף עד 31.12.17.


החלטה 1316 - שימושים נלווים לחקלאות:
החלטה 1316 התקבלה בשנת 2014 ועד היום לא נעשה בה שימוש במקרים רבים. ההחלטה נועדה על מנת להסדיר שימושים משלימים לחקלאות במספר תחומים, בשטח חלקה א' של הנחלה, כלהלן:

 1. 1.גידול בעלי חיים - לרבות חנות ממכר של בעלי חיים וציוד הנדרש לגידול. החנות הינה בשטח של 50 מ"ר בצמידות דופן לפעילות. העסקה תתבצע לפי 91% ובמקרה של תשלום היטל השבחה לפי 46%.
 2. 2.עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית- השטח הכולל של המבנה בו מתבצעת הפעילות בתחום חלקת המגורים לא יעלה על 500 מ"ר.השטח הכולל של המבנה בו מתבצעת הפעילות מחוץ לחלקת המגורים בתחום חלקהא' לא יעלה על 350 מ"ר.אפשרות להקמת חנות ממכר בתחום חלקה א' שלא תעלה על 50 מ"ר מתוך השטח שאושר בסך של350 מ"ר.
 3. 3.פעילות תיירותית וחינוכית בנחלה - הפעילות מבוססת על פעילות חקלאית המתקיימת
  בנחלה. שטח הפעילות התיירותית והחינוכית בחלקה א' לא יעלה על 150 מ"ר ויהיה שטח נלווהלשטח הבנוי הנדרש לפעילות החקלאית. ניתן להקים חנות ממכר בחלקה א' בצמידות לפעילות התיירות והחינוכית בשטח שלא יעלה על50 מ"ר ומהווה שטח נלווה לפעילות התיירותית והחינוכית.
החלטה 1445 - איוש נחלות פנויות:
החלטה 1445 מאפשרת לאגודות להקצות נחלות פנויות (נחלות שלא הוקצו לפי תקן הנחלות של המושב), למומלצים של האגודה (באזורי עדיפות לאומית) או להמיר את חלקות המגורים למגרשי מגורים אותם תוכל האגודה להקצות למומלצים של האגודה בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה.
במסגרת התב"ע החדשה שמבצעים המושבים יש לבצע הסדרה תכנונית של הנחלות הפנויות או הסדרה של המגרשים כאשר את התכנית יש לסיים עד 2020.

שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים:
בעידן הנחלה המהוונת נוכל לבנות בחלקת המגורים שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים וכן יחידת הורים של 55 מ"ר. נוכל לבצע פיצול של מגרש אחד או יותר מחלקת המגורים. במקרה שבו לא התבצעה הרחבה במושב וקיימת יתרה גדולה של יחידות דיור במושב לפי הקיבולת של תמ"א 35, ניתן לבקש בתכנית יותר משלוש יחידות.
חשוב להדגיש, כי גם לאחר שבעל הנחלה יישם את החלטה 1464 וייכנס לאחר המסלולים המוצעים, הוא לא יוכל לממש את הזכויות שמקנה לו ההחלטה, במידה והמושב לא יסדיר תב"ע שתקבע כי ניתן לבנות בחלקת המגורים בנחלה שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים וכן תוגדל קיבולת זכויות הבניה לשטח של כ- 250 מ"ר עיקרי + שירות לכל יח"ד (שטח מומלץ). עד שהתב"ע החדשה תאושר בעל הנחלה יוכל לבצע את הבניה בשלוש יחידות בשני מבנים, כאשר בית מגורים אחד הינו עם קיר משותף לאחד הבתים האחרים.

תב"ע חדשה למושב בעידן הנחלה המהוונת:
מושבים רבים עובדים על התצ"ר (תכנית לצרכי רישום), בכדי לרשום את חלקות א' של הנחלות כיחידת רישום נפרדת בלשכת רישום המקרקעין. זו רק יריית הפתיחה בתהליך וחשוב להכיר כי יש לפעול בהקדם לבחירת בעלי המקצוע שילוו את המושב בהליך הסדרת תב"ע למושב שתאפשר את יישום ההחלטות.

אנו ממליצים לפעול להסדרת תב"ע שתיישם את הנושאים המפורטים להלן:

1.שלוש יחידות בשלושה מבנים + יח"ד להורים (יחול תשלום היטל השבחה במימוש זכויות).
2. הגדלת זכויות הבנייה ל- 750 מ"ר + 55 מ"ר.
3.
הסדרת פיצול מגרשים מנחלות בתב"ע של המושב, כולל הסדרת דרכי גישה.
4.
הגדלת חלקת המגורים ל- 2.5 דונם.
5.
רכישה של הזכויות הנוספות בחלקות המגורים לפיהתב"ע (הגדלה של חלקות המגורים מעבר
ל- 2.5 דונם, במקרים בהם חלקות המגורים היו גדולות מ- 2.5 דונם בתב"ע בתוקף ביום
   
27.3.07).
6.
הסדרת שימושים לפל"ח בחלקות המגורים.
7.
הסדרת שימושים במבנים של האגודה.
8.
הסדרת אזורים למסחר, תחנת דלק וכו'.
10.
הסדרת דרכים ותשתיות ליחידה השלישית.
11.
ביטול נחלות פנויות והמרה למגרשי מגורים.

הורשה ב"עידן הנחלה המהוונת":
מוסד הבן הממשיך הוא עיוות היסטורי שילך ויעלם מן העולם עם יישום החלטה 1464. בהסכם החכירה עליו יחתמו בעלי הנחלות לפי החלטה 1311 במעבר מ"בר רשות "ל"חכירה לדורות" נקבע כי רק אם מונה בן ממשיך בעבר ונרשם כדין בסוכנות המינוי יהיה בתוקף גם לאחר יישום ההחלטה וחתימה על הסכם החכירה.

ככל ולא מונה בן ממשיך בעבר שנרשם בסוכנות כדין (רק במקרה של הסכם משולש), לא תהיה כל רלוונטיות למינוי בן ממשיך לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות) בכל הקשור לזכויות בנחלה.
בעידן הנחלה המהוונת בעלי הנחלה נדרשים להקפיד לערוך צוואה על מנת לקבוע מה ייעשה בנחלה לאחר שילכו שני הורים לבית עולמם. המציאות מראה כי במקום שבו לא נותרה צוואה רבים הם הריבים בין היורשים ולמרבה הצער רבים הם ההליכים בבתי המשפט.


פרוייקט "משפחה ונחלה":
בשנים האחרונות כהכנה לעידן הנחלה המהוונת הקמנו פרוייקט שנקרא "משפחה ונחלה". הפרויקט נועד על מנת להכין את בעלי הנחלות ליישום החלטה 1464 והחלטות נוספות שפורטו לעיל, במסגרת תהליך משולב של בנייה בנחלה, פיצול מגרשים מהנחלה, בניית מבנים לפל"ח ושימושים נלווים לחקלאות, עריכת צוואות מותאמות לעידן הנחלה המהוונות, גישור בין יורשים, ערבי עיון במושבים ומתן שירות לקהילה במסגרת מחלקות רווחה במועצות אזוריות.

פרוייקט "משפחה ונחלה" פועל במספר מוקדים:
ייעוץ לבעלי הנחלות בתהליך יישום החלטה 1464 ותכנון ההורשה של הנחלה לדור הבא:
בתהליך ההורשה עוברים בעלי נחלות דילמות רבות על מנת לשבור את הרצף הגנטי של הטעויות שנעשו על ידי הדורות הקודמים שהתוצאה שלהן היתה פירוק של משפחות.
בעידן הנחלה המהוונת נוכל לאפשר ליותר מיורש אחד ליהנות מהזכויות בנחלה באמצעות ביצוע פיצול מגרש אחד יותר מהנחלה ורישום הזכויות במגרשים ובנחלה המפוצלת (לאחר פיצול מגרש אחד או יותר) ע"ש היורשים.
בתהליכים שאנו עוברים עם משפחות רבות, מתבצע תיאום ציפיות ומיפוי של הנחלה והמשפחה במבט לדורות הבאים ובהתאם לכך הסדרה של מבנים בנחלה, הכנת השטח ליישום החלטה 1464 באחד מהמסלולים המוצעים, עריכת צוואה צופה פני עתיד במספר חלופות, חתימה על הסכמי ממון בין הילדים שבנו או מתכוונים לבנות בנחלה, חתימה על הסכם בין דורי בין ההורים לילדים שמסדיר את הבנייה בנחלה והשימוש בבית המגורים על ידי הילדים עד לביצוע הליך הפיצול.

הליכי גישור בין יורשים ובין הורים לילדים:
בכדי למנוע התדיינויות משפטיות שמביאות להרס טוטאלי של משפחות במגזר החקלאי וכן למנוע הוצאות אדירות, אנו פועלים להעלות בפני בעלי הנחלות את האפשרות של הליך הגישור בין הורים לילדים ובין יורשים כמוצא הראוי והנכון בכדי לפתור את המחלוקות וזאת תחת הליכים משפטיים שאורכים זמן רב ומלווים בתעצומות נפש רבות.

בהליכי הגישור ניתנים פתרונות יצירתיים שמשלבים בתוכם את ההחלטות שצוינו לעיל ועוד אחרות שרלוונטיות לכל מקרה, כאשר בסיום התהליך נחתם הסכם גישור שמיישם את הפתרון הלכה למעשה, ביחד עם פתרון מיסויי מתאים שמהווה חלק נכבד מההצעות שעולות בתהליך.

הליכי הגישור מתקיימים לעיתים בסדרה
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark