עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: החלטה 1464 יוצאת לדרך
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - בחלטה 1464 - נחלה לא מוכרים - דיני מושבים - נחלה מהוונת
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
החלטה 1464 יוצאת לדרך
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

מועד פתיחת השערים ליישום החלטה 1464 קרב ובשטח בעלי הנחלות והאגודות פועלים להכנת הקרקע למועד שבו ניתן יהיה להגיש בקשות בשוטף ליישום ההחלטה.

עד למועד זה,רמ"י עדיין לא פרסמה את נהלי העבודה ליישום החלטה 1464 במסגרת הכניסה ל"עידן הנחלה המהוונת" והמעבר מזכויות "בר רשות" לזכויות "חכירה לדורות" בחלקה א' ולאחר מכן זכויות "חכירה מהוונות" בחלקת המגורים.

"עידן הנחלה המהוונת"
בתהליך שאנו עוברים ביחד עם אגודות רבות במסגרת יישום ההחלטות והכנת תב"ע חדשה למושב  וכן עם בעלי נחלות במסגרת ההכנות ליישום החלטה 1464, מצאנו כי יש לתת מענה משולב הן ברמת האגודה והנחלה והן ברמת המשפחה והסדרת הזכויות לעתיד.

אנו מבקשים להבהיר, כי גם בתהליך יישום החלטה 1464 כאשר בעל הנחלה ייכנס לדור של "עידן הנחלה המהוונת" ויהפוך לבעל זכות קניין, "משטר הנחלות" הנוהג עוד מהחלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1965 יוותר על כנו. הנחלה נועדה למגורי בעל הנחלה ומשפחתו בלבד ולעיבודה ברצף, נחלה היא לא נכס ליזמות נדל"ן ואל לנו לחשוב על הנחלה כמקור למקסום רווחים. אנו מבקשים כי בעלי הנחלות יאמצו את הגישה שאומרת שאת הנחלה לא מוכרים ויכירו היטב את ההחלטות על מנת ליישם אותן ולאפשר לבני המשפחה ליהנות מהנחלה לדורות.

אנו מבחינים מצד אחד, במגמה חיובית מאוד של בעלי נחלות שמפנימים היטב את הגישה של שמירת הנחלה לדורות ומגיעים לקבל ייעוץ כיצד לבצע את החלוקה בין הילדים במסגרת עריכת צוואה מתאימה לעידן הנחלה המהוונת. אך מצד שני, אנו גם רואים מגמה אותה יש להוקיע, שמבקשת לשים את הנחלה על "המדף" בשוק ולמקסם ממנה רווחים.

חברים, נחלה היא אדמה עליה נאבקו דורות של חקלאים עוד בטרם קום המדינה. נחלה היא ערך היסטורי וחברתי והיא אוגרת בתוכה זכויות על קרקע כאשר רבים מהמושבים מסמנים את גבולות מדינת ישראל.

בעידן הנחלה המהוונת מחירי הנחלות עומדים לעלות, אנו כבר מבחינים במגמה ואכן עליית המחירים נובעת מהעובדה כי הזכויות הגלומות בנחלה בעידן הנחלה המהוונת ולאחר יישום החלטה 1464 הן רבות ומקנות לבעל הנחלה אפשרויות שלא היו לו בעבר ואף הרבה מעבר לכך.  ההטבות שניתנות בהחלטה 1464 נועדו לטובת בעלי הנחלות לא לטובת עשיית עושר.

שנים רבות נערכו מלחמות ביחס לזכויות בעלי הנחלות לאור אפליה מגמתית בהחלטות כנגד המגזר החקלאי ועדיין מתקיימות מלחמות בנושאים רבים על מנת לשמור על החקלאות שהיא ערך עליון. אל לנו בעלי הנחלות לתת יד למי שמבקש לייצר רווח על חשבון חקלאים ששמרו על הזכויות במשך עשרות שנים.

אל תתפתו לקבל כיום כסף עבור מכירת הנחלה, גם אם הילדים עדיין לא החליטו אם הם מעוניינים להתגורר במושב ואף אם מי מהם אינו מעוניין כיום לקבל את הזכויות בנחלה, שכן השמירה על הנחלה לדורות וחלוקתה בין הילדים, תניב פירות שיעלו אלפי מונים על התשלום המידי שתקבלו כיום.

לא פעם בעל נחלה שביצע מכר של הנחלה וקיבל סכום שהוא לא דמיין ולא שמע לעצה של "אל תמכור" הגיע בבכי תמרורים על הטעות שהוא עשה כאשר הוא מכר את הנחלה. נחלה שנמכרת כיום גודעת שורש עמוק שניטע בקרקע ועומד להניב פירות ממנו יהנה הקונה ולא בעל הנחלה ומשפחתו. נחלה שנמכרת כיום לא תוכל להירכש לעולם על ידי יורשי בעל הנחלה שכן המחירים לא יאפשרו זאת.

בעידן הנחלה המהוונת מכירה תביא לבכי לדורי דורות שכן הקונה ייהנה מכל ההטבות שמקנה החלטה 1464 לאחר שהמוכר ישלם את "דמי הרכישה" לרמ"י בעת המכירה. האם לכך ייחלנו? האם לכך ייחלו אבותינו ששמרו על הזכויות במשך עשרות שנות ועיבדו את הקרקע? התשובה היא כמובן שלא!

ולכן נחזור שוב - נחלות לא מוכרים!

יישום החלטה 1464 במרחבי רמ"י:
מרחב מרכז - ניתן להגיש בקשות במקרים מיוחדים כאשר אנו מבחינים במגמה של מענה מהיר יותר לבקשות שהגשנו ומתן אישורים ליישום ההחלטה במגוון רחב יותר של מקרים (גיל, מצב כלכלי, הליכים משפטיים, מצב משפחתי, שווי גבוה במיוחד וכו').

בעסקאות מכר מונפקות בשלב זה שומות דמי הסכמה בלבד ויש לחתום על טופס "התחשבנות מחדש" על מנת שניתן יהיה לבצע "התחשבנות מחדש" במועד שבו רמ"י תחל ביישום שוטף של החלטה 1464. חשוב להותיר בהסכם המכר הוראות ברורות ביחס לזכויות של המוכר לבקש "התחשבנות מחדש" גם לאחר שהזכויות יירשמו ע"ש הקונה וכן לחתום על המסמכים הנדרשים כבר בעת ביצוע העסקה.

מרחב ירושלים, חיפה, דרום - מתקיימים מכרזים לגיוס עובדים והכשרת עובדים להקמת מחלקות שיעסקו ביישום ההחלטה. בשלב זה מונפקות שומות לדמי הסכמה בלבד ויש לחתום על טופס התחשבנות מחדש לפי החלטה 1464 בכדי לבצע "התחשבנות מחדש" בעת שרמ"י תפרסם לציבור כי היא החלה לעבוד בשוטף על יישום ההחלטה.

מרחב צפון - ניתן להגיש בקשות ליישום החלטה 1464 וכן בקשות לקבל שומות "דמי רכישה" בעסקות מכר של נחלות. בכל פעולה של תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה, מכר נחלה, יש להכיר היטב את החלטה 1464 ואת ההטבות שהיא מקנה במסגרת תשלום "דמי כניסה" ו- "דמי רכישה".

שלוש יחידות בשלושה מבנים- ההחלטה על בניית שלוש יחידות בשלושה מבנים תחת המבנה הקיים כיום ברוב האזורים של שלוש יחידות בשני מבנים יתאפשר לאחר שהתב"ע החלה על כל מושב תאפשר את הבנייה של שלוש יחידות נפרדות וכן תאפשר ניצול של זכויות בנייה באופן מיטבי כך שניתן יהיה לבנות כ- 250 מ"ר עבור כל יחידה + יחידת הורים של 55 מ"ר.

אגודות רבות החלו לעבוד על יישום המבנה של שלוש יחידות בשלושה מבנים במסגרת הכנת תב"ע חדשה למושב.

נבהיר, כי התב"ע צריכה להחיל הוראות בנושא פל"ח (החלטה 1458), שימושים נילווים לחקלאות (החלטה 1316), איוש נחלות פנויות (החלטה 1445), פיצול מגרשים מנחלות, הכנת דרכי גישה ותשתיות לשלוש יחידות בחלקת המגורים ושני פיצולים.

הנושא סבוך ומורכב ונדרש בחינה ברמת האגודה עם מבט קדימה לעשרים שנה לפחות ביחס לצרכים של כל אגודה בהתאם לאופי המושב והצרכים המשתנים. על כך צריכות האגודות כיום לתת את הדעת ולפעול בהקדם שכן מחדל ("אי עשיה") יותיר את בעלי הנחלות עם "פוטנציאל" הגלום בהחלטות, שאינו בר מימוש הואיל והתב"ע לא הותאמה לעידן הנחלה המהוונת.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי  www.lieblaw.co.il

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark