עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חישוב מסלול מחדש בהחלטה 1473 - הסדר הביניים
מידע משפטי בנושאים: קיבוץ מתחדש - דיני קיבוצים - החלטה 1473 - שיוך דירות - רמ"י - מיסים מגזר חקלאי - מסלול לחברי קיבוץ - מסלול לחברים חדשים
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
חישוב מסלול מחדש בהחלטה 1473 - הסדר הביניים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

החלטה 1473 שכותרתה "בניה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר הביניים" קובעת את ההוראות לקבלת היתרי בניה לחברים חדשים בקיבוץ המתחדש.

החלטה 1473 מיום 15.6.16 חלה על קיבוצים שקיבלו החלטה על שיוך ועל אלו שלא קיבלו החלטה על שיוך דירות.

"תקופת הביניים" הינה התקופה שתחילתה במועד שבו הקיבוץ מבקש לקבל היתרי בניה עבור בניית בתים לחברים החדשים וסופה במועד הקובע שנקבע בהחלטה לביצוע השיוך שהינו 31.12.17 (להלן: "המועד הקובע").

ההחלטה קבעה, כי רמ"י תחתום על בקשות להיתרי בניה עבור חברים חדשים שיופנו לרמ"י עד המועד הקובע, בכפוף להחלטת הקיבוץ והחבר לפעול באחת משתי חלופות:

חלופה ראשונה:
 1. 1.התחייבות הקיבוץ לקבל החלטה עד המועד הקובע להצטרפות לאחת מהחלטות השיוך (1456, 1488, 751).

 1. 2.החבר החדש יפקיד ערבות 50,000 באזור עדיפות ב', 200,000 במרכז הארץ.
 1. 3.הקיבוץ יפקיד ערבות עד 1 מיליון להסדרת שימושים לא מוסדרים.
 1. 4.במקרה שהקיבוץ לא יצטרף עד המועד הקובע החבר ישלם 91% בכפוף להנחת אזור.
 1. 5.הצטרפות עד המועד הקובע תחייב את הקיבוץ והחברים בתשלום דמי היוון בתוך 60
  יום ממועד אישור העסקה ברמ"י.
 1. 6.עיכוב בהסדרת שימושים עד המועד הקובע תחייב את החברים החדשים בתשלום
  דמי היוון 91%.
 1. 7.במקרה של אי תשלום על ידי החבר החדש תחולט הערבות, החבר ישלם דמי שימוש
  לרשות בגין השימוש במגרש ע"ח דמי ההיוון. אם לא יתבצע תשלום בתוך 180 יום
  ולא יופנה חבר חדש, המגרש ייגרע ממשבצת האגודה ויוקצה למועמד אחר שיתקבל
  לחברות. אם לא יימצא מועמד אחר הרשות תקצה את המגרש גם למי שאינו חבר
  קיבוץ והחבר היוצא יקבל השבה של השקעות.

חלופה שניה:    
 1. 1.האגודה תפנה את החברים בצירוף החלטה של האסיפה המאשרת לפעול בהתאם לחלופה
  זו.
 1. 2.החבר החדש יפקיד ערבות בנקאית בגובה 91% מערך המגרש (כפוף להנחות
  אזור).
 1. 3.במקרה שהקיבוץ לא יגיש בקשה להצטרפות לאחד ממסלולי השיוך עד 31.12.17,
  הערבות תחולט, המגרש ייגרע ממשבצת האגודה ויוקצה לחבר החדש בהסכם חכירה
  פרטני.
 1. 4.הצטרפות הקיבוץ לאחד ממסלולי השיוך בעתיד לא תזכה את החבר בקיזוז התשלומים ששולמו על ידו לרשות.

 1. 5.
  הצטרפות הקיבוץ לאחד ממסלולי השיוך עד למועד הקובע ותשלום בתוך 60 יום
  ממועד אישור העסקה, תזכה את החבר החדש בהשבה של הערבות.
התוצאה:

ההחלטה יצרה שני מסלולים חדשים:    

מסלול לכלל חברי הקיבוץ-בחירת חלופת השיוך עד 31.12.17 והפניית החברים הוותיקים והחדשים לרמ"י עד המועד הקובע ותשלום דמי ההיוון לרמ"י בתוך 60 יום ממועד ביצוע העסקה.

מסלול לחברים חדשים-הפניית החברים לרמ"י בטרם הפניית כל חברי הקיבוץ ותשלום מלא (91%) של החברים החדשים עבור הזכויות במגרשים (כפוף להנחות אזור) - החרגת המגרשים ממשבצת האגודה וחתימה על הסכמי חכירה פרטניים.    

התייחסות להחלטה 1473 בהסכמי קליטה:
קיבוצים מתחדשים שמבקשים לקלוט חברים חדשים ולקבל היתרי בניה ולבצע בנייה, נדרשים להיכנס למתווה "הסדר הביניים" בהתאם להחלטה 1473 ובמסגרת זו להתחייב להפנות את החברים לרמ"י עד המועד הקובע.

הקיבוץ מתחייב להסדיר שימושים חורגים עד למועד הקובע ורמ"י מאפשרת בהחלטה להפקיד ערבות בנקאית לצורך הבטחת ההתחייבות לביצוע ההסדרה.

נבהיר, כי השיוך ניתן לביצוע לאחר החרגת שיעבודים החלים על המגרשים המיועדים לשיוך, ככל וחלים שיעבודים ובהסכמי הקליטה יש לתת לכך התייחסות.

במסגרת ניהול המו"מ על הוראות הסכמי הקליטה עולה פעמים רבות השאלה - כיצד נפעל במקרה שבו הקיבוץ לא יהיה מוכן עד למועד הקובע לשלוח את החברים לרמ"י לצורך השלמת הליך השיוך למרות החתימה על תצהירי רמ"י לפי החלטה 1473?

בנושא זה חשוב להבהיר, כי החלטות רמ"י קבעו שיש לשלוח את החברים החדשים לרמ"י עד המועד הקובע ובהתאם לכך נחתמו התצהירים! ההתחייבות היא של הקיבוץ והחברים החדשים להשלים את השיוך עד המועד הקובע ולשלם את התשלומים עבור הקרקע (דמי היוון).

הקיבוץ והחברים נדרשים להגיע להסכמות ברורות בהסכם הקליטה- מה ייעשה במועד הקובע עם החברים החדשים?    

לא ייתכן מצב שבו החברים החדשים יהיו "שבויים" כאשר מצד אחד רמ"י תדרוש את ביצוע השיוך ומצד שני הקיבוץ לא יאפשר להם לבצע את השיוך ויסרב להפנות אותם לרמ"י לחתימה על הסכמי חכירה ביחס למגרשים.

החלטה 1473 קובעת סנקציות כלפי הקיבוץ והחברים, בין היתר, הגשת תביעות לדמי שימוש, חילוט ערבויות, תשלום דמי היוון בסך 91%, הפניית חברים על ידי רמ"י במקום החבר החדש ואף החרגת המגרש משטח המשבצת.

החלטה 1473 מקנה פתרון למצב שבו הקיבוץ סבור כי הוא לא יוכל להשלים את השיוך עד המועד הקובע ומאפשרת הפנייה של החברים החדשים לרמ"י בטרם יופנו כל חברי הקיבוץ.

בהסכמי הקליטה יש לקבוע הוראה ברורה, כי במידה והקיבוץ לא יסיים את הליכי השיוך ולא יהיה מוכן לבצע את ההפניה של כל החברים לרמ"י עד המועד הקובע, הקיבוץ יפנה  את החברים החדשים לרמ"י להשלים את הליך השיוך בטרם יופנו כל החברים, ובמקרה זה מדובר ב"שיוך קנייני", כאשר הקיבוץ ישתף פעולה עם החברים ורמ"י לצורך השלמת התהליך.

בדיונים של חברים חדשים מול קיבוצים, עלו סוגיות חברתיות שביקשו לבחון מה יהיה במצב שבו החברים החדשים יהיו בעלי זכויות קניין ואילו החברים הוותיקים יוותרו עם זכויות חוזיות בהתאם למצבם כיום?

בסוגיה זו יש לומר, כי החלטות רמ"י התוו את המצב המשפטי ואת ההתחייבות לביצוע השיוך עד המועד הקובע. קיבוץ שחושש מבעיה חברתית לאור הפניית החברים החדשים לפני הוותיקים, אין לו על מה שיסמוך והתוצאה היא שהוא לא יכול לקלוט חברים חדשים.מצאנו, כי עדיפה הדרך של קליטה והפניית החברים החדשים בטרם החברים הוותיקים ככל ולא הושלמו הליכי השיוך בקיבוץ, מאשר דרך של קיפאון.

מניסיון ניתן לומר, כי קיבוצים שהסכימו לשלוח את החברים החדשים לרמ" להשלמת הליך השיוך לפני החברים הוותיקים, לא נכנסו לכאוס חברתי או לכל בעיה אחרת.

יש להבהיר לחבר הותיק, כי ככל והחבר החדש יישלח לרמ"י לפניו (החבר החדש הוא פעמים רבות הבן/בת שלו) לא יהיה בכך פגיעה בזכויותיו שיתממשו בעת ביצוע השיוך בעתיד. קליטה ובנייה אלו תהליכים מחויבי המציאות בכדי לשמר ולקדם את הקיבוץ לצמיחה דמוגרפית ודבר זה אפשרי רק באמצעות עמידה בהוראות רמ"י שמתוות את הדרך לקבל היתרי בניה עבור חברים חדשים.

שימו לב להוראות החלטה 1473 שמחשבת "מסלול מחדש" בכל הקשור לקבל היתרי בניה בתקופת הביניים ותתייחסו לכך בהסכמי הקליטה ובהחלטות של הקיבוץ כיצד לקבל חברים חדשים בהתאם למצב שבו הקיבוץ נמצא מבחינת הליכי השיוך.
    
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark