עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הליכי גירושין - "עוד מעט הכול ייגמר"
על פירוק שיתוף במקרקעין כזרז לסיום הליכי גירושין בין בני זוג
מידע משפטי בנושאים: גרושין
 
עורכת דין אביטל רבינוביץ

  מאת: עו"ד אביטל רבינוביץ
הליכי גירושין - "עוד מעט הכול ייגמר"
על פירוק שיתוף במקרקעין כזרז לסיום הליכי גירושין בין בני זוג

מאת: עו"ד אביטל רבינוביץ


לית מאן דפליג, כי תביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים מהווה "שוט" ואמצעי משפטי נוקשה, אשר יש בו בכדי לזרז את פירוקה של מערכת הנישואין, לחפצים בכך.

בעצם הגשת תביעה זו, מכריז התובע "מלחמה", ומאותת שפניו לגירושין- ויהי מה.
לעיתים קרובות, יש בכוחה של תביעה זו בכדי לסיים הליכים סבוכים, מתישים ועקובי דם (תרתי משמע).

במאמר זה, ננסה לבחון מה משמעותה של תביעה לפרוק שיתוף, תוצאותיה ? הקיימות לנתבע טענות הגנה כלשהן? ועוד .

מקור החיוב הספציפי לפירוק השיתוף במקרקעין מצוי בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין,התשכ"ט-1969, (להלן:"החוק")המורה כדלקמן:

"כל שותף במקרקעין משותפים, זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף".

הסעיף הנ"ל הינו ברור וחד משמעי המאפשר לשותף במקרקעין לדרוש את פירוק השיתוף בכל עת מבלי שמאפשר למי מהשותפים לחוות דעה או להתנגד לפירוק השיתוף.בדונו בתביעה לפירוק השיתוף אין לבית המשפט כל שיקול דעת, ודי בבקשתו של אחד השותפים כדי להקנות לו את הזכות לפירוק.

האם אמירה גורפת זו, נכונה גם כשמדובר בפירוק שיתוף ביחס לנכס משפחתי, להבדיל מפירוק שיתוף בין שותפים זרים, אשר אינם מקיימים קשרי משפחה?

נקבע בפסיקה, כי על פירוק השיתוף חלים דיני הקניין, ולצורך פירוק השיתוף דין שני בני הזוג כדין זרים מבחינת זכויות הקניין כל זמן שאלו רשומות ע"ש שניהם.

הזכות המוחלטת לפרוק שיתוף בהתאם לסעיף 37 (א) לחוק,סויגה בשני מקרים והם;

א. במקרה בו הורה בית המשפט על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים בדירת מגורים,תעוכב המכירה, עד שיוכח, כי ישנו מדור חילופי הולם לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם,יחדיו.(סעיף 40 (א) לחוק)

ב. יש לעמוד בעקרון תום הלב (בהתאם לסע' 39 לחוק החוזים חלק כללי),התשל"ג-1973, ומכוח הוראות סעיף 61 (ב) לחוק הנ"ל). הלכה למעשה נפסק שיש מקום להפעיל את שקול הדעת מול סעיף 37 (א) לחוק, רק במקרים קיצוניים ביותר של העדר תום לב .

טענה שנטענת לא פעם ע"י הנתבע/ת בניסיון להימלט מפירוק השיתוף היא, כי ניתן לחלק את הבית חלוקה בעין.
טענה זו שאובה מכוח סעיף 39 לחוק, לפיה המחוקק נתן עדיפות לפירוק שיתוף דרך חלוקה בעין, ורק במקרים שהמקרקעין אינם ניתנים לחלוקה, או אם החלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון.

לאור האמור לעיל, על התביעה לציין, במפורש,כי בפירוק השיתוף הנדרש לא ניתן לבצע חלוקה בעין ולחילופין בצוע בעין יסב נזק כלכלי.
ועוד, בדומה לכל סוגיה משפטית, יש להתחקות אחרי התכלית השיפוטית.
והרי "פירוק שיתוף במקרקעין נועד להרחקת השותפים זה מזה, ובייחוד אמורים הדברים בשותפים שהם צהובים זה לזה ... בא החוק ומאפשר להפריד בין הדבקים . התכלית אליה שואף החוק היא זו שמעתה ואילך יהיו השותפים לשעבר זה בצד זה ולא- זה בתוך זה." (ע"א 1017/97 רידלביץ נ' מודעי פד"י נב(4)625)

ואכן ביהמ"ש המחוזי (הש' חיים פורת בעמ"ש 1119/99 ) אמץ דעה זו, תוך שהחליט, כי לאור היחסים המעורערים בין בני הזוג, אין לבצע חלוקה בעין,והסיכוי היחיד לפתרון הבעיה הוא מכירת הנכס כולו.

ישנם נתבעים המנסים לחמוק מתביעה לפירוק שיתוף בדרך של הגשת תביעה לשלום בית,בטענה כי פרוק השיתוף ימנע כל סיכוי לשלום בית.
בתי המשפט דחו טענה זו בקובעם, כי תביעת שלום בית אין בה בכדי לעכב את פירוק השיתוף.
לא זו אף זו, תביעת צד לשלום בית, מחייבת דווקא את פירוקו המהיר של השיתוף בבית, לאור התמשכותם הצפויה של ההליכים.

כב' הנשיא ברק קבע בפסק דין מנחה (הלכת בר-אל ע"א 4358/01) קבע: "לעיתים, ובמיוחד כאשר ההתדיינות בפני בית המשפט עלולה להיות מורכבת וארוכה, יהיה מקום להורות על פירוק השיתוף באופן מהיר... דחיית הליכי פירוק השיתוף בדירה יכולה להכביד על אחד הצדדים באופן שאינו נאות. במצב שכזה טוב יעשה בית המשפט אם יורה לפרק את השיתוף ללא עיכובים נוספים... דיון מורכב שצפוי להימשך זמן רב יכול שיהווה שיקול המתנגד לעיכוב פירוק השיתוף בדירת המגורים... לפעמים יכול פירוק שיתוף מהיר יחסית בדירת המגורים להסיר אבן נגף להסדרת יתר הנושאים הנתונים במחלוקת".

מעתה אמור, כי דין תביעה לפירוק שיתוף להתברר ללא שיהוי וללא עיכוב.

האמור לעיל נכון ביתר שאת כשצפויים בנסיבות העניין, דיונים מורכבים ומסורבלים, וכשאחד הצדדים מחזיק בשוט ששמו "שלום בית", בכפוף לסייג של חיוב התובע (במקרה שזה הבעל), במדור חילופי המתאים לצרכי הקטינים והמחזיק בהם.

המציאות מוכיחה, כי ברוב רובם של המקרים,לאחר פירוק השיתוף,הדרך "סלולה" לקראת הגירושין המיוחלים...

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביטל רבינוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביטל רבינוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביטל רבינוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark