עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: תכנון מס בדמי רכישה
מידע משפטי בנושאים: תכנון מס דמי רכישה - מיסים מגזר חקלאי - פיצול נחלה - צוואה - נחלה חקלאית
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
תכנון מס בדמי רכישה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח  שניר שער

הסדרי הורשה בצוואות לעיתים קרובות גוררים אחריהם חבויות מס שלא נלקחו בחשבון בעת עריכת הצוואה מה שעשוי לרוקן את הצוואה מתוכן ולהביא לכך שהנחלה תימכר במקום שתישאר במשפחה לדורות בהתאם לרצון ההורים.

האפשרות הקרובה לבצע פיצול של שני מגרשים מהנחלה, מקנה לבעלי הנחלות הזדמנות לאפשר למספר ילדים ליהנות מהזכויות בנחלה, דבר שיפחית את המאבקים בין היורשים אותם חווינו במגזר החקלאי מזה שנים רבות.

בעלי נחלה שמבקשים לקבוע בצוואה חלוקה של הנחלה בין היורשים באמצעות פיצול מגרש אחד או שניים מהנחלה, חייבים להביא בחשבון את חבויות המס שיוטלו על היורשים בעת ביצוע החלוקה ובהתאם לכך לבחון האם ההסדר שהם מבקשים לבצע הינו ישים.

מקרה מהחיים:
נביא לדוגמא מקרה מהשבוע האחרון: דני ואורית בעלי זכויות בנחלה במרכז הארץ ששוויה נאמד בחמישה עשר מיליון . בנחלה מתגורר בנם נעם שבנה את ביתו בנחלה לפני עשרים שנה. לדני ואורית יש שתי בנות נוספות, יעל מתגוררת בבית בהרחבה ונורית בעיר הסמוכה. לפני מספר שנים לאחר שההורים הגיעו לגיל "גבורות" הם ערכו צוואה וקבעו שנעם יקבל את מלוא הזכויות בנחלה ויפצה את האחיות בסך שליש משווי נחלה נטו. בחלוף הזמן הגיעה לידיעתם "שמועה" שבעת שהיורשים יבקשו לבצע את החלוקה בהתאם לצוואה יחול עליהם חיוב במס שבח ובמס רכישה כפי שחל  בעסקת מכר של הנחלה לצד ג'. יותר מכך, לאור העובדה כי במסגרת חלוקת הזכויות בין היורשים לא יחול תשלום לרמ"י בגין דמי רכישה שכן החלטה 1523 קובעת כי יינתן פטור מתשלום דמי רכישה בעת חלוקה עיזבון בין יורשים, החיוב שיחול במס שבח ורכישה יהיה גבוה מאוד והוא נאמד בסך של כשני מיליון אותם יידרש לשלם נעם שמקבל את הזכויות בנחלה. התוצאה היא, שנעם ישלם את הפיצוי לאחיות בסך של כחמישה מיליון בצירוף שני מיליון עבור המיסים ובסה"כ שבעה מיליון . ההורים קיבלו את הבשורה בתדהמה והבינו כי נעם לא יוכל לעמוד בתשלומים והחליטו על הסדר חדש בצוואה מעודכנת, שמתאפשר לאור הכניסה "לעידן הנחלה המהוונת".

נזכיר, כי הורשה אינה מקימה אירוע מס לעניין חוק מיסוי מקרקעין (לא לעניין מס שבח ולא לעניין מס רכישה) וגם מסיבה זו, אנו ממליצים להורים להוריש נחלות בצוואות ולא לבצע העברות במתנה. כאשר יורשים מקבלים זכויות בעיזבון, חשוב ביותר לא לבצע חלוקה של כספים או נכסים מהעיזבון עד למועד שבו היורשים יגיעו ביניהם להסכמה ביחס לחלוקת כל נכסי העיזבון בכדי ליהנות מהפטור ממס שניתן רק כאשר מדובר ב"חלוקה ראשונה" של נכסי העיזבון וכאשר לא משולמים תשלומי איזון מחוץ לנכסי העיזבון. המציאות מראה, שברוב המקרים הפיצוי מגיע מהון עצמי של היורשים ולכן נוצר חיוב במס שבח ורכישה. נבהיר, כי כאשר אחד היורשים יקבל את הזכויות בנחלה ויפצה את היורשים האחרים מהון עצמי לא ניתן להימנע מחיוב במס. לעומת זאת, במקרים בהם ההורים מבקשים להותיר בידי הילדים מגרש או יותר שיפוצלו מהנחלה, ניתן לבצע תכנון מס בצוואה שימנע או יפחית את חבויות המס כפי שהצענו לדני ואורית בדוגמא שלעיל ונסביר.

בצוואה החדשה שנערכה עבור דני ואורית קבענו, כי נעם יקבל את הזכויות בנחלה ממנה יפוצלו שני מגרשים, מגרש אחד עבור נורית הכולל את בית המגורים של ההורים ומגרש שני פנוי עבור יעל.
נקבע בצוואה, כי נעם יידרש לשלם חלק נכבד מעלויות הפיצול של המגרשים בכדי ליצור חלוקה שווה. קבענו כי היורשים יעשו שימוש בסעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין שנועד למצב שבו יש בעלים משותפים בנכס מקרקעין והם מחלקים אותו ביניהם (כלומר, מייחדים מגרש פנוי אחד ליעל, מגרש אחד לנורית עליו בית מגורים ולדני ייחדו את יתרת הזכויות בנחלה) באופן שאם אין תשלומי איזון אז לא יהיה אירוע החייב במס שבח ובמס רכישה. סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין אינו מקים אירוע החייב במס שבח ובמס רכישה (כאשר אין תשלומי איזון) כשהעיקרון הוא  שכלכלית לא השתנה דבר, כלומר, השווי הכלכלי שיש לכל אחד מהאחים בנחלה לפני החלוקה, זהה לשווי הכלכלי שיש לכל אחד מהאחים אחרי החלוקה.

כעת עלתה השאלה: "האם התשלום של נעם עבור הפיצולים יצור חיוב במס לאור השימוש בסעיף 67?
יש להבין, כי במקרה שבו רשויות המס יקבעו כי התשלום שמשלם נעם עבור עלויות הפיצול של המגרשים שירשמו ע"ש אחיותיו מהווה "תשלום איזון" יקום חיוב במס שבח ובמס רכישה.
כאן נכנס מרכיב חדש שנולד בהחלטה 1523 ושמו "דמי רכישה" שמסייע לנו להימנע מתשלום מס או להפחית את המס באופן ניכר. במרבית המקרים כאשר מבקשים לפצל שני מגרשים מהנחלה כדאי יותר לשלם את "דמי הרכישה" במקום את עליות הפיצול של שני המגרשים. במצב זה יוכלו היורשים לטעון כי עיקר התשלום מתוך "דמי הרכישה" הוא בגין היוון הזכויות הקיימות והעתידיות ביתרת הנחלה כלומר עבור נעם ולא עבור אחיותיו שמקבלות מגרשים ולכן אין כלל אירוע מס.

העובדה שהאחיות "נהנות" מתשלום "דמי הרכישה" היא פועל יוצא של התשלום אך אין המדובר בתשלום איזון החייב במס שבח ורכישה. בנוסף יטענו היורשים, כי נעם ששילם דמי רכישה יהנה מהטבות נוספות כגון: פטור מדמי הסכמה במכירה, ביטול רצף בין דורי, אפשרות להשכיר יחידות בנחלה, היוון חלקת המגורים, תשלום עבור פיצולים נוספים ככל ויהיו בעתיד.

התוצאה היא, שדמי הרכישה בהחלטה 1523 במקרה של פיצול שני מגרשים מהנחלה וגם במקרה של פיצול מגרש אחד אינם מהווים "תשלום איזון" קלאסי אשר חייב במס שבח ובמס רכישה, ותכנון המס במקרה זה יחסוך לנעם מאות ומיליוני שקלים ויהפוך את הצוואה לברת מימוש מה שיותיר את הנחלה במשפחה לדורות.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי  www.lieblaw.co.il
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark