עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: עידן משקי העזר המהוונים
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - משק עזר -החלטה 1521
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ומשה ברנע, שמאי מקרקעין
עידן משקי העזר המהוונים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ומשה ברנע, שמאי מקרקעין

"משקי העזר" עומדים להעסיק אותנו רבות בעידן הקרוב בכל הקשור להיוון הזכויות, פיצול מגרשים והקניית זכויות בנייה נוספות, לאור החלטה חדשה שאושרה על ידי מועצת מקרקעי ישראל ונחתמה ביום 19.11.17 על ידי שר האוצר ומספרה 1521, העוסקת בהיוון ופיצול משקי עזר.

ההחלטה מקנה הטבות לבעלי משקי העזר ויוצרת תמריץ לבצע תהליך של היוון הזכויות שכן לאחר ההיוון, התשלומים לרמ"יבגין תוספות בניה, שינויי ייעוד וניצול ופיצול מגרשים יופחתו לעומת הערכים הקיימים כיום בהחלטה 1301 שבוטלה. מאידך, ההחלטה קובעת כי במשקי עזר בתחום שאינו חקלאי קיימת חובה לבצע היוון לצורך תוספת יחידות דיור, שינו יעוד וניצול ופיצול מגרשים ומתנה את ההיוון בהתחייבות להשיב את הקרקע למדינה בשטח מעבר לחלקת המגורים, כפי שיורחב להלן.

מהו משק עזר?
משק עזר נועד למגורים ועיבוד חקלאי שלא בתנאי נחלה.  משקי העזר הוקצו במהלך השנים לעובדי ציבור או תושבים שלא עסקו בחקלאות שביקשו להתגורר על חלקת המגורים במושב עובדים (קיימים משקי עזר שנמצאים בתחום שאינו מהווה מושב חקלאי) ולגדל גידולים ומשק חיבחלקה, שיסייעו למשפחה בפרנסה ולצרכים ביתיים. שטח משקי העזר משתנה בהתאם לאזור, כאשר מדובר בשטח שנע לרוב בין דונם וחצי ולעיתים עשוי להגיע לשטח שמעל עשרה דונם. משקי העזר מרוכזים לרוב במרכז הארץ וכאמור, ניתן אף למצוא משקי עזר באזורים שאינם מושב חקלאי.

התגוררות/עיבוד/הורשה:
שלא כמו בנחלה, במשק עזר אין חובת התגוררות או עיבוד ברצף של החלקה החקלאית. משק עזר ניתן להוריש למספר יורשים ולרשום את הזכויות בהתאם ברמ"י ובלשכת רישום המקרקעין על שם מספר יורשים, כאשר ההורשה מתבצעת בצוואה בהתאם לחוק הירושה.
בהמשך נביא הרחבה לגבי הורשת משקי עזר ועריכת צוואות בעידן משקי העזר המהוונים ונפרט את האפשרויות הקיימות לחלוקה של המשק למספר יורשים, כאשר ניתן יהיה לפצל מגרש אחד או יותר ממשק העזר ולהוריש את הזכויות למספר יורשים.

משק עזר בישוב חקלאי ובישוב לא חקלאי:
המהפכה המשמעותית ביותר שנולדה לראשונה בהחלטה 1521, היא הבחנה מהותית ביחס לזכויות בין "משק עזר בתחום ישוב חקלאי" ו"משק עזר שאינו בתחום ישוב חקלאי" במספר תחומים:

השבת הקרקע למדינה - ההחלטה קובעת כי בעת היוון של משק עזר יחתום בעל הזכויות על הסכם חכירה ל- 49 שנה +49 שנהבגין חלקת המגורים בשטח של עדשני דונם. ביחס לשטח שמעבר לשני דונם בתחום ישוב חקלאי יחול החוזה המקורי שקובע חובת השבת הקרקע למדינה בעת שינויי ייעוד. לעומת זאת, במשק עזר בישוב לא חקלאי נקבע כי היוון הזכויות יותנה בהשבת הזכויות למדינה ביחס לשטח מעבר לחלקת המגורים בסך של שני דונם, כאשר על השטח הנוסף חלה תכנית שאינה ביעוד חקלאי או משק עזר.

כלומר, בעת היוון במגזר העירוני, תושב הקרקע מעבר לחלקת המגורים למדינה ולא בעת שינויי ייעוד כמו בישוב חקלאי, וכאן יש להקדים מחשבה בטרם ביצוע היוון במגזר עירוני.
הבעיה שנוצרה כלפי משקי עזר בתחום העירוני כפי שנראה להלן היא, שלא ניתן להוסיף יחידות או לבצע עסקת שינויי ייעוד וניצול או לפצל מגרש, אלא רק לאחר היוון הזכויות - כך שמי שלא יהוון לא יוכל לבצע כל פעולה(למעט הגדלה של בית קיים מעבר ל- 160 מ"ר), ומאידך, בתהליך ההיוון בעל משק העזר עשוי לוותר על השטח מעבר לחלקת המגורים, וכאן יש לבצע בדיקה מקדמית מקיפה בטרם ביצוע ההיוון.

חלקת המגורים במשק עזר:
ההחלטה קובעת כי שטח חלקת המגורים אותה ניתן להוון לא תעלה על שני דונם בשטח רציף הן בישוב חקלאי והן בישוב עירוני.    

כמה נשלם בגין היוון חלקת המגורים בשטח שני דונם?
שלב ראשון "דמי כניסה" - עבור יחידת דיור אחת בשטח של 160 ומגרששל עד 500 מ"ר - ישולם 5.5% + מע"מ מערך הקרקע כפי שייקבע בחוו"ד שמאי רמ"י. אין הנחות אזור על תשלום זה.

שלב שני "היוון מלא"- בגין יתרת הזכויות בשטח המהוון ישולמו דמי היוון בסך 51% + מע"מ.
עבור בעל משק עזר ששילם במשך 5 שנים אחורה דמי חכירה בסך 1% משווי קרקע שלמשק העזר ישולם 46% + מע"מ. על תשלום זה יחולו הנחות אזור.
    
בעת תשלום היוון מלא - יינתן זיכוי אם נרכשו בעבר זכויות בנייה.
תוספות בניה:
ברוב המקרים במשק עזר ניתן לבנות יחידת מגורים אחת בלבד בשטח של עד 160 מ"ר ללא תשלום לרמ"י. בגין זכויות בנייה מעבר ל- 160 מ"ר ישולמו דמי היתר/דמי היוון בהתאם לקיבולת הבניה המבוקשת בהיתר הבניה.

משק עזר מהוון בישוב חקלאי ולא חקלאיההחלטה קובעת, כי עבור תוספת בניה בשטח המהוון (2 דונם) ישולם סך 31% דמי היוון בגין השטח המבוקש בהיתר הבניה.
    
יודגש, כי תוספת בניה פירושה הרחבת הבית המקוריוגם הוספת יח"ד אחת בלבד לזו המקורית.
במשק עזר לא מהוון בישוב חקלאי ולא חקלאי-ניתן לבצע תוספת בניה רק ביחידה המקורית מעבר ל- 160 מ"ר בתשלום של 51% דמי היוון (לא ניתן לבקש יחידה נוספת).
תוספת יח"ד:    
תוספת יח"ד בישוב חקלאי ולא חקלאי אפשרית רק במשקי עזר מהוונים בתשלום 31% דמי היוון.
במשק עזר בישוב חקלאי - ניתן לבנות יח"ד נוספות בשטח מעבר לחלקת המגורים (2 דונם) בתשלום של 91% דמי היוון, הכולל היטל השבחה.    
במשק עזר בישוב לא חקלאי - לא ניתן לבנות יח"ד בשטח הלא מהוון (מעבר ל- 2 דונם).

שינוי יעוד וניצול:
מהי עסקת שינוי יעוד וניצול? - עסקה שבה מבוקש תוספת יח"ד מעל שתי יח"ד או שימוש שאינו שימוש למגורים.
באילו מקרים ניתן לבצע עסקת שינוי יעוד וניצול? - אפשרי רק במשקי עזר מהוונים במגזר חקלאי ובישוב לא חקלאי בתשלום של 31% דמי היוון בגין ההפרש בין עליית הערך של הקרקע לאחר שינוי היעוד והניצול לבין שוויה המהוון טרם לכן.

בישוב חקלאי- ניתן לבצע עסקת שינוי יעוד וניצול בשטח מעבר לחלקת המגורים (2 דונם) בתשלום של 91% דמי היוון כולל היטל השבחה, בדומה להסדר רכישת הזכויות בהרחבות.    
בישוב לא חקלאי- עסקת שינוי יעוד וניצול תותנה בהשבת הקרקע מעבר לחלקת המגורים. במקרים מיוחדים הרשות תאפשר הגדלה מעבר לשני דונם לצורך ניצול יעיל של הקרקע בתשלום 91% דמי היוון כולל היטל השבחה.

פיצול מגרש ממשק עזר:
בישוב חקלאי - פיצול מגרש אפשרי במשקי עזר מהוונים וגן במשקי עזר לא מהוונים.
הפיצול אפשרי בשטח חלקת המגורים וגם בשטח מעבר לחלקת המגורים (שני דונם).    
במקרה שבו משק העזר לא מהוון ישולם 91% דמי היוון כולל היטל השבחה,בגין הליך הפיצול ובמקרה שבו משק העזר מהוון ישולם 31% דמי היוון בהליך הפיצול.

בישוב לא חקלאי -ניתן לבצע פיצול מגרש רק במשק עזר מהוון בכפוף לכך שבעת ביצוע ההיוון ישיב בעל הזכויות את השטח מעבר לשני דונם אם על השטח העודף חלה תכנית שאינה בייעוד חקלאי או משק עזר.

"התחשבנות מחדש" בהעברת זכויות:
בהעברת זכויות ישלם המוכר דמי הסכמה ככל ולא בוצע היוון של הזכויות. כלומר לא קיימת חובה להוון בעת העברת זכויות, למרות שאין כדאיות לשלם דמי הסכמה מצד הקונה ויש לתת לכך פתרון בהסכם המכר כך שהקונה ישלם את ההפרש בין דמי ההסכמה לדמי ההיוון ככל והם גבוהים יותר. במקרה שבו לא יתבצע היוון בתהליך המכירה הקונה ישלם דמי חכירה שנתיים בסך 1% משומת הקרקע שלמשק העזר, סכום שמגיע לעשרות אלפי בשנה.  

היוון לאחר העברת זכויות - במקרה שבו בוצעה עסקה והועברו זכויות והקונה מבקש לבצע "התחשבנות מחדש" ולהמיר את דמי ההסכמה בדמי היוון, עליו להגיש בקשה לרמ"י בתוך 90 ימים מהמועד שבו נרשמו על שמו הזכויות ולשלם את ההפרש בין דמי ההסכמה לדמי ההיוון.

היוון בתהליך מכירה-היוון של הזכויות לאחר חתימה של הסכם המכר יתאפשר בהגשת בקשה של מוכר וקונה בתוך 120 ימים ממועד הסכם המכר.

"בר רשות" - כאשר מדובר בזכויות בר רשות כך שמשק העזר מהווה חלק ממשבצת האגודה, ייגרע השטח של משק העזר ממשבצת האגודה ויש לקבל את הסכמת האגודה לכך. בעת מכירה יש לבחון קבלת הסכמת האגודה מראש לתהליך.
    

שימושים חורגים וחריגות בניה:
בכל הליך יש להסדיר שימושים חורגים וחריגות בניה.במסגרת הסדרת השימושים יש לשלם דמי שימוש בגין, סוג השימוש,תקופת השימוש ושטח השימוש. אין לבצע עסקה בטרם תתבצע בדיקה מקיפה ביחס למצב הבנוי בפועל מול היתרי הבניה והסדרה של שימושים.
הנחת אזורי עדיפות:
על התשלומים בהחלטה יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית למעט בגין תשלום בסך של 5.5% +מע"מ בגין השלב הראשון של היוון הזכויות בשטח המהוון. בעת ביצוע התחשבנות מחדש בתהליך ההמרה של דמי ההסכמה לדמי היוון תחול הנחת אזור.

עדכון מספר יחידות הדיור בלוח 2 בתמ"א 35:
בעידן הנחלה המהוונת ניתן יהיה לבנות שלוש יחידות בשלושה מבנים בכל נחלה. תיקון תמ"א 35 1ב' מחודש יוני 2016 מקנה לכל בעל נחלה שלוש יחידות בכפוף לאישור תב"ע מתאימה. עולה השאלה בייחוד במרכז הארץ, כיצד יוכלו בעלי משקי עזר לממש בנייה של בית שני בנחלה ולפצל יחידה או יותר מהנחלה ככל ונוצלה מלוא הקיבולת בתמ"א 35 בנחלות.

נביא לידיעת הציבור, כי בימים אלה אישרה הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) שעל יד המועצה הארצית לתכנון ובניה, החלטה באשר למשקי עזר שהיו קיימים בשנת 1992 שבהם לא בוצעו פיצולים. הוחלט כי על אף המגבלה של לוח 2 בתמ"א 35 – ואפילו באם תהיה חריגה באותו יישוב ממספר היחידות שהוקצבו לו, תותר לכל משק עזר תוספת של יח"ד שניה. וככל שלוח 2 מאפשר מספר יחידות שטרם מוצו ביישוב מסויםתותר בניה של יותר מ2 יח"ד.

הערכת תשלום דמי היוון:
להלן יוצגו מספר דוגמאות בסיסיות באשר לתשלומים הצפויים בגין מימוש זכויות בהתאם להחלטה 1521. לאחר פרסום הוראות הביצוע להחלטה זו ועריכת מספר שומות לפיהן, ניתן יהיה לעדכן הערכות ראשוניות אלה.
התחשיבים שלהלן הם לגבי משק עזר בשטח 2 דונם עליו בית מגורים בשטח 160 מ"ר על מגרש 1/2 דונם המהווה את ניצול מלוא זכויות הבניה בהתאם לתב"ע התקפה. שווי מ"ר קרקע מבונה עיקרי - 7,000 כולל מע"מ.
א.עלות היוון הזכויות במשק כמפורט לעיל: כ –900,000 (במעוגל)  לפי התחשיב:
(160מ"ר*1*7,000*5.5%)+(340מ"רחצר*0.25*7,000*5.5%)+(1,500מ"ר חקלאי*0.15*7,000* 51%)


ב. נניח שבעקבות תב"ע חדשה מתאפשרת בניית בית נוסף בשטח 200 מ"ר על מגרש 1/2 דונם במשק המהוון. וכן הרחבת הבית המקורי ב - 40 מ"ר. שווי מ"ר קרקע מבונה עיקרי המעודכן בעת המימוש 8,000 . הליך המוגדר בהחלטה כתוספת בניה.
במשק מהוון התשלום בגין תוספת הבניה (לכל התחשיבים יש להוסיף היטל השבחה) תסתכם כדי 750,000.    
התחשיב הוא לפי ההפרש בין שווי הזכויות הנוספות לבין שווי הזכויות הקודמות X 31%.
מכאן שהתשלום לרמ"י בגין היוון מגרש 2 דונם עם זכויות בניה לשתי יח"ד בשטח 200 מ"ר
כל אחת, בהתאם לנתונים דלעיל תסתכם כדי כ –1,650,000

ג. נניח שתב"ע חדשה מאפשרת תוספת בניה של  יח"ד נוספת (מעבר ל- 2 יח"ד) בשטח 200 מ"ר על מגרש 1/2 דונם. תוספת זו של יח"ד שלישית מכונה בהחלטה שינוי ניצול.    
עלות רכישת הזכויות בגין היחידה השלישית במשק מהוון ב- 91%, תסתכם בסך של
כ-  1,500,000 - כולל היטל השבחה.    

מכאן שהתשלום לרמ"י בגין היוון מגרש 2 דונם עם זכויות בניה ל - 3 יח"ד בשטח 200 מ"ר כל אחת, בהתאם לנתונים דלעיל תסתכם כדי כ - 3,150,000 . סכום זה כולל את היטל ההשבחה רק בגין הבית השלישי .

ד. בישוב חקלאי יתאפשר היוון מגרש מגורים גם במשק לא מהוון וגם מעבר ל – 2 דונם
בתשלוםדמי היוון בשיעור 91% משווי המגרש – תוך ניכוי סכום היטל ההשבחה ששולם
לוועדה המקומית לתכנון ובניה. אך בכל מקרה התשלום לרמ"י לא יפחת מ - 51%.

לדוגמא: שווי מגרש 1/2 דונם עם זכויות בניה ל – 200 מ"ר כאשר שווי מ"ר מבונה
מסתכם כדי 8,000 כולל
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ומשה ברנע, שמאי מקרקעין
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ומשה ברנע, שמאי מקרקעין
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ ומשה ברנע, שמאי מקרקעין
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark