עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: דילמות בתהליך פיצול מגרש מנחלה
מידע משפטי בנושאים: מיסים מגזר חקלאי - פיצול נחלה - דילמות - פיצול מגרש מנחלה - רישום
 
 עורך דין אביגדור ליבוביץ

  מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
דילמות בתהליך פיצול מגרש מנחלה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

נשאלתי פעמים רבות האם ניתן לרשום את הזכויות במגרש שיפוצל מהנחלה ע"ש בעלי הזכויות בנחלה?

התשובה לשאלה הגיעה בימים אלה מרשות מקרקעי ישראל - ניתן לרשום מגרש שיפוצל מנחלה ע"ש ההורים בעלי הזכויות בנחלה!

התשובה כמובן מאוד משמחת ומאפשרת להורים בעלי הזכויות בנחלה לקבל החלטות בהמשך הדרך ולא לקבוע כבר בשלב זה החלטות לגבי חלוקת הזכויות בין היורשים במסגרת הליך פיצול מגרש/בית מהנחלה.

נסביר כי מבחינה משפטית רמ"י מתייחסת להליך הפיצול כרכישה של זכויות במגרש יד שניה ולא כרכישה ראשונה של זכויות מרמ"י במסגרתה יש לחתום על תצהירי רמ"י ולהצהיר כי מקבל הזכויות אינו בכל זכויות בנחלה או במשק עזר או במגרש שהתקבל בפטור ממכרז.

פיצול מגרשים מנחלה בצוואה:
בתהליך חלוקת הזכויות בנחלה בין יורשים וכן בתהליך העבודה על עריכת צוואות פעמים רבות אנו נתקלים בדילמות ביחס לאפשרות לבצע פיצול של מגרש אחד או שניים מהנחלה? מהן עלויות הפיצול? עלויות של היטל השבחה? האם לבצע פיצול של מגרש או בית מהנחלה? כיצד נחלק את הזכויות בין היורשים במסגרת האפשרות לבצע פיצול של מגרשים מהנחלה? מי היורש שיוכל לפצות את יתר היורשים? כיצד נקבע את מנגנון הפיצוי? האם נתייחס לכך שאחד הילדים קיבל זכות במגרש בהרחבה ונקזז את שווי זכות ההמלצה? מה ייקבע ביחס לילד שבנה בית בנחלה ואין לו אפשרות לשלם את עלויות הפיצול?

שאלות אלו ורבות אחרות עולות בתהליכים שעוברים הורים מבוגרים בעת עריכת צוואה או יורשים שקיבלו זכויות בנחלה וההורים לא הותירו אחריהם צוואה או שהצוואה שנותרה אחריהם אינה מתיישבת עם הוראות רשות מקרקעי ישראל ולא ניתן ליישם את הצוואה.

במקרים רבים משפחות מגיעות להליך גישור עוד בחיי ההורים כאשר התגלעו מחלוקות כיצד לבצע את חלוקת הזכויות בנחלה בין הילדים. הורים מבוגרים מושפעים רבות מהרצונות של הילדים ונכנסים כתוצאה מכך למצוקה נפשית מתוך חשש לאכזב את הילדים ופעמים רבות עולה השאלה – מה יהיה כאשר הילדים יפתחו את הצוואה?

כבר אמרנו ונחזור על כך, ברבות השנים מצאנו שעדיף לא לשתף את הילדים בעריכת הצוואה בכדי לא לגרום לחיכוך בין ההורים לילדים כבר כיום, אלא שעדיף להותיר צוואה לפי שיקול דעת ההורים ולהודיע לילדים: "עשינו את המיטב בהתאם לשיקול דעתנו בכדי לדאוג לכל אחד ואנו מקווים כי תקבלו את בקשתנו לאחר שנלך לבית עולמנו, תכבדו את הוראות הצוואה ותשמרו על הנחלה והמשפחה לדורות.

הליך פיצול מגרש מנחלה מתבצע בשני שלבים:

שלב התכנון

  • א.עריכת תב"ע לפיצול המגרש/בית מהנחלה.
  • ב.התב"ע תחתם על ידי האגודה, ועדה מקומית, רשות מקרקעי ישראל ובסוף הדרך תקבל תוקף בועדה המחוזית לתכנון ובניה.
שלב הקניין

  • א.לאחר שהתב"ע תקבל תוקף, בעל הנחלה יבקש לרשום את הזכויות ביחס למגרש שיפוצל מהנחלה, על ידי המצאת התב"עלרמ"י ביחד עם בקשה להקצות את הזכויות על שם בעלי הנחלה, ע"ש מי מילדיו או ע"ש רוכש צד ג'.
  • ב.רשות מקרקעי ישראל תשלח בקשה לשמאי לבחון את שווי ערך המגרש לגביו מבוקשת העסקה ובהתאם תתבצע השומה ולאחר מכן יומצא החשבון לתשלום "דמי היוון" בגין המגרש שפוצל מהנחלה.
  • ג.בכדי לשלם דמי היוון בסך של 33% + מע"מ משווי המגרש יש לפעול במקביל להליך התכנון לאישור התב"ע ולבצע יישום של החלטה 1523 ולשלם את התשלומים הנדרשים בהתאם לאחד המסלולים בהחלטה: דמי כניסה 3.75% + מע"מ, דמי כניסה + השלמה לפיצול מגרש (3.75% + 29.25%), דמי רכישה 33% + מע"מ, "התחשבנות מחדש" עסקאות שבוצעו לאחר 9.6.11, מסלול "הנחה" עסקאות לפני ואחרי 1.1.93.
  • ד.לאחר שישלח מפרט כספי וישולמו דמי ההיוון ייחתם הסכם חכירה מהוון ביחס למגרש לתקופה של 49 שנים + 49 שנים.
  • ה.זכויות הבנייה במגרש שיפוצל מהנחלה יקבעו בתב"ע, כאשר רמ"י גובה את דמי ההיוון עבור מלוא הפוטנציאל במגרש ללא קשר לזכויות שיוצמדו בתב"ע.

סיפור מחדר הגישור:

לאור הבשורה המשמחת שהתקבלה מרמ"י לפיה ניתן לרשום את המגרש המפוצל ע"ש בעלי הנחלה נשתף את הקוראים בדילמה שחזרה ועלתה בישיבות גישור בין הורים לילדים -ע"ש מי נרשום את המגרש שיפוצל מהנחלה בכדי לא לגרום לחיכוכים בין הילדים כבר כיום?

הורים שביקשו ליישום את החלטה 1523 ולבצע את הליך הפיצול לא רצו לרשום את הזכויות במגרש שיפוצל מהנחלה ע"ש אחד הילדים, בכדי לא ליצור מחלוקת ובהתאם לכך עלה הצורך לרשום את הזכויות ע"ש ההורים ואת החלוקה של הזכויות לבצע בצוואה.

באחד המקרים הגיעו אבא ושלוש בנות לאחר שאם המשפחה הלכה לבית עולמה. האבא ביקש לדאוג לבת הזקונים שהתחתנה לפני מספר שנים ולאפשר לה לבנות בית בנחלה. עלתה דרישה מצד החתן לבצע פיצול של המגרש מהנחלה ולרשום את הזכויות על שם הבת ובן זוגה. הבנות האחרות התנגדו בנחרצות לכך שהמגרש יירשם ע"ש האחות וטענו כי היא מקבלת את הירושה בעוד האבא בחיים וזה יוצר אי שוויון בין האחיות.

הוסבר לאחיות כי ניתן יהיה לבצע פיצול של מגרש נוסף מהנחלה והכוונה היא להוריש את המגרש הנוסף לאחת מהן כאשר השניה תקבל את הזכויות בנחלה המפוצלת. עוד הוסבר, כי האחות שקיבלה את המגרש שיפוצל בחיי האבא ויירשם על שמה, לא תקבל חלק נוסף בחלוקה של הנחלה, אלא רק בנכסי העיזבון האחרים. כל ההסברים לרבות הכלכליים לא הועילו והבנות עמדו על שלהן ולא הסכימו בשום אופן לכך שהאחות תקבל את הזכויות במגרש כבר כיום.
הפתרון היצירתי שהוצע היה לרשום את הזכויות במגרש שיפוצל ע"ש האבא, לערוך לאבא צוואה ולקבוע את החלוקה של הנחלה בצוואה לשני מגרשים ויתרת הנחלה.

הבעיה - לא ניתן היה לרשום את הזכויות במגרש ע"ש האבא לאור כך שהוא בעל הזכויות בנחלה.
בעקבות הצורך שעלה נעשתה פניה לרמ"י במסגרתה הוסבר כי קיימים מקרים בהם הורים מבקשים  להימנע מלבצע חלוקה של הזכויות בנחלה כבר כיום או להימנע מחיכוך עם הילדים או מבקשים למצוא פתרון מתאים למקרים בהם ההורים משקיעים את הכספים ורוצים לשמור לעצמם את הזכות להוריש בהתאם לשיקול דעתם או מקרים בהם ההורים מעוניינים להימנע מהאפשרות שבזמן פרידה בן/בת הזוג יקבלו זכויות במגרש ועל כן יש לאפשר את הרישום של הזכויות במגרש שיפוצל ע"ש בעלי הנחלה.

כאמור, כיום יש פתרון לסוגיות שלעיל ורבות אחרות במסגרתן עולה צורך לרשום את הזכויות במגרש המפוצל ע"ש בעלי הזכויות בנחלה, דבר שיסייע למנוע מאבקי ירושה וחיכוכים בין הורים לילדים ואנו ממליצים לבחון את האפשרות של הרישום כאמור במסגרת עריכת צוואות וכן בתהליכים שמתקיימים בין הורים לילדים לבניית בית שני ושלישי בנחלה.

נזכיר, כי בנייה של בית שני ושלישי בנחלה ופיצול מגרשים על ידי ילדים, יש לבצע רק לאחר חתימה על הסכם בין ההורים לבין הילד/ה ובני זוגם וכן הסכם ממון בין הילד/ה לבין בני הזוג שיאושר בבית משפט לענייני משפחה ויקבע הפרדה רכושית מלאה בכל הקשור לנחלה.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אביגדור ליבוביץ
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark