עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הוצאה לפועל – חידושים בעקבות פסיקה חדשה
הפסקת הליכי הוצל"פ – חוב אבוד
מידע משפטי בנושאים: דיני בנקאות - דיני הוצאה לפועל - חוב אבוד - הגנה מתביעות בנקים - פסיקה חדשה - בית המשפט העליון
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
הוצאה לפועל – חידושים בעקבות פסיקה חדשה
הפסקת הליכי הוצל"פ – חוב אבוד

מאת: עו"ד אבי זילברפלד

"חוב אבוד" הינו חוב כספי שבעליו סבורים כי לא יצליחו לגבותו.

פסיקה חדישה של בית המשפט העליון קובעת כי הכרזתו של חוב כאבוד, מונעת המשך הליכי גבייתו.


משמעות הפסיקה: נושה שהחליט להכיר בחוב מסויים כלפיו כ"חוב אבוד", מנוע מלהמשיך ולפעול לגבייתו.

מתי ייחשב חוב כ"חוב אבוד" ?

הדוגמא הקלאסית הינה – יתרת החוב שמעבר לדיווידנד שאושר לנושים בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק חברה ו/או הסדר נושים במסגרת הקפאת הליכים. עם אישור שיעור הדיווידנד ע"י ביהמ"ש – בלתי סביר כי הנושה יזכה לראות את יתרת החוב מאותו חייב, וממילא יתרה זו "אבודה".

עם זאת, הפסיקה הרחיבה את היכולת לראות חוב כ"אבוד" אף למקרים אחרים, ולדוגמא:-

א. חוב של חייב שננקטו לגביו הליכי הוצל"פ, ואלו לא הניבו תוצאות.

ב. חוב של חייב שלא ננקטו כלפיו בכלל הליכי הוצל"פ, אך הוכח כי החייב נפטר ולעזבונו אין רכוש בר מימוש בארץ, או שהוא עזב את הארץ ולא הותיר בה רכוש.

נשיא בית המשפט העליון, כב' השופט ברק קבע בפס"ד מיום 25.1.05 כי, למעשה, את ה"חוב האבוד" יש להסיק מ"כלל הנסיבות ומהתנהגות הצדדים, כאשר אלה מלמדים כי החוב איננו רובץ עוד על החייב".

הבעיה : ישנם מאות אלפי תיקי הוצל"פ ישנים, אשר נפתחו לפני שנים רבות, ואשר זה זמן ממושך לא מבוצעים בהם פעולות גביה – היש ללמוד מנסיבות אלו כי , בפועל, הנושה הכיר בהם כחוב אבוד ?

לכאורה, בהתאם לפסיקת ביהמ"ש העליון, נראה שהתשובה חיובית, על כל המשתמע מכך לגבי קיומם של צווי עיקול כנגד רכוש החייבים או אף צווי עיכוב יציאה כנגדם.

ברם, לא רק זאת: לפי סעיף 3(ב) לפקודת מס הכנסה – מחילת חוב ע"י הנושה מהווה הכנסה אצל הנמחל – החייב. יוצא איפוא, שחובות עסקיים שונים שנמחלו ע"י נושים, ואשר לא טרחו להודיע על כך לחייבים, הרי שהנושים גם הכשילו את החייבים באי דיווח ותשלום מס כנדרש, וגם מנעו כסף מקופת המדינה.

אין מחלוקת, כי אחד הנושים הגדולים ביותר במערכת הגביה המשפטית הינו ענף הבנקאות.

הבנקים, מנצלים עד תום את יתרונם המשפטי בהגשת תביעה "בסדר דין מקוצר", אשר אינו מאפשר לחייב- הנתבע להגיש כתב הגנה, אלא מחייב אותו להגיש בקשה למתן רשות להתגונן, בתוך סד זמנים קצר, תוך אילוצים משפטיים שונים ומורכבים, המצמצמים את יכולת "האזרח הקטן" להתגונן.

באופן זה, סטטיסטית, במרבית התביעות הבנקאיות ניתנים פסקי דין בלא לשמוע כלל את הנתבעים, ופסקי הדין מועברים היישר למערכת הגבייה בהוצל"פ.

גלוי וידוע, כי במערכת הוצל"פ הקורסת תחת עומס התיקים שבה, מצויים תיקי הוצל"פ לרוב שנפתחו ע"י בנקים, כאשר בוצעו בהם פעולות גביה שונות, שנתמעטו או אף פסקו לחלוטין ככל שחלף הזמן ממועד פתיחת תיק ההוצל"פ.

מנסיוני בעבר כעו"ד בשירות "הוד מלכותו- הבנק", אציין כי למערכת הבנקאית מערכת מעקב אחר התיקים המצויים בהליכי גביה, ועוה"ד המטפלים בגביה נדרשים אף לספק הערכותיהם ביחס לסיכויי הגביה.

בהתאם, מחליטה הנהלת הבנק כיצד להתייחס לחוב: לרשמו כ"בר גבייה" , להפריש כולו או חלקו ל"חובות מסופקים", או שמא לסווגו כ"חבות אבודים".

למותר לציין, כי ההחלטות הנ"ל חסויות, ומצויות אך ורק בידיעת הבנק , ואף הפועלים מטעמו (עוה"ד) – לא תמיד יודעים את סיווג החוב במועד קבלת ההחלטה לגביו.

נמצא איפוא, כי בהחלט יתכנו מקרים בהם המערכת הבנקאית החליטה על חוב כאבוד, ואילו משרד עוה"ד מטעמה המטפל בגבייתו – ממשיך לנסות לגבותו – בניגוד לפסיקה !

אזרחים שפנו למשרדי ע"מ להתייעץ כיצד לנהוג במצב המתואר לעיל נענו כי עליהם לפנות לבנק ולדרוש תשובתו – האם החוב המקורי בספרי הבנק – נשוא פתיחת תיק ההוצל"פ כנגדם – הוכר ע"י הבנק כחוב אבוד.

נעניתי ע"י חלקם, כי הבנקים מתחמקים /מסרבים להשיב על שאלה זו.

לעניות דעתי, חובת הגילוי, הנאמנות, ותום הלב המורחבת שהוטלה על הבנק, כמו גם מעמדו הסמי- ציבורי , מחייב אותו לגלות ללקוח – לפחות לפי דרישתו, אם לא למעלה מכך, כפי שארחיב בהמשך – האם הכריז על חוב כאבוד אם לאו.

לדעתי, יש לראות בבנק כגוף בעל מאפיינים ציבוריים מובהקים, וככזה – יש להחיל עליו חובות מתחום המשפט הציבורי, לרבות חובת השקיפות.

גם מאזן האינטרסים מחייב בבירור מסירת התשובה: ללקוח אינטרס ישיר וברור ביחס למידע המבוקש, לבנק לא יכול להגרם נזק, שהלא אם הכריז על החוב כאבוד – ממילא הוא מנוע מלהמשיך לגבותו.
כן יצויין, כי לחובת הסודיות הבנקאית אין תחולה, שהלא הלקוח (שלטובתו היא ניתנה) - וויתר עליה.

על כן - עשיית הצדק מחייבת גילוי ושקיפות. מניעת השקיפות עלולה לגרום למעשי עוולה רבים וגרימת נזק לחייבים, למרות מחילת חובם. כידוע, חייבים רבים מעתיקים כתובות במשך השנים. לא נחשוד, חלילה, בבנקים שישקיעו מאמץ יתר ע"מ לאתרם ולהודיעם על מחילת החוב, ועל כן, הפתרון הנכון, לדעתי, הינו חיוב הבנקים, בכל מקרה של הכרזת חוב כ"אבוד" על ידם, להודיע למערכת ההוצל"פ בהתאם, ולבקש סגירת תיק ההוצל"פ.

על כן, פניתי למפקח על הבנקים בבקשה לכלול בהנחיותיו לבנקים חובת דיווח, לא רק לחייבים, כי אם גם למערכת ההוצל"פ.
לצערי, למרות הזמן שחלף, טרם נתקבלה החלטה עקרונית בענין אצל המפקח על הבנקים.

אציין, כי בג"צ שהוגש בענין זה אמנם נדחה, אך לא מחמת נימוק ענייני הפוגם בהנמקותי הנ"ל, כי אם מחמת העובדה שהעותר לא הצליח להוכיח שחובו אכן הוכרז כ"אבוד", וממילא – אין לו כלל CASE.

ברור, כי קבלת ההצעה בדבר סגירת תיקי ההוצל"פ "המתים בעמידה" – קרי – פתוחים אך מנועים מהמשך הליכי גבייה - תסייע להקטנת העומס על מערכת ההוצל"פ, וממילא תעזור לגביית החובות "האמיתיים" - אותם חובות שכן ניתן לגבותם.

אציין, לטובה, פעילות חה"כ מיכאל גורלובסקי, אשר הגיש הצעת חוק פרטית, ברוח הדברים דלעיל, דהיינו: חובת דיווח של זוכה ביחס לחוב אבוד, הן לחייב והן ללשכת ההוצאה לפועל.

נקווה, כי הפעולות בענין ישאו פרי, לשם ייעול המערכת, ומניעת נזקים מיותרים לחייבים.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark