עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: חוזה מקוון – האם די בתשדורות דואר אלקטרוני ולא במסמך אחד?
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - אינטרנט - חוזים - חוזים באינטרנט - דיני צרכנות
 
עורך דין יורם ליכטנשטיין

  מאת: עו"ד יורם ליכטנשטיין
חוזה מקוון – האם די בתשדורות דואר אלקטרוני ולא במסמך אחד?
מאת: עו"ד יורם ליכטנשטיין


"חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול". זוהי לשון סעיף 1 לחוק החוזים (חלק כללי) וזהו הבסיס לאורו בוחן בית המשפט כל חוזה שמונח לפניו – האם נכרת חוזה באופן שברור ממנו מה צריך להיות תוכנו ("הצעה") והאם הצד השני הסכים לכך ("קיבול").

למעשה, החוק רואה בחוזה כתהליך בו צד אחד מציע עיסקה מסויימת לחברו והשני מסכים לכך (מקבל את ההצעה).

חוזה מגלם "מפגש רצונות" בין צדדים לשם יצירת קשר חוזי מחייב.
אולם, הכלי החוקי ליצירת חוזה (הליך של הצעה וקיבול) אינו עולה בהכרח עם כל המצבים שהמציאות מעמידה בפנינו. ניקח לדוגמא ישיבת משא ומתן לקראת עיסקת רכש של מכונה גדולה, כאשר בחדר ישיבות אחד יושבים אנשי העסקים ועורכי דינם. אחד אחרי השני מתארם אנשי העסקים את התנאים המסחריים שהם מעוניינים בהם, ומגיבים לתיאור הצד השני. לאחר כשעה, יושבים שני עורכי הדין יחדיו ומנסחים חוזה. החוזה מונח בפני הצדדים ואלו חותמים עליו.
מי כאן המציע ומי המקבל? קשה לאמר, אך ברור כי נחתם חוזה.

ברשימה זו נעסוק במצב דומה, שארע ברשת האינטרנט.

חוזה צריך לכלול שני רכיבים:
1. את כל הפרטים המהותיים הנדרשים לשם ביצועו (דרישת ה"מסויימות" בלשון המשפטנים);
2. לגלם באופן שאינו משתמע לשתי פנים את רצון הצדדים בהתקשרות (דרישת "גמירות הדעת" בלשון המשפטנים).

חוק החוזים אינו דורש כי חוזה ישא צורה כזו או אחרת. אפילו אם ישבו שניים בבית קפה וכתבו על מפית את פרטיה העיקריים של עיסקת מכירת דירתו של האחד, או אם הסכימו האחד עם השני בשיחה בעל-פה למכור את רכבו של האחד לחברו תמורת תשלום מסויים – די בכך כדי שהדין יקבע כי נכרת ביניהם חוזה.

כל מסמך או הסכמה שניתן להוכיח כי שני אנשים הסכימו עליהם בכוונה להסדיר את מערך היחסים ולהקנות חובות וזכויות למי מהם, הינו חוזה, אף אם אין הוא מנוסח באופן משפטי מסודר ואף לא על ידי עורכי דין.

גם באינטרנט – במרחב המקוון – מתקיימים סוגים שונים של חוזים (דוגמת חוזי Point and Click או Clickwrap) אודותיהם נרחיב בהזדמנות אחרת, והיום נרחיב מעט בהסכם שהתקבל על בסיס תכתובת דוא"ל (דוא"ל הינו מונח שאומץ על ידי המחבר ל"דואר אלקטרוני").

גם תשדורת מקוונת (דוגמת שדרי דוא"ל) יכולה להקים בסופו של דבר "חוזה" בין המתכתבים, אלא שעלינו לבדוק האם אותה תשדורת כוללת את כל הפרטים המהותיים לעיסקה ("מסויימות") וכן מלמדת על רצון הצדדים להתקשר בעיסקה ("גמירות דעת").

במאמר זה נתמקד בפסק הדין בעניין Computer Sky נ' פרים מדיקל בע"מ (מיום 4.8.2005) בו אישרה השופטת נ. גרוסמן הסכם שנחתם באמצעות משלוח שדרי דואר אלקטרוני. בית המשפט אמר שם כי –

"היות העולם כפר גלובאלי גדול, מאפשר כי הסכמים והתחייבויות יכרתו דרך תשדורות אלקטרוניות, ולא כפי שהורגלנו עד כה, באמצעות הסכם מודפס ...
משא ומתן יכול להתנהל כיום באמצעות תשדורות אלקטרוניות. הצעה להציע, הצעה, קיבול, הכל יכול שיעשה באמצעות מיילים הנשלחים מגורם אחד אל משנהו וחוזר חלילה. ריכוז התשדורות האלקטרוניות הוא אשר יוצר את החוזה המוגמר...
בצד חוזה הנייר המודפס נכנס לעולמנו אמצעי עיסקי חדש: החוזה המקוון.
חוזה אשר נכרת באינטרנט, בין גופים מסחריים המחליפים ביניהם תשדורות אלקטרוניות. תשדורת של הצעה להציע.
מולה באה הצעה נגדית.
וכך חוזר חלילה, עד אשר מושג הקיבול ומשתכלל החוזה בין הצדדים.
בשונה מן החוזה המודפס, המאגד את רצון הצדדים למסמך שלם אחד, החוזה אשר נכרת בתשדורת האינטרנט ההדדיות, הינו פסיפס של תשדורות אלקטרוניות בין הצדדים".

עינינו הרואות שקיומו של הסכם מקוון (בלא נייר) הינו מובן מאליו לבית המשפט.
אלא, שבית המשפט צועד מעבר לכך ומאפשר יצירת חוזה מ"פסיפס" של תשדורות (ולא מטיוטה אחת שנחתמה על ידי הצדדים).

אכן, כאשר מדובר במרחב האלקטרוני המקוון, לא תמיד נמצא מסמך (אלקטרוני) המאגד בחובו את מכלול הסכמות הצדדים. פעמים משיגים הצדדים הסכמה באמצעות התקשרות בשדרי דוא"ל הלוך וחזור עד להגעה על עיקרים מוסכמים, ומרגע זה יפעלו לביצוע המוסכם ביניהם. מבחינת הדין (ולאור פסק הדין) די בכך כדי להוות חוזה מחייב ובלבד משרצף התשדורות ניתן להסיק שניים: 1. את כל התנאים המהותיים הנדרשים לצורך ביצוע העיסקה, 2. את הסכמת הצדדים ליצור יחסים מחייבים ביניהם.

אלא שההכרה ברצף של שדרי דוא"ל כמרכיבים חוזה אינה חפה מבעיות והיא מעלה חשש לחוסר בהירות ולטעויות שתוצאותיהן חמורות. כל אחד ואחד מאיתנו חייב אם כן להקפיד היטב אף על האמור בשדרי הדוא"ל המסחריים היוצאים תחת ידיו, שכן בעתיד עשוי בית המשפט לפרשם כהסכם מחייב לכל דבר ועניין.

הבעיות שעלולות לצוץ מכך הינן מגוונות. למשל – מה יקרה כאשר בשדר אחד מפרט אחד הצדדים תנאי מסויים אך בשדר אחר ציין הצד השני תנאי אחר שאינו זהה לתנאי הראשון? איזה מבין התנאים יהיה זה של הצדדים לפעול על פיו? האם כל אחד מהצדדים יחוייב לפי התנאי שבשדר שלו? בשדר של חברו?

ואלי בכלל במצב דברים שכזה לא ניתן לומר שנכרת חוזה בין הצדדים כיוון שלא הושגה תשתית מוסכמת וברורה בין הצדדים (אין "גמירות דעת" או "מסויימות")?

הפתרון לדברים אלו יתגבש במהלך הפסיקה העתידית בתחום זה, אולם כבר כעת מומלץ להקפיד היטב על ניסוחיהם של שדרי דוא"ל לגופים או אנשים עימם אתם מנהלים משא ומתן, להקפיד על קריאת השדרים ועל מתן תשובה או העלאת הצעה ברורים ומסודרים ככל האפשר.

כל תהליך העשוי לכלול בחובו תוצאה משפטית מחייבת, רצוי שיעשה בשיתוף פעולה עם עורך דין המבין את התחום הרלוונטי.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
טיפים ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד יורם ליכטנשטיין
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark