עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הקמת חברה - צעדים ראשונים ליזם המתחיל
מידע משפטי בנושאים: משפט מסחרי - דיני חברות - יזמות עסקית - הקמת חברה - חברה בערבון מוגבל - תקנון החברה - מדריך ליזם
 
עורך דין טל ספיר

  מאת: עו"ד טל ספיר
הקמת חברה - צעדים ראשונים ליזם המתחיל

מאת: עו"ד טל ספיר


מיהו יזם? כיצד ליצוק תוכן ליזמות ולרעיון מסחרי? כיצד לממן את פעילות התאגיד? כיצד להגן על רעיון מסחרי של היזם מפני מתחרים?

בזירת "דיני יזמות עסקית" שעלתה לאויר לפני זמן קצר, אנסה לתת מענה לשאלות אלה ואחרות, אשר עשויות לעניין את כלל הגולשים, ובפרט את כל אלה שבחזם מפעמת נפש של "יזם".
ברשימה שלהלן, אתייחס בתמצית לאחד השלבים המקדמיים, בדרכו של היזם למימוש הרעיון המסחרי - הקמת חברה בערבון מוגבל (או חברה "בע"מ").

כל אדם, אלא אם הוא מנוע על פי חוק או על פי צו שיפוטי, רשאי להקים חברה. על פי החוק החדש [חוק החברות, התשנ"ט-1999], יכול שחברה תוקם על ידי בעל מניות אחד בלבד. אף הקמת חברה אינה מוגבלת, אלא אם מטרותיה של החברה נוגדות את החוק, או שמטרותיה אינן מוסריות או נוגדות את תקנת הציבור.

על מי שמבקש לרשום חברה, להגיש בקשה מתאימה לרשם החברות (בצירוף אגרת רישום), ולצרף לבקשה מסמכים אלה: הצהרה של הדירקטורים (המנהלים) הראשונים של החברה המעידה על נכונותם לכהן כדירקטורים ראשונים של החברה. כל דירקטור צריך להצהיר כי הינו כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה וכי לא מוטלת עליו מגבלה בדין לעשות כן (למשל, לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, או לפקודת פשיטת הרגל); דירקטור שהוא תאגיד, מחוייב להצהיר כי התאגיד רשום כדין ואין מגבלה על פי דין לכהונתו, לא הוצא נגדו צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצון. על התאגיד לציין מי מטעמו יכהן בדירקטוריון החברה. כמו כן יש לאמת את חתימת הדירקטורים בידי עורך דין.

בנוסף, יש לצרף לבקשה עותק של תקנון החברה, כשהוא חתום בידי בעל/י המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין, שלו מצורפת הצהרה חתומה בידי כל אחד מבעל/י המניות הראשונים, שלפיה כל בעל מניות כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה וכי אינו מוגבל על פי דין (אם בעל המניות הינו תאגיד, הוא מחוייב להצהיר שהתאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין).

במעמד רישום החברה, ינתן לחברה מספר רישום ("ח.פ.") שיצויין בתעודת ההאגד של החברה. מספר זה הינו בבחינת 'תעודת זהות' של החברה וישמש אותה במסמכים הרשמיים שלה.

מספר הערות לגבי תקנון החברה: דין התקנון כדין חוזה מחייב בין בעלי המניות של החברה ובין החברה ובינם לבין עצמם. שינוי התקנון יעשה רק בדרכים המפורטות בחוק החברות (בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון). על התקנון להכיל את שם החברה, מטרותיה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (לרבות סוגי המניות), ופרטים בדבר הגבלת האחריות. כמו כן רשאית חברה לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה ובכלל זה: זכויות וחובות של בעלי המניות ושל החברה, הוראות לעניין ניהול החברה, וכל נושא אחר שבעלי המניות מצאו לנכון להסדיר בתקנון. התקנון נחתם בידי בעלי המניות הראשונים ("המייסדים"), ויש לציין בו את המניות המוקצות להם וכן שמו ומענו ומספר הזהות של כל בעל מניה. גם במקרה זה על החתימות להיות מאומתות על ידי עו"ד.

מספר הערות לענין שם החברה: חברה רשאית להירשם בכל שם, אך זאת בכפוף להוראות חוק החברות [בעתיד תפורסם רשימה בנושא]. בשמה של חברה שהוגבלה אחריות בעלי מניותיה, יכלל בסופו הביטוי "בערבון מוגבל" או "בע"מ". חברה רשאית - אם התקבלה החלטה בחברה על כך, לשנות את שמה, אך זאת בכפוף לאישור רשם החברות.

ברשימה הבאה נתייחס לחשיבותו של הסכם מייסדים ולשיקולים השונים הכרוכים בהתקשרות בהסכם כזה.

הערות:

• מומלץ להיוועץ ברואה חשבון או יועץ מס או עו"ד בטרם החלטה להתאגד דווקא כחברה בע"מ ולבחון את כל שיקולי המיסוי והעלויות הכרוכים בהקמת חברה בע"מ.

• מאמר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין הוא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
טיפים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד טל ספיר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark