עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מעמדן של צוואות הדדיות: מהפכה בחוק הירושה
מידע משפטי בנושאים: דיני משפחה - דיני ירושה - צוואות - צוואה הדדית - חוק הירושה - סעיף 8א לחוק הירושה - ביטול צוואה
 
 עורך דין אבי זילברפלד - נוטריון

  מאת: עו"ד אבי זילברפלד
מעמדן של צוואות הדדיות: מהפכה בחוק הירושה

מאת עו"ד אבי זילברפלד

צוואות הדדיות הנן צוואות שעורכים שני בני הזוג במשותף ובאופן הדדי ביניהם, והמכילות, מטבע הדברים, הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על תוכן צוואת בן זוגו.

מאז חקיקת חוק הירושה בשנת 1965, באו לידי ביטוי בפסיקה הענפה בסוגיה זו , קשיים רבים בפרשנותן של צוואות הדדיות.

יצוין, כי חוק הירושה לא התייחס כלל לאפשרות זו של צוואה הדדית.

לפיכך, צוואות הדדיות, מעצם טיבן, מהותן ונסיבות כתיבתן, סתרו לא מעט הוראות מפורשות בחוק הירושה.

כך, לדוגמא: -

א. יחסי התלות שבין הצוואות ההדיות עשוי להיחשב כ"הסכם בדבר ירושתו של אדם" , אשר לפי סעיף 8(א) לחוק הירושה – בטל.

ב. הניסיון, בצוואה ההדדית, למנוע מבן הזוג לשנות צוואתו (עקב ההסתמכות ההדדית) – סותר את סעיף 27 לחוק הירושה, שלפיו הוראת צוואה השוללת או המגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה.

ג. עצם נוכחותם ההדדית של בני הזוג בעת עריכת וחתימת צוואותיהם ההדדיות , סותרת את סעיף 35 לחוק הירושה שלפיו הוראת צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה – בטלה.

סתירות אלו הניבו מבול של פסיקה, שבחלקה סותרת האחת את רעותה, ויצרה מצב של חוסר וודאות בנושא.

כידוע, החיים חזקים יותר מכל דמיון. רצונם ההדדי של בני הזוג בעת עריכת צוואותיהם המשותפות, לא תמיד החזיק מעמד, ולפעמים, אחד מבני הזוג בחר לשנות את צוואתו, בין בחיי בן זוגו (בידיעתו של זה או אף שלא בידיעתו), ובין לאחר פטירת בן זוגו.

במצב זה, נוצרה, בד"כ, סתירה בין הוראות המצווה האחרון, לבין צוואתו ההדדית שערך לפני כן.

השאלה שבאה לפתחו של בית המשפט, במקרים אלו, סבה סביב הציר: היש לתת משקל לאינטרס ההסתמכות של בן הזוג בעת עריכת הצוואות ההדדיות, או שמא רצון המצווה הוא העיקר – וככזה הרי הוא גובר על הכל.

בניסיון להשיב על כך, נבנו תילי תילים של קונסטרוקציות משפטיות מורכבות, כגון: צוואה משותפת כמוה כהסכם עם גמירות דעת של שני המצווים , לפי שיטה אחרת (הקונסטרוקציה האנגלית) – צוואות הדדיות כמוהן כיצירת נאמנות, לפיה בן הזוג שנותר בחיים מחויב , כנאמן, לפעול בהתאם להוראות הצוואה ההדדית. שיטה אחרת גרסה כי הפרת עיקרון ההסתמכות מהווה פגיעה אנושה ב"תום הלב" של בן הזוג, וכפעולה בחוסר תום לב מצידו שניתן, כידוע, לבטלה ע"י ביהמ"ש.

בתי המשפט התגברו על קשיים אלה, בדרך כלל, בלי להכריע בשאלות העקרוניות, אלא תוך כדי בחינתו של כל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו, והכרעה עניינית "מקומית".

מצב זה גרם לסתירות בין מצבים הנחזים כדומים, ולחילוקי דעות בין שופטים. בתי המשפט קראו, לא אחת, למחוקק, לעשות סדר בסוגיה זו, ולהסדירה עלי חוק.

בשנת תשס"ה שם המחוקק סוף לפרשנויות הסותרות בסוגיה זו, ואמר דברו סוף סוף, והוסיף לחוק הירושה את סעיף 8א.

בסעיף זה, המחוקק לא רק הסדיר את סוגיית הצוואות ההדדיות, ונתן לה תוקף חוקי ככל סוג צוואה אחר, אלא אף קבע, במפורש, עת עיקרון ההסתמכות של בני הזוג על הצוואות ההדדיות.

לא רק זאת, המחוקק הגביל את אפשרות אחד מבני הזוג לבטל צוואה הדדית (עקב עיקרון ההסתמכות כאמור), וקבע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

א. אם בן זוגו של המבקש לבטל את צוואתו חי , הרי שעל המבקש כאמור , לתת לו הודעה בכתב על ביטול הצוואה , וכתוצאה מכך - בטלות שתי הצוואות ההדדיות של בני הזוג.

ב. אם בן זוגו של המבקש לבטל את צוואתו נפטר – הרי שעל בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו כאמור, להסתלק מכל זכות בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת; אם חולק כבר העיזבון – עליו להחזיר כל מה שקיבל.

יושם אל לב, כי מתן העדיפות לעיקרון ההסתמכות, על פני רצון המצווה, נקבע כברירת מחדל ע"י המחוקק, אך היא לא תחול באם המורישים עצמם, בצוואותיהן ההדדיות קבעו הוראה אחרת (ובלבד שלא שללו את הזכות של כ"א מהם לבטל את הצוואה עוד בחייהם, באשר הוראה כזו - בטלה).

האם ההסדר החוקי פתר את צרור הבעיות המשפטיות ?

ככל הנראה עוד נחזה בסכסוכי ירושה על רקע זה, שכן סעיף 2 לחוק הירושה (תיקון מס' 12), התשס"ה – 2005, קובע לגבי הוספת סעיף 8א, כי: " תוקף הוראות חוק זה לא יפגעו בתוקפן של צוואות שנעשו לפניו."

האם סעיף זה נועד רק להכשיר צוואות הדדיות שנעשו לפני הוספת סעיף 8א? או האם הוראות סעיף 8א. יחולו גם ביחס לאופן ביטולן של צוואות הדדיות שנעשו לפני היכנסו לתוקף – על כך עוד נשמע ונקרא בפסיקה.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
טיפים ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד אבי זילברפלד
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark