עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: הרמת מסך ההתאגדות של החברה - רשימה ראשונה
מידע משפטי בנושאים: דיני חברות - דיני תאגידים - פירוק חברה - הרמת מסך - יזמות עסקית - אחריות מנהל - דירקטור - נושא משרה - בעלי מניות - נושים - נושה מובטח - חוק החברות
 
עורך דין טל ספיר

  מאת: עו"ד טל ספיר
הרמת מסך ההתאגדות של החברה - רשימה ראשונה

מאת עו"ד טל ספיר


ברשימה קודמת בנושא התייחסתי לאחד השלבים המקדמיים בדרכו של היזם למימוש הרעיון המסחרי - הקמת חברה בערבון מוגבל (או חברה "בע"מ"). ציינתי שם, כי כל אדם, אלא אם הוא מנוע על פי חוק או על פי צו שיפוטי, רשאי להקים חברה.

אחד היתרונות המוכרים ליזמים בהקמת חברה הינו עקרון האחריות המוגבלת המאפשר ליזמים ליצור חיץ בין עושרם הפרטי לבין מקורות המימון שבחרו להשקיע בחברה, באופן שאחריותם כלפי החברה ו/או כלפי נושיה לא תהיה גדולה מהסכום, שהשקיעו ברכישת מניותיהם בחברה.

הביטוי "הרמת המסך" צף ועולה תדיר בפסיקת בתי המשפט בהקשר של תביעות נושים של החברה, ומן הראוי לעמוד על מובנו של הביטוי והשימוש שעושים בו בתי המשפט.

הביטוי האמור אם כן, מתייחס לאפשרות של בית המשפט להתעלם מאישיותה הנפרדת של החברה, וליחס חובות או זכויות של החברה גם לבעלי מניותיה, בדרך כלל, אלה היזמים שהקימו את החברה.

מי שיבקש בד"כ להרים את המסך הוא נושה של החברה, המבקש להגיע אל כיסיהם הפרטיים של בעליה.

הרמת מסך תכליתה למנוע שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה, כדי לממש מטרה בלתי כשרה הרצויה לבעלי המניות. עצם ההנאה שמבקש בעל המניות להפיק מהגבלת האחריות, עדיין אינה נחשבת לשימוש לרעה במסך ההתאגדות. ואולם, על היזם לעשות שימוש הוגן ביתרונות שמקנה לו הגבלת האחריות. בפרט, עליו לכבד בעצמו את ההפרדה, תוך שהוא נמנע, מערבוב נכסי החברה עם נכסים פיננסיים שלו, ומאפשר לחברה לפעול כמקור רווח עצמאי. כמו כן, עליו להימנע מריקון מכוון של נכסי החברה, וממימון פעילות החברה באופן שצפוי בוודאות גבוהה להביא את החברה לחדלות פירעון, תוך פגיעה בנושי החברה.

לאור חשיבותו של עיקרון האחריות המוגבלת של בעלי המניות לצורך עידוד נטילתם של סיכונים עסקיים, ועל מנת לעודד את ההשקעה הפסיבית בחברות - נהגו בתי המשפט להרים את המסך אך ורק במקרים קיצוניים וחריגים של שימוש לרעה בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה.

מצב זה השתנה החל משנת 2000, לאחר כניסתו של חוק החברות החדש לתוקף, שעה שבתי המשפט החלו להרים את מסך ההתאגדות לעיתים קרובות ביותר. הרחבת השימוש בהרמת המסך נבעה מנוסחו הרחב והלא ברור לחלוטין של סעיף 6 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), אשר הסדיר את העילות להרמת המסך. בנוסף, סעיף 54(ב) לחוק החברות, אפשר לבית המשפט להרים את המסך גם נגד מנהלי החברה. כלומר, לייחס חובות של החברה לא רק לבעלי מניות של החברה, אלא גם לדירקטורים ולנושאי משרה בה.

לפני כשנה (17.3.05), שונה נוסחו של סעיף 6 לחוק החברות, באופן שמצמצם את המקרים בהם ניתן להרים את מסך ההתאגדות לרשימה מוגדרת, כאשר בנוסף להתקיימות אותם מקרים, על בית המשפט להשתכנע, כי מדובר במקרה בו יהיה "נכון צודק ויעיל" להרים את מסך ההתאגדות. כמו כן, עפ"י הנוסח החדש, על בית המשפט לקחת בחשבון את שיעור אחזקותיו של בעל המניות כלפי החברה, והאם יש לו חובות כלפי החברה. כך למשל במקרים שבהם שיעור החזקותיו של בעל המניות אינו מאפשר לו פיקוח אפקטיבי על פעולות החברה, לא יהיה זה צודק ונכון להרים את מסך ההתאגדות נגדו. מבחן היקף האחזקות מבהיר כי לא תהיה הרמת מסך כנגד בעלי מניות קטנים, אשר חלקם ברווחי החברה היה זניח, בהשוואה לבעלי המניות האחרים. יש גם צורך שבעל המניות יהיה מודע לשימוש לרעה הנעשה באישיות המשפטית, כדי שניתן יהיה להרים נגדו את המסך. במילים אחרות, משקיעים פסיביים גרידא, כגון משקיעי חו"ל, או בעלי מניות מן הציבור, אשר לא היו מודעים לנעשה, לא יהיו חשופים לאחריות אישית בגין חובות החברה.

עפ"י סעיף 6 החדש נטילת סיכונים עסקיים בלתי סבירים לא תהווה עוד עילה עצמאית להרמת המסך, אלא אך ורק כאשר אין לאותם סיכונים עסקיים כל בסיס עסקי ממשי, מבחינתה של החברה. מכאן, שכאשר נוטלים קברניטי החברה סיכונים עסקיים מרחיקי לכת מתוך ניסיון כן להציל את העסק בקשיים – לא יהווה עוד הדבר בסיס או עילה להרמת המסך.

בנוסף לכך, בוטל סעיף 54(ב) לחוק החברות, כך שכיום לא ניתן עוד לייחס חובות של החברה לדירקטורים לנושאי משרה בה, למעט מקרים ספציפיים בהם החוק קובע אחריות אישית כמו במקרים של תרמית או של רשלנות בפירוק.

יחד עם זאת יובהר, כי על פעולות שקדמו לתיקון החוק, ימשיך לחול נוסחו הרחב של החוק בעניין הרמת המסך, לרבות האפשרות להרים את המסך נגד מנהלי החברה ונושאי משרה בה.

ברשימה הבאה בסדרה נעמוד על האפשרות לבצע הרמת מסך ב"אשכול חברות" (קונצרן) והשלכותיה.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
טיפים ממשרד:  עו"ד טל ספיר
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד טל ספיר
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark